Informatie over alle menuwijzigingen in dreamweaver CC 2017.

Alle menu's in Dreamweaver zijn opnieuw ontworpen in deze versie om het gemakkelijker te maken om de menu-items te openen.

Dreamweaver-menu 's - een opname vóór en na

Hier volgt een korte samenvatting van de menu's in Dreamweaver CC 2015 en Dreamweaver CC 2017. 

Dreamweaver CC 2017

 • Bestand
 • Bewerken
 • Weergeven
 • Invoegen
 • Gereedschappen
 • Zoeken
 • Site
 • Venster
 • Help

Samengevat:

 • De menu's Wijzigen, Indeling en Opdracht zijn verwijderd en alle taken hierin zijn verplaatst naar andere locaties. Ga voor meer informatie naar Menu's die zijn verwijderd uit Dreamweaver CC 2017.
 • De menu's Gereedschappen en Zoeken zijn nieuw in Dreamweaver CC 2017 en de taken van andere menu's zijn hiernaartoe verplaatst. Ga voor meer informatie naar Menu's die zijn toegevoegd aan Dreamweaver CC 2017.
 • Voor informatie over wat er in de andere Dreamweaver-menu's wordt gewijzigd, navigeert u naar de vereiste sectie om een momentopname vóór en na de bewerking weer te geven waarin wordt aangegeven wat er is toegevoegd, verwijderd en verplaatst.

Menu Bestand

De volgende menuopdrachten zijn toegevoegd aan het deelvenster Bestanden:

 • Pagina-eigenschappen is verplaatst van Wijzigen > Pagina-eigenschappen, naar Bestand > Pagina-eigenschappen.
 • Stijlblad toevoegen is verplaatst van Indeling > CSS-stijlen > Stijlblad koppelen naar Bestand > Stijlblad koppelen.
 • Preview in browser is nu vervangen door Real-time preview.

Er zijn geen andere wijzigingen in dit menu.

Scan de volgende afbeelding om een visueel inzicht in de menu-items op te halen die aan het menu Bestand zijn toegevoegd.

Overzicht van wijzigingen in het menu Bestand
Overzicht van wijzigingen in het menu Bestand

Wijzigen Menu-item Commentaren
Verwijderd Voorvertoning in browser Voor deze functionaliteit, kunt u met uw rechtermuisknop klikken op de bestandsnaam in de Werkbalk Document en vervolgens op Openen in Browser klikken.
Toegevoegd Stijlpagina koppelen Verplaatst van Indeling > CSS-stijlen naar het Menu Bestand
Real-time voorvertoning Nieuwe functie in Dreamweaver CC 2017. Zie voor meer informatie Real-time voorvertoning.
Pagina-eigenschappen Verplaatst van het menu Wijzigen naar het menu Bestand

Menu Bewerken

Het menu Bewerken wordt vernieuwd om alle bewerkingstaken erin op te nemen. 

Alle indeling met betrekking tot tekst, alinea lijsten worden nu verplaatst naar het menu Bewerken. 

Functies zoals Wissen en Live zoeken zijn verwijderd en taken die niet met bewerken te maken hebben, zijn verplaatst naar andere menu's.

Scan de volgende afbeelding om een visueel inzicht te krijgen van wat er is verwijderd, verplaatst en toegevoegd. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen. 

Overzicht van wijzigingen in het menu Bewerken
Overzicht van wijzigingen in het menu Bewerken

Wijzigen Menu-item Commentaren
Verwijderd Wissen  
Live zoeken
Coderingstips vernieuwen
Verplaatst Hulpmiddelen voor coderingstips                                       Codeweergave menu Context
Code inspringen Bewerken > Code
Code uitspringen
Haakjes in evenwicht brengen
Tagbibliotheken Gereedschappen > Tagbibliotheken
Zoeken en vervangen Menu Zoeken
Selectie zoeken Menu Zoeken (alleen zichtbaar in de ontwerpweergave)
Opnieuw zoeken Menu Zoeken (met de andere naam Volgende zoeken)
Toegevoegd Quick Tag Editor Verplaatst van het menu Wijzigen naar het Menu Bewerken
Sjablooneigenschappen
Code

Bevat opties voor code-indeling 

Tekst Inclusief tekst laten inspringen en indelingsopties
Alinea-indeling Verplaatst van het menu Indeling naar het menu Bewerken
Lijst

Het menu Weergave

De volgende typen wijzigingen zijn te zien in het menu Weergave:

 • Het menu Weergave is weergave-specifiek in Dreamweaver CC 2017. Dit betekent dat de Design-Specifieke opties niet worden herkend als u in Codeweergave werkt. Als u in de Ontwerpweergave werkt, zijn de specifieke opties voor Codeweergave niet beschikbaar. En als u in de Gesplitste weergave werkt zijn, afhankelijk van de aard van de Gesplitste weergave, de Codeweergave- en Ontwerpweergaveopties, of de Codeweergave- en Liveweergave-opties beschikbaar.
 • Een aantal opties zijn verwijderd uit het menu Weergave. Sommige ervan zijn verplaatst naar andere menu's, andere zijn verwijderd.

Scan de volgende afbeelding en de tabel eronder om te weten welke menu-items in Dreamweaver CC 2017 weergave-specifiek zijn.

Weergave-specifieke menu-items in Dreamweaver CC 2017
Weergave-specifieke menu-items in Dreamweaver CC 2017

Menu-items De toepasselijke weergave
Locatie in Dreamweaver CC 2017
Codeweergaveopties Codeweergave Weergave > Codeweergaveopties
 • Visuele hulpmiddelen
 • Stijl weergeven
 • Hulplijnen
 • Afbeelding overtrekken
 • Raster
 • Venstergrootte
 • Vergroting
 • Linialen
Ontwerpweergave Weergave > Opties voor Ontwerpweergave
Liveweergave-opties Liveweergave Weergave > Liveweergaveopties

Scan de volgende afbeelding om een visueel inzicht te krijgen van wat er is verwijderd en verplaatst. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen.  

Verplaatste en verwijderde opties in het menu Weergave
Verplaatste en verwijderde opties in het menu Weergave

Wijzigen Menu-item Commentaren
Verplaatst
Verticaal splitsen/Horizontaal splitsen Nu te vinden in Weergave > Splitsen.
Panelen verbergen   Nu te vinden in het Menu Venster.
Werkbalken
Externe bestanden weergeven Nu te vinden in Weergave > Opties voor verwante bestanden
Verwijderd Stijlen vernieuwen  
Liveweergave in-/uitschakelen  

Menu Invoegen

Het menu Invoegen blijft ongewijzigd. De naam Invoegen > Favorieten is in Dreamweaver CC 2017 echter gewijzigd naar Invoegen > Favorieten aanpassen.

Overzicht van wijzigingen in het menu Invoegen
Overzicht van wijzigingen in het menu Invoegen

De volgende site-specifieke menu-items in het menu Site zijn nu verplaatst naar Site > Site-opties:

 • Tips voor site-specifieke code
 • Op de hele site synchroniseren
 • Koppelingen op de hele site controleren
 • Koppeling overal op de site wijzigen

Overzicht van wijzigingen in het menu Site
Overzicht van wijzigingen in het menu Site

Menu Venster

Het deelvenster Historie wordt niet meer ondersteund in Dreamweaver CC 2017 en daarom is het Historiemenu-item verwijderd uit het menu Venster.

Daarnaast zijn rangschikkingsopties zoals Trapsgewijs, Tegels en Combineren als Tabs verplaatst naar Venster > Rangschikken.

Scan de volgende afbeelding om een visueel inzicht te krijgen van wat er is verwijderd en verplaatst. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen.

Overzicht van wijzigingen in het menu Venster
Overzicht van wijzigingen in het menu Venster

Wijzigen Menu-item Commentaren
Verwijderd Historie Deze functie wordt niet meer ondersteund in Dreamweaver CC 2017 en daarom is dit menu-item verwijderd. Ga voor meer informatie over verouderde functies naar Verouderde functies in Dreamweaver CC 2017.
Verplaatst Trapsgewijs Al deze menu-items worden nu verplaatst onder Venster > Rangschikken.
Tegel
Combineren als tabbladen

De volgende menu's worden verwijderd uit Dreamweaver CC 2017:

Alle taken in deze menu's worden verplaatst naar andere, geschiktere menu's. 

Menu Wijzigen

Het menu Wijzigen is verwijderd uit Dreamweaver CC 2017 en de menu-items ervan worden verplaatst naar andere menu's. 

Scan de volgende afbeelding om een visueel overzicht te krijgen van waar de wijzigingsmenu-items zich bevinden in Dreamweaver CC 2017. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen.

Menu-items die uit het menu Wijzigen worden verplaatst
Menu-items die uit het menu Wijzigen worden verplaatst

Menu-item Nieuwe locatie
Pagina-eigenschappen Bestand > Pagina-eigenschappen
Sjablooneigenschappen Bewerken > Sjablooneigenschappen
Lettertypen beheren Gereedschappen > Lettertypen beheren
Quick Tag Editor Bewerken > Quick Tag Editor
Koppeling maken Bewerken > Koppeling 
Koppeling verwijderen
Gekoppelde pagina openen
Tabel Bewerken > Tabel
Afbeelding Bewerken > Afbeelding
Bibliotheek Gereedschappen
Sjabloon

Menu Indeling

Het menu Indeling is verwijderd uit Dreamweaver CC 2017 en de menu-items ervan worden verplaatst naar andere menu's. 

Scan de volgende afbeelding om een visueel overzicht te krijgen van waar de indelingsmenu-items zich bevinden in Dreamweaver CC 2017. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen.

Menu-items die uit het menu Indeling worden verplaatst
Menu-items die uit het menu Indeling worden verplaatst

Menu-item Nieuwe locatie
Inspringen Bewerken > Tekst >
Uitspringen
Alinea-indeling Bewerken
Lijst
HTML-stijl Gereedschappen > HTML
CSS-stijlen Gereedschappen > CSS

Menu Opdrachten

Het menu Opdrachten is verwijderd uit Dreamweaver CC 2017 en de menu-items ervan worden verplaatst naar andere menu's. 

Scan de volgende afbeelding om een visueel overzicht te krijgen van waar de items in het menu Opdrachten zich nu bevinden in Dreamweaver CC 2017. De tabel hieronder geeft ook een overzicht van de wijzigingen.

Menu-items die uit het menu Opdrachten zijn verplaatst
Menu-items die uit het menu Opdrachten zijn verplaatst

Menu-item Nieuwe locatie
Opdrachtlijst bewerken Gereedschappen > Opdrachten
Spelling controleren Gereedschappen > Spellingcontrole
Bronindeling toepassen Bewerken > Code
Bronindeling toepassen op selectie
HTML opruimen Gereedschappen
Word-HTML opruimen
Scripttag voor weblettertypen opruimen (huidige pagina)
JavaScript extern maken
FLV-detectie verwijderen Afgekeurd
Afbeelding optimaliseren Bewerken > Afbeelding > Optimaliseren
Tabel sorteren Bewerken > Tabel > 

De volgende menu's zijn toegevoegd aan Dreamweaver CC 2017:

 • Gereedschappen - Dit menu bevat gereedschappen die verwant zijn aan HTML-, CSS-, bibliotheken, sjablonen, spelling en opdrachten.
 • Zoeken - Alle zoekgerelateerde opties zijn hier. Zie Tekst zoeken en vervangen voor meer informatie.