Probleem

Hardwareversnelling uitschakelen en softwarerendering gebruiken in plaats van hardwarerendering om de webpagina weer te geven

Voer deze stappen uit voor Internet Explorer 9 in Windows:

  1. Flash Player-video's worden gestopt wanneer u de resolutie van de video naar de modus Volledig scherm wijzigt. Dit is een bekend probleem op sommige computers met Intel HD Graphics wanneer Internet Explorer 9 wordt uitgevoerd.

    Probeer eerst een van deze oplossingen:

    Kies Start > Configuratiescherm > Netwerkbeveiliging en klik vervolgens op Internetopties.
  2. Klik op de tab Geavanceerd en blader dan naar de sectie Versnelde grafische afbeeldingen.
  3. Schakel het selectievakje Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering in.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
  5. Sluit alle geopende vensters van Internet Explorer en start Internet Explorer vervolgens opnieuw.
  6. Bekijk de webpagina in Internet Explorer.

Schakel hardwareversnelling opnieuw in nadat dit probleem is opgelost om te profiteren van de prestatievoordelen van hardwareversnelling. Als u hardwareversnelling opnieuw wilt inschakelen, voert u de stappen hierboven uit en schakelt u het selectievakje Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering uit.

De Intel HD Graphics-stuurprogramma's bijwerken

Op sommige systemen kunt u dit probleem oplossen door de Intel HD Graphics-stuurprogramma's bij te werken. Het is bekend dat de stuurprogrammaversies 8.15.10.2361 en hoger deze bug niet hebben. Helaas zijn voor sommige systemen updates vereist die rechtstreeks van uw systeemfabrikant afkomstig zijn. Adobe werkt samen met systeemfabrikanten om ervoor te zorgen dat ze de nieuwste stuurprogramma's opnemen in toekomstige versies.

Meer informatie

Systemen met Intel HD Graphics-adapters waarop Internet Explorer 9 wordt uitgevoerd, hebben dit probleem.

Hardwareversnelling is een nieuwe functie van Internet Explorer 9. Hiermee kan Internet Explorer de weergave van alle grafische afbeeldingen en tekst van de CPU (Central Processing Unit) naar de GPU (Graphics Processing Unit) verplaatsen.

Flash Player 10 en later kan de grafische hardware van uw systeem gebruiken om videodecodering te versnellen. Bovendien kan videopresentatie op sommige sites worden versneld. Vanaf Flash Player 10.2 profiteert Flash Player ook van grafische afbeeldingen met hardwareversnelling in Internet Explorer 9, waarbij hardwarerendering wordt gebruikt om de prestaties van grafische afbeeldingen te verbeteren.

Meer problemen en oplossingen

Probeer deze oplossingen als u nog steeds problemen hebt met Flash Player-video: