12 augustus 2014

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

8 juli 2014

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

Houd er rekening mee dat AIR Desktop-runtime in deze versie niet is bijgewerkt.

Op basis van de feedback van klanten hebben we ook de recente beperking op navigateToURL opgeheven. Aanvullende informatie vindt u in ons forumbericht of het officiële foutenrapport.

10 juni 2014

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player 14 en AIR 14!  In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.  Voor meer informatie raadpleegt u hieronder de betreffende gedeelten.

 

Veel plezier met deze release.  Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe Bug Database - https://bugbase.adobe.com
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Opgeloste problemen

12 augustus 2014

AIR-bugs

 • [iOS8] Er wordt een meldingsvenster weergegeven na het starten van AIR-toepassingen. (3771162)
 • Automatische oplossing van conflicten in gemeenschappelijke bibliotheek-JAR's en gemeenschappelijke bronnen voor meerdere ANE's. ADT genereert een waarschuwing in geval van automatische oplossingen. (3780590)

Flash Player-bugs

 • De inhoud van de dieptebuffer op sommige GPU's met Windows XP is onjuist (3778417)
 • StageVideo met camera werkt niet naar behoren, er wordt geen video weergegeven. (3781244)

 

8 juli 2014

AIR-bugs

 • Android - Bij het verpakken van Android-toepassingen is de standaard minimale heap-grootte voor de dx.jar-bewerking nu expliciet ingesteld op 1024 wanneer deze niet is opgegeven door de ontwikkelaar. (3771166)
 • Android - Probleem opgelost waarbij de regels van StageText.restrict foutief worden toegepast op programmatisch gedefinieerde StageText wanneer de thefullscreen-tag is ingesteld op 'true' in app.xml (3770746)
 • Android - OpenSSL-versie bijgewerkt van 1.0.1g naar 1.0.1h (3771656)
 • Android - R$Styleable.class ontbreekt in de uiteindelijke APK van de AIR-app, maar is wel opgenomen in ANE. (3776148) Opmerking: Als u deze foutoplossing wilt gebruiken, moet u JAVA_HOME in het pad van de computer instellen voordat u de APK verpakt.
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Flash Player-bugs

 • navigateToURL en sendToURL- CORS Simple Headers zijn nu toegestaan (3768250)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

 

10 juni 2014

AIR-bugs

 • [iOS] Oplossing van in AIR 4.0.0.1390 ontstaan probleem: DatagramSocket kon geen pakketten ontvangen. (3747382)
 • [iOS] Waarden worden nu correct ingesteld bij het toewijzen van Vector3D.Y_AXIS aan een Vector3D-object met -useLegacyAOT=no[Android] Als een bladerdialoogvenster wordt aangeroepen door FileReference.browse(), wordt het correct weergegeven op de Nexus 7 en Xoom 4.1.2. (3721032)
 • [Android] Android <packagedResources> wordt genegeerd voor alle extensies, met uitzondering van één extensie, wanneer meerdere extensies worden gebruikt (3761458)
 • [x86] [Android] Workers worden beëindigd, ook als de beëindigingsfunctie niet wordt aangeroepen (3755006)
 • [Android] Er worden op onjuiste wijze extra tekens toegevoegd wanneer de eigenschap restrict wordt toegepast op een Stagetext-instantie en tekst wordt toegevoegd of verwijderd. (3749699)
 • [iOS] Waarden worden nu correct ingesteld bij het toewijzen van Vector3D.Y_AXIS aan een Vector3D-object met useLegacyAOT=no (3744595)
 • [iOS] ANE bevat geen bibliotheken via platform.xml en genereert een fout bij het verpakken van het IPA-bestand (3743946)
 • [iOS] DatagramSocket ontvangt geen pakketten op iOS (3742982)
 • [iOS] Kan iPad iOS Simulator niet starten/er geen fouten in opsporen vanuit Flash Builder. Opmerking: U dient een omgevingsvariabele in te stellen met de opdracht:launchctl setenv AIR_IOS_SIMULATOR_DEVICE "iPad Retina". Start het proces vervolgens opnieuw en voer de toepassing uit op een simulatorapparaat naar keuze. Standaard wordt de iPhone gestart. (3728052)
 • [iOS] Kan geen problemen oplossen in AIR-app in iOS Simulator vanuit Flash Builder wanneer een lagere versie van Xcode dan 5.x is geïnstalleerd (3727760)
 • [iOS7] De StageText fontWeight/fontPosture-API werkt niet (3724627)
 • [Android] Starling genereert fout dat maken van buffer is mislukt. Interne fout bij createVertexBuffer (3756123)
 • [Win] Ctrl+A, Ctrl+C en Ctrl+V werken nu goed in StageText-velden (3708480)
 • [Android] OpenSSL is bijgewerkt van versie 1.0.1e naar 1.0.1g. (3748519)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Flash Player-bugs

