Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player 15 en AIR 15.

9 december 2014

In deze release is Flash Player 15 bijgewerkt met een kritieke beveiligingsoplossing.

Flash Player-gebruikers die zich hebben ingeschreven voor het updateproces 'Toestaan dat Adobe updates installeert (aanbevolen)', ontvangen deze update binnen 24 uur. Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het updatebericht te kunnen zien.

25 november 2014

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates. Deze update verbetert een beveiligingoplossing die we hebben uitgebracht in onze release van 14 oktober. 

Flash Player-gebruikers die zich hebben ingeschreven voor het updateproces 'Toestaan dat Adobe updates installeert (aanbevolen)', ontvangen deze update binnen 24 uur. Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het updatebericht te kunnen zien.

11 november 2014

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke software- en beveiligingscorrecties.

14 oktober 2014

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke software- en beveiligingscorrecties. Bovendien is de SDK van AIR bijgewerkt met belangrijke updates voor iOS 8-compatibiliteit.

23 september 2014

De huidige versie verhelpt een probleem waarbij sommige eindgebruikers een video niet kunnen afspelen of een foutbericht ontvangen als ze proberen om video's van bepaalde websites te bekijken. Deze versie bevat een correctie waarmee het aantal fouten bij het afspelen van video's op websites waar dit probleem eerder is opgetreden, aanzienlijk zou moeten worden verlaagd.

Deze release is alleen voor Flash Player voor Microsoft Internet Explorer (ActiveX).

9 september 2014

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates. Voor meer informatie raadpleegt u hieronder de betreffende gedeelten.

 

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

25 november 2014

Flash Player 

 • [Mac] [Chrome] Gebruikers hoeven niet meer zonder reden hun licentiebestanden te herstellen bij het bekijken van video's waarvan de inhoud is beveiligd 

 

11 november 2014

Flash Player

 • [Win8.x] [3840823] Het scrubben van de videoafspeelkop op CNN.com met aanraakinvoer werkt nu zoals verwacht
 • [Win8.x] Verhelpt een stabiliteitsprobleem gerelateerd aan aanraakinvoer
 • [3836374] Verhelpt een levensduurprobleem met betrekking tot live DirectTV-streams met WebVTT-ondertiteling

AIR

 • [iOS] De opstartafbeelding Default-414w-736h@3x.png wordt niet weergegeven in iPhone 6 Plus bij de standaardweergavemodus (Bug 3837220)
 • [iOS] De fout 'Unknown or unsupported SDK version' (Onbekende of niet-ondersteunde SDK-versie) verschijnt bij het installeren van een toepassing op iOS-simulator wanneer de versie voor -platformsdk wordt opgegeven als .../Developer/SDK/iPhoneSimulator.sdk. (Fout 3837285)
 • [iOS] [Nieuwe snelle packager] Hurlant Base64-codering werkt niet in de nieuwe, snel gecompileerde verpakkingsmodus. (Fout 3832978)
 • [iOS] De runtime van Adobe Air start de verkeerde opstartafbeelding (default@2x.png), terwijl de afbeeldingen default@2x.png en Default-375w-667h@2x.png zijn ingepakt. (Fout 3832184)
 • [iOS] Een leeg frame wordt weergegeven in plaats van de opstartafbeelding Default-568h@2x.png wanneer D@3x.png, D-568h@2x.png en D@2x.png zijn verpakt met de toepassing. (Fout 3829428)
 • [iOS] [Nieuwe snelle packager] Sommige prestatiecorrecties zijn uitgevoerd voor het verhogen van de fps-waarden. (Fout 3815079).
 • [Android 5.0] Stage3D kan geen context maken op Android 5.0. (Fout 3841657)

 

14 oktober 2014

Flash Player

 • [Win8.1] [IE11] Probleem met Flash Player 13.0.0.182 en Dragon Quest Monster Parade opgelost (3818827)
 • [Win8.x] [IE10 +] printJob.addPage() resulteert niet meer in een onjuiste uitzondering (3822297)
 • [Win8.x] Probleem opgelost waarbij de opdracht Afdrukken naar printer alleen de eerste pagina afdrukt (3825794)
 • [Win8.x] [MSFT 654468] Inhoud van volledig scherm wordt verkeerd geschaald als de gebruiker de modus Volledig scherm opvraagt nadat hij heeft in- of uitgezoomd met de zoomfunctie van de browser (3822208)
 • [Venster] [Firefox] Probleem opgelost waarbij het dialoogvenster FileReference.browse() wordt geopend achter het browservenster (3822025)
 • [Mac] Een probleem opgelost dat is geïntroduceerd met Flash Player 15.0.0.29. Gebruik van de volumetoetsen op het toetsenbord werkt nu zoals verwacht in Adobe Connect (3827641)
 • [Mac] Sporadisch probleem opgelost waarbij het installatieprogramma van Flash Player niet de juiste versie van het besturingssysteem kan bepalen voor gebruikers van Mac OS 10.8 + (3814718)
 • [Mac 10.9 +] Probleem opgelost waarbij de CPU intensief wordt gebruikt door Flash Player als het netwerk wordt losgekoppeld terwijl een video wordt afgespeeld met de Adobe Video-engine (3811674)
 • Stage3D-inhoud is nu beschikbaar op de Nvidia Tegra K1 (3809317)
 • WebVTT-ondertiteling wordt nu op de juiste wijze weergegeven nadat een 'mid roll'-advertentie is ingevoegd in een videostream (3809912)
 • [Live HTTP-streaming] De laagst mogelijke bitsnelheid voor de i-frame-stream wordt niet gebruikt als TrickPlay is ingeschakeld (3812854)

AIR

 • [iOS] Runtime wordt gemaakt met Xcode 6 en iOS8 SDK.
 • [iOS] ERROR-ITMS-9000 - Kan de app niet indienen op AppStore omdat Application Loader aangeeft dat de segmentuitlijning ongeldig is. Deze app heeft geen juiste segmentuitlijning en moet opnieuw worden opgebouwd met de nieuwste versie van Xcode. Neem contact op met de technische ondersteuning voor ontwikkelaars als u meer hulp nodig hebt.“.
 • [iPhone 6 Plus] [Opstartafbeelding] Een leeg scherm verschijnt in apps wanneer Default-568h@2x in een pakket is geplaatst.
 • [iOS] [Snelle packager] Lager aantal FPS voor de Feathers Components Explorer-app op de iPad wanneer de snelle packager wordt gebruikt.
 • [iOS8-simulator] [iPhone6] De toepassing start niet in iPhone 6 en iPhone 6 plus Simulator wanneer de opdracht -launchApp wordt gebruikt.
 • [iOS8-simulator] Installatie op IPA mislukt op iOS8-simulator in Xcode6 met de fout 'Unable to find dvtFoundationBundle' (Kan dvtFoundationBundle niet vinden).
 • [iPhone 6/6 +] Ondersteuning van nieuwe pictogrammen.
 • [iOS8] Wanneer toegang tot de microfoon wordt aangevraagd, stopt alle volgende audio.

 

23 september 2014

Flash Player

 • Windows - Videofout opgelost die op bepaalde websites optrad
 

9 september 2014

AIR-bugs

 • Android - Automatische oplossing van conflicten in gemeenschappelijke bibliotheek-JAR's en gemeenschappelijke bronnen voor meerdere ANE's. ADT genereert een waarschuwing in geval van automatische oplossingen. (3780590)
 • iOS8] - Er wordt een meldingsvenster weergegeven na het starten van AIR-toepassingen.(3771162)
 • Android - StageText restrict = "A-Z" blokkeert invoer van kleine letters niet. (3768302)
 • Android - Ontbrekende ondersteuning voor XXXHDPI-pictogram op Android 4.4 (3730948)
 • iOS Fast Packager - Apps worden trager als de fast packager het pakket maakt. (3695884)
 • Android - Eigenschap Stage.restrict A-Z wordt toegepast op programmatisch ingevoerde tekst wanneer tekst via het toetsenbord wordt ingevoerd en de cursor aan het einde van de tekst is geplaatst (3771860)
 • Android - StageText displayAsPassword geeft tekst zonder masker liggend weer op Android. (3745033)
 • iOS Fast Packager - De fout "Compilation failed while executing: compile-abc" verschijnt bij pakket maken van grote AS-codetoepassing. (3753783)
 • Android L – Renderingproblemen in de rendermodi Direct en GPU. (3786719)
 • Er ontstaat niet langer een runtimefout als Context3D.clear niet wordt aangeroepen voor het tekenen op elk frame (3726980)
 • Tegenvallende AIR-prestaties als app wordt gestart na opnieuw opstarten van Windows-besturingssysteem (3690665)
 • ADL loopt vast als Workers proberen een lokaal gedeeld object te openen (3768436)
 • Eigenschap Context3D 'driverInfo' wijst een tekenreeks toe na elke aanroep (3790478)
 • "requestContext3DMatchingProfiles" mislukt als hardwareversnelling uitgeschakeld wordt door gebruiker (3760760)
 • StageVideo met camera werkt niet naar behoren, er wordt geen video weergegeven. (3781244)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Flash Player-fouten

 • Er ontstaat niet langer een runtimefout als Context3D.clear niet wordt aangeroepen voor het tekenen op elk frame (3726980)
 • Sound.loadPCMFromByteArray retourneert nu een geldig Sound-object (3104536, 3707118)
 • Firefox behoudt nu de focus als Flash Player-processen worden gestart (3223393)
 • Chrome-hardwaredecodering van video is nu standaard ingeschakeld in Windows (3773054)
 • IE 10+ - Oplossing van het ExternalInterface-probleem dat bepaalde inhoud betrof. Internet Explorer wordt nu geïdentificeerd via de documentmodus en niet door naar 'MSIE' te zoeken in de User-Agent (3774298)
 • IE 10+ - Het veld 'Opslaan als' wordt op de juiste wijze ingevuld als FileReference.download() via Internet Explorer wordt aangeroepen in de Uitgebreide beveiligde modus (3795477)
 • Als wachtwoordinvoer wordt aangeroepen in de interactieve modus op volledig scherm, wordt de IME niet meer uitgeschakeld (3767785)
 • Safari 8 - Het volgende probleem is opgelost: klein inhoudsgedeelte kon niet worden aangeklikt in de gebruikersinterface met instellingen (3771417)
 • Win8.x - Flash-inhoud wordt nu dynamisch geschaald wanneer de zoomfactor wordt gewijzigd in Internet Explorer (3758981)
 • Win8.x ARM - Er zijn nu meerdere Stage3D-instanties toegestaan in op ARM-gebaseerde Win8.x-apparaten (3758934)
 • Win8.x - Het scherm wordt niet meer uitgeschakeld als Premium-inhoud die de Adobe Video Engine gebruikt, wordt weergegeven op volledig scherm (3774297)
 • Win8.x - Flash-inhoud wordt vooraf geroteerd op apparaten met de standaardstand Staand en met ondersteuning voor Multiplane Overlay. Zo bespaart u stroom en CPU-cycli. (3767662)
 • Win8.x - flash.globalization.String functioneert nu naar behoren in Chrome (3679539)
 • Win8.x - Multitouch- en gebaargebeurtenissen functioneren nu naar behoren op mobiele apparaten met ondersteuning voor multitouch (3766322)
 • Win8.x - Oplossing van een stabiliteitsprobleem dat is ontstaan door Microsoft KB2942844 (3772321)
 • Windows - Opgeslagen bestanden met uit meer dan 2083 tekens bestaande namen worden niet meer genegeerd en de namen worden afgekapt om in het scherm te passen (3745055)
 • Windows - Oplossing van het volgende probleem: het indexeren van constante vertexwaarden leidt tot ongewenste beeldelementen op systemen met DirectX 9 (3801664)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Nieuwe functies

 • Lossere regels voor het wissen van Stage3D-renderdoelen

Als u in vorige versies van Stage3D de renderstructuur veranderde via Context3D::setRenderToTexture, moest u deze wissen voordat begonnen werd met tekenen. In deze release is deze beperking verwijderd en kan het gebruik van renderstructuren worden geoptimaliseerd. Dit maakt verdere optimalisatie mogelijk en diepte- en stencilbuffers kunnen opnieuw worden gebruikt voor verschillende renderstructuren.

