U kunt een van de volgende problemen tegenkomen bij het gebruik van Adobe Flash Player:

 • De video wordt niet weergegeven.
 • Een zwart of wit vak vervangt de video.
 • Kleuren zijn vlekkerig.
 • Een groene lijn splitst de Player in tweeën.
 • De zoek-/navigatiebalk ontbreekt of wordt niet goed weergegeven.
 • De video stopt met afspelen wanneer u de resolutie wijzigt (vooral in de modus volledig scherm).

Flash Player 10 (en hoger) kan de grafische hardware van de computer gebruiken om het decoderen van video te versnellen. Flash Player 10.2 (en hoger) kan eveneens de videopresentatie op bepaalde sites versnellen en daarmee alle aspecten van het decoderen van video versnellen. Als u in Flash Player problemen ondervindt met het afspelen van video, is het mogelijk dat er problemen zijn met de compatibiliteit van het stuurprogramma van uw video-adapter. Voer de stappen in dit document uit om deze problemen op te lossen en Adobe van informatie te voorzien die helpt bij het verbeteren van Flash Player.

Controleren of u een HTML5-video kunt zien

Bekijk de volgende video's in een HTML5-ondersteunde browser.

Als u HTML5-video goed kunt weergeven, maar niet de niet-HTML5-video, kan er een probleem zijn met Flash Player. Als u beide video's niet kunt weergeven, kan er een probleem zijn met het apparaatstuurprogramma.

Problemen met het afspelen van video oplossen

Als u problemen ondervindt bij het afspelen van video, voert u de volgende stappen uit:

 1. Schakel de hardwareversnelling uit. Klik met de rechtermuisknop op het onderstaande Flash Player-logo en kies Instellingen in het contextmenu. Maak de selectie van Hardwareversnelling inschakelen (op het tabblad Weergeven) ongedaan en klik op Sluiten.

   
 2. Bekijk de voorbeeldvideo's vanaf de Adobe-site.

  Als het uitschakelen van de hardwareversnelling het probleem oplost, is er mogelijk een probleem met het stuurprogramma van de videokaart. U kunt Adobe helpen het probleem op te lossen door onderstaande aanwijzingen te volgen om het probleem te rapporteren.

 3. Als u Windows gebruikt, werkt u uw stuurprogramma bij.

  Windows Update werkt niet standaard apparaatstuurprogramma's bij. Zie het Microsoft-helpartikel Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor informatie over hoe u uw stuurprogramma's kunt bijwerken.

  Soms kunt u updates op stuurprogramma's van de computerfabrikant of de fabrikant van de videoadapter krijgen:

 4. Na het bijwerken van het stuurprogramma (en het opnieuw starten van uw computer waar nodig), schakelt u hardwareversnelling in Flash Player weer in (door bovenstaande stappen uit te voeren). Controleer of de problemen met het afspelen van video zijn opgelost. Als deze niet zijn opgelost, volgt u onderstaande aanwijzingen om het probleem te rapporteren.

Een probleem met het afspelen van video melden aan Adobe

Door een rapport of een fout te melden, ondersteunt u Adobe bij het samenwerken met stuurprogrammafabrikanten om problemen te verhelpen. Volg onderstaande instructies om informatie over uw videoadapter te verstrekken. Geef ook een gedetailleerde en duidelijke beschrijving van uw probleem met de informatie die Adobe moet onderzoeken.

Voor Windows-gebruikers

 1. Ga naar het startmenu en het typ dxdiag in het zoekvak. Of selecteer Uitvoeren en typ dxdiag.exe in het invoervak dat verschijnt.

  Typ dxdiag.exe in het invoervak Uitvoeren
 2. In het venster DirectX Diagnostic Tool klikt u op Alle informatie opslaan om het diagnostische rapport op te slaan in een bestand met de naam 'DxDiag.txt'.

  Klik op Alle informatie opslaan
 3. Sla dit bestand op uw bureaublad op zodat het gemakkelijk te vinden is. (Optioneel: als u snel de naam, fabrikant en stuurprogrammaversie van uw videokaart wilt zien, klikt u op het tabblad Weergave.)

  Sla het bestand op
 4. Verzend uw probleemrapport, inclusief het DxDiag.txt-bestand, naar Adobe door deze stappen te volgen.

Voor Mac OS-gebruikers

 1. Selecteer Over deze Mac in het Apple-menu

  Over deze Mac
 2. Klik op Meer info.

  Meer informatie
 3. Kies Bestand > Opslaan om de systeeminformatie in een bestand op te slaan. Als u het versienummer van het stuurprogramma wilt zien, selecteert u Grafisch en beeldschermen.

  Naam van videokaart en video-RAM vastleggen
 4. Verzend uw probleemrapport, inclusief het bestand met grafische informatie en systeeminformatie, naar Adobe door deze stappen te volgen.

Voor Linux-gebruikers

 1. Open Terminal.
 2. Voer 'glxinfo > yourtag_glxinfo.txt' uit.
 3. Verzend uw probleemrapport, inclusief het glxinfo.txt-bestand, naar Adobe door deze stappen te volgen.

Uw probleemrapport naar Adobe verzenden

 1. Meld u aan bij Adobe Bugbase met uw Adobe ID en wachtwoord.
  Als u geen Adobe ID hebt, maakt u er een door te klikken op Een Adobe-account maken.

 2. Klik op Fout toevoegen.
 3. Selecteer Product als Adobe Flash Player. Selecteer details, zoals versie, productgebied, frequentie, type fout, build, taal van Flash Player, taal van besturingssysteem, browser en platform.
 4. Geef een titel, een beschrijving en de stappen voor het reproduceren van de fout. Kopieer en plak de volgende gevraagde informatie:

  • Browser en versie: <de naam en versie van uw browser die hierboven worden weergegeven.>
  • URL: <de volledige URL van de pagina waar u het probleem ondervond.>
  • Beschrijving: <een omschrijving van het probleem dat u ziet. Specifieke informatie helpt Adobe het probleem te analyseren. Als bijvoorbeeld de video niet wordt afgespeeld, is de video dan zwart, verschijnen er artefacten of hapert de video? Hoe ziet de fout eruit? Wat was u aan het doen voordat het probleem optrad? Heeft een deel van het afspelen wel goed gewerkt? Treedt het probleem op een volledig scherm of in het browservenster op?>
  • Hardwareversnelling: <wordt het probleem opgelost wanneer u de hardwareversnelling uitschakelt, zoals wordt beschreven in de stappen voor het oplossen van problemen?>
  • Uw forumbijdrage over dit probleem (indien van toepassing): <wanneer u op een forum een bijdrage over dit probleem hebt geleverd, geef dan de URL naar uw forumbijdrage, zodat Adobe gerelateerde informatie kan volgen.>
 5. Voeg het diagnostische bestand toe en klik op Verzenden.
   

Aanvullende informatie