Fout bij starten van app op computer met licentie voor gedeelde apparaten

Probleem

Op sommige computers met een licentie voor gedeelde apparaten kunnen gebruikers bij het starten van Creative Cloud-apps de volgende waarschuwing te zien krijgen:

Fout bij starten

Het bovenstaande probleem kan zich voordoen als er problemen waren met de internetverbinding of firewall tijdens de installatie van een pakket met licenties voor gedeelde apparaten of als het pakket is geïnstalleerd via een schijfkloon of -image.

Tijdens de installatie wordt verbinding gemaakt met de Adobe-licentieservers om het productprofiel te controleren waaraan de computer is toegewezen. Als uw eindgebruikers dit bericht zien, kon het installatieproces de computer niet toewijzen aan een productprofiel. Daardoor werd de computer toegewezen aan het standaardproductprofiel.

Oplossing

Als u een pakket hebt gemaakt vóór 22-5-2019, gebruikt u de volgende methode:

Maak een pakket met licenties voor gedeelde apparaten met alleen de Creative Cloud desktop-app en licentie- en configuratiegegevens en distribueer het pakket naar de desbetreffende computers.

Voor pakketten met licenties voor gedeelde apparaten die zijn gemaakt na 22-5-2019, gebruikt u de volgende methode om het probleem met de toewijzing van de computer aan het productprofiel op te lossen (zoals aangegeven in de Admin Console):

 1. Controleer of de computer is verbonden met internet. Als de computer zich achter een firewall bevindt, moet u ervoor zorgen dat toegang tot de netwerkeindpunten van Adobe is toegestaan.

 2. Download de Adobe Licensing Toolkit vanaf de volgende locatie, op basis van het besturingssysteem van de computer:

 3. Gebruik de Windows-opdrachtregel of macOS-terminal om naar de hoofdmap van de gedownloade toolkit te gaan.

 4. Voer de volgende opdracht uit met beheerdersrechten:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Korte vorm:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Korte vorm:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

 5. Start een Creative Cloud-app die op de computer is geïnstalleerd en meld u aan.

De toolkit gebruiken in Windows en macOS

De toolkit is een opdrachtregelprogramma. Daarom moet u de opdrachtprompt van Windows of de macOS-terminal gebruiken om opdrachten uit de toolkit uit te voeren.

Als u niet zeker weet hoe u opdrachten uitvoert via de Windows-opdrachtprompt of de macOS-terminal, volgt u deze stappen:

 1. Open de opdrachtprompt van Windows.

 2. Sleep het bestand adobe-licensing-toolkit.exe (dat u hierboven hebt gedownload) van Windows Verkenner naar de Windows-opdrachtprompt.

Merk op dat de bestandsnaam van de toolkit nu wordt weergegeven op de opdrachtprompt. (Mogelijk wordt het volledige mappad van het bestand weergegeven.)

Voor alle hieronder beschreven opdrachten moet u argumenten voor de toolkit invoeren.

Als u bijvoorbeeld licenties voor gedeelde apparaten wilt activeren, typt u --activate (voeg een spatie in tussen de bestandsnaam en --activate) en drukt u op Enter.

De toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten gebruiken in Windows

 1. Open de terminal van macOS.

 2. Sleep het bestand adobe-licensing-toolkit (dat u hierboven hebt gedownload) van de Finder van macOS naar de terminal van macOS.

Merk op dat de bestandsnaam van de toolkit nu wordt weergegeven op de opdrachtprompt. (Mogelijk wordt het volledige mappad van het bestand weergegeven.)

Voor alle hieronder beschreven opdrachten moet u argumenten voor de toolkit invoeren.

Als u bijvoorbeeld licenties voor gedeelde apparaten wilt activeren, typt u --activate (voeg een spatie in tussen de bestandsnaam en --activate) en drukt u op Enter.

De toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten gebruiken in macOS

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?