Opmerking: als u een ontwikkelaar bent, gaat u naar Ik ben een ontwikkelaar en ik wil een crash in Flash Player melden.

In dit document wordt het proces voor het melden van crashes in Flash Player beschreven. De informatie die u verschaft tijdens het melden van de crash kan Adobe helpen Flash Player te verbeteren.

Ga als volgt te werk om een crash in Flash Player aan Adobe te melden: 

 1. Voeg een fout toe aan de Adobe Bugbase

Voordat u een fout aan de Adobe Bugbase toevoegt, zorgt u ervoor dat u de vereiste informatie bij de fout vermeldt.

Bij de fout te vermelden informatie

 • Flash Player-versie op uw computer.
 • Een korte beschrijving van wat de crash heeft veroorzaakt. Screenshots en/of een video van de stappen zijn ook nuttig.
 • De exacte URL waar Flash Player vastliep. Hoewel het programma op verschillende plaatsen lijkt vast te lopen, maakt de exacte URL het gemakkelijker het probleem te identificeren.
 • Een crashlogboek. Zie afhankelijk van uw browser en het besturingssysteem Een crashlogboek voor Flash Player aanmaken.
 • Systeemdetails. Zie afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer de volgende delen voor meer informatie: 

Stappen om een fout toe te voegen

 1. Meld u aan bij Bugbase met uw Adobe ID en wachtwoord. Als u geen Adobe ID hebt, maakt u er een door te klikken op Een Adobe-account maken.

 2. Klik op Fout toevoegen.
 3. Selecteer Flash Player als het product. Selecteer details, zoals versie, productgebied, frequentie, type fout, build, taal van Flash Player, taal van besturingssysteem en platform.

  Opmerking:
  Selecteer Crash als type fout.
 4. Geef titel, beschrijving, stappen om de fout te reproduceren en de details die u hebt vermeld.
 5. Voeg het crashrapport toe en klik op Verzenden.

  Opmerking: Nadat u een fout hebt toegevoegd, krijgt u geen foutnummer. U kunt de fout niet volgen. De informatie die u hebt verstrekt is belangrijk en Adobe dankt u voor uw tijd.

2. Start een discussie op het Flash Player-forum

Met deze stap kunnen andere gebruikers die de crash hebben ervaren hun feedback delen door te stemmen en te reageren.

 1. Meld u aan bij het forum met uw Adobe ID en wachtwoord.
 2. Klik onder Handelingen op Start een Discussie.

  Link Start een discussie
 3. Geef een korte beschrijving van de fout en de URL waar Flash Player vastliep. Geef ook de informatie die u hebt vermeld bij het toevoegen van een fout in de Bugbase.
 4. Klik op Bericht verzenden. 

  Opmerking: U kunt geen referenties naar de fout in de Bugbase toevoegen omdat u geen URL of foutnummer krijgt.

Een crashlogboek voor Flash Player aanmaken

Google Chrome op Windows

 1. Verborgen bestanden weergeven.

 2. Start Chrome en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.
 3. Open de volgende mappen:

  Op XP: C:\Documents and Settings\(gebruikersnaam)\Local Settings\Application Data\Google\CrashReports

  Op Vista en Windows 7: C:\Users\(gebruikersnaam)\Appdata\Local\Google\CrashReports  Mapweergave Windows Verkenner
   
 4. Zoek het crashlogboek: Chrome-last.dmp.
 5. Kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 6. Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Mozilla Firefox op Windows

 1. Verborgen bestanden weergeven.

 2. Start Firefox en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.

  Als er een crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt de link om het crashlogboek te verzenden. Klik niet op deze link. 

  Als er geen crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt het bericht Geen rapport beschikbaar. Documenteer in dat geval uw fout met alle relevante details. Vermeld ook dat er geen crashlogboek kan worden aangemaakt.Ga anders verder met stap 3.

  Crashvenster Flash Player
 3. Open de volgende mappen:

  Op XP: C:\Documents and Settings\(gebruikersnaam)\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending

  Op Vista en Windows 7: C:\Users\(gebruikersnaam)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending  Crashrapporten in Windows Verkenner
   
 4. Klik op Gewijzigd op om het meest recente crashlogboek snel te vinden.

 5. Zoek het crashlogboekbestand dat eindigt met .dmp.
 6. Kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 7. Klik op Crashrapport verzenden (vermeld in stap 2).

 8. Open een Firefox-venster en typ about:crashes in de adresbalk. 

  about:crashes in adresbalk
 9. Klik op het meest recente rapport en kopieer de crash-URL.
 10. Voeg het crashlogboek (stap 6) of de crash-URL (stap 9) toe aan het foutenrapport.

Safari op Vista en Windows 7

 1. Download de volgende bestanden: Enable Crash Logging.reg en Disable Crash Logging.reg.
 2. Dubbelklik op het bestand Enable Crash Logging.reg. Klik op Ja in het dialoogvenster Register-editor.

 3. Start uw computer opnieuw op.
 4. Start Safari en ga naar een pagina met rijke media-inhoud (zoals de pagina Over Flash Player).

 5. Herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.
 6. Open na de crash een bestandsbrowservenster en typ het volgende in de navigatiebalk: %localappdata%

 7. Ga naar de map CrashDump.
 8. Selecteer het meest recente bestand met de volgende indeling: iexplore.exe.<somenumber>.dmp
 9. Dubbelklik op het bestand Disable Crash Logging.reg dat u in stap 1 hebt gedownload en klik op OK.
 10. Start uw computer opnieuw op.
 11.  Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Safari op Windows XP

 1. Verborgen bestanden weergeven. 

 2. Start Safari en ga naar een pagina met rijke media-inhoud (zoals de pagina Over Flash Player).

 3. Herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.
 4. Open na de crash de volgende map: C:\Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

 5. Zoek het bestand met de naam user.dmp.
 6. Kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 7. Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Internet Explorer op Vista en Windows 7

 1. Download de volgende bestanden: Enable Crash Logging.reg en Disable Crash Logging.reg.
 2. Dubbelklik op het bestand Enable Crash Logging.reg. Klik op Ja in het dialoogvenster Register-editor.

  Dialoogvenster Register-editor
   
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Start Internet Explorer en ga naar een pagina met rijke media-inhoud (zoals de pagina Over Flash Player).

 5. Herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.

  Venster Internet Explorer werkt niet meer
 6. Open na de crash een bestandsbrowser en typ het volgende in de navigatiebalk: %localappdata%

  Typ %localappdata%
 7. Ga naar de map CrashDump.

  Map CrashDump
 8. Selecteer het meest recente bestand met de volgende indeling:
  iexplore.exe.<somenumber>.dmp

  Zoek .dmp-bestand
 9. Kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 10. (Optioneel) Dubbelklik op het bestand Crashlogging.reg dat u in stap 1 hebt gedownload en klik op OK. 

  Opmerking: U kunt het crashlogboek op uw computer zo instellen dat de laatste tien crashes voor latere raadpleging worden bewaard.

 11. Start uw computer opnieuw op.

 12. Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Internet Explorer op Windows XP

 1. Verborgen bestanden en mappen weergeven.

 2. Start Internet Explorer en ga naar een pagina met rijke media-inhoud (zoals de pagina Over Flash Player).

 3. Herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.

  Foutvenster Internet Explorer
 4. Ga na de crash naar de volgende map: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

  Venster Windows Verkenner
 5. Zoek het crashlogboek met de naam user.dmp en kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 6. Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Google Chrome op Mac OS X

 1. Start Chrome en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.

  Foutvenster Chrome
 2. Open Finder en ga naar de volgende map: (gebruikersnaam)/Library/Application Support/Google/Chrome/Crash Reports

  Map Crashrapporten
 3. Zoek het crashlogboekbestand dat eindigt met .dmp.
 4. Kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 5. Voeg het crashlogboek toe aan het foutenrapport.

Mozilla Firefox op Mac OS X

 1. Start Firefox en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.Het volgende venster wordt weergegeven.

  Foutvenster Firefox

  Als er een crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt de link om het crashlogboek te verzenden. Klik niet op de link.

  Als er geen crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt het bericht Geen rapport beschikbaar. Documenteer in dat geval uw foutenrapport met alle relevante details. Vermeld ook dat er geen crashlogboek wordt aangemaakt. Ga anders verder met stap 2.

 2. Open Finder en ga naar: (gebruikersnaam)/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/pending.

  Foutenrapporten Firefox
 3. Klik op Gewijzigd op om het meest recente crashlogboek snel te vinden.
 4. Zoek het crashlogboekbestand dat eindigt met .dmp en kopieer het naar het Bureaublad.
 5. Klik op Crashrapport verzenden (vermeld in stap 1).
 6. Open Firefox en typ about:crashes in de adresbalk.

  Firefox about:crashes
 7. Klik op het meest recente rapport-id en kopieer de laatste crash-URL.
 8. Voeg het crashlogboek of de crash-URL toe aan het foutenrapport.

Google Chrome op Linux

Voor meer informatie over het aanmaken van een foutenrapport, leest u:Foutopsporing Chromium-crashes.

Voeg het crashbestand toe aan het foutenrapport.

Foutvenster Chrome op Linux

Mozilla Firefox op Linux

 1. Open Firefox en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen. Het volgende venster wordt weergegeven. 

  Firefox-fout

  Als er een crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt de link om het crashlogboek te verzenden. Klik niet op de link.

  Als er geen crashlogboek wordt aangemaakt, verschijnt het bericht Geen rapport beschikbaar. Documenteer in dat geval uw fout met alle relevante details. Vermeld ook dat er geen crashlogboek wordt aangemaakt. Ga anders verder met stap 2.

 2. Open een bestandsbrowservenster, en zorg dat Weergave > Verborgen bestanden weergeven is ingeschakeld.
 3. Ga naar de volgende map: Home/(gebruikersnaam)/.mozilla/firefox/Crash Reports/pending

  Map rapporten in behandeling
 4. Sorteer de items volgens Gewijzigd op om het meest recente crashlogboek snel te vinden.
 5. Zoek het crashlogboekbestand dat eindigt met .dmp en kopieer het naar een locatie waar u het gemakkelijk kunt vinden (zoals het Bureaublad).

 6. Klik op Crashrapport verzenden (vermeld in stap 1).
 7. Open een Firefox-venster en typ about:crashes in de adresbalk.  
 8. Klik op het meest recente rapport-id en kopieer de laatste crash-URL.

  Gemarkeerde rapport-id
 9. Voeg het crashlogboek en de crash-URL toe aan het foutenrapport.  

Safari op Mac

 1. Open Safari en herhaal de stappen die Flash Player deden vastlopen.  
 2. Ga naar de volgende map:

  • Voor Safari 5 of later: /Users/(gebruikersnaam)/Library/Logs/DiagnosticReports
  • Voor Safari 4: /Users/(gebruikersnaam)/Library/CrashReporter 
 3. Voeg de volgende bestanden aan het crashrapport toe:

  •  Voor Safari 5 of later: plugin-container_<date_time>_<machineName>.crash
  •  Voor Safari 4: Flash Player_<date_time>_<machineName>.crash
    

 

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid