Handboek Annuleren

Overzicht van de Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

De Adobe Admin Console is een centrale locatie voor het beheren van de Adobe-rechten van uw gehele organisatie.

U kunt uw licenties, gebruikers, betalingen en meer eenvoudig beheren via de Adobe Admin Console.

Op elk tabblad in de Admin Console kunt u verschillende taken uitvoeren. Selecteer de onderstaande titels voor meer informatie.

Overzicht: Bekijk een overzicht van de gekochte licenties en snelle acties om uw organisatie in te stellen.

Producten: Hier kunt u licenties toewijzen aan gebruikers en groepen. Als ondernemingsklant kunt u productprofielen beheren.

Gebruikers: Hier kunt u gebruikersaccounts, die eindgebruikers recht geven op Adobe-producten en -services, maken, bijwerken en verwijderen.

Pakketten: Hier kunt u vooraf geconfigureerde pakketten downloaden of maken voor desktop-apps die u wilt distribueren.

Account: Hier kunt u als teambeheerder uw betalingsgegevens en factuuradres bewerken en facturen beheren.

Opslag: Hier kunt u de individuele gebruikersmappen en gedeelde mappen beheren en de opslagquota bekijken die door gebruikers worden gebruikt.

Inzichten: Hier kunt u rapporten over licentietoewijzing weergeven, maken en downloaden en wijzigingen in de Admin Console bijhouden.

Instellingen: Hier kunt u domeinen claimen, de toegang tot functies voor delen beperken, opmerkingen voor eindgebruikers toevoegen en wachtwoordbeschermingsniveaus instellen.

Als u zich niet kunt aanmelden bij de Admin Console, leest u Aanmeldingsproblemen met Adobe-account oplossen​.

Overzicht

In het overzicht wordt een grote hoeveelheid informatie over productlicenties efficiënt weergegeven. U ziet hier de status van de licenties in uw lidmaatschap: het aantal licenties dat is toegewezen van het totaal aantal beschikbare licenties. Er zijn ook enkele snelle koppelingen beschikbaar waarmee u gebruikers en beheerders kunt toevoegen.

Selecteer uw organisatie

Een beheerder kan deel uitmaken van meerdere organisaties. Als een bedrijf meerdere dochterondernemingen heeft die aparte organisaties zijn of als elke dochteronderneming een aparte licentieovereenkomst heeft, kan dezelfde beheerder aan al deze bedrijven worden toegewezen.

Als u een beheerder bent voor meerdere organisaties, kunt u met de organisatiekiezer tussen organisatie schakelen. De geselecteerde organisatie toont een groen vinkje naast de naam van de organisatie.

De pagina Overzicht in de Admin Console waarbij de naam van de organisatie is geselecteerd

Als de organisatie deel uitmaakt van een Global Admin Console, wordt naast de naam van de organisatie een hiërarchiepictogram weergegeven. U ziet ook het pad van de organisatie en kunt de plaatsing van de organisatie in de hiërarchie bepalen. Bijvoorbeeld, in de schermafbeelding is de admin lid van de organisatie Athletic Shoe Division en het Global Admin Console-pad van deze organisatie is ACME HQ > Athletic Shoe Division, waar Athletic Shoe Division een child is van de organisatie ACME HQ.

Organisatiekiezer waarbij een hiërarchiepictogram is geselecteerd

Producten

Wie dit tabblad kan bekijken: systeembeheerders, productbeheerders en productprofielbeheerders

  Onderneming

   Teams

Op de pagina Producten in de Admin Console vindt u opties voor het beheer van uw producten en productprofielen. Met productprofielen kunt u alle Adobe-applicaties en -services die in een lidmaatschap beschikbaar zijn, of een subset daarvan, inschakelen en de instellingen aanpassen voor een bepaald product of lidmaatschap. Vervolgens kunt u beheerders, productbeheerders genoemd, aan de productprofielen toewijzen. Deze beheerders voegen eindgebruikers toe aan de productprofielen die ze beheren.

Voor meer informatie raadpleegt u:

Op de pagina Producten in de Admin Console kunt u productlicenties toewijzen aan gebruikers. Als u een productlicentie wilt toewijzen aan een gebruiker of groep, selecteert u het gewenste product op de pagina Producten en klikt u op Gebruiker toevoegen.

Voer de naam of het e-mailadres van de gebruiker in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of een gebruiker toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen. Klik op Opslaan. Er wordt een e-mail verzonden naar de gebruiker of groep waarin de toegang tot de applicatie wordt bevestigd.

Voor meer informatie raadpleegt u:

Gebruikers

Op de pagina Gebruikers in de Admin Console kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services. U kunt ook de workflows voor bulkbewerking gebruiken om gebruikers toe te voegen of gebruikersgegevens en licentietoewijzingen te wijzigen. Voor meer informatie raadpleegt u:

Account

Wie dit tabblad kan bekijken: systeembeheerders

De pagina Account in de Admin Console toont de details van alle contracten en overeenkomsten die aan uw organisatie zijn gekoppeld. Hier wordt ook de verlengings- of einddatum van het contract weergegeven met een aanduiding voor aflopende contracten.

Als u een teamklant van Adobe bent, navigeert u naar Account > Account in de Admin Console om eenvoudig uw facturen te beheren en uw betalingsgegevens of factuuradres te bewerken. U kunt uw licenties verlengen die via het teamlidmaatschap zijn aangeschaft. U kunt ook de volgende taken uitvoeren:

 • Informatie over producten en licenties in het huidige lidmaatschap weergeven
 • Verlengingsperiode bekijken
 • Producten toevoegen
 • Betalingsgegevens bewerken 
 • De contracteigenaar wijzigen
 • Gegevens van aanstaande facturen bijwerken
 • Uw facturen weergeven, afdrukken en downloaden

Zie Uw teamaccount beheren voor meer informatie.

Inzichten

Wie dit tabblad kan bekijken: systeembeheerders

Controlelogbestand

U kunt controlelogbestanden gebruiken om de naleving te garanderen, bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot het systeem en te controleren op verdacht gedrag binnen uw organisatie.

Als systeembeheerder hebt u volledig inzicht in de wijzigingen die zijn aangebracht in de Admin Console. U kunt in het controlelogbestand zoeken op basis van het soort acties, wanneer deze hebben plaatsgevonden en wie ze heeft uitgevoerd. Vervolgens kun u deze rapporten voor verdere analyse bekijken en downloaden. Meer informatie.

Toewijzingsrapporten

Met rapporten over licentietoewijzing kunt u de gegevens over licentietoewijzing van uw organisatie bijhouden en de distributie van licenties voor gebruikers plannen. Gegevens over licentietoewijzing zijn alleen beschikbaar voor gebruikerslicenties op naam voor Creative Cloud- en Document Cloud-producten die zijn aangeschaft onder de Enterprise-licentieovereenkomst. Meer informatie.

Opslag

Wie dit tabblad kunnen zien: systeembeheerders en opslagbeheerders (alleen voor klanten die zijn gemigreerd naar het model met gegroepeerde opslag)

Met de pagina Opslag in de Admin Console hebt u volledige controle over en inzicht in de opslagruimte voor uw Creative Cloud-applicaties. De opslagquota's zijn flexibel voor eindgebruikers tot aan de hoeveelheid opslagruimte die door de organisatie is gekocht.

U kunt ook kijken hoeveel van uw quota door individuele gebruikers wordt gebruikt en wat de totale quota is die door alle gebruikers wordt gebruikt. Meer informatie.

Pakketten

Wie dit tabblad kunnen zien: systeembeheerders en distributiebeheerders

De pagina Pakketten in de Admin Console biedt de volgende functies. Gebruik ze wanneer u van plan bent desktop-applicaties te distribueren voor eindgebruikers in uw organisatie.

Zie App-pakketten maken via de Admin Console voor meer informatie.

Instellingen

Wie dit tabblad kunnen zien: systeembeheerders en opslagbeheerders

Opslagbeheerders hebben alleen toegang tot de assetinstellingen en inhoudslogboeken. Systeembeheerders kunnen de volgende instellingen bekijken of wijzigen, afhankelijk van hun lidmaatschap:

Contactpersonen voor privacy en beveiliging

In het geval van een beveiligingsincident met betrekking tot onze softwareoplossingen, worden meldingen verzonden naar de juiste contactpersonen. Om te zorgen dat de juiste personen een melding krijgen, moet u als systeembeheerder opgeven wie uw contactpersonen voor beveiliging, gegevensbescherming en naleving zijn. Zie Contactpersonen voor privacy en beveiliging voor meer informatie.

Console-instellingen

Via Console-instellingen kunt u aangepaste opmerkingen voor uw eindgebruikers toevoegen, waarmee u met hen kunt communiceren over hoe ze hulp kunnen krijgen als ze problemen ondervinden of ondersteuning nodig hebben.

Kies een standaardtaal voor uw organisatie voor e-mails over de status van accounts, zoals wijzigingen in het lidmaatschap of de vervaldatum van creditcards. Als u een teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe hebt gekocht, kunt u de teamnaam wijzigen via de console-instellingen.

Inhoudslogbestanden

Als beheerder kunt u gedetailleerde rapporten downloaden over de manier waarop eindgebruikers werken met uw assets, zoals mappen, bestanden en bibliotheken. Deze rapporten worden inhoudslogbestanden of -logboeken genoemd. 

Identiteit (alleen ondernemingen)

Identiteitstypen bieden een organisatie verschillende niveaus van controle over het account en de gegevens van een gebruiker. Ze zijn van invloed op de manier waarop uw organisatie middelen opslaat en deelt.

Instellingen voor middelen (alleen ondernemingen)

Via Asset-instellingen kan een organisatie bepalen hoe werknemers assets delen buiten de organisatie. Instellingen voor middelen worden gebruikt in combinatie met andere systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid (niet geleverd door Adobe) om ervoor te zorgen dat middelen alleen worden gedeeld met de juiste externe personen en organisaties.

Verificatie-instellingen (alleen ondernemingen)

Verificatie-instellingen ondersteunt verschillende beveiligingsniveaus en beleidsregels voor wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. U kunt een niveau voor wachtwoordbeveiliging opgeven dat wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie.

Versleutelingsinstellingen (alleen ondernemingen)

Versleutelingsinstellingen genereert een speciale versleutelingssleutel voor extra controle- en beveiligingslagen.

Ondersteuning

Om contact op te nemen met Adobe Klantenservice gaat u naar de pagina Ondersteuning in de Admin Console waar u het volgende kunt doen:

 • Uw ondersteuningsaanvragen beheren (alleen ondernemingen)
 • Aanvragen maken (alleen ondernemingen)
 • Contact opnemen met medewerkers van de Adobe-klantenservice
 • Expertsessies plannen
 • Door populaire Help-onderwerpen en forums bladeren

Zie Ondersteuning en expertsessies voor meer informatie over ondersteuningsopties.

Praat mee

Als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen of concepten die in dit artikel worden beschreven, kunt u meepraten in onze community voor ondernemingen en teams of de Adobe Experience League.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account