Migreren vanuit de Admin Console voor teams

Als u bent gemigreerd van de Admin Console voor teams naar de Adobe Admin Console, leest u in dit document meer over de verschillen in terminologie en workflow.

In de volgende tabel ziet u hoe de oude terminologie zich verhoudt tot de nieuwe.

Admin Console voor teams en VIP Adobe Admin Console
Gebruikers beheren
Beheerders toevoegen Een beheerder toevoegen
Een licentie aan één gebruiker toewijzen Producten toewijzen
Licenties aan meerdere gebruikers toewijzen Gebruikers toevoegen
Licenties verwijderen Gebruikers verwijderen
Een licentie opnieuw toewijzen Als u licenties opnieuw wilt toewijzen, moet u eerst gebruikers verwijderen en daarna gebruikers toevoegen.
Uw account en lidmaatschap beheren
Licenties kopen Producten en licenties toevoegen
De primaire beheerder wijzigen De contracteigenaar wijzigen
Teamnaam wijzigen Naam van organisatie bewerken
Opmerking:

Zie Aan de slag met teams voor meer informatie over het beheren van het account voor het teamlidmaatschap van uw organisatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account