24 september 2013.

Welkom bij Flash Player 11.8 en AIR 3.8. In deze release is Flash Player voor Windows Internet Explorer (ActiveX) bijgewerkt en zijn meerdere problemen betreffende de ExternalInterface-API opgelost.

Opgeloste problemen

24 september 2013
 
 • 3630443 - [Extern][Windows][IE] ExternalInterface.call()-methode met niet-ASCII-tekst als een parameter resulteert in corrupte tekens aan de Javascript-zijde
 • 3631555 - [Windows][IE] ExternalInterface.call() werkt sinds Flash Player 11.8.800.168 niet naar behoren
 • 3631605 - [Windows][IE][Video] Video kan niet worden afgespeeld in Nico Video
 
13 september 2013
 
 • 3618042 - [WinXP][IE7][IE8] Video wordt op bepaalde websites mogelijk niet goed afgespeeld na het vernieuwen van de pagina
 • 3630542 - [Extern][Windows][IE] JavaScript->Flash AS3 ExternalInterface is niet beschikbaar in IE8 als de pagina net is geopend
 
10 september 2013
 
 • 3587773 - [Externe bug] [iOS] Het maken van te veel FileStream-objecten leidt tot het vastlopen van app in iOS
 • 3601024 - [Safari OS X 10.9] - Het downloaden van bestanden functioneert nu
 • 3611679 - [Live HTTP-streaming] [WebVTT] - Ondertitelingskleuren worden nu goed weergegeven
 • 3507613 - [Win7 IE10] - Na een Microsoft-update van Internet Explorer is het volgende probleem opgelost: muisbeweging onderbreekt beeldschermupdates in Flash Player
 • 3575123 - [Mac][Volledig scherm, MouseLock] - Het volgende probleem is gecorrigeerd: wanneer de muisbewegingswaarden voor een bepaald frame precies gelijk zijn aan die van het voorafgaande frame, wordt de waarde 0 geretourneerd
 • 3609793 - [Chrome] - Het verbeterde pad voor audiolatentie is standaard ingeschakeld
 • 3507613 - [Internet Explorer 10] [Win7] - Een update van IE10 heeft tot de volgende verbetering geleid: het instantiëren van een ActiveX Flash Player-instantie in IE 10 met een vensterloze modus (ondoorzichtig of transparant) functioneert nu
 • 3597568 - [MacOS 10.9] - In Mavericks Developer Preview 3 is het volgende probleem gecorrigeerd: Flash Player-configuratiebestanden kunnen niet worden gelezen door Flash Player
 • 3604526 - [IME CCJK] - Het venster van de IME-kandidaat wordt niet meer naar links verplaatst als de tekenreeks van de compositie meer dan één regel in een tekstveld beslaat
 • 3583135 - [Live HTTP-streaming] [WebVTT] - Het volgende probleem is opgelost: na het wijzigen van de ondertitelingsopties wordt de positie van die ondertiteling niet meer opnieuw ingesteld
 • 3602519 - [Chrome] [PPAPI] - Video wordt nu correct afgespeeld op NYTimes.com
 • 3609793 - [Chrome] [PPAPI] - Verbeteringen op gebied van audiolatentie zijn nu standaard ingeschakeld
 • 3613819 - [iOS7] [AIR] - bij het gebruiken van Sound.play vraagt de app om toestemming voor het gebruiken van de microfoon, ook als de microfoon-API niet wordt gebruikt in de app
 • 3587452 - [Android] [AIR] [] - Afbeeldingspictogram van 144x144 wordt nu ondersteund op Android
 • 3570724 - [Flash-toegang] - Mogelijkheid om een kortere time-out op te geven voor licentiereactie
 • 3580139 - [Chrome] [PPAPI] [Mac] - screen.yahoo.com - het afspelen van video werd gestopt als de modus Volledig scherm werd afgesloten
 • 3580607 - [Chrome] [PPAPI] - Videojitter na afsluiten van modus Volledig scherm voor een ingesloten YouTube-video is nu opgelost
 • 3572762 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - Een stream met WebVTT-ondertiteling speelt nu alle in een stream beschikbare ondertiteling af
 • 3572767 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - Ondertiteling wordt niet meer abusievelijk afgebroken over meerdere regels
 • 3577355 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - Ondertiteling wordt nu weergegeven tijdens achteruit zoeken in een videostream
 • 3577367 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - Ondertitelingsaanpassingen worden nu in het juiste frame weergegeven
 • 3583137 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - Ondertiteling wordt nu met de juiste lettertypedikte weergegeven
 • 3586532 - [Live HTTP-streaming] [Web VTT] - De cue-escapetakens &, > en < (ampersand en tekens voor groter dan en kleiner dan) worden nu op de juiste wijze weergegeven
 • 3583922 - [Internet Explorer] - ExternalInterface functioneert nu naar behoren in gevallen waarin SWF-inhoud is ingesloten met behulp van alleen de tag.
 • 3599625 - [Internet Explorer] - Modus Volledig scherm functioneert nu naar behoren op https://apps.facebook.com/warcommander
 • 3582320 - [Win8] [ARM] - Flash-video wordt nu naar verwachting weergegeven op http://www.orange.fr
 • 3600931 - [Win8] - Afspeelknoppen worden nu op de juiste wijze weergegeven op http://www.cnn.com/video/
 • 3590934 - [Win8] [Firefox] - Als met 150% wordt ingezoomd op de Windows-beeldscherminstellingen en u in Flash Player op de rechtermuisknop klikt om het contextmenu weer te geven, functioneert dat nu naar behoren
 • 3606308 - [Android][SecureSocket] [AIR] - Toepassing die vastloopt bij poging te verbinden met host bevat SSL-certificaat.
 • 3077653 [iOS] [AIR] - Het maken van te veel FileStream-objecten leidt tot het vastlopen van apps in iOS.
 • 717340 - [Mozilla] [Mac] [Twee beeldschermen] - Het volgende probleem is opgelost: de cursor verdwijnt wanneer van op het volledige tweede beeldscherm weergegeven video wordt overgeschakeld op Firefox/Safari op het eerste beeldscherm.
 • 3560721 - [iOS] [AIR] - Toepassing loopt vast als de microfoon zo'n 10 tot 20 minuten lang wordt gebruikt
 • 3572885 - [Android] [AIR] - De gebeurtenis 'orienattionChange' wordt niet gestart als het werkgebied wordt geroteerd via de methode setOrientation()
 • 3554585 - [Android] [AIR] - Het werkgebied is blanco in GPU-modus vanwege rotationY-eigenschap
 • Meerdere correcties op gebied van stabiliteit en beveiliging
 
