Issue

On AEM 6.2 / Oak 1.4.16 (or earlier Oak version), when a query returns 21 items in the result then javax.jcr.query.QueryResult.getSize() returns -1.

This only happens when this JVM parameter / system property is set:

-DfastQuerySize=true

Environment

AEM 6.2 / Oak 1.4.16 or earlier version

Cause

This is caused by a bug in Apache Oak - OAK-6391.

Resolution

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid