Handboek Annuleren

Inhoud in tabellen presenteren

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Meer informatie over hoe u tabellen kunt gebruiken om inhoud op uw website weer te geven. Bekijk hier ook informatie over het splitsen en samenvoegen van cellen en over tabelgegevens importeren en exporteren.

Tabellen zijn een krachtig hulpmiddel om tabellaire gegevens te presenteren en tekst en afbeeldingen op een HTML-pagina op te maken. Een tabel bestaat uit een of meer rijen. Elke rij bestaat uit een of meer cellen. Hoewel kolommen meestal niet expliciet in HTML-code worden vastgelegd, kunt u in Dreamweaver zowel kolommen als rijen en cellen manipuleren.

In Dreamweaver worden de tabelbreedte en kolombreedte voor elke kolom weergegeven wanneer de tabel is geselecteerd of de invoegpositie zich in de tabel bevindt. Naast de breedtes worden de pijlen voor het tabelkopmenu en de kolomkopmenu's weergegeven. Gebruik de menu's om veelgebruikte tabelopdrachten snel te bereiken. U kunt de breedten en menu's in- of uitschakelen.

Als u geen breedte voor de tabel of een kolom ziet, is er voor die tabel of kolom geen breedte in de HTML-code vastgelegd. Als er twee cijfers worden weergegeven, komt de breedte die in de ontwerpweergave zichtbaar is, niet overeen met de breedte die in de HTML-code is vastgelegd. Dit kan gebeuren wanneer u een tabel groter of kleiner maakt door de rechterbenedenhoek ervan te verslepen, of wanneer u aan een cel inhoud toevoegt die groter is dan de ingestelde celbreedte.

Als u de kolombreedte bijvoorbeeld instelt op 200 pixels en inhoud toevoegt die de kolom uitrekt naar 250 pixels, worden in deze kolom twee cijfers weergegeven: 200 (de breedte die in de code is opgegeven) en (250) tussen haakjes (de visuele breedte van de kolom, zoals deze op het scherm wordt weergegeven).

Opmerking:

u kunt uw pagina's ook opmaken met CSS-positionering.

Voorkeursvolgorde voor tabelopmaak in HTML

Wanneer u tabellen in de ontwerpweergave opmaakt, kunt u eigenschappen voor de volledige tabel of voor geselecteerde rijen, kolommen of cellen in de tabel instellen. Wanneer u een eigenschap (zoals de achtergrondkleur of uitlijning) op een bepaalde waarde voor de hele tabel instelt en op een andere waarde voor afzonderlijke cellen, heeft de celopmaak voorrang boven de rijopmaak. De rijopmaak heeft op zijn beurt voorrang boven de tabelopmaak.

Voor tabelopmaak geldt de onderstaande volgorde:

 1. Cellen
 2. Rijen
 3. Tabel

Als u bijvoorbeeld de achtergrondkleur voor één cel op blauw instelt en vervolgens de achtergrondkleur van de hele tabel op geel, wordt de blauwe cel niet geel omdat de celopmaak voorrang heeft boven de tabelopmaak.

Opmerking:

als u de eigenschappen voor een kolom instelt, verandert Dreamweaver de kenmerken van de td-tag die correspondeert met elke cel in de kolom.

Tabelcellen splitsen en samenvoegen

U kunt elk gewenst aantal aangrenzende cellen samenvoegen (op voorwaarde dat de volledige selectie uit een regel of rechthoek met cellen bestaat) om één cel te maken die meerdere kolommen of rijen omvat. U kunt een cel in een willekeurig aantal rijen op kolommen splitsen, ongeacht of de cel eerder was samengevoegd. Dreamweaver herstructureert de tabel automatisch (door de noodzakelijke colspan- of rowspan-kenmerken toe te voegen) om de opgegeven indeling te verkrijgen.

In het volgende voorbeeld zijn de cellen in het midden van de eerste twee rijen samengevoegd in één cel die twee rijen omspant.

Samengevoegde cellen

Een tabel invoegen en inhoud toevoegen

Maak een nieuwe tabel met de invoegbalk of het deelvenster Invoegen. Voeg vervolgens aan de tabelcellen tekst en afbeeldingen toe op dezelfde manier als u dit buiten een tabel doet.

 1. Plaats de invoegpositie waar u de tabel wilt weergeven.

  Opmerking:

  Als uw document leeg is, kunt u de invoegpositie alleen aan het begin van het document plaatsen.

  • Selecteer Invoegen > Tabel.

  • Klik in de categorie HTML van het deelvenster Invoegen op Tabel.

 2. Stel de kenmerken van het dialoogvenster Tabel in en klik op OK om de tabel te maken.
  Een tabel maken
  Een tabel maken

  Rijen

  Hiermee bepaalt u het aantal tabelrijen.

  Kolommen

  Hiermee bepaalt u het aantal tabelkolommen.

  Tabelbreedte

  Hiermee bepaalt u de tabelbreedte in pixels of als percentage van de breedte van het browservenster.

  Randdikte

  Hiermee wordt de breedte van de tabelranden in pixels vastgelegd.

  Celafstand

  Hiermee wordt het aantal pixels tussen aangrenzende tabelcellen vastgelegd.

  Opmerking:

  Wanneer u niet expliciet waarden voor de randdikte of celafstand en celopvulling toewijst, worden in de meeste browsers de randdikte van de tabel en de celopvulling op één pixel ingesteld en de celafstand op twee pixels. Als u wilt dat de tabel in een browser zonder randen, opvulling of afstand wordt weergegeven, stelt u Celopvulling en Celafstand in op 0.

  Celopvulling

  Hier kunt u het aantal pixels tussen de rand van een cel en de inhoud ervan opgeven.

  Geen

  Hiermee kunt u de weergave van kolom- of rijkoppen voor de tabel uitschakelen.

  Links

  Hiermee wordt van de eerste kolom van de tabel een kolom met koppen gemaakt, zodat u voor elke rij in de tabel een kop kunt opgeven.

  Boven

  Hiermee wordt van de eerste rij van de tabel een rij met koppen gemaakt, zodat u voor elke kolom in de tabel een kop kunt opgeven.

  Beide

  Hiermee kunt u kolom- en rijkoppen voor de tabel opgeven.

  Opmerking:

  Het is raadzaam koppen te gebruiken voor het geval dat bezoekers van uw website schermleesapparaten gebruiken. Met schermleesapparaten worden tabelkoppen gelezen, zodat de gebruikers van deze apparaten beter kunnen nagaan waar zich welke gegevens bevinden in de tabel.

  Bijschrift

  Hiermee kunt u voor de tabel een titel opgeven die buiten de tabel wordt weergegeven.

  Samenvatting

  Hier kunt u een beschrijving van de tabel opnemen. De samenvatting wordt door schermleesapparaten gelezen, maar de tekst verschijnt niet in de browser van de gebruiker.

Tabellen importeren en exporteren

U kunt tabelgegevens die met een andere toepassing (zoals Microsoft Excel) zijn gemaakt en met scheidingstekens (zoals tabs, komma's, puntkomma's of dubbelpunten) zijn opgeslagen, in Dreamweaver importeren en opmaken als tabel.

U kunt tabelgegevens ook vanuit Dreamweaver naar een tekstbestand exporteren, waarbij de inhoud van aangrenzende cellen met een scheidingsteken is afgebakend. U kunt komma's, dubbele punten, puntkomma's of spaties als scheidingsteken gebruiken. Wanneer u een tabel exporteert, wordt de volledige tabel geëxporteerd. U kunt niet gedeeltes van een tabel voor een exportbewerking selecteren.

Opmerking:

Als u alleen bepaalde gegevens uit een tabel wilt exporteren (bijvoorbeeld de eerste zes rijen of de eerste zes kolommen), kopieert u de cellen met de desbetreffende gegevens, plakt u de cellen buiten de tabel (om een nieuwe tabel te maken) en exporteert u de nieuwe tabel.

Tabelgegevens importeren

 1. Selecteer Bestand > Importeren > Tabelgegevens importeren.

 2. Geef de opties voor de tabelgegevens op en klik op OK.

  Gegevensbestand

  Hier kunt u de naam opgeven van het bestand dat u wilt importeren. Klik op de knop Bladeren om een bestand te selecteren.

  Scheidingsteken

  Hier kunt u het scheidingsteken opgeven dat wordt gebruikt in het bestand dat u wilt importeren.

  Als u Overige selecteert, wordt er rechts van het pop-upmenu een tekstvak weergegeven. Typ het scheidingsteken dat in uw bestand wordt gebruikt.

  Opmerking:

  Geef het scheidingsteken op dat is gebruikt op het moment dat het gegevensbestand werd opgeslagen. Als u dit niet doet, wordt het bestand niet juist ingevoerd en worden uw gegevens verkeerd in een tabel opgemaakt.

  Tabelbreedte

  Hier kunt u de breedte van de tabel opgeven.

  • Selecteer Aanpassen aan gegevens om elke kolom breed genoeg te maken voor de langste tekenreeks in de kolom.

  • Selecteer Instellen om een vaste tabelbreedte op te geven in pixels of als percentage van de breedte van het browservenster.

  Rand

  Hiermee wordt de breedte van de tabelranden in pixels vastgelegd.

  Celopvulling

  Hier kunt u het aantal pixels tussen de inhoud van een cel en de grenzen van de cel opgeven.

  Celafstand

  Hier kunt u het aantal pixels tussen aangrenzende tabelcellen opgeven.

  Opmerking:

  Wanneer u niet expliciet waarden voor de randen, celafstand en celopvulling toewijst, worden in de meeste browsers de randdikte van de tabel en de celopvulling op één pixel ingesteld en de celafstand op twee pixels. Als u wilt dat de tabel in een browser zonder opvulling of afstand wordt weergegeven, stelt u Celopvulling en Celafstand in op 0. Als u de cel- en tabelgrenzen wilt weergeven wanneer de randdikte is ingesteld op 0, selecteert u Weergeven > Visuele hulpmiddelen > Tabelranden.

  Bovenste rij opmaken

  Hier kunt u opgeven welke opmaak op de bovenste rij van de tabel moet worden toegepast. Selecteer een van de volgende vier opmaakopties: geen opmaak, vet, cursief of vet cursief.

Een tabel exporteren

 1. Plaats de invoegpositie in een van de cellen van de tabel.
 2. Selecteer Bestand > Exporteren > Tabel.
 3. Geef de volgende opties op:

  Scheidingsteken

  Hiermee geeft u op met welk scheidingsteken gegevens in het geëxporteerde bestand van elkaar worden gescheiden.

  Regeleinden

  Hier kunt u opgeven in welk besturingssysteem u het geëxporteerde bestand wilt openen: Windows, Macintosh of UNIX. (Regeleinden binnen tekst worden in verschillende besturingssystemen op verschillende manieren aangegeven.)

 4. Klik op Exporteren.
 5. Voer een naam in voor het bestand en klik op Opslaan.

Tabelelementen selecteren

U kunt in een keer een volledige tabel, rij of kolom selecteren. U kunt ook een of meer aparte cellen selecteren.

Wanneer u met de muiscursor een tabel, rij, kolom of cel aanwijst, worden in Dreamweaver alle cellen in de selectie gemarkeerd, zodat u precies weet welke cellen worden geselecteerd. Dit is handig als u werkt met tabellen zonden randen, cellen die meerdere kolommen of rijen omvatten of geneste cellen. U kunt de markeerkleur wijzigen in Voorkeuren.

Opmerking:

Als u met de muiscursor een tabelrand aanwijst en vervolgens de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Macintosh) ingedrukt houdt, wordt de volledige tabelstructuur (dat wil zeggen alle cellen in de tabel) gemarkeerd. Dit is handig als u met geneste tabellen werkt en de structuur van een van de tabellen wilt zien.

Een volledige tabel selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit om een tabel te selecteren:

 • Klik op de tab in de linkerbovenhoek van de tabel om de tabel te selecteren.
 • Klik in een tabelcel en selecteer vervolgens de tag in de tagkiezer in de linkerbenedenhoek van het documentvenster.
 • Klik in een tabelcel, klik op het tabelkopmenu en selecteer vervolgens Tabel selecteren. Er verschijnen selectiegrepen op de onder- en rechterrand van de geselecteerde tabel.
 • Klik in een tabelcel en selecteer vervolgens Bewerken > Tabel.

Aparte of meerdere rijen of kolommen selecteren

 1. Wijs met de muiscursor de linkerrand van een rij of de bovenrand van een kolom aan.
 2. Wanneer de muiscursor in een selectiepijl verandert, klikt u om een rij of kolom te selecteren of sleept u om meerdere rijen of kolommen te selecteren.
  Een rij selecteren

Eén kolom selecteren

 1. Klik in de kolom.
 2. Klik op het kolomkopmenu en kies Kolom selecteren.

Eén cel selecteren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in de cel en selecteer vervolgens de <td>-tag in de tagkiezer in de linkerbenedenhoek van het documentvenster.
  • Houd de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Macintosh) ingedrukt en klik in de cel.

Een regel of een rechthoekig blok cellen selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Sleep vanuit een cel naar een andere cel.

 • Klik in één cel, houd de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Macintosh) ingedrukt en klik in dezelfde cel om deze te selecteren. Houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt en klik in een andere cel.

Een blok met cellen selecteren

Niet-aangrenzende cellen selecteren

Houd de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Macintosh) ingedrukt en klik in de gewenste cellen, rijen of kolommen.

Als een cel, rij of kolom waarop u klikt nog niet is geselecteerd, wordt deze aan de selectie toegevoegd. Als deze al was geselecteerd, wordt deze uit de selectie verwijderd.

De markeerkleur voor tabelelementen wijzigen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer in de categorieënlijst links de optie Markeren, maak een van de volgende wijzigingen en klik op OK.
  • Als u de markeerkleur voor tabelelementen wilt wijzigen, klikt u op het vak Kleur bij aanwijzen met muis en selecteert u vervolgens een markeerkleur met de kleurkiezer (of typt u in het tekstvak de hexadecimale waarde voor de markeerkleur).

  • Als u de markering van tabelelementen wilt in- of uitschakelen, schakelt u de optie Weergeven bij Aanwijzen met muis in of uit.

  Opmerking:

  deze opties zijn van invloed op alle objecten die in Dreamweaver worden gemarkeerd wanneer u de muisaanwijzer op deze objecten plaatst.

Tabeleigenschappen instellen

Met de eigenschappencontrole kunt u tabellen bewerken.

 1. Selecteer een tabel.
 2. Wijzig desgewenst de eigenschappen in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen).
  Tabeleigenschappen
  Tabeleigenschappen

  Tabel-id

  Hier wordt de id van de tabel weergegeven.

  Rijen en kolommen

  Hier wordt het aantal rijen en kolommen in de tabel aangegeven.

  W

  De breedte van de tabel in pixels of als percentage van de breedte van het browservenster.

  Opmerking:

  U hoeft de hoogte van een tabel meestal niet in te stellen.

  Celopvulling

  Hier kunt u het aantal pixels tussen de inhoud van een cel en de grenzen van de cel opgeven.

  Celafstand

  Hier kunt u het aantal pixels tussen aangrenzende tabelcellen opgeven.

  Uitlijnen

  Hiermee bepaalt u waar de tabel verschijnt ten opzichte van andere elementen in dezelfde alinea, zoals tekst of afbeeldingen.

  Met Links wordt de tabel links uitgelijnd aan de linkerkant van andere elementen (zodat tekst in dezelfde alinea rond de rechterkant van de tabel loopt), met Rechts wordt tabel rechts uitgelijnd aan de rechterkant van andere elementen (zodat tekst links rond de tabel loopt) en met Centreren wordt de tabel gecentreerd (zodat tekst boven en/of onder de tabel verschijnt). Met Standaard wordt aangegeven dat de standaarduitlijning in de browser moet worden gevolgd.

  Opmerking:

  Wanneer u de uitlijning op Standaard instelt, wordt de overige inhoud niet naast de tabel weergegeven. Gebruik Links of Rechts uitlijnen als u een tabel naast andere inhoud wilt weergeven.

  Rand

  Hiermee wordt de breedte van de tabelranden in pixels vastgelegd.

  Opmerking:

  Wanneer u niet expliciet waarden voor de randen, celafstand en celopvulling toewijst, worden in de meeste browsers de randdikte van de tabel en de celopvulling op één pixel ingesteld en de celafstand op twee pixels. Als u wilt dat de tabel in een browser zonder opvulling of afstand wordt weergegeven, stelt u Rand, Celopvulling en Celafstand in op 0. Als u de cel- en tabelgrenzen wilt weergeven wanneer de randdikte is ingesteld op 0, selecteert u Weergeven > Visuele hulpmiddelen > Tabelranden.

  Klasse

  Hiermee stelt u een CSS-klasse in voor de tabel.

  Opmerking:

  U moet mogelijk de eigenschappencontrole van de tabel uitvouwen om de volgende opties weer te geven. Als u de eigenschappencontrole van de tabel wilt uitvouwen, klikt u op de uitvouwpijl in de rechterbenedenhoek.

  Kolombreedten wissen en Rijhoogten wissen

  en Kolomhoogten wissen: hiermee verwijdert u alle expliciet opgegeven rijhoogten of kolombreedten uit de tabel.

  Met Tabelbreedten omzetten in pixels

  en Tabelhoogten omzetten in pixels kunt u de breedte of hoogte van elke kolom in de tabel instellen op de huidige breedte in pixels (de breedte van de volledige tabel wordt ook ingesteld op de huidige breedte in pixels).

  Met Tabelbreedten omzetten in percentages

  en Tabelhoogten omzetten in percentages kunt u de breedte of hoogte van elke kolom in de tabel instellen op de huidige breedte uitgedrukt als percentage van de breedte van het documentvenster (de breedte van de volledige tabel wordt ook ingesteld op de huidige breedte als percentage van de breedte van het documentvenster).

  Als u een waarde in een tekstvak hebt opgegeven, drukt u op Tab of Enter (Windows) of op Return (Macintosh) om de waarde toe te passen.

Cel-, rij- of kolomeigenschappen instellen

Met de eigenschappencontrole kunt u cellen en rijen in een tabel bewerken.

 1. Selecteer de kolom of rij.
 2. Stel in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) de volgende opties in:

  Horizontaal

  Hier kunt u de horizontale uitlijning van de inhoud van een cel, rij of kolom opgeven. U kunt de inhoud links, rechts of gecentreerd in de cellen uitlijnen. U kunt ook opgeven dat de standaarduitlijning van de browser moet worden gebruikt (meestal links voor gewone cellen en gecentreerd voor kopcellen).

  Verticaal

  Hier kunt u de verticale uitlijning van de inhoud van een cel, rij of kolom opgeven. U kunt de inhoud boven, gecentreerd, onder of op de basislijn in de cellen uitlijnen. U kunt ook opgeven dat de standaarduitlijning van de browser moet worden gebruikt (meestal gecentreerd).

  B en H

  Hier kunt u de breedte en hoogte van de geselecteerde cellen opgeven in pixels of als percentage van de breedte of hoogte van de volledige tabel. Als u een percentage wilt opgeven, typt u achter de gewenste waarde een percentageteken (%). Als u wilt dat de juiste breedte of hoogte in de browser wordt bepaald op grond van de inhoud van de cel en de breedten en hoogten van de andere kolommen en rijen, laat u het veld leeg (dit is de standaardinstelling).

  In een browser worden de rijhoogte en kolombreedte standaard zodanig ingesteld dat de breedste afbeelding of de langste regel in een kolom past. Daarom wordt een kolom soms veel breder dan de andere kolommen in de tabel wanneer u er inhoud aan toevoegt.

  Opmerking:

  U kunt een hoogte opgeven als percentage van de totale tabelhoogte. In browsers wordt de rij dan echter niet altijd volgens het opgegeven percentage weergegeven.

  Achtergrond

  De achtergrondkleur voor een cel, kolom of rij die is geselecteerd met de kleurkiezer.

  Cellen samenvoegen

  Hiermee kunt u geselecteerde cellen, rijen of kolommen in één cel samenvoegen. U kunt cellen alleen samenvoegen als ze een rechthoekig of lineair blok vormen.

  Cel splitsen

  Hiermee kunt u een cel in twee of meer cellen splitsen. U kunt niet dan één cel tegelijk splitsen. De knop wordt uitgeschakeld als u meer dan één cel selecteert.

  Geen terugloop

  Hiermee voorkomt u dat een regel terugloopt, zodat alle tekst in een bepaalde cel op één regel blijft staan. Als Geen terugloop is ingeschakeld, worden de cellen breder en passen zij zich aan bij de gegevens die u in een cel typt of plakt. (Normaal gesproken worden cellen horizontaal vergroot om het langste woord of de breedste afbeelding in de cel in te passen en worden zij vervolgens verticaal vergroot om de andere inhoud in te passen.)

  Kop

  Hiermee worden de geselecteerde cellen als tabelkopcellen opgemaakt. De inhoud van tabelkopcellen wordt standaard vet en gecentreerd weergegeven.

  Opmerking:

  U kunt breedten en hoogten in pixels of als percentages opgeven. U kunt pixels te allen tijde omzetten in percentages en omgekeerd.

  Opmerking:

  Als u de eigenschappen voor een kolom instelt, verandert Dreamweaver de kenmerken van de td-tag die correspondeert met elke cel in de kolom. Als u echter bepaalde eigenschappen instelt voor een rij, wijzigt Dreamweaver de kenmerken van tr-tag in plaats van de kenmerken van elke td-tag in de rij. Als u dezelfde opmaak toepast op alle cellen in een rij, krijgt u schonere en compactere HTML-code door de opmaak toe te passen op de tr-tag.

 3. Druk op Tab of Enter (Windows) of op Return (Macintosh) om de waarde toe te passen.

Tabellen en cellen opmaken

U kunt het uiterlijk van tabellen wijzigen door de eigenschappen van de tabel en bijbehorende cellen in te stellen, of door een vooraf vastgelegd ontwerp op de tabel toe te passen. Voordat u de tabel- en celeigenschappen instelt, moet u eraan denken dat de voorrangsvolgorde voor tabelopmaak 'cellen, rijen, tabellen' is.

Opmerking:

Als u tekst in een tabelcel wilt opmaken, voert u dezelfde procedures uit als u buiten een tabel zou doen.

De opmaak wijzigen van een tabel, rij, cel of kolom

 1. Selecteer een tabel, cel, rij of kolom.
 2. Klik in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op de uitbreidingspijl in de rechterbenedenhoek en pas de eigenschappen aan uw wensen aan.
 3. Wijzig de eigenschappen als dat nodig is.

  Voor meer informatie over de opties klikt u op de knop Help in de eigenschappencontrole.

  Opmerking:

  Als u de eigenschappen voor een kolom instelt, verandert Dreamweaver de kenmerken van de td-tag die correspondeert met elke cel in de kolom. Wanneer u echter bepaalde eigenschappen voor een rij instelt, verandert Dreamweaver de kenmerken van de tr-tag in plaats van de kenmerken van elke td-tag in de rij. Wanneer u dezelfde opmaak toepast op alle cellen in een rij, produceert u een schonere en beknoptere HTML-code door de opmaak toe te passen op de tr-tag.

Toegankelijkheidswaarden voor een tabel toevoegen of bewerken in codeweergave

Bewerk de gewenste kenmerken in de code.
Opmerking:

Als u de tags snel wilt vinden in de code, klikt u in de tabel en selecteert u de <table>-tag in de tagkiezer onder aan het documentvenster.

Toegankelijkheidswaarden voor een tabel toevoegen of bewerken in ontwerpweergave

 • Als u het tabelbijschrift wilt bewerken, markeert u het bijschrift en typt u een nieuw bijschrift.
  • Als u de uitlijning van het bijschrift wilt bewerken, plaatst u de invoegpositie in het bijschrift, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u de Command-toets ingedrukt en klikt u op de muisknop (Macintosh) en selecteert u vervolgens Tagcode bewerken.

  • Als u de tabelsamenvatting wilt bewerken, selecteert u de tabel, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u de Command-toets ingedrukt en klikt u op de muisknop (Macintosh) en selecteert u vervolgens Tagcode bewerken.

Tabellen, kolommen en rijen groter/kleiner maken

Tabellen groter/kleiner maken

U kunt in een keer een volledige tabel of aparte rijen en kolommen groter/kleiner maken. Wanneer u een volledige tabel groter/kleiner maakt, worden de afmetingen van alle cellen in de tabel naar verhouding aangepast. Als er voor de cellen van een tabel expliciete breedten en hoogten zijn opgegeven, verandert bij vergroten of verkleinen de visuele grootte van de cellen in het documentvenster, maar blijven de expliciet opgegeven breedten en hoogten van de cellen ongewijzigd.

U kunt een tabel groter/kleiner maken door een van de selectiegrepen te verslepen. In Dreamweaver worden bovenaan of onderaan in de tabel de tabelbreedte en een tabelkopmenu weergegeven wanneer de tabel is geselecteerd of de invoegpositie zich in de tabel bevindt.

Soms komen de kolombreedten die in de HTML-code zijn ingesteld niet overeen met de breedten die op het scherm zichtbaar zijn. Als dit gebeurt, kunt u de breedten consistent maken. Er worden in Dreamweaver tabel- en kolombreedten en kopmenu's weergegeven als hulpmiddel om uw tabellen op te maken. U kunt de breedten en menu's desgewenst in- of uitschakelen.

Kolommen en rijen groter/kleiner maken

U kunt de breedte van een kolom of de hoogte van een rij wijzigen in de eigenschappencontrole. U kunt ook de randen van de kolom of rij verslepen. Als de formaatwijziging niet goed gelukt is, kunt u de kolombreedten of rijhoogten wissen en opnieuw beginnen.

Opmerking:

U kunt de celbreedten en -hoogten ook direct in de HTML-code wijzigen met de codeweergave.

In Dreamweaver worden bovenaan of onderaan in elke kolom de kolombreedte en een kolomkopmenu weergegeven wanneer de tabel is geselecteerd of de invoegpositie zich in de tabel bevindt. U kunt de kolomkopmenu's desgewenst in- of uitschakelen.

Een tabel groter of kleiner maken

Selecteer de tabel. Als u Live View gebruikt, wordt de elementweergave weergegeven wanneer u de tabel selecteert. Klik op het sandwichpictogram om de opmaakmodus van de tabel op te geven.

 • Als u de tabel horizontaal wilt vergroten/verkleinen, versleept u de selectiegreep aan de rechterkant.

 • Als u de tabel verticaal wilt vergroten/verkleinen, versleept u de selectiegreep aan de onderkant.

 • Als u de tabel horizontaal en verticaal wilt vergroten/verkleinen, versleept u de selectiegreep in de rechterbenedenhoek.

Druk op Esc of klik buiten de tabel om de opmaakmodus voor de tabel in Live View af te sluiten. U kunt de menuopties Bewerken > Tabel gebruiken om de tabel verder te wijzigen.

Opmerking: oe opties in het menu Bewerken > Tabel kunnen afwijken afhankelijk van of u de hele tabel of een enkele cel hebt geselecteerd. De elementweergave in Live View geeft 'table' aan wanneer de hele tabel is geselecteerd en 'td' wanneer een bepaalde cel is geselecteerd. Klik op de tabelrand om van de modus voor celopmaak over te schakelen naar de modus voor tabelopmaak.

De breedte van een kolom wijzigen zonder de tabelbreedte te veranderen

 1. Versleep in de ontwerpweergave de rechterrand van de kolom die u wilt wijzigen.

  De breedte van de aangrenzende kolom wordt ook gewijzigd. U maakt dus feitelijk twee kolommen groter/kleiner. De visuele feedback geeft aan hoe de kolommen worden aangepast. De tabelbreedte blijft ongewijzigd.

  De kolombreedte wijzigen met behoud van de tabelbreedte

  Opmerking:

  Als de breedten in een tabel in percentages (niet in pixels) worden uitgedrukt en u de rechterrand van de meest rechtse kolom versleept, wordt de breedte van de volledige tabel aangepast en worden alle kolommen verhoudingsgewijs breder of smaller.

De breedte van een kolom wijzigen zonder de grootte van de andere kolommen te veranderen

 1. Houd in de ontwerpweergave de Shift-toets ingedrukt en versleep de rand van de kolom.

  De breedte van één kolom wordt aangepast. De visuele feedback geeft aan hoe de kolommen worden aangepast. De tabelbreedte wordt aangepast aan de kolom die u breder/smaller maakt.

  De breedte van een kolom wijzigen zonder de breedte van de andere kolommen te veranderen

De hoogte van een rij visueel wijzigen

Versleep de onderrand van de rij.

Kolombreedten in code consistent maken met visuele breedten

 1. Klik in een cel.
 2. Klik op het tabelkopmenu en selecteer vervolgens Alle breedten consistent maken.

  In Dreamweaver wordt de in de code vermelde breedte aangepast aan de visuele breedte.

Alle ingestelde breedten of hoogten in een tabel wissen

 1. Selecteer de tabel.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Bewerken > Tabel > Celbreedten wissen of Bewerken > Tabel > Celhoogten wissen.

  • Klik in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op de knop Rijhoogten wissen of de knop Kolombreedten wissen .

  • Klik op het tabelkopmenu en selecteer vervolgens Alle hoogten wissen of Alle breedten wissen.

De ingestelde breedte van een kolom wissen

Klik in de kolom, klik op het kolomkopmenu en selecteer Kolombreedte wissen.

Tabel- en kolombreedten en menu's in- of uitschakelen in Ontwerpweergave

Selecteer Weergeven> Opties voor ontwerpweergave > Visuele hulpmiddelen > Tabelbreedten.

Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen

Als u rijen en kolommen wilt toevoegen en verwijderen, doet u dat met Wijzigen > Tabel of gebruikt u het kolomkopmenu.

Opmerking:

Als u in de laatste tabel van een cel op de Tab-toets drukt, wordt er automatisch een rij aan de tabel toegevoegd.

Eén rij of kolom toevoegen

Klik in een cel en voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken > Tabel > Rij invoegen, of selecteer Bewerken > Tabel > Kolom invoegen.

  Er verschijnt boven de invoegpositie een rij, of er verschijnt links van de invoegpositie een kolom.

 • Klik op het kolomkopmenu en selecteer vervolgens Kolom links invoegen of Kolom rechts invoegen.

   

Meerdere rijen of kolommen toevoegen

 1. Klik in een cel.
 2. Selecteer Bewerken > Tabel > Rijen of kolommen invoegen, vul het dialoogvenster in en klik op OK.

  Invoegen

  Hiermee geeft u aan of u rijen of kolommen wilt invoegen.

  Aantal rijen of Aantal kolommen

  Het aantal rijen of kolommen dat moet worden ingevoegd.

  Waar

  Hiermee geeft u op of u de nieuwe rijen of kolommen voor of na de rij of kolom van de geselecteerde cel wilt invoegen.

Een rij of kolom verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Klik in een cel van de rij of kolom die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens Bewerken > Tabel > Rij verwijderen of Bewerken > Tabel > Kolom verwijderen.

 • Selecteer een volledige rij of kolom en druk vervolgens op Verwijderen.

 • Voer een van de volgende handelingen uit in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen):
  • Als u rijen wilt toevoegen of verwijderen, verhoogt of verlaagt u de waarde Rijen.
  • Als u kolommen wilt toevoegen of verwijderen, verhoogt of verlaagt u de waarde Kolommen.
Opmerking:

Dreamweaver waarschuwt u niet als u rijen en kolommen verwijdert die gegevens bevatten.

Cellen samenvoegen en splitsen

Gebruik de eigenschappencontrole of de opties in het vervolgmenu Bewerken > Tabel om cellen te splitsen of samen te voegen.

Twee of meer cellen in een tabel samenvoegen

 1. Selecteer de cellen op een aansluitende regel en in de vorm van een rechthoek.

  In de volgende afbeelding bestaat de selectie uit een rechthoek met cellen, zodat de cellen kunnen worden samengevoegd.

  Cellen kunnen in een rechthoek met cellen worden samengevoegd

  In de volgende afbeelding bestaat de selectie niet uit een rechthoek, zodat de cellen niet kunnen worden samengevoegd.

  Cellen kunnen niet worden samengevoegd als de selectie geen rechthoek is

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Bewerken> Tabel > Cellen samenvoegen.

  • Klik in de uitgebreide HTML-eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op Cellen samenvoegen.

  Opmerking:

  Als de knop niet zichtbaar is, klikt u op de uitvouwpijl rechtsonder in de eigenschappencontrole om alle opties weer te geven.

  De inhoud van de afzonderlijke cellen worden in de resulterende samengevoegde cel geplaatst. De eigenschappen van de eerst geselecteerde cel worden op de samengevoegde cel toegepast.

Een cel splitsen

 1. Klik in de cel en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Bewerken > Tabel > Cel splitsen.

  • Klik in de uitgebreide HTML-eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op Cel splitsen.

  Opmerking:

  Als de knop niet zichtbaar is, klikt u op de uitvouwpijl rechtsonder in de eigenschappencontrole om alle opties weer te geven.

 2. Geef in het dialoogvenster Cel splitsen op hoe u de cel wilt splitsen:

  Cel splitsen in

  Hiermee geeft u op of u de cel in rijen of kolommen wilt splitsen.

  Aantal rijen of Aantal kolommen

  Hiermee geeft u op in hoeveel rijen of kolommen u de wilt splitsen.

Het aantal rijen of kolommen dat een cel omspant vergroten of verkleinen

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer Bewerken> Tabel > Rowspan vergroten of Bewerken> Tabel > Colspan vergroten.

 • Selecteer Bewerken > Tabel > Rowspan verkleinen of Bewerken > Tabel > Colspan verkleinen.

Cellen kopiëren, plakken en verwijderen

U kunt één cel of meerdere cellen tegelijk kopiëren, plakken of verwijderen en de celopmaak behouden.

U kunt cellen op de invoegpositie of op de plaats van een selectie in een bestaande tabel plakken. Als u meerdere tabelcellen wilt plakken, moet de inhoud van het Klembord compatibel zijn met de structuur van de tabel of van de selectie in de tabel waarin de cellen worden geplakt.

Tabelcellen knippen of kopiëren

 1. Selecteer een of meer cellen op een aansluitende regel en in de vorm van een rechthoek.

  In de volgende afbeelding bestaat de selectie uit een rechthoek met cellen, zodat de cellen kunnen worden geknipt of gekopieerd.

  Cellen kunnen in een rechthoek met cellen worden geknipt of gekopieerd

  In de volgende afbeelding bestaat de selectie niet uit een rechthoek, zodat de cellen niet kunnen worden geknipt of gekopieerd.

  Cellen kunnen niet worden geknipt of gekopieerd als de selectie geen rechthoek is

 2. Selecteer Bewerken > Knippen, of Bewerken > Kopiëren.
  Opmerking:

  Als u een volledige rij of kolom hebt geselecteerd en u selecteert Bewerken > Knippen, wordt de volledige rij of kolom uit de tabel verwijderd (niet alleen de inhoud van de cellen).

Tabelcellen plakken

 1. Selecteer waar u de cellen wilt plakken:
  • Als u bestaande cellen wilt vervangen door de cellen die u plakt, selecteert u een set bestaande cellen met dezelfde opmaak als de cellen op het Klembord. (Als u bijvoorbeeld een blok van 3 x 2 cellen hebt gekopieerd of geknipt, kunt u een ander blok van 3 x 2 cellen selecteren om de cellen hier te plakken.)

  • Als u een volledige rij cellen wilt plakken boven een bepaalde cel, klikt u op die cel.

  • Als u een volledige kolom cellen links van een bepaalde cel wilt plakken, klikt u op die cel.

  Opmerking:

  Als het Klembord minder dan een volledige rij of kolom cellen bevat en u klikt in een cel en de cellen vanaf het Klembord plakt, kunnen de cel waarop u hebt geklikt en de aangrenzende cellen (al naar gelang de plaats ervan in de tabel) worden vervangen door de cellen die u plakt.

  • Als u met de geplakte cellen een nieuwe tabel maakt, plaatst u de invoegpositie buiten de tabel.
 2. Selecteer Bewerken > Plakken.

  Als u volledige rijen of kolommen in een bestaande tabel plakt, worden de rijen of kolommen aan de tabel toegevoegd. Als u een aparte cel plakt, wordt de inhoud van de geselecteerde cel vervangen. Als u gegevens buiten een tabel plakt, worden de rijen, kolommen of cellen gebruikt om een nieuwe tabel te definiëren.

Celinhoud verwijderen en de cellen intact laten

 1. Selecteer een of meer cellen.
  Opmerking:

  Zorg dat de selectie niet volledig uit rijen of kolommen bestaat.

 2. Druk op Verwijderen.

  Opmerking:

  Als er alleen volledige rijen of kolommen zijn geselecteerd wanneer u Bewerken > Wissen selecteert of op Delete drukt, worden de volledige rijen of kolommen (en niet alleen de inhoud ervan) uit de tabel verwijderd.

Rijen of kolommen met samengevoegde cellen verwijderen

 1. Selecteer de rij of kolom.
 2. Selecteer Bewerken > Tabel > Rij verwijderen of Bewerken > Tabel > Kolom verwijderen.

Tabellen nesten

Een geneste tabel is een tabel in een cel van een andere tabel. U kunt een geneste tabel op dezelfde manier opmaken als elke andere cel. De breedte ervan wordt echter beperkt door de breedte van de cel waarin de tabel is opgenomen.

 1. Klik in een cel van de bestaande tabel.
 2. Selecteer Invoegen > Tabel, stel de opties Tabel invoegen in en klik op OK.

Tabellen sorteren

U kunt de rijen van een tabel sorteren op de inhoud van één kolom. U kunt ook ingewikkelder sorteeracties uitvoeren op grond van de inhoud van twee kolommen.

U kunt tabellen met colspan- of rowspan-kenmerken (dat wil zeggen, tabellen die samengevoegde cellen bevatten) niet splitsen.

 1. Selecteer de tabel of klik in een cel.
 2. Selecteer Bewerken> Tabel > Tabel sorteren, stel de opties in het dialoogvenster in en klik op OK.

  Sorteren op

  Hier kunt u opgeven op welke kolomwaarden de tabelrijen moeten worden gesorteerd.

  Volgorde

  Hier kunt u opgeven of de kolom alfabetisch of numeriek en in oplopende (A tot en met Z, lage cijfers naar hoge cijfers) of aflopende volgorde moet worden gesorteerd.

  Selecteer Numeriek als een kolom cijfers bevat. Bij alfabetisch sorteren worden getallen van één of twee cijfers gesorteerd alsof het woorden zijn (wat een volgorde oplevert zoals 1, 10, 2, 20, 3, 30) in plaats van cijfers (wat een volgorde oplevert zoals 1, 2, 3, 10, 20, 30).

  Vervolgens op/Volgorde:

  Hier kunt u de sorteervolgorde bepalen voor een tweede sortering op een andere kolom. Geef de kolom voor de tweede sortering op in het pop-upmenu Vervolgens op, en geef de tweede sorteervolgorde op in de pop-upmenu's Volgorde.

  De eerste rij wordt meegenomen bij het sorteren

  Hiermee geeft u op dat de eerste rij van de tabel in de sortering moet worden opgenomen. Selecteer deze optie niet als de eerste rij een kop is die niet mag worden verplaatst.

  Koptekstrijen sorteren

  Hiermee geeft u op dat voor alle rijen in de thead-sectie (indien aanwezig) dezelfde criteria moeten worden gebruikt als voor de andere rijen. (Bedenk wel dat thead-rijen in de thead-sectie blijven staan en nog steeds boven aan de tabel worden weergegeven nadat de tabel is gesorteerd.) Voor informatie over de thead-tag raadpleegt u het deelvenster Referentie (kies Help > Referentie).

  Voettekstrijen sorteren

  Hiermee geeft u op dat voor alle rijen in de tfoot-sectie (indien aanwezig) dezelfde criteria moeten worden gebruikt als voor de andere rijen. (Bedenk wel dat tfoot-rijen aanwezig blijven in de tfoot-sectie en nog steeds onder aan de tabel worden weergegeven nadat de tabel is gesorteerd.) Voor informatie over de tfoot-tag raadpleegt u het deelvenster Referentie (kies Help > Referentie).

  Rijkleuren onveranderd laten nadat het sorteren is voltooid

  Hiermee geeft u op dat rijkenmerken (zoals kleur) na de sortering aan dezelfde inhoud moeten blijven gekoppeld. Als de tabelrijen met twee afwisselende kleuren zijn opgemaakt, selecteert u deze optie niet om te verzekeren dat de kleuren na het sorteren nog steeds afwisselend worden weergegeven. Als de rijkenmerken specifiek bij de inhoud van elke rij horen, selecteert u deze optie om te verzekeren dat de kenmerken in de gesorteerde tabel nog steeds aan de juiste rijen zijn gekoppeld.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online