29 augustus 2013
 
 • SWF-inhoud die wordt geladen met de HTML/HtmlLoader-componenten ontvangt goede gebruikersinvoer niet (3603433)
 
23 juli 2013
 
 • Aanraakgebeurtenissen bijzonder traag in AIR met Stage3D (3536911)
 • [Alleen Android-> GPU] Werkgebied is blanco in GPU-modus vanwege rotationY-eigenschap (3554585)
 • [Android] [Schermoriëntatie] De gebeurtenis 'orienattionChange' wordt niet gestart als werkgebied wordt geroteerd via de methode setOrientation() (3572885)
 • [Alleen iPhone] Toepassing loopt vast als de microfoon tussen 10 en 20 seconden aan is (3560721)
 • [Schermoriëntatie][Android] Toepassing wordt geroteerd, ook als de tag is ingesteld op 'false' en als de tag is ingesteld op 'any' (3562132)
 • StageWebView.drawViewPortToBitmapData tekent onjuiste bitmap op Retina-apparaten (3558603)
 • Ondersteuning voor apps met PIE-functionaliteit op iOS - Apple moedigt ontwikkelaars nu aan de binary's met PIE-functionaliteit te gebruiken - Een waarschuwing wordt weergegeven als de app wordt geüpload naar de Apple App Store(3556281)

Nieuwe functies

 
Nieuwe functies:
 • StageVideo for AIR Desktop
 • Ondersteuning voor datagramsocket (mobiele apparatuur)
 • Ondersteuning voor serversocket (mobiele apparatuur)
 • Ondersteuning voor met LZMA gecomprimeerde SWF-bestanden (mobiele apparatuur)
 
Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier
 
 

Uitgebrachte versies

  Product Uitgebrachte versie
  Flash Player Desktop (Windows, Internet Explorer) 11.8.800.175
  Flash Player Desktop (Windows, andere browsers) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Mac) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.310
  Flash Player Android (ICS) 11.1.115.81
  Flash Player Android (vóór ICS) 11.1.111.73
  Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Windows) 11.7.700.242
  Flash Player Desktop (Win 8) 11.8.800.168
  Flash Player Desktop (Chrome) 11.8.800.170
   AIR Desktop (Win)  3.8.0.1430
   AIR Desktop (Mac)  3.8.0.1430
   AIR Android  3.8.0.1430
   AIR SDK & Compiler (Windows)  3.8.0.1430
   AIR SDK & Compiler (Mac)  3.8.0.1430
   AIR SDK (Win)  3.8.0.1430
   AIR SDK (Mac)  3.8.0.1430

Bekende problemen

 • [Android] Dialoogvenster voor foutopsporing via USB wordt niet weergegeven tijdens wachten op verbinding (3577889)
 • [iOS] [AOT] Toepassing loopt vast wegens symboolconflicten, alleen in AOT-modus (3551212)
 • [ASC2 Compiler] AIRSDK-compiler vindt duidelijke fouten niet tijdens compilatie (3554037)
 • [Android]Stage3D helemaal zwart (geen weergave) na afspelen van een video (3543325)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
 APSB13-21 Flash Player Desktop Windows® & Mac
 APSB13-21  Flash Player AndroidTM

Nieuwe functies: gebruiksrichtlijnen

Ondersteuning voor recursieve stop in MovieClip()

Ontwikkelaars maken vaak games die vele extern geladen SWF-bestanden met multimedia-elementen bevatten (hetzij via een toepassingspakket, hetzij via downloaden van internet). Deze SWF-bestanden bevatten vaak MovieClips die worden afgespeeld als ze zijn geladen. Vooral in mobiele platforms vergt het verwerken van deze afspelende MovieClips veel van de processor, zelfs als de clips niet zichtbaar zijn. We raden ontwikkelaars dan ook al lang aan om na het laden van een SWF-bestand de stop-methode aan te roepen voor alle overbodige MovieClips. De bedoeling van de nieuwe stopAllMovieClips-methode van DisplayObjectContainer is om dit op een eenvoudigere manier tot stand te brengen. Deze methode stopt de tijdlijnanimaties van alle MovieClip-objecten die onderliggende objecten zijn van de overeenkomstige DisplayObjectContainer, maar ook de DisplayObjectContainer zelf, als dat ook een MovieClip blijkt te zijn. 

RectangleTexture-klasse toegevoegd aan Stage3D

De klasse RectangleTexture is beschikbaar in de BASELINE- en BASELINE_EXTENDED-profielen. In tegenstelling tot een Texture, kunnen met RectangleTexture ook niet-kwadraatafmetingen worden gebruikt. RectangleTexture ondersteunt echter geen mipmapping, gecomprimeerde structuren of de 'wrap'-samplingmodus. De volgende structuurindelingen worden ondersteund: BGRA, BGR_PACKED en BGRA_PACKED. De klasse is bedoeld voor schermbeelden van 1:1, inclusief blits van backbufferformaat. Het maximumformaat is minimaal 2048 in het BASELINE-profiel en 4096 in het BASELINE_EXTENDED-profiel, of de grootte van de backbuffer, welke ook maar groter is.

 

 

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 11.8

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 21 gebruiken door een extra compilerargument door te geven aan de Flex-compiler: - swf-version=21. De aanwijzingen vindt u hieronder. Als u de Adobe Flex SDK gebruikt:

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 11.8 downloaden
 • Download Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) van de Flex 4.5 SDK-tabel.
 • Installeer de build in uw ontwikkelomgeving
 • In Flash Builder maakt u een nieuw ActionScript-project: Bestand -> Nieuw -> ActionScript-project.
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScript Compiler in de lijst aan de linkerkant.
 • Gebruik de optie "Flex SDK's configureren" in de rechterbovenhoek om het project te richten naar Flex-build 21328. Klik op OK.
 • Uw project configureren voor SWF-versie 21
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScript Compiler in de lijst aan de linkerkant.
 • Voeg het volgende toe aan de invoer "Aanvullende compilerargumenten": - swf-version=21. Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 21 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 11.8-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 3.8 Bijwerken naar de AIR 3.8-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 3.8-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 3.8. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 3.8 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 3.8-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 3.8-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.8">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)


Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR Runtime en SDK (alle platforms): 3.8.0.1430
 APSB13-21
29 augustus 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Windows en Mac) -
24 juli 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR Runtime & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player voor Win 8: 11.8.800.94
Flash Player voor Chrome: 11.8.800.97
 APSB13-17
11 juli 2013

Flash Player for Desktop (Mac): 117.700.225
Flash Player voor Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile: 3.7.0.2090
AIR SDK & Compiler (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & Compiler (Win): 3.7.0.2090

 

 APSB13-16
21 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
 - 
14 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK en Compiler: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 april 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player voor Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK en Compiler: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 maart 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171  APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows): 11.6.602.168
Flash Player voor Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player voor desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149  APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 augustus 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.265
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2540
AIR SDK: 3.4.0.2540
 APSB12-19