Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 1. Gebruikerslicenties op naam instellen
  1. Identiteit
   1. Overzicht van identiteiten
   2. Identiteit instellen
   3. Het identiteitstype van gebruikers wijzigen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
  2. Eenmalige aanmelding (SSO)
   1. Identiteit instellen
   2. SSO instellen met Azure AD Connector
   3. Google-federatie instellen voor SSO met Adobe
   4. Microsoft AD FS configureren voor gebruik met SSO van Adobe
   5. Veelgestelde vragen over eenmalige aanmelding 
   6. Gebeurtenislogbestanden van Federated ID weergeven
 2. Instellingen
  1. Instellingen voor middelen
  2. Beperkingen voor het delen van inhoud om middelen te beschermen
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Inhoudslogbestanden
  7. Versleuteling beheren
  8. Toegewezen versleutelingssleutels | Veelgestelde vragen
 3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
  1. Licenties voor gedeelde apparaten | Nieuwe functies 
  2. Licenties voor gedeelde apparaten | Distributiehandleiding
  3. Pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maken
  4. Licenties voor gedeelde apparaten terughalen 
  5. Migreren van apparaatlicenties naar licenties voor gedeelde apparaten
  6. Profielen met licenties voor gedeelde apparaten beheren
  7. Toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten
  8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 4. Gebruikers beheren
  1. Gebruikers beheren: overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Gebruikers beheren | Afzonderlijk   
  4. Gebruikers beheren | Bulksgewijs uploaden via CSV 
  5. Gebruikersgroepen beheren 
  6. Directorygebruikers beheren 
  7. Ontwikkelaars beheren 
  8. De tool Gebruikerssynchronisatie instellen
  9. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console 
  10. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 5. Producten en productprofielen beheren
  1. Producten en profielen beheren  
  2. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
  3. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen 
  4. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
  5. Optionele services
 6. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken 
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen 
   2. Aanmelding via browser inschakelen
   3. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten beheren en distribueren
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   3. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   4. Producten in de map Exceptions installeren
   5. Creative Cloud-producten verwijderen
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   7. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
   3. Overzicht van AUSST
   4. De interne updateserver instellen
   5. De interne updateserver onderhouden
   6. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   7. Problemen met de interne updateserver oplossen
   8. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   9. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
  6. Problemen oplossen
   1. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   2. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
   4. RUM: Fout 2
  7. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Opmerkingen bij de release van Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 7. Opslag beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe-opslag beheren 
   3. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte 
   4. Opslagupgrade naar 1 TB voor ondernemingen en teams
  2. Middelen migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van middelen 
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van middelen  
   3. Middelen van een gebruiker terughalen
   4. Overgedragen middelen beheren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams 
   2. Adobe Stock voor ondernemingen 
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Adobe Sign
   1. Adobe Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Sign - teamfunctie Beheerder 
   3. Adobe Sign beheren in de Admin Console
 9. Adobe Asset Link distribueren
  1. Adobe Asset Link
  2. Adobe Asset Link instellen
   1. Een gebruikersgroep maken voor Adobe Asset Link  
   2. Adobe Experience Manager 6.x Assets configureren voor Adobe Asset Link
   3. Adobe Asset Link configureren en installeren
  3. Adobe Asset Link gebruiken 
   1. Assets beheren met Adobe Asset Link 
   2. Adobe Asset Link voor XD
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren  
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Teamlidmaatschap: verlenging
  5. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Naleving van aankoopverzoek
  7. Value Incentive Plan (VIP) in China
  8. VIP Select Help
 11. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
  1. Creative Cloud voor het onderwijs | Distributiehandleiding
  2. Adobe Creative Cloud en Spark integreren met Canvas LMS
  3. Veelgestelde vragen over Kivuto
  4. Richtlijnen voor geschiktheid van instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
  5. Middelen migreren
   1. Automatische migratie van studentmiddelen voor het onderwijs  
   2. Je studentmiddelen migreren
 12. Contact met de Adobe-klantenservice
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Teams | Ondersteuning en expertsessies
  3. Ondernemingen | Ondersteuning en expertsessies
  4. Experience Cloud | Ondersteuning en expertsessies