Configureren voor gebruik achter een netwerkfirewall

Probleem: Edge Animate loopt vast wanneer het achter een netwerkfirewall wordt gebruikt

Edge Animate CC versie 2.0.0.250 en 2.0.1.268 lopen met tussenpozen vast wanneer u ze achter een netwerkfirewall gebruikt.

Oplossing

Definieer een proxyserverinstelling die de proxyinstellingen van uw firewall weerspiegelt.

Configureer de poxyserverinstelling

Als uw computer zich achter een firewall bevindt, heeft deze bepaalde instellingen voor de proxyserver en de proxypoort. Deze instellingen zorgen ervoor dat uw computer via uw firewall toegang kan krijgen tot internet. De instructies hieronder verwijzen naar de proxyserverinstelling als proxyserver en het poortnummer voor deze server als proxyport.

Mac OS:

 1. Open een Terminal-venster.
 2. Kies Ga > Ga naar map in de Finder.
 3. Typ het volgende in het dialoogvenster: /etc
 4. Als het bestand launchd.conf bestaat, bewerkt u het met een teksteditor.U wordt gevraagd uw superuser- of beheerderswachtwoord in te voeren.Anders maakt u het bestand in een aparte map en kopieert u het weer terug na stap 6.
 5. Voeg in launchd.conf de volgende regel toe:

  setenv http_proxy proxyserver:proxyport

  Voor meer informatie over het vinden van de proxyserver- en proxypoortinstellingen raadpleegt u de sectie 'De proxyinstellingen zoeken' hieronder.
 6. Sla het bestand op.
 7. Start de computer opnieuw op.

Windows:

 1. Open de Verkenner.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik op Omgevingsvariabelen.
 5. Stel de gebruikersvariabele in (alleen voor het account van de huidige gebruiker) of de systeemvariabele (voor alle accounts op de lokale computer):
  1. Klik op Nieuw.
  2. Naam van variabele: http_proxy
   Waarde van variabele: proxyserver:proxyport

   Voor meer informatie over het vinden van de proxyserver- en proxypoortinstellingen raadpleegt u de sectie 'De proxyinstellingen zoeken' hieronder.


 6. Klik op OK.
 7. Meld u bij uw computer af en vervolgens weer aan.

De proxyinstellingen zoeken

Als uw netwerkbeheerder niet de HTTP-proxyinstellingen verstrekt, kunt u de instellingen vinden op uw lokale computer.

Mac OS:

 1. Open Systeemvoorkeuren en klik op Netwerk.
 2. Selecteer uw netwerkaansluiting.
 3. Selecteer de knop Geavanceerd onder aan het scherm.
 4. Selecteer het tabblad Proxy's.
 5. Selecteer Webproxy (HTTP).
 6. De proxyserver is de servernaam vóór de dubbele punt (:), en de proxypoort is het nummer na de dubbele punt

Windows:

 1. Open het Configuratiescherm en selecteer Internetopties.
 2. Selecteer het tabblad Verbindingen.
 3. Selecteer de knop LAN-instellingen onder in het deelvenster.
 4. De proxyserver is de instelling bij Adres en de proxypoort wordt vermeld bij Poort.

Aanvullende informatie

Als de stappen hierboven niet werken, is mogelijk het whitelist-bestand van de firewall niet ingesteld met de juiste Adobe-servers. Zie de site Creative Suite Enterprise Deployment of het document Creative Cloud Network Endpoints voor de juiste serverlijst.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account