Ga als volgt te werk om een stille installatie van Flash Player 11.3 uit te voeren op Mac OS:

Opmerking: het onderstaande is de enige ondersteunde methode om een stille installatie van Flash Player uit te voeren op Mac OS. Andere methoden, zoals het uitpakken en installeren van het .pkg-bestand, worden niet ondersteund en niet aanbevolen.

  1. Pak de Adobe Flash Player-installatiebundel uit (Installeer Adobe Flash Player.app) vanuit het .DMG-bestand.
  2. Open een terminalvenster en wijzig de map waarin het .app-bestand wordt opgeslagen.
    Wanneer het .app-bestand bijvoorbeeld wordt opgeslagen op het bureaublad van de huidige gebruiker, typt u: cd ~/Desktop
  3. Voer het installatieprogramma in het .app-bestand uit met behulp van de volgende opdracht:
    sudo ./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Typ het wachtwoord om verder te gaan met de installatie.
    Opmerking: om verder te gaan met de installatie moet u een supergebruiker zijn.