Gebruik deze handleiding om problemen met games, video en audio in Adobe Flash Player op een Mac-computer op te lossen. U vindt ook stappen om webcamproblemen op te lossen.

Deze instructies gelden voor Mac OS. Als u Windows gebruikt, raadpleegt u Games, video of audio werken niet in Flash Player | Windows.

Als u problemen hebt met games, video, uw webcam of audio bij het gebruik van Flash Player op een Mac, probeert u een van deze oplossingen:

Hebt u een ander probleem, raadpleeg dan Algemene Flash Player-problemen.

Problemen met online games oplossen

Probeer deze oplossingen een voor een uit:

Uw browsercache wissen

Firefox

 1. Kies Extra > Recente Geschiedenis wissen.

 2. Selecteer de periode en klik op Nu wissen.
 3. Sluit af en start Firefox opnieuw. 

Safari

 1. Kies Safari > Leeg caches.
 2. Klik op Leeg.
  Klik op de knop Leeg
 3. Sluit af en start Safari opnieuw. 

Google Chrome

 1. Selecteer Chrome > Browsegegevens wissen.

 2. Selecteer de juiste selectievakjes.

 3. Klik op Browsegegevens wissen.
  Selectievakje Browsegegevens wissen

Zorg dat u JavaScript hebt ingeschakeld

Firefox

 1. Kies Extra > Opties.

 2. Klik op Inhoud.
 3. Selecteer JavaScript inschakelen. 

  Vink het JavaScript-selectievakje aan - Firefox
 4. Sluit het dialoogvenster Voorkeuren en laad de webpagina opnieuw.

Safari

 1. Kies Safari > Voorkeuren.

 2. Selecteer het tabblad Beveiliging.
 3. Selecteer JavaScript inschakelen. 

  Vink het JavaScript-selectievakje aan - Safari
 4. Sluit het dialoogvenster Voorkeuren en laad de webpagina opnieuw.

Google Chrome

 1. Kies Chrome > Voorkeuren.

 2. Klik op het tabblad Onder de motorkap.

 3. Klik op de knop Instellingen voor inhoud.
  De knop Instellingen voor inhoud
 4. Selecteer in het venster Instellingen voor inhoud Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren.

  De optie Alle sites toestaan om Javascript uit te voeren

Sluit alle andere toepassingen die met het internet verbonden zijn

Geef uw game exclusief gebruik van uw internetverbinding. 

Gebruik geen draadloze verbinding

Probeer internetverbinding te maken via een bedrade verbinding (bijv. met een Ethernet-kabel) in plaats van een draadloze verbinding.

Schakel pop-upblokkers uit

Pop-upblokkers controleren JavaScript-processen. De goede werking van games is afhankelijk van deze processen. 

Download de laatste versie van uw browser

Hebt u nog steeds problemen, download en installeer dan de nieuwste versie van uw browser (selecteer het juiste installatieprogramma voor uw versie van Mac OS):

Zoek in gameforums of meld een programmeerfout

Gameforums kunnen soms oplossingen bieden voor gebruikersproblemen. Zoek in gameforums naar soortgelijke problemen. U kunt ook een Flash Player-programmeerfout melden en bekijken welke programmeerfouten door andere gebruikers zijn gerapporteerd.

Problemen met video en geluid (audio) oplossen

Probeer deze oplossingen een voor een uit: 

Volg de aanbevelingen van de fabrikant

Volg de aanbevelingen van de computerfabrikant voor geluids- of videoproblemen. Bijvoorbeeld:

 • Pas het volume van uw Mac aan door op de toetsen F12 en F11 te drukken
 • Pas het volume van de video op de website die u bekijkt aan.
 • Sluit af en start uw Mac opnieuw.

Controleer of u de nieuwste versie van Flash Player hebt

 1. Open in uw browser de pagina over Flash Player.
  • Als Flash Player op uw computer is geïnstalleerd, wordt er op de pagina over Flash Player een vakje 'Version Information' weergegeven. In het volgende voorbeeld ziet u hoe dit vakje eruit ziet.

  'Version Information'
  Als dit vakje op de pagina over Flash Player verschijnt, staat hierin de versie van Flash Player die op uw computer is geïnstalleerd.

  • Als Flash Player niet op uw computer is geïnstalleerd, ziet u op de pagina over Flash Player een van de onderstaande vakjes. Download en installeer de recentste versie van Flash Player.

  Informatievakken als Flash Player niet is geïnstalleerd
 2. Vergelijk de geïnstalleerde Flash Player-versie met de recentste versie van Flash Player voor uw versie van Mac OS. 
  • Als de versienummers overeenkomen, hebt u de laatste versie van Flash Player. U hoeft Flash Player niet opnieuw te installeren. Ga verder naar de volgende oplossing. 
  • Als de versie van Flash Player op uw computer niet de recentste versie is, sluit dan uw browser af. Deïnstalleer de huidige versie van Flash Player. Download en installeer vervolgens de recentste versie van Flash Player.

Vernieuw de webpagina 

Vernieuw de webpagina door op het pictogram Pagina opnieuw laden te klikken.

Controleer of uw computer zo is ingesteld dat u toestemming hebt om de inhoud af te spelen

Bekijk het Instellingenbeheer van Flash Player.

 1. Control-klik op willekeurige inhoud die in Flash Player wordt weergegeven.

 2. Kies Algemene instellingen. De Help voor Instellingenbeheer wordt weergegeven. Instellingenbeheer is ingebed in de pagina die verschijnt. Het is GEEN schermafbeelding. U kunt op dezelfde pagina wijzigingen aanbrengen.

  Kies Algemene instellingen uit het snelmenu
 3. Selecteer het deelvenster Algemene opslaginstellingen in de linkerkolom. Het venster Algemene opslaginstellingen verschijnt.
 4. In het deelvenster Algemene opslaginstellingen selecteert u Sta Flash-inhoud van derden toe gegevens op uw computer op te slaan. 

  Sta Flash-inhoud van derden toe gegevens op uw computer op te slaan

  • Voor het bekijken of wijzigen van de privacyinstellingen voor websites die u bezocht hebt, gebruikt u het deelvenster Privacy-instellingen website.
  • Voor het bekijken, wijzigen of verwijderen van de opslaginstellingen voor websites die u bezocht hebt, gebruikt u het deelvenster Opslaginstellingen website.

 5. Open in uw browser de webpagina waar u problemen met Flash Player hebt ondervonden.
 6. Control-klik op de inhoud en kies Instellingen in het snelmenu. Er verschijnt een pop-upvenster met Flash Player-instellingen.

 7. Klik op de menuoptie Privacy-instellingen om het venster Privacy-instellingen weer te geven.
  Tabblad Privacy
 8. Selecteer Toestaan om de website toegang te verlenen tot uw webcam en microfoon.
  Selecteer het selectievakje Toestaan
 9. Sluit uw browser en start deze opnieuw. Probeer een video af te spelen.

Maak netwerkbandbreedte vrij en controleer uw hardwareconfiguratie

Maak zoveel mogelijk netwerkbandbreedte vrij. Sluit bijvoorbeeld toepassingen die soms veel bandbreedte gebruiken, zoals IM-toepassingen en bestandsdeeltoepassingen.

Zorg ook dat uw computer aan de minimumvereisten voor hardwareconfiguratie voldoet voor optimale afspeelprestaties. Raadpleeg de tabel met aanbevolen hardwareconfiguraties.

Problemen met webcam oplossen

Probeer deze oplossingen een voor een uit:

Controleer of de ingebouwde iSight-camera werkt

 1. Start iChat.
 2. Klik op Video > Voorvertoning video. Er verschijnt een voorvertoning vanuit de webcam. Als de voorvertoning niet verschijnt, werkt uw iSight-camera niet. Raadpleeg voor meer informatie de Apple-gids voor het oplossen van problemen.

Sluit alle toepassingen die de webcam gebruiken

U kunt een webcam slechts met één toepassing tegelijk gebruiken. Sluit alle andere toepassingen die de webcam gebruiken, zoals iChat, PhotoBooth en Skype. Probeer de webcam opnieuw te gebruiken.

Wijzig de cameraoptie in de Flash Player-instellingen

 1. Control-klik op het zwarte webcamvenster.

 2. Kies Instellingen in het snelmenu.

  Kies Instellingen
 3. Klik op het webcampictogram en wijzig de cameraopties naar USB Video Class Video.

  Kies USB Video Class Video
 4. Klik op Sluiten.

Verwijder Flip4Mac, Google Voice en audioplug-ins

Flip4Mac WMV, Google Voice en audioplug-ins zijn niet compatibel met Flash Player-sites die een webcam gebruiken.

Open het bestand Flip4Mac WMV uninstaller.pkg in de map Applications/Flip4Mac om Flip4Mac WMV te verwijderen.

Open GoogleVoiceAndVideoUninstaller.app in de map Library/Application Support/Google om de Google Voice- en audioplug-ins te verwijderen.

Flash Player installeren

Controleer of de webcam werkt

Als u alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en Flash Player nog steeds niet werkt, controleert u of uw webcam werkt.

Volg de onderstaande stappen: 

 1. Ga naar een website die een webcam met Flash Player gebruikt, bijvoorbeeld Test Webcam.

  Wanneer de website is geladen, verschijnt er een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd de website toegang tot uw webcam en microfoon te verlenen.
 2. Klik op Toestaan.

  Klik op de knop Toestaan
 3. Control-klik op het webcamgebied als het leeg is.
 4. Kies Instellingen.

 5. Klik op het webcampictogram en wijzig de cameraoptie naar USB Video Class Video.

  Kies USB Video Class Video in het keuzemenu
 6. Klik op Sluiten.