Zie Lossere regels voor het wissen van renderdoelen in Stage 3D voor meer informatie.

 

 • Verbeterde ondersteuning voor zoomniveaus in browsers - Windows 8

Flash Player biedt betere ondersteuning voor andere zoomfactoren dan 100% in Internet Explorer op Windows 8.x. Apparaten zoals Microsoft Surface-tablets hanteren standaard een zoomniveau van 150%. In het verleden zorgde dit voor problemen met Flash Player en bepaalde 3D-inhoud. Met deze nieuwe implementatie kunnen de inhoud en de 3D-buffers worden geschaald, zodat alles netjes uitgelijnd blijft. Bovendien beschikt Flash Player over een nieuwe optie om bij zoomen van de browser naar een vergrote Stage3D-backbuffer te renderen in plaats van te schalen, zodat de gerenderde inhoud met een hoge resolutie wordt weergegeven. Dankzij deze optie kan de stage3D-buffer de grootte synchroon met de wijziging in de zoomfactor van de browser aanpassen. Ontwikkelaars worden van deze wijziging op de hoogte gesteld met een nieuwe ZOOM_FACTOR_CHANGE-gebeurtenis.

Zie het artikel Improved Resolution of Stage3D Content on Browser Zoom (Verbeterde resolutie van Stage3D-inhoud bij zoomen in browser) voor meer informatie

 • Wijziging van de stand van Flash Player op volledig scherm - Windows

Flash Player detecteert en schaalt uw inhoud nu, zodat deze het beste wordt weergegeven op volledig scherm wanneer een apparaat wordt gedraaid. Deze wijziging is specifiek voor Windows en wordt in alle browsers doorgevoerd. We streven ernaar de beste mogelijke ervaringen op tablets te leveren. Er wordt een gebeurtenis voor formaatwijziging gestart als een apparaat wordt gedraaid in de modus Volledig scherm. Ontwikkelaars: als uw inhoud niet wordt vergroot of verkleind, dient u deze gebeurtenis op de juiste wijze af te handelen.

Ga voor meer informatie naar Gids voor ondersteuning van de schermrichting met Flash Player-inhoud op volledig scherm.

 

 

 • Videodecodering via hardware op Google Chrome (PPAPI) voor Windows

Het doet ons plezier te kunnen melden dat videodecodering via hardware nu standaard ingeschakeld is voor Chrome-gebruikers in Windows. Dit vergt aanzienlijk minder van de CPU en leidt tot betere prestaties op ondersteunde videospelers. We werken nauw samen met Google om deze functie ook beschikbaar te stellen op OS X. Nadere informatie wordt zo snel mogelijk verschaft.

 

 • Automatische terugval op software met StageVideo

Flash Player 15 ondersteunt nu een softwareversie van StageVideo met een automatische failover naar de softwareversie wanneer hardware StageVideo niet beschikbaar is. Om gebruik te kunnen maken van deze automatische failover, moeten de SWF-apps worden gecompileerd voor Flash Player 15 en hoger.

Wanneer de SWF's voor Flash Player 15 en hoger worden gecompileerd en als hardware StageVideo niet beschikbaar is, krijgt de app net als in het verleden een StageVideoAvailability-gebeurtenis. Maar deze is nu niet meer 'Unavailable', maar ALTIJD 'available' en de reden is altijd 'noError'. De app hoeft niet langer een Video-objectfailover in te voeren, omdat de failover zich automatisch in Flash Player bevindt. Toepassingen kunnen er nog steeds voor kiezen om, indien nodig, het Video-object te gebruiken in plaats van StageVideo.

De beschikbaarheid van hardware StageVideo is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Browserondersteuning voor hardwarerendering: indien beschikbaar, ondersteunen alle op wMode gebaseerde apps hardware StageVideo. Indien niet beschikbaar, ondersteunen alleen op wMode=direct gebaseerde apps hardware StageVideo, tenzij er andere uitzonderingen zijn, zoals de hieronder vermelde gevallen.

In Windows:

IE11: IE heeft een versnelde pijplijn en FlashPlayer gebruikt hardwareversnelling in elke wmode, zodat StageVideo altijd beschikbaar zou moeten zijn. De beslissing om de renderingpijplijn met hardwareversnelling te gebruiken, wordt genomen door IE.

