Question / Symptoms

How do I check if a user has privilege to perform a specific action?

Answer / Resolution

To check if a user has write access to a page:

public boolean hasWriteAccess(Node pageNode, Session userSession) throws RepositoryException {
 String path = pageNode.getPath();
 try {
  userSession.checkPermission(path, "add_node,set_property");
  if(pageNode.hasNode(JcrConstants.JCR_CONTENT)) {
   String contentNodePath = path + "/" + "jcr:content";
   userSession.checkPermission(contentNodePath, "add_node,set_property");
  }
 } catch(java.security.AccessControlException e) {
  return false;
 }
 return true;
}

To check if a user can activate pages:

final User u = resourceResolver.adaptTo(User.class);
// alternatively: final User u = SecurityUtil.resolveUser(session);
return u.hasPermission(Replicator.REPLICATION_PERMISSION);

Reference

See 5.2 API for User

Applies to

CQ5.1, CQ5.2

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid