Maak batchbestanden en scripts voor bedrijfsimplementaties | CC of CC 2014

Uitzonderingen implementeren met behulp van batch- en scriptbestanden

U kunt batch- en shellscriptbestanden maken om de uitvoering van Exception Deployer te vergemakkelijken. 

Over het algemeen ziet het implementatieproces er als volgt uit:

 1. (Alleen Windows) Voer de Exceptions Deployer uit in Pre-modus om Acrobat te installeren.
 2. (Windows en Mac OS) Installeer de inhoud van de map Build.
 3. (Windows en Mac OS) Voer de Exceptions Deployer uit in Post-modus om andere producten en componenten te installeren die na de inhoud van de map Build moeten worden geïnstalleerd. 

Voer de Exceptions Deployer uit in Pre-modus (Acrobat voor Windows)

 1. Maak een leeg tekstbestand met de naam BeforeSetup.bat
 2. Kopieer en plak de volgende code in uw lege tekstbestand:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Sla het bestand op.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het batchbestand en voer het uit als beheerder.
 3. Voer de inhoud van de map Build uit.

Voer de Exception Deployer uit in Post-modus (Windows)

 1. Voer deze procedure uit nadat de inhoud van de Build-map is geïnstalleerd.
 2. Maak een leeg tekstbestand met de naam AfterSetup.bat
 3. Kopieer en plak de volgende code in uw lege tekstbestand:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Sla het bestand op.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het batchbestand en voer het uit als beheerder.

Voer de Exception Deployer uit in Post-modus (Mac OS)

 • Belangrijk: Er zijn op dit moment geen uitzonderingen voor Mac.
 1. Maak een leeg tekstbestand met de naam Exceptions.sh.
 2. Kopieer en plak de volgende code in uw lege tekstbestand:
#!/bin/sh

read -p "Press [Return] key to start the installation."
sudo ./ExceptionDeployer.app --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
read -p "Press [Return] key to exit the installation."

Sla het bestand op. Zorg dat het script uitvoerbaar is. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account