Firefox: er is momenteel geen pijplijn met hardwareversnelling beschikbaar in Firefox in Windows. Alleen in wMode direct is StageVideo beschikbaar. Alle andere wMode genereren een niet-beschikbare gebeurtenis.

Chrome: Pepper beschikt in elke wMode over hardwareversnelling, maar er gelden enkele beperkingen. Chrome gebruikt bijvoorbeeld geen hardwareversnelling in Windows XP en gebruikt een eigen mechanisme voor het op de zwarte lijst plaatsen van stuurprogramma's. De gebruiker kan bovendien de hardwareversnelling uitschakelen in het deelvenster met instellingen. Chrome toont een vrij nuttige pagina waarop u de status van de GPU-versnelling kunt zien: chrome://gpu/

Op een Mac:

Safari: elke wMode moet StageVideo tonen

Firefox: elke wMode moet StageVideo tonen

Chrome: elke wMode moet StageVideo tonen, met dezelfde beperkingen als voor de Windows-versie.

Stuurprogrammaversie: bepaalde oudere stuurprogramma's bieden mogelijk geen ondersteuning voor hardware StageVideo

Gebruikersinstellingen: als een gebruiker hardwareversnelling uitschakelt, is hardware StageVideo niet beschikbaar

Volledig scherm: hardware StageVideo is altijd beschikbaar in de modus Volledig scherm.

Als hardware StageVideo niet kan worden uitgevoerd wegens browserondersteuning, wMode, stuurprogrammaversie of gebruikersinstellingen, wordt met ingang van Flash Player 15 automatisch SW StageVideo gebruikt. U hoeft hiervoor niets te coderen of configureren in de app.

 

 • Ondersteuning voor het Stage3D 'Standard'-profiel op iOS en Android

In release 14 van Flash Runtime werd het Stage3D 'Standard'-profiel met vele geavanceerde 3D-functies geïntroduceerd. Indertijd was het profiel 'Standard' alleen beschikbaar op desktopplatforms. In release AIR 15 is dit profiel ook beschikbaar op mobiele platforms. Als een apparaat OpenGL ES3 ondersteunt, kan dit het profiel 'Standard' aanvragen en dezelfde geavanceerde functies gebruiken als het desktopplatform. Lees het artikel Het Stage3D-profiel Standard voor meer informatie.

 

 • StageText.drawViewPortToBitmapData biedt nu ondersteuning voor netvliesweergaven

Momenteel staat AIR een bitmap met dezelfde breedte/hoogte als het StageText-object toe om te worden doorgegeven aan drawViewPortToBitmapData. Dat is prima voor beeldschermen met een standaardresolutie, maar niet toereikend voor de HiDPI-netvliesweergaven van Apple. Naar aanleiding van feedback van klanten hebben we de methode drawViewPortToBitmapData aangepast. Deze accepteert nu een twee keer zo grote BitmapData met de viewport van StageText op een Mac met netvliesweergave. Vervolgens wordt een HiDPI-afbeelding getekend vanuit de viewport.

 

 • De verbeterde verpakkingsengine is nu standaard - iOS

Met ingang van AIR 15 is de nieuwe verbeterde IPA-verpakkingsengine nu de standaardverpakkingsmodus voor de AOT-doelen ipa-app-store, ipa-test, ipa-ad-hoc en ipa-debug. Meld eventuele verpakkings- of runtimeproblemen op http://bugbase.adobe.com. Als u de oudere verpakkingsmodus wilt gebruiken, plaatst u '-useLegacyAOT yes' in de ADT-opdracht vóór de ondertekeningsopties. Ga voor meer informatie over deze functie naar Sneller compileren met AIR voor iOS

 

 • Verbeteringen op gebied van AIR Gamepad

De functie AIR Gamepad stelt ontwikkelaars van apps in staat om een tweede scherm weer te geven op mobiele Android-apparaten voor op Flash gebaseerde browsergames. Met de AIR Gamepad-API kunnen apps voor op Flash gebaseerde browsers verbinding maken met een gekoppeld Android-apparaat waarop de AIR Runtime-app is gestart. Zo kunnen de Android-apparaten worden gebruikt als gamecontrollers of als een tweede scherm. De volgende verbeteringen zijn beschikbaar vanaf AIR 15.

Ondersteuning voor multiplayer

Gyroscoopevenementen

Magnetometerevenementen

Skin toepassen als AIR-gamepadscherm

Ga voor meer informatie over deze functie en voor richtlijnen over het gebruik ervan naar Android-apparaten met AIR als gamepads

 

 • Cross-promotion in AIR

Adobe AIR 15 ondersteunt nu cross-promotion van AIR games voor mobiele apparaten. Cross-promotions kunnen een besparing op de reclamekosten betekenen. De juiste samenwerking kan u toegang geven tot een groter aantal klanten die in demografisch opzicht op de klanten van uw toepassing lijken.

Deze cross-promotion is gratis en werkt op basis van credits. U hoeft alleen maar genoeg creditpunten te verdienen via het promoten van andere AIR-games om uw eigen promotiecampagne te starten.

De AIR SDK beschikt over de nieuwe AdViewer-API voor promotiecampagnes in de vorm van een SWC-bestand en verschaft functies voor het laden en tonen van reclame tijdens games. U verdient creditpunten voor het promoten van AIR-games van andere ontwikkelaars op basis van advertentie-indrukken en het aantal klikken.

Ga voor meer informatie over deze functie en voor richtlijnen over het gebruik ervan naar Cross-promotion van AIR-games voor mobiele apparaten.

 
Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player voor Internet Explorer (Windows) - ActiveX 15.0.0.246
Flash Player voor Firefox (Windows) - NPAPI 15.0.0.246
Flash Player voor Safari en Firefox (Mac) - NPAPI 15.0.0.246
Flash Player voor Firefox (Linux) - NPAPI 11.2.202.424
Flash Player Extended Support-versie 13 (Mac en Windows) 13.0.0.258
Flash Player voor Internet Explorer (Win 8) - ActiveX 15.0.0.239
Flash Player voor Internet Explorer (Win 8.1) - ActiveX 15.0.0.239
Flash Player voor Chrome (Windows) - PPAPI 15.0.0.239
Flash Player voor Chrome (Mac) - PPAPI 15.0.0.242
AIR Desktop (Windows) 15.0.0.356
AIR Desktop (Mac) 15.0.0.356
AIR Android 15.0.0.356
AIR SDK & Compiler (Windows) 15.0.0.356
AIR SDK & Compiler (Mac) 15.0.0.356
AIR SDK (Windows) 15.0.0.356
AIR SDK (Mac) 15.0.0.356

Bekende problemen

 • [Android] StageText niet zichtbaar na schermrotatie. (Fout 3821523).
 • [iPhone 6 Plus] [RADAR] Verkeerde schermgrootte en dpi worden geretourneerd door de runtime API's. (Fout 3829474)
 • [iPhone6Plus]
 • [iOS] Opstartafbeelding van de iPad wordt op de iPhone 6 Plus weergegeven in de standaardweergavemodus. (Fout 3836781)
 • [iOS] Kan de toepassing op iOS Simulator niet installeren nadat de iOS SDK en iPhone Simulator zijn bijgewerkt met 7.1. (Fout 3833912)
 • [iOS] [Nieuwe snelle packager] Sommige toepassingen die met een oudere ActionScript-compiler zijn gecompileerd, werken niet met een nieuwe snelle verpakkingsengine, maar werken weer goed wanneer ze opnieuw worden gebouwd met de nieuwste ActionScript-compiler. (Fout 3837665)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB14-27 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 15

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 26 als doel instellen door "-swf-version=26" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 15 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 15 SDK. U doet dit door de AIR 15 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=26" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 26 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 14-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 15 Bijwerken naar de AIR 15-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 15-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 15. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 15 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 15-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 15-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/15.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
25 november 2014 Flash Player (Win en Mac) 15.0.0.239
Flash Player Chrome (Mac) 15.0.0.242
Flash Player (Linux) 11.2.202.424
Flash Player ESR (Win en Mac) 13.0.0.258
APSB14-26
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26