Gebruik deze stapsgewijze handleiding om installatieproblemen met Adobe Flash Player op Windows 7 en oudere besturingssystemen op te lossen. Links naar nuttige bronnen zoeken om problemen met Adobe Flash Player op te lossen.
Belangrijke herinnering:
De Flash Player-productcyclus stopt op 31 december 2020. Zie de Flash Player EOL-informatiepagina voor meer details.

Ondervindt u problemen bij de installatie van Adobe Flash Player? Identificeer uw probleem en probeer de bijbehorende oplossing.

1. Hebt u gecontroleerd of Flash Player al op de computer is geïnstalleerd?

2. Wordt u gevraagd de browser te sluiten?

In Internet Explorer moet het installatieprogramma de browser sluiten om de installatie te kunnen voortzetten.

Volg deze instructies.

Als een toepassing bovendien al een geïnstalleerde versie van Flash Player gebruikt, kan het installatieprogramma van Flash Player niet goed worden uitgevoerd. In dat geval sluit u alle geopende toepassingen en probeert u het opnieuw.

3. Hebt u gecontroleerd of Flash Player in uw browser is ingeschakeld?

Zie Flash Player inschakelen voor Internet Explorer voor Internet Explorer.

Zie Flash Player inschakelen voor Firefox voor Firefox op alle besturingssystemen.

Zie Flash Player inschakelen voor Safari voor Safari op Mac OS.

Zie Flash Player inschakelen voor Chrome voor Google Chrome.

Zie voor Opera Flash Player inschakelen voor Opera.

4. Ontvangt u foutmeldingen over ActiveX-problemen?

Schakel ActiveX-filtering uit om Flash Player goed te laten werken.

Zie ActiveX-filtering in- of uitschakelen in IE9, IE10 en IE11.

5.  Startte het installatieprogramma de installatie?

Het Flash Player-installatieprogramma moet u vragen om de installatie te starten wanneer de download is voltooid. Als dit niet het geval is, kunt u het installatieprogramma rechtstreeks vanuit uw map Downloads starten.

  1. Nadat Flash Player is gedownload, sluit u alle browsers.
  2. Zoek het installatiebestand van Flash Player. Tenzij u een andere map hebt opgegeven, wordt het bestand in de map Downloads opgeslagen.
  3. Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie van Flash Player te starten.

Voor meer hulp bij het vinden van gedownloade bestanden, leest u Een bestand zoeken dat u hebt gedownload en Bestanden downloaden van internet in de Help van Microsoft.

6. Ondervindt u machtigingsproblemen?

Na installatie van Flash Player moet u uw computer opnieuw opstarten om alles goed te laten werken. Nadat de computer opnieuw is opgestart, vragen webpagina's u opnieuw om Flash Player te installeren.

Zie Hoe los ik machtigingsproblemen met Flash Player op Windows op?

7.   Start het installatieprogramma van Flash Player niet?

U moet misschien uw besturingssysteem bijwerken zodat het compatibel is met het digitale certificaat (sha256) van het installatieprogramma. De volgende besturingssystemen moeten worden bijgewerkt:

  • Windows XP Als uw besturingssysteem Windows XP met Service Pack 2 of later is, moet u een upgrade uitvoeren naar Service Pack 3.
  • Windows Vista Als uw besturingssysteem Windows Vista SP2 is, downloadt u de update voor uw besturingssysteem bij Microsoft-ondersteuning.
  • Windows Server 2008 Als uw besturingssysteem Windows Server 2008 SP2 is, downloadt u de update voor uw besturingssysteem bij Microsoft-ondersteuning.

Nog steeds problemen?

Als u nog steeds problemen ondervindt met het installeren van Adobe Flash Player, download dan het installatieprogramma: