Inlinecode in Adobe SWC-bestanden wordt nu niet meer ondersteund. 

Als u gebruik maakt van de opdrachtregelparameter -inline met de ASC2-compiler, kunnen er onverwachte resultaten of fouten optreden bij het compileren van uw toepassing. 

Verwijder het argument -inline en complieer de code opnieuw om deze problemen op te lossen.