Geavanceerd zoeken

Geavanceerd zoeken

Met de functie Geavanceerd zoeken vindt u snel en gemakkelijk uw favoriete foto's of andere mediabestanden. U kunt uw mediabestanden vanaf één centrale locatie filteren met meerdere parameters. U kunt ook een soort verhaaltje maken om te zoeken. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig de resultaten weergeven voor de volgende zoekopdrachten:

 • Alle goede foto's van John (waardering van 4 sterren of meer) met de tag Familie (trefwoord) uit maart 2016 (datum)
 • Alle mediabestanden van de verjaardagen van Deborah in de afgelopen vijf jaar
 • De video's die u in Hawaï hebt genomen tijdens uw meest recente vakantie

U kunt met al deze parameters zoeken vanuit één venster dat de functie Geavanceerd zoeken biedt.

Als u de afbeeldingen die u zoekt eenmaal hebt gevonden, kunt u deze gemakkelijk bewerken of delen met de Elements Organizer.

Ondersteunde parameters voor de functie Geavanceerd zoeken

Met de functie Geavanceerd zoeken kunt u zoeken in uw mediabestanden met de volgende parameters of een combinatie daarvan:

 • Slimme tags
 • Mensen
 • Plaatsen
 • Datum
 • Mappen
 • Trefwoorden
 • Albums
 • Gebeurtenissen
 • Waardering
 • Mediatypen

Geavanceerd zoeken gebruiken

Als u de functie Geavanceerd zoeken wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het pictogram Zoeken rechtsboven op de menubalk.

  Pictogram Zoeken

  Door te klikken op het pictogram Zoeken opent u een venster met aan de linkerkant een lijst van alle parameters die u kunt gebruiken om uw zoekopdracht uit te voeren.

 2. Plaats de cursor boven een tab aan de linkerkant. Er wordt een deelvenster weergegeven met een lijst van alle items die tot het deelvenster behoren.

  In de volgende afbeeldingen ziet u wat de resultaten zijn wanneer u de parameters Slimme tags, Trefwoorden en Mediatypen aanwijst zonder te klikken.

  SearchPanel_MediaType
  SearchPanel_StarRating
 3. Selecteer items door erop te klikken in het desbetreffende deelvenster. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het selecteren van een aantal personen in het deelvenster Personen, zoals wordt getoond in het volgende voorbeeld.

  Geavanceerd zoeken - personen
  In het raster worden afbeeldingen weergegeven van de mensen naar wie u zoekt

  Vervolgens selecteert u meer items in andere deelvensters (Slimme tags, Plaatsen, Gebeurtenissen, Trefwoorden, enzovoort). De zoekresultaten worden in het rechterdeelvenster weergegeven. In het volgende voorbeeld worden items weergegeven uit het deelvenster Datum enWaardering(naast de items die zijn geselecteerd in het deelvenster Personen, zoals is beschreven in de vorige stap).

  In dit voorbeeld worden daarom als zoekresultaat mediabestanden weergegeven die aan alle volgende criteria voldoen:

  • Er moeten personen in voorkomen met de naam Deborah, Dave of Sara (dat betekent dat de bestanden een of meer van deze personen moeten bevatten)
  • Zijngemaakt in 2016
  • Ze moeten een waardering hebben van 3 of meer

  De items die u selecteert, worden in de tekstbalk weergegeven.

  Opmerking:

  U kunt ook naar mediabestanden zoeken door tekst in de tekstbalk in te voeren, zoals wordt uitgelegd in de sectie Zoeken door tekst in te voeren in de tekstbalk.

Als u de zoekopdracht hebt voltooid, klikt u op de knop Raster om terug te gaan naar het hoofdraster. U kunt vervolgens de gevonden mediabestanden bewerken of delen. 

Als u de zoekresultaten wilt wissen, gebruikt u de knop Zoekveld wissen in de rechterhoek van de zoekbalk. 

Zoeken binnen een of meer categorieën

Wanneer u zoekt naar meerdere items binnen een categorie, worden als zoekresultaten alle mediabestanden weergegeven die een of meer items bevatten die u hebt opgegeven. Dit kunt u zien in het vorige voorbeeld waarin in het deelvenster Personen wordt gezocht naar foto's waarop Deborah, Dave of Sara te zien zijn. In dit geval worden alle foto's weergegeven waarop een (of meer) van deze personen staan.

Wanneer u uw zoekopdracht uitbreidt en aangeeft dat foto's niet alleen een of meerdere van deze personen moeten bevatten, maar ook een waardering van 3 sterren of meer moeten hebben, worden de zoekresultaten bijgewerkt en worden alleen die mediabestanden weergegeven die een of meer van deze personen bevatten en een waardering hebben van 3 sterren of meer. Als een mediabestand bijvoorbeeld Deborah bevat, maar een waardering van 2 sterren heeft, wordt dat bestand niet weergegeven.

Als u dus in meerdere categorieën tegelijk zoekt, worden alleen die mediabestanden weergegeven die aan de voorwaarden van alle categorieën voldoen.

In het vorige voorbeeld worden als zoekresultaat alle mediabestanden weergegeven die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bestand bevat een of meerdere personen die u hebt geselecteerd en
 • Het bestand heeft een waardering van 3 sterren of meer en
 • Het bestand is gemaakt in 2016

Recente zoekopdrachten weergeven

In het deelvenster Recente zoekopdrachten wordt een lijst weergegeven van de vorige zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd. Klik in de zoekbalk om de laatste tien zoekopdrachten weer te geven die u hebt uitgevoerd. Als u een zoekopdracht opnieuw wilt uitvoeren, klikt u op de desbetreffende zoektekst.

Zoeken door tekst in te voeren in de tekstbalk

U kunt rechtstreeks zoeken naar mediabestanden door tekst in de tekstbalk te typen. Als u bijvoorbeeld een naam of woord typt, worden in de Elements Organizer mediabestanden weergegeven die op basis van een groot aantal criteria overeenkomen met de tekst. De Elements Organizer biedt ook suggesties terwijl u typt op basis van bestaande personen, plaatsen, gebeurtenissen, slimme tags en dergelijke in uw catalogus. Als u bijvoorbeeld 'D' typt, worden de personen, plaatsen, gebeurtenissen en dergelijke weergegeven die beginnen met een 'D'. 

Naarmate u meer tekst typt, verandert de lijst dynamisch en worden er tags weergegeven. U kunt een keuze maken uit de weergegeven opties die overeenkomen met de tekst die wordt ingevoerd. Als u op een item in de lijst klikt, wordt er een zoekopdracht naar de desbetreffende tag uitgevoerd en worden de resultaten weergegeven in de Elements Organizer.

De tekstzoekfunctie biedt ook de mogelijkheid om de operatoren 'EN', 'OF' en 'UITSLUITEN' te gebruiken. Deze operatoren worden in zoekopdrachten aangegeven met de volgende symbolen:

 • 'OF' wordt aangegeven met het slashteken: '/'.
 • 'EN' wordt aangegeven met het plusteken: '+'.
 • 'UITSLUITEN' wordt aangegeven met het minteken: '-'.

Standaard worden de items binnen een deelvenster (zoals Personen) gescheiden door '/' (OF) en de items uit meerdere deelvensters door '+' (EN). U kunt de operator wijzigen door op het symbool te klikken, zoals hier wordt getoond.

U kunt ook opgeven dat u bepaalde mediabestanden van het zoekresultaat wilt uitsluiten. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw zoekresultaat bestanden met het trefwoord 'Brug' bevat, neemt u 'Brug' op in de zoekopdracht voorafgegaan door een minteken (-): '-Brug'.