13 mei 2014
In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

In deze release is de 'Uitgebreide ondersteuningversie' van Flash Player ook bijgewerkt (van versie 11.7 naar de huidige versie 13). Enterprise-klanten die de Uitgebreide ondersteuningversie vereisen, moeten voortaan de updates voor versie 13 installeren voor toekomstige beveiligingsupdates.

Als u problemen ondervindt met deze release, laat het ons dan weten via de database met fouten of de onderstaande forumkoppelingen.

 

28 april 2014
Deze release van Flash Player bevat een belangrijke beveiligingsupdate. We raden alle gebruikers aan om een upgrade uit te voeren naar deze versie.

 

16 april 2014
In deze release is de Macintosh Flash Player-plug-in voor Safari en Firefox bijgewerkt. Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Flash Player vastloopt op een subset van Apple-systemen die tussen 2006 en 2008 zijn gemaakt. Deze fout is specifiek voor de Macintosh en niet van toepassing op de andere platforms.

 

8 april 2014

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player 13 en AIR 13! In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates. Voor meer informatie raadpleegt u hieronder de betreffende gedeelten.

Houd er rekening mee dat de versienummers van AIR Runtime en de SDK nu zijn verhoogd naar 13 om deze te synchroniseren met Flash Player.

 

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

13 mei 2014

AIR-bugs

 • 3718581: compile-abc.exe crasht bij het verpakken van een 'nape physics'-game met -useLegacyAOT.
 • 3694360: de instelling -useLegacyAOT no veroorzaakt logische fouten in speciale scenario's met statische functies.
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit
   

Flash Player-bugs

 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit
   

16 april 2014

Flash Player-bugs

 • 3739504: [Mac] Wijziging in de compiler zorgt ervoor dat Flash Player vastloopt tijdens het laden
 

8 april 2014

AIR-bugs

 • 3674152: MOUSE_MOVE niet verzonden wanneer de middelste muisknop wordt ingedrukt op OS X
 • 3679036: ontbrekend Chinees lettertype in Android 4.4
 • 3697497: [iOS] Pictogram 60x60-ondersteuning moet worden toegevoegd voor iPhones met iOS7.
 • 3705986: [iOS] Nieuwe verpakkingsengine kan KingsRoad niet verpakken
 • 3696434: [iOS] -useLegacyAOT no lijkt niet te werken bij het opsporen van fouten op het apparaat
 • 3658334: [iOS][7]Stage wordt leeg na rotatie van het apparaat
 • 3689122: [iOS]StageText-tekencode retourneert altijd 0 op iOS.
 • 3722002: Kan geen fouten opsporen in AIR-app in iOS iPhone Simulator na het bijwerken van Xcode naar 5.1
 • 3681900: API-gebruik voor QuickTime in AIR runtime afgeschaft