 • Voorvertoning PPAPI-foutopsporing - Meerdere correcties op gebied van stabiliteit (3720385, 3720431 en 3720925)
 • TextField.getFontList() en Font.enumerateFonts() retourneren nu 0 in Private Browsing-modus (3720929)
 • Font.enumerateFonts retourneert nu een alfabetisch gesorteerde lijst (3720932)
 • Oplossing van een probleem dat in Flash Player 11.10 en AIR SDK nieuwer dan 13 is ontstaan: aangesloten gamecontrollers niet gevonden bij opstarten (3752605)
 • De ondersteuning voor hardwaredecodering is nu ingeschakeld voor de hardware van Intel Baytrail (3752291)
 • [Chrome] Het volgende probleem is opgelost: bepaalde renderstructuren kunnen niet worden weergegeven met Chrome en D3DX11 (3743626)
 • [Chrome] Angry Birds op Facebook werkt nu naar behoren (3761933)
 • [Chrome] Flash Player laadt SWF-bestand niet als Content-Type-Options: nosniff is opgegeven en de koptekst Content-Type niet overeenkomt (3712045, Chromium 172918)
 • [Live HTTP-streaming] De waarde van AudioTrack.isDefault wordt nu correct geretourneerd (3761057)
 • [Live HTTP-streaming] De waarde van AudioTrack.name wordt nu correct geretourneerd na AUDIO_UPDATE-gebeurtenissen (3767714)
 • [Mac] Corrigeert een geheugenlek tijdens afspelen van video en Stage3D (3738368)
 • [Win] Het volgende in 11.9.900.166 ontstane probleem met het afspelen van video is opgelost: een klein aantal H.264-streams werd niet afgespeeld (3735300)
 • [Win] IME - Het volgende probleem is opgelost: in IME's van derden werden woorden in het kandidaatvenster gedupliceerd (3721064)
 • [Win 8.1 ARM] Farmville2 - Het maximumaantal toegestane Stage3D-instanties op ARM-apparaten met Win 8.x is verhoogd van één naar vier (3732718, MSFT 607382)
 • [Win 8.1 x64] De tool Windows Narrator herkent nu op webpagina's ingesloten Flash Player-objecten (3618169, MSFT 458063)
 • [Win 8.1] Vermindert energieverbruik tijdens het afspelen van video in de stand Staand (3699152)
 • [Win 8.1] Verbetert de prestaties van videoblitting op DirectX 11-systemen in de modus Staand(3748772)
 • [Win 8.1] Video van ingebouwde camera's wordt nu naar behoren geroteerd wanneer het apparaat van de modus Liggend schakelt naar de modus Staand (3722322, MSFT 611601)
 • [Win 8.1] Sprite.graphics.beginFill (Number) stelt de opgegeven kleur nu correct in nadat een pagina is vernieuwd (3729475, MSFT 508518)
 • [Win 8.1] Live HTTP-streaming - He volgende probleem is opgelost: het afspelen van gecodeerde video haperde zo nu en dan (3710245)[Win 8.x] De toets [Tab] werkt nu naar behoren in de modus Volledig scherm (3710245)
 • [Win 8.x] Er is een stabiliteitsprobleem opgelost voor zelfstandige toepassingen die Flash Player gebruiken in een ingesloten Internet Explorer-instantie (3763486)
 • [Win 8.x] Zelfstandige Player - Het afsluiten van de modus Volledig scherm werkt nu naar behoren(3730508)
 • [Win 8.x] Flash Player herstelt nu naar behoren na het opnieuw instellen van het grafische stuurprogramma (3752447, MSFT 346563)
 • [Win 8.x] Stabiliteitsprobleem met Live HTTP-streaming is opgelost (3758254)
 • [Win] [Netwerk] Stel de standaardwaarde voor het time-outverzoek van het netwerk in op 5 seconden.  De nieuwe configuratie-eigenschap ‘NetworkRequestTimeout’ is toegevoegd. Deze eigenschap kan worden ingesteld in configuratiebestanden.
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Nieuwe functies

 • Anisotropisch filteren

Dit nieuwe filter voor structuurmonsters kan de afbeeldingskwaliteit van structuren verbeteren op oppervlakken met schuine kijkhoeken.  Er zijn twee manieren om deze functie in te schakelen:

Stel in de samplinginstructies in AGAL een van de waarden ‘anisotropic2x’, ‘anisotropic4x’, ‘anisotropic8x’ of ‘anisotropic16x’ in op de filteroptie.

Roep Context3D::setSamplerStateAt aan en zorg dat de derde parameter 'filter' een van de waarden is die is gedefinieerd in Context3DTextureFilter - "ANISOTROPIC2X", "ANISOTROPIC4X", "ANISOTROPIC8X" of "ANISOTROPIC16X"

 • Nieuw Stage3D "Standard"-profiel

Ontwikkelaars kunnen dit geavanceerde profiel nu aanvragen bij het maken van Context3D.  Er zijn drie nieuwe functies beschikbaar in dit profiel:

Via meerdere renderdoelen kunt u tijdens één tekening geometrie tekenen naar meerdere uitvoerbestanden (maximaal 4)

Dankzij de zwevende-puntenstructuur kunt u Texture, RectangleTexture en CubeTuxture maken met de RGBA16F-map.

AGAL v2 bevat de volgende verbeteringen:

Toegenomen registeromvang

Gedeeltelijk afgeleide instructies

Fragmentdiepte-uitvoer

Voorwaardelijke forward-jump

 • Ondersteuning voor Intel x86 Android

Zoals aangekondigd in ons Flash Runtime-blog wordt nu ondersteuning geboden voor Intel x86 Android naar AIR.  Er is een ADT-opdrachtregeloptie (-arch) toegevoegd, zodat u apps in pakketten kunt opnemen met Android x86-ondersteuning.  Houd er rekening mee dat zowel de gedeelde als de ingesloten verpakking niet is toegestaan voor x86-architectuur.  Voorbeeld van APK-pakketopdracht voor x86-apparaten:

adt -package -target ( apk | apk-captive-runtime ) -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

adt -package -target apk-debug -arch x86 -storetype pkcs12 -keystore abc.p12 HelloWorld.apk HelloWorld-app.xml HelloWorld.swf

Opmerking: -arch is optioneel. Als er niets wordt opgegeven, wordt armv7 gebruikt.

Pakketten maken voor de x86-architectuur in Flash Builder:

Open de configuraties voor foutopsporing/uitvoering van het project in Flash Builder en klik op de knop voor aanpassing van het starten. Voeg de nieuwe parameter "-arch" met de waarde "x86" toe en plaats deze voor "-storetype". Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Op RTMPE en DRM na zijn alle functies en mogelijkheden volledig functioneel en worden deze volledig ondersteund. Native extensies voor x86-platforms kunnen ook worden verpakt en gebruikt door een app voor x86-apparaten. Het nieuwe ANE-platform 'Android-X86' is nu beschikbaar om dit te ondersteunen. In het volgende voorbeeld wordt dit geïllustreerd:

<extension xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/14.0>
<id>com.adobe.sample.ane</id>
<versionNumber>1.0</versionNumber>
<platforms>
<platform name="Android-ARM">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
<platform name="Android-x86">
<applicationDeployment>
<nativeLibrary>sample.jar</nativeLibrary>
<initializer>com.example.ane.Extension</initializer>
<finalizer>com.example.ane.Extension</finalizer>
</applicationDeployment>
</platform>
</platforms>
</extension>

Nieuwe verpakkingsopdracht voor ANE:

adt -package -target ane Sample.ane extension.xml -swc Sample.swc -platform Android-ARM -C Android-ARM/ . -platform Android-x86 -C Android-x86/ .

 • Verbeterde verpakkingsengine - iOS
Op basis van de feedback van de ontwikkelaarscommunity zijn er een groot aantal verbeteringen en correcties doorgevoerd in de nieuwe verpakkingsengine voor iOS.  We vragen ontwikkelaars om problemen te melden op http://bugbase.adobe.com, zodat we deze engine in toekomstige releases kunnen blijven verbeteren.
 
Gebruik "-useLegacyAOT no" in de ADT-opdracht vóór de ondertekeningsopties om deze functie in te schakelen.  Vanaf nu is deze functie niet meer beschikbaar in Flash Pro, maar deze kan nog steeds worden gebruikt met Flash Builder door de parameter -useLegacyAOT toe te voegen onder de optie '’Start aanpassen'’.

Hier volgt een voorbeeld-ADT-opdracht voor het compileren van toepassingen die ‘-useLegacyAOT no’ gebruiken:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf
 
Ga voor meer informatie naar Sneller compileren met AIR voor iOS

 

 • AIR Gamepad

De functie AIR Gamepad stelt ontwikkelaars van apps in staat om een tweede scherm weer te geven op mobiele Android-apparaten voor op Flash gebaseerde browsergames. Met de AIR Gamepad-API kunnen apps voor op Flash gebaseerde browsers verbinding maken met een gekoppeld Android-apparaat waarop de AIR Runtime-app is gestart. Zo kunnen de Android-apparaten worden gebruikt als gamecontrollers of als een tweede scherm.

Belangrijkste kenmerken van deze functie:

Gebaargebeurtenissen Aanraakgebeurtenissen

Versnellingsmetergebeurtenissen

Trilfunctie

Het AIR-gamepadscherm aanpassen door toepassing van uw eigen skins

Ga voor meer informatie over de AIR Gamepad-API's naar deze documentatie.

Wilt u Wand.swc uitproberen? U kunt het hier downloaden.

Actieve voorbeelden van AIR Gamepad kunnen worden getest met de volgende koppelingen:

ModelViewer

HungryHero

Ga voor meer informatie naar Android-apparaten met AIR als gamepads

 
Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player Windows voor Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player Windows voor Firefox en compatibele browsers (NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player Mac voor Safari en compatibele browsers (NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player Linux voor Firefox en compatibele browsers (NPAPI) 11.2.202.400
Flash Player-release 13 met uitgebreide ondersteuning (NPAPI & ActiveX) 13.0.0.241
Flash Player Windows 8.x voor Internet Explorer (ActiveX) 14.0.0.176
Flash Player voor Chrome (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Desktop (Windows) 14.0.0.178
AIR Desktop (Mac) 14.0.0.178
AIR Android 14.0.0.179
AIR SDK & Compiler (Windows) 14.0.0.178
AIR SDK & Compiler (Mac) 14.0.0.178
AIR SDK (Windows) 14.0.0.178
AIR SDK (Mac) 14.0.0.178

Bekende problemen

N.v.t.

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB14-18 Adobe Flash Player en Adobe Air

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 14

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 25 als doel instellen door "-swf-version=25" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 14 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 14 SDK.  U doet dit door de AIR 14 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=25" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 25 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 14-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 14 Bijwerken naar de AIR 14-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 14-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 14. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 14 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 14-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 14-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/14.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & Compiler (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR Runtime en SDK (alle platforms): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 augustus 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.1280 (Windows en Mac) -
24 juli 2013 AIR Runtime & SDK 3.8.0.870 (Win)
AIR Runtime & SDK 3.8.0.910 (Mac)
-
9 juli 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.8.800.94
Flash Player voor Win 8: 11.8.800.94
Flash Player voor Chrome: 11.8.800.97
APSB17-13
11 juli 2013

Flash Player for Desktop (Mac): 117.700.225
Flash Player voor Desktop (Win): 11.7.700.224
AIR Desktop (Mac): 3.7.0.2100
AIR Desktop (Win): 3.7.0.2090
AIR Mobile: 3.7.0.2090
AIR SDK & Compiler (Mac): 3.7.0.2100
AIR SDK & Compiler (Win): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.203
Flash Player (Chrome): 11.7.700.203
14 mei 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.202
AIR Desktop, iOS, Android: 3.7.0.1860
AIR SDK en Compiler: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 april 2013 Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.7.700.169
Flash Player voor Chrome: 11.7.700.179
AIR Desktop, iOS: 11.7.0.1530
AIR Android: 11.7.0.1660
AIR SDK: 11.7.0.1530
AIR SDK en Compiler: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 maart 2013  Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.280
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.6090
AIR SDK: 3.6.0.6090
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 februari 2013  Flash Player for Desktop (Windows, Mac): 11.6.602.171 APSB13-08
12 februari 2013 Flash Player for Desktop (Windows): 11.6.602.168
Flash Player voor Desktop (Mac): 11.6.602.167
AIR Windows, Mac, Android, iOS: 3.6.0.597
AIR SDK en Compiler: 3.6.0.599
APSB13-05
7 februari 2013 Flash Player voor desktop (Windows, Mac): 11.5.502.149 APSB13-04
8 januari 2013 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.146
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 december 2012 Flash Player Desktop Windows: 11.5.502.135
Flash Player Desktop Mac: 11.5.502.136
AIR Windows, Android: 3.5.0.880
AIR Mac: 3.5.0.890
APSB12-27
6 november 2012 Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.5.502.110
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.5.0.600
AIR SDK: 3.5.0.600
APSB12-24
8 oktober 2012  Flash Player Desktop (Windows, Mac): 11.4.402.287
AIR (Windows, Mac, Mobile): 3.4.0.2710
AIR SDK: 3.4.0.2710
APSB12-22