Flash Player is geïntegreerd met Microsoft Edge in Windows 10.
U hoeft Flash Player niet te installeren.

Flash Player inschakelen

Flash inschakelen op Edge

Volg deze stappen om Flash-inhoud in Microsoft Edge toe te staan:

 1. Open Microsoft Edge op uw computer.

 2. Klik rechtsboven op het pictogram .

 3. Klik op Instellingen onder in het menu dat wordt weergegeven

 4. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder Geavanceerde instellingen

 5. Schakel Adobe Flash Player gebruiken in

Flash-inhoud voor een website toestaan

 1. Navigeer in Microsoft Edge naar de website waar Flash-inhoud ontbreekt

 2. Rechtsboven op de adresbalk staat het pictogram 

 3. Klik op het pictogram  om een uitklapvenster te openen met de Adobe Flash-inhoud die is geblokkeerd

 4. Klik op Eenmaal toestaan om toe te staan dat Flash-inhoud voor deze keer op die pagina wordt uitgevoerd.

Alternatief

 1. Navigeer in Microsoft Edge naar de website waar Flash-inhoud ontbreekt

 2. Klik op het pictogram in de ontbrekende Flash-inhoud om een uitklapvenster te openen met de Adobe Flash-inhoud die is geblokkeerd.

 3. Klik op Eenmaal toestaan om toe te staan dat Flash-inhoud voor deze keer op die pagina wordt uitgevoerd.