Flash Player-bugs

 • 3620987: TextBlock.findPreviousAtomBoundary onjuist na TextElement.replaceText wanneer afbreekstreepjes worden gebruikt
 • 3683154: Kan geen SWF-bestand ophalen om af te spelen in Chrome-browser
 • 3683745: De API-documentatie zegt dat Event.PASTE zegt dat bubbles == false, maar dit is true in Flash Player
 • 3690516: TextField schuift wanneer het niet moet, omdat het een voorloopwaarde van niet-nul als volgwaarde bevat of wil bevatten
 • 3693856: [Windows 8.1] PrintJob start()-methode is nog steeds vastgelopen
 • 3702884: Flash 13 Beta: ActiveX-invalidatie werkt niet meer
 • 3703799: De nieuwe versie 12.0.0.44 wordt niet volledig geïnstalleerd en deze foutieve installatie blokkeert alle mogelijkheden voor het afspelen van media
 • 3717098: Windows 8.x uitsluiten van CUPT & SCUP-catalogus voor ActiveX-installatie
 • 3058752: Het dialoogvenster 'Druk op ESC om het volledige scherm af te sluiten' is verplaatst naar de bovenkant van het scherm voor video zonder een werkgebied
 • 3617020: Pakt een probleem aan waarbij Flash Player polling uitvoerde op GamePad voordat de GamePad API werd aangeroepen
 • 3683154: [Chrome] sciencenetlinks.com - Lost een probleem op waarbij de inhoud niet volledig werd geladen in zeldzame instanties waarbij een PPAPI getDownloadProgress-gebeurtenis niet was ontvangen
 • 3679210: Loste een probleem op waarbij TextBlock.findPreviousAtomBoundary een onjuiste waarde retourneerde als deze na TextElement.replaceText werd aangeroepen wanneer afbreekstreepjes werden gebruikt
 • 3679537: [OS X 10.9] Het native configuratiescherm van Flash Player kan nu ook worden gestart via het snelmenu zoals verwacht. [Vereist OS X 10.9.1 (13B40) of hoger]
 • 3680211: Lost een probleem op waarbij Flash Player stopte met rendering wanneer deze was ingesloten in een pagina die ook een WebGL Canvas-element bevatte en daardoor werd gedwongen om terug te vallen op softwarerendering.
 • 3679556: [Win8.1] starwars.com - Volledige-scherminhoud wordt nu gerenderd in Volledige-schermmodus
 • 3685541: [Win8.1] Flash Player handelt nu IVS-tekens en plaatsvervangende paren correct af in TextFields.
 • 3697077: [Win8.1] nba.com - Videobesturingselementen worden nu correct weergegeven in Volledige-schermmodus
 • 3685519: [Win8.x] Het indrukken van de toets Menu op het schermtoetsenbord activeert nu op de correcte manier het snelmenu in de modus Modern.
 • 3689360: [Win8.x] Yahoo Messenger - Het logo wordt nu correct weergegeven in plaats van een zwarte rechthoek.
 • 3702323: Verhelpt een onregelmatig vastlopen dat optrad bij het afspelen van gecodeerde HLS-inhoud
 • 3652266: Lost problemen met de prestaties en betrouwbaarheid op die optraden bij het scrubben van FLV-video's die door Flash Professional werden geproduceerd
 • 3710237: [HTTP Live Streaming] - Lost een traag geheugenlek op.
 • 3699038: [HTTP Live Streaming] - Bij het overschakelen van een audio-/videostream naar een alleen-audio stream, blijft de audio nu gesynchroniseerd met de hoofdinhoud
 • 3697077: [8.1] - Videobesturingselementen worden nu correct weergegeven in Volledige-schermmodus op www.nba.com
 • 3703367: [Win 8.x] - Lost een probleem op waarbij video's in Volledige-schermmodus werden afgesneden wanneer de zoominstelling groter was dan 100% op cnn.com
 • 3685522: [Win 8.x RT] - Corrigeert verkeerde rendering van grafische afbeeldingen in Cityville bij het plaatsen van nieuwe gebouwen
 • 3698459: [Win 8.x] - Het lokaal afspelen van video wordt nu automatisch gestart wanneer PlayTo wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen
 • 3698456: [Win 8.x] - PlayTo wordt nu gestart op de correcte locatie bij het wisselen tussen de Digital Media Renderer en de lokale pc
 • 3714236: Chrome Mac][HTTP Live Streaming] Lost een probleem op waarbij het inschakelen van de ABR-schakelaar trillingen veroorzaakte
 • 3712302: [Safari 7] ProductManager.isAllowed() retourneert nu de juiste waarde
 • 3711206: [HTTP Live Streaming] Overschakelen van een alleen-audio stream naar een audio-/videostream werkt nu naar behoren
 • 3696436: Gebruikers kunnen nu een upgrade uitvoeren naar kwetsbare bètabuilds (alleen Windows)Een releasebuild installeren bovenop een bètabuild, of omgekeerd, zonder eerst Flash Player te installeren, is nu verboden. Wanneer u probeert een releasebuild te installeren bovenop een bètabuild (en andersom) zonder eerst de installatie te verwijderen, wordt een foutberichtvenster weergegeven en wordt fout 1161 gerapporteerd in het logboekbestand. Het downgraden van bètabuilds is nu verboden zonder eerst de installatie van Flash Player te verwijderen met behulp van het laatste bètaverwijderprogramma. Als u probeert de bètaversie van Flash Player te downgraden, wordt een foutberichtvenster weergegeven en wordt fout 1162 gerapporteerd in het logboekbestand.

Nieuwe functies

 • Verbeterde aanvullende tekenondersteuning voor TextField

Tekens van de Basic Multilingual Plane (BMP) met Unicode-codepunten tussen U+10000 en U+10FFFF werken nu correct in TextField-besturingselementen. Deze wijziging maakt het bereik van codepunten die we ondersteunen, aanzienlijk groter. Het bereik bevat nu ook tekens als emoticons en complexe CCJK-tekens.

 • Nieuwe modi voor Stage3D-structuurterugloop

Ontwikkelaars kunnen de terugloopmodus van een structuur nu instellen op vastklemmen of herhalen. Door het gebruik van de herhalingsoptie wordt de structuur herhaald zowel op de U-as als op de V-as. In sommige gevallen echter wilt u de structuur mogelijk alleen herhalen op de U-as of de V-as.

Dit is nu mogelijk aan de hand van twee nieuwe parameters:
REPEAT_U_CLAMP_V en CLAMP_U_REPEAT_V

 • Stage3D-antialiasing voor structuurrendering

Antialiasing is handig voor het verbeteren van de waargenomen beeldkwaliteit. Op hardware gebaseerde multisample-antialiasing (MSAA) is nu beschikbaar op alle desktopplatforms. Als u MSAA wilt inschakelen, stelt u het niveau in van 0 naar 4 met behulp van de antiAlias-eigenschap van de Context3D.setRenderToTexture()-methode.

0 = 1 subsample, geen anti-aliasing
1 = 2 subsamples, anti-aliasing met minimale kwaliteit
2 = 4 subsamples, anti-aliasing met gemiddelde kwaliteit
3 = 8 subsamples, anti-aliasing met hoge kwaliteit
4 = 16 subsamples, anti-aliasing met maximale kwaliteit
 

 • GamePreview met Adobe AIR

Met de nieuwe functie Gamepreview van Adobe AIR (alleen voor Android-platforms) kunnen gebruikers uw game proberen en testen zonder dat ze hiervoor een afzonderlijke toepassing moeten installeren. Deze functie is niet beperkt tot games die zijn gemaakt met AIR, maar is beschikbaar voor alle ontwikkelaars, ongeacht de technologie die u gebruikt om uw toepassing te maken. Het feit dat de AIR-runtime op meer dan 50 miljoen apparaten is geïnstalleerd, vergroot de kans aanzienlijk dat uw game kan worden bekeken en vervolgens geïnstalleerd door enthousiaste gamers. Zie Gamepreview met Adobe AIR voor meer informatie.

 • Verbeterde verpakkingsengine - iOS - BETA
De nieuwe verpakkingsengine is nu stabieler en werkt prima met een groot aantal apps. We bieden nu extra ondersteuning voor Action Script-foutopsporing en Advanced Telemetry-ondersteuning. Gebruik "-useLegacyAOT no" in de ADT-opdracht vóór de ondertekeningsopties om deze functie in te schakelen. Vanaf nu is deze functie niet meer beschikbaar in Flash Pro, maar deze kan nog steeds worden gebruikt met Flash Builder door de parameter -useLegacyAOT toe te voegen onder de optie "Start aanpassen".

Hier volgt een voorbeeld-ADT-opdracht voor het compileren van toepassingen die "-useLegacyAOT no" gebruiken:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf

 • Waarschuwing voor video op volledig scherm verplaatst naar bovenkant van scherm

We hebben een kleine aanpassing gedaan voor de waarschuwing "Druk op ESC om het volledige scherm af te sluiten" die wordt weergegeven voor video op volledig scherm. We hebben feedback van ontwikkelaars en gebruikers ontvangen dat het dialoogvenster inhoud verbergt. We wilden een wijziging aanbrengen die zowel voldoet aan de beveiligingsvereisten als aan het kijkplezier van onze gebruikers. Om het effect van het dialoogvenster op de scherminhoud te verkleinen, hebben we het dialoogvenster naar de bovenkant van het scherm verplaatst.
 

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier
 

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player Desktop (Windows, Internet Explorer) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Windows, andere browsers) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise 13 (Mac en Windows) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Windows 8) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Windows 8.1) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Chrome) 13.0.0.214
AIR Desktop (Windows) 13.0.0.111
AIR Desktop (Mac) 13.0.0.111
AIR Android 13.0.0.111
AIR SDK & Compiler (Windows) 13.0.0.111
AIR SDK & Compiler (Mac) 13.0.0.111
AIR SDK (Windows) 13.0.0.111
AIR SDK (Mac) 13.0.0.111

Bekende problemen

 • Fout 3727760 - ActionScript-foutopsporing/uitvoering werkt niet in iOS Simulator vanuit Flash Builder 4.7 wanneer een lagere versie van Xcode dan versie 5.x is geïnstalleerd.

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB14-14 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 13

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 24 als doel instellen door "-swf-version=24" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 13 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 13 SDK. U doet dit door de AIR 13 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=24" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 24 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 13-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 13 Bijwerken naar de AIR 13-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 13-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 13. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 13 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 13-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 13-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/13.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & Compiler (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR Runtime en SDK (alle platforms): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augustus 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Windows en Mac) -
24 juli 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR Runtime & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player voor Win 8: 11.8.800.94
Flash Player voor Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 juli 2013

Flash Player for Desktop (Mac): 117.700.225
Flash Player voor Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile: 3.7.0.2090
AIR SDK & Compiler (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & Compiler (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK en Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player voor Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK en Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 maart 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows): 11.6.602.168
Flash Player voor Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player voor desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid