10 december 2013

Welkom bij Flash Player 11.9 en AIR 3.9! In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates. Veel plezier met deze release. Mocht u op problemen stuiten, aarzel dan niet een post te plaatsen op onze communityforums of in onze openbare bugdatabase.

Flash Player - http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR - http://forums.adobe.com/community/air

Bugdatabase - https://bugbase.adobe.com

Opgeloste problemen

10 december 2013

 • [3650964] [Win 8.1] - FileFilter-instanties worden nu correct toegepast op FileReference.browse() en FileReferenceList.browse() in Internet Explorer 11
 • [3648724] [Win 8.1] - De besturingselementen voor het afspelen van video worden nu weergegeven met de juiste grootte op mlb.com
 • [3648113] [Win 8.1] - [MSFT 199849] Probleem opgelost waarbij ExternalInterface.objectID niet juist wordt ingesteld als Flash Player alleen met een tag wordt geïnstantieerd.
 • [3643885] [Win 8.1] - [MSFT 463497] Double-bytetekens kunnen nu correct worden ingevoerd in tekstvelden met behulp van Internet Explorer 11 in de moderne modus
 • [3640443] [Win 8.x] - Afdrukprobleem opgelost bij het afdrukken van apparaattekst vanuit Internet Explorer waarbij de uitgebreide beveiligde EPM-modus is ingeschakeld
 • [3639736] [Win 8.1] - 3D-weergaveprobleem opgelost waarbij de inhoudsschaalfactor van het apparaat is ingesteld op een waarde kleiner dan 1
 • [3639709] [Chrome] - Probleem opgelost waarbij bepaalde 3D-inhoud alleen in de linkerbenedenhoek van het scherm op Windows wordt weergeven
 • [AIR] [Mac] [CCJK] - IME wordt nu correct weergegeven wanneer u tekst probeert in te voeren in een alleen-lezen tekstveld

 

12 november 2013

 • [3650590] [OSX] - App-updater loopt vast op MacOS met Air 3.9
 • [3648442] [iOS7] - Het meest linkse tekstgedeelte in TextArea en stageText van spark wordt bijgesneden wanneer de eigenschap mulitline de waarde true heeft.
 • [3640207] [Android] [captive toepassing] - de gebeurtenishandler orientationChange haalt onjuiste stage.orientation-waarden op.
 • [3624280] Geluid wordt nu correct op beide kanalen afgespeeld op de Logitech G35/G930 Surround Sound-headset
 • [3648273] [EaseScreen] - Corrigeert een probleem met opnieuw tekenen bij toepassingen die het ActiveX-besturingselement insluiten. Probleem werd geïntroduceerd in Flash Player 11.9.900.92
 • [3646576] [Win 8.x] - Flash-video op volledig scherm wordt nu op de juiste wijze geschaald wanneer u meerdere keren schakelt tussen de staande en liggende modi
 • [3646574] [Win 8.x] - Als u op een ingesloten 'Bekijken op YouTube'-koppeling klikt, wordt de pop-upblocker voor Internet Explorer niet meer geactiveerd
 • [3646574] [Win 8.1] - FileReference - Filteren op ondersteund bestandstype werkt nu naar behoren
 • [3632276] [Live HTTP-streaming] - Door Apple gesegmenteerde afspeellijsten met i-frames veroorzaken niet meer dat streams worden gepauzeerd in de Trickplay-modus
 • [3631874] [Mac] - Inhoud met uitgebreide licentieketens werkt nu naar behoren

 

8 oktober 2013

 • [3633176] [Win7] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in 11.7.700.224: Vereenvoudigd Chinese tekens worden weergegeven als een vak of een vraagteken in het dialoogvenster Automatisch bijwerken
 • [MSFT 3612555][Win 8] - Displays met hoge DPI - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost: bepaalde inhoud wordt niet geschaald wanneer de zoomfactor wordt gewijzigd
 • [MSFT 366785] [Win 8.1/IE11] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost: de eerste klik op een knop wordt genegeerd
 • [3634589] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in 11.8.800.94: de lay-out van het dialoogvenster Automatisch bijwerken is niet correct in gelokaliseerde talen
 • [3634362] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in 11.9.900.4 en dat alleen de bètaversie betreft: HTTP-livestreams worden niet in de buffer opgenomen na plaatsing van een advertentie
 • [3632291] [HLS - Trickplay] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost: het geheugengebruik wordt verdubbeld als de modus Trickplay ingeschakeld is
 • [3626978] [Windows] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in 11.7.700.164: op bepaalde systemen wordt geen video gerenderd als StageVideo wordt gebruikt en WMODE is ingesteld op Venster
 • [Mozilla 902630] Flash Player loopt vast op g1.globo.com
 • [3584089] [Live HTTP-streaming] - Met Apple Media Segmenter gemaakte HLS-streams functioneren nu naar behoren
 • [3630266] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in Flash Player 11.8.800.168: de met multi-bytetekst als een parameter aangeroepen methode ExternalInterface.call() leidt tot corrupte multi-bytetekens aan de JavaScript-zijde
 • [3622168] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost dat is ontstaan in Flash Player Bèta 11.9.900.77: het afsluiten van de modus Volledig scherm tijdens het afspelen van video's op www.ted.com leidt tot vastlopen in Windows
 • [3630373] [Win8] [Internet Explorer] - Hiermee wordt het volgende probleem opgelost: de videoknoppen op YouTube worden tijdens het met meer dan 150% inzoomen in de browser te groot na het afsluiten van de modus Volledig scherm
 • [3580628] [MSFT 84699][Win8] - De EPM-meldingsbalk wordt nu weergegeven voor ingesloten PDF's als Adobe Reader is geïnstalleerd
 • [MSFT 138222][Win8] - Metro/IE10 - Het volgende probleem is opgelost: besturingselementen worden op YouTube in de modus Volledig scherm te klein weergegeven op schermen met hoge DPI
 • [3581370] [Win8 ARM] - Het volgende probleem is opgelost: 4096x4096-structuren kunnen niet worden gerenderd met een grote backbuffer
 • [Chrome] - De prestaties van Kopiëren naar scherm in PPAPI zijn aanzienlijk verbeterd
 • [Chrome] - Het volgende probleem is opgelost: er ontstond videoruis wanneer tijdens het afspelen van video op www.vudu.com werd geschakeld tussen het volledige scherm en de ingesloten modus
 • [Live HTTP-streaming] - Het volgende probleem is opgelost: met AES gecodeerde video spoelt tijdens het afspelen vooruit en terug.
 • [3613440] [Live HTTP-streaming] [WebVTT] - Het volgende probleem is opgelost: ondertiteling wordt vertraagd na weergave van een advertentie
 • [3615084] [Live HTTP-streaming] [WebVTT] - Het volgende probleem is opgelost: ondertiteling wordt rond het videobeeld weergegeven als het opgegeven lettertype te groot is
 • [3585544] [Live HTTP-streaming] [WebVTT] - Het volgende probleem is opgelost: grote, niet-standaardlettertypen overlappen elkaar soms
 • [3616952] [Mac] [StageText] - Het volgende probleem is opgelost: wanneer meerdere malen wordt ingezoomd op een Mac met netvliesweergave, wordt de tekst niet goed geschaald als het venster op maximale grootte wordt weergegeven.
 • [3612492] [StageVideo] - Het volgende probleem is opgelost: een aantal zwarte frames is zichtbaar tijdens de overgang tussen twee MP4-videostreams.
 • [3596293] [Flash Pro] - Het volgende probleem is opgelost: live voorvertoning blijft hangen als bijzonder sterk wordt ingezoomd (meer dan 200%) op inhoud waarop filters zijn toegepast
 • [3622405] [AIR] [iOS7] - iOS7 vereist 5 nieuwe pictogramgrootten: 76 px, 120 px, 152 px, 40 px en 80 px
 • [3621111] [AIR] [Android] - Kan bestanden niet asynchroon laden in StageWebView
 • [3613819] [AIR] [iOS7] - Bij het gebruiken van sound.play vraagt de app om toestemming voor het gebruiken van de microfoon, ook als de microfoon-API niet wordt gebruikt in de app.
 • [3587773] [AIR] [iOS] - Het maken van te veel FileStream-objecten leidt tot het vastlopen van apps in iOS
 • [3587452] [AIR] [Android] - Afbeeldingspictogram van 144 x 144 wordt nu ondersteund op Android

Nieuwe functies

 • Veilige modus in Safari 6.1 en hoger

Safari 6.1 beschikt over een bijgewerkte versie van Safari met de veilige modus die nieuwe beveiligingsbeperkingen instelt op het gebruik van browserplug-ins. Voor zover mogelijk hebben we Flash Player aangepast om deze wijzigingen op transparante wijze te verwerken. Een klein aantal functies functioneert anders in de veilige modus. Dit wordt uitgelegd in de sectie Bekende problemen verderop in dit document.

 • Ondersteuning voor .pkg-installatie in Flash Player voor Mac

Het implementeren en up-to-date houden van Flash Player in een bedrijfsomgeving is een belangrijke taak voor systeembeheerders overal ter wereld. Daarom is er nu een nieuw .pkg-installatieprogramma om onze distributiepartners te ontlasten. Beheerders kunnen Flash Player voor Mac nu implementeren met gangbare managementfuncties.

 • Workers voor mobiele apparatuur (gelijktijdig) BÈTA - Android

Onze bijzonder populaire desktopfunctie AIR Workers is nu ook beschikbaar voor mobiele apparatuur! Ook Android-apparaten worden nu ondersteund, zodat u code op de achtergrond kunt uitvoeren zonder de hoofdcode van uw toepassing te onderbreken. De gebruikersinterface blijft reageren, hetgeen prettiger is voor de gebruiker. We hebben ook iOS niet vergeten! In een aanstaande release kunt u nieuws verwachten over Workers voor iOS. (Opmerking: de bètaversie van deze functie zal uitvoerig worden getest.)

 • AIR Mobile-ondersteuning voor achtergronduitvoering in de rendermodus Direct

AIR biedt nu ondersteuning voor achtergronduitvoering op iOS en Android wanneer de rendermodus is ingesteld op Direct. Zo kunnen uw toepassingen taken uitvoeren, zoals het afspelen van audio, zelfs als de gebruiker dit niet ziet. Met het oog op stroom- en CPU-overwegingen raden we aan de opmerkingen bij de release te lezen voor meer informatie en richtlijnen.

In het verleden werd in AIR voor iOS en Android geen ondersteuning geboden voor uitvoering op de achtergrond als de directe rendermodus was ingesteld. Daarom konden op Stage3D gebaseerde apps geen achtergrondtaken uitvoeren, zoals het afspelen van audio, het bijwerken van de locatie, het uploaden en downloaden naar en van het netwerk, enz. Op iOS is het uitvoeren van OpenGLES-/renderingaanroepen op de achtergrond niet toegestaan. Toepassingen die proberen OpenGL-aanroepen uit te voeren op de achtergrond worden door iOS beëindigd. Android beperkt toepassingen niet in het uitvoeren van OpenGLES op de achtergrond of in het uitvoeren van andere achtergrondtaken (zoals het afspelen van audio).

Met deze functie kunnen mobiele AIR-apps nu op de achtergrond worden uitgevoerd als renderMode is ingesteld op Direct. AIR iOS-runtime genereert een fout als OpenGLES-aanroepen worden uitgevoerd op de achtergrond. Er wordt echter geen fout gegenereerd in Android als native Android-apps OpenGLES-aanroepen mogen maken op de achtergrond. Het wordt aangeraden geen renderaanroepen te maken als uw app wordt uitgevoerd op de achtergrond, omdat het belangrijk is verstandig om te gaan met de mobiele resources. Hier volgt een lijst met werkgebied-API's die tot fout 3768 kunnen leiden (de Stage3D-API mag niet worden gebruikt tijdens uitvoering op de achtergrond). De SWF-versie dient 22 of hoger te zijn.

Context3D.clear

Context3D.present

Context3D.createVertexBuffer

Context3D.createIndexBuffer

Context3D.drawToBitmapData

IndexBuffer3D.uploadFromVector

IndexBuffer3D.uploadFromByteArray

VertexBuffer3D.uploadFromFloat

VectorVertexBuffer3D.uploadFromFloat4

VectorVertexBuffer3D.uploadFromByteArray

Program3D.upload

Texture.uploadCompressedTextureFromByteArray

Texture.uploadFromBitmapData

Texture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadFromBitmapData

CubeTexture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadCompressedTextureFromByteArray

RectangleTexture.uploadFromBitmapData

RectangleTexture.uploadFromByteArray

 • AIR-ondersteuning voor iOS7
iOS7 is uitgebracht en we zorgen ervoor dat AIR compatibel is en naar behoren functioneert.
 • AIR-ondersteuning voor Mac OS 10.9

We hebben tests uitgevoerd met de nieuwste ontwikkelaarsreleases van OS X 10.9 en zorgen ervoor dat uw toepassingen ondersteuning bieden voor de allernieuwste technologieën, zoals 'App Nap'.

 • AIR-ondersteuning voor XXHDPI-pictogrammen (144 x 144) voor Android

Met deze functie hebben we ondersteuning toegevoegd voor de mooie pictogrammen met hoge resolutie op de Nexus 10 en andere apparaten.

 • InstaBack voor Windows 8.1

Met de InstaBack-functie kunt u de 'achterwaartse navigatie' inschakelen zonder dat u de vorige pagina opnieuw hoeft te laden

 • Tab Suspend-functie voor Windows 8.1

De Tab Suspend-functie is een nieuwe functie van Internet Explorer van Windows 8.1. Hierbij worden tabbladen die niet in de directe voorgrond van de moderne browser staan, tijdelijk opgeheven, tenzij de inhoud op de achtergrond een audio- of videostream afspeelt of communiceert met andere instanties van Flash via ActionScript LocalConnection

 • PlayTo voor Windows 8.1

Videostreams naar PlayTo-gecertificeerde apparaten. Nadat het Netstream-object op de juiste wijze is geïnitialiseerd en video begint af te spelen, kan de gebruiker op het emoticon vegen, de optie voor afspelen selecteren en vervolgens een apparaat kiezen. Op dit moment wordt de videostream doorgestuurd naar het geselecteerde apparaat. Zodra de videostream is voltooid, wordt de verbinding met het apparaat gesloten.

 
Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier
 

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player Desktop (Windows, Internet Explorer) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Windows, andere browsers) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Windows) 11.7.700.257
Flash Player Desktop (Windows 8) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Windows 8.1) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Chrome) 11.9.900.170
AIR Desktop (Windows)  3.9.0.1380
AIR Desktop (Mac)  3.9.0.1380
AIR Android  3.9.0.1380
AIR SDK & Compiler (Windows)  3.9.0.1380
AIR SDK & Compiler (Mac)  3.9.0.1380
AIR SDK (Windows)  3.9.0.1380
AIR SDK (Mac)  3.9.0.1380

Bekende problemen

 • AIR Badge-installaties - Het installatieprogramma van AIR Badge wordt niet gestart wanneer Safari 7 in de veilige modus wordt uitgevoerd. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een koppeling naar meer informatie en oplossingen op een Adobe-website.
 • Installatie van de plug-in Adobe Connect - Het snelle installatieprogramma van de plug-in Connect functioneert niet meer in de veilige modus van Safari 7. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een koppeling naar meer informatie op een Adobe-website.
 • Algemene instellingen van Flash Player - Wanneer het menu Algemene instellingen wordt geopend via het contextmenu van Flash Player in de veilige modus van Safari 7, wordt het klassieke op SWF gebaseerde voorkeurenmenu weergegeven op een Adobe-website, in plaats van de native interface met Flash Player-instellingen in het configuratiescherm van Mac OS.
 • LocalConnection - Wanneer een LocalConnection wordt samengesteld op basis van een in de veilige modus gehoste SWF, kan er alleen een verbinding tot stand worden gebracht met andere SWF's die ook worden gehost in de veilige modus. Als een LocalConnection wordt samengesteld op basis van een tabblad met de veilige modus uitgeschakeld, is communicatie met een SWF op een tabblad in de veilige modus niet mogelijk.
 • [3616981] [iOS] - Het geluid wordt gestopt wanneer op de aan/uit-knop wordt geklikt, ook als de waarde van de tag UIBackground in application.xml is ingesteld op Audio
 • [3640443] [Windows 8.x] Bij afdrukken in de vectormodus op Windows 8 worden apparaatlettertypen niet afgedrukt. Ontwikkelaars kunnen dit probleem omzeilen door de waarde van printAsBitmap op 'true' in te stellen. Deze functionaliteit zal correct werken en worden verbeterd in toekomstige versies van Flash Player
 • [3639736] [Windows 8.x] Schermen in Angry Birds worden zwart weergegeven en trillen met 50%-zoomniveau in de modus Volledig scherm.
 • [3612782] [Windows 8.x] Het contextmenu werkt niet in de moderne modus

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB13-28 Adobe Flash Player & Adobe Air

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 11.9

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 22 als doel instellen door "-swf-version=22" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 11.9 downloaden
 • Download en installeer Flash Builder 4.7 van Creative Cloud:
  http://www.adobe.com/nl/products/flash-builder.html
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 3.9 SDK. U doet dit door de AIR 3.9 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=22" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 22 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 11.9-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 3.9 Bijwerken naar de AIR 3.9-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 3.9-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 3.9. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 3.9 niet nodig heeft, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 3.9-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 3.9-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.9">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)


Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
12 november 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & Compiler (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR Runtime en SDK (alle platforms): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augustus 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Windows en Mac) -
24 juli 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR Runtime & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player voor Win 8: 11.8.800.94
Flash Player voor Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juli 2013

Flash Player for Desktop (Mac): 117.700.225
Flash Player voor Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile: 3.7.0.2090
AIR SDK & Compiler (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & Compiler (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK en Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player voor Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK en Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 maart 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows): 11.6.602.168
Flash Player voor Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player voor desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22