Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 16.

donderdag 12 februari 2015

In deze release is de AIR SDK en de runtime bijgewerkt met belangrijke functionele softwarecorrecties.

donderdag 5 februari 2015

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke beveiligingsupdates en foutcorrecties. We raden alle gebruikers aan om een upgrade uit te voeren naar deze versie.

Bij Flash Player-gebruikers die zich hebben ingeschreven voor het updateproces 'Toestaan dat Adobe updates installeert (aanbevolen)', zal Flash Player in de komende 24 uur automatisch worden bijgewerkt. U hoeft hiervoor niets te doen.  

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/flashplayer  

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x Internet Explorer gebruiken ontvangen de update via de bijbehorende procedures van Google en Microsoft.

dinsdag 27 januari 2015

In deze release is Flash Player bijgewerkt met een kritieke beveiligingsoplossing. We raden alle gebruikers aan om een upgrade uit te voeren naar deze versie.

donderdag 22 januari 2015

In deze release is Flash Player bijgewerkt met een kritieke beveiligingsoplossing. We raden alle gebruikers aan om een upgrade uit te voeren naar deze versie.

13 januari 2015

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates. Bovendien markeert deze versie de officiële start van AIR 16! We zijn erg trots om te melden dat AIR 16 ondersteuning biedt aan de 64-bitsversie van iOS, en ook extra nieuwe functies en belangrijke softwarecorrecties bevat. We raden alle ontwikkelaars aan om de secties Nieuwe functies, opgeloste en bekende problemen te controleren.

9 december 2014

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates. We zijn momenteel hard aan het werk om 64-bits-ondersteuning voor iOS en extra functies voor AIR toe te voegen. De bijgewerkte bèta is binnenkort beschikbaar op labs.adobe.com.

 

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

donderdag 12 februari 2015

AIR

 • [iOS8, iPad] Toepassing loopt vast bij het terugkeren naar het werkgebied nadat een afbeelding van de galerie is geïmporteerd op een iPad. (3916940)
 • [iOS] App-scherm wordt niet correct weergegeven wanneer een apparaat naar de oriëntatie staand-omgekeerd wordt gedraaid. (3916521)
 • [iOS] Pushberichten werken niet op iOS-apparaten omdat de pop-upmeldingen voor berichtmachtiging niet wordt weergegeven bij het starten van de app. (3928304)
 • [iOS64] LC_VERSION_MIN_IPHONEOS is verkeerd ingesteld wanneer ANE van hogere/lagere minOSversion wordt gebruikt.
 • Inpakken mislukt met fout 'Unable to find llvm JNI lib in' wanneer de toepassing wordt ingepakt met de optie -useLegacyAOT ingesteld op 'yes'.
 • Grafische storingen met vloeiend maken en schalen van bitmaps.( 3915192)

 

donderdag 5 februari 2015

Flash Player

 • Leeg ContextMenu-item veroorzaakt een crash van de Pepper-plug-in.(3916213)
 • IE werkt niet met symbolische koppeling.( 3912048)
 • Grafische storingen met vloeiend maken en schalen van bitmaps.( 3915192)
 • Flash Player toont fout 'Plug-in failure' bij Hebreeuws als systeemtaal.( 3853930)

 

dinsdag 27 januari 2015

Flash Player

 • Beveiligingsoplossing

 

donderdag 22 januari 2015

Flash Player

 • Beveiligingsoplossing
 

13 januari 2015

Flash Player

 • De videogrootte van de CNN-videospeler keert niet terug naar de normale grootte bij alle schermmodi behalve Volledig scherm, nadat de volledig schermmodus is afgesloten door op de toets 'ESC' te drukken.(3863580)
 • Het eerste frame gaat verloren bij het exporteren van de video.(3738705)
 • Flash moet een 'Flash'-map toevoegen aan het pad dat wordt geretourneerd van IEGetWriteableFoldePath().(3860413)
 • Als de hardwareversnelling wordt uitgeschakeld in de Flash-plug-in voor IE, wordt deze uitgeschakeld in EXE-bestanden van AIR.(3843535)

AIR

 • [iPhone 6 Plus] Verkeerde schermgrootte en dpi-waarde worden geretourneerd door de api's van de runtime. (Fout 3829474)
 • [iOS] [Nieuwe snelle packager] Sommige toepassingen die met een oudere ActionScript-compiler zijn gecompileerd, werken niet met een nieuwe snelle verpakkingsengine, maar werken weer goed wanneer ze opnieuw worden gebouwd met de nieuwste ActionScript-compiler. (Fout 3837665)
 • Geolocatie-services werken niet (Fout 3916071)
 • [iOS8, iPhone] Toepassing loopt vast bij het terugkeren naar het werkgebied nadat een afbeelding van de galerie is geïmporteerd. (Fout 3912961)
 • Er wordt een fout gegenereerd met de D.eval-bibliotheek (Fout 3857582)
 • [AIR Desktop] AIR Runtime crasht bij het gebruik van workerfunctie in een complexe toepassing.(3841682)

 

9 december 2014

Flash Player

 • [Mac 10.10] Flash Player toont fout 'Plug-in failure' bij Hebreeuws als systeemtaal - 3847876
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Nieuwe functies

 • Ondersteuning voor 64-bits iOS

Zoals velen van u zullen weten, heeft Apple onlangs hun iOS-vereisten gewijzigd ten behoeve van 64-bits compatibiliteit. We zijn erg verheugd om te melden dat de AIR 16 SDK nu kan worden gebruikt om universele IPA-binairy's te genereren die op 32-bits en op 64-bits iOS-apparaten kunnen worden uitgevoerd. Vanaf nu zal elke IPA die met de AIR 16 SDK en hoger wordt gegeneerd, universele binairy's zijn en is er geen wijziging nodig in de verpakkingsopdrachten voor deze ondersteuning.

Houd er rekening mee dat ondersteuning voor het maken van universele IPA-binaire software alleen beschikbaar is in de nieuwe compiler. De verouderde compiler is niet (en wordt niet) compatibel met de 64-bitsversie van iOS. Daarom zal deze compiler worden verwijderd vanaf versie 16 van de AIR SDK. Om ervoor te zorgen dat hulpprogramma's van Adobe en derde partijen kunnen blijven werken met deze AIR SDK, blijft de optie -useLegacyAOT behouden, maar wordt deze intern toegewezen aan de nieuwe compiler.

Door deze wijziging moet elke ANE die wordt ingepakt in de toepassing, ook de universele native bibliotheken bevatten. Als dit niet het geval is, wordt de fout 'Apple App Store allows only universal applications. is not a universal binary. Please change build settings in Xcode project to "Standard Architecture" to create universal library/framework' weergegeven bij het verpakken van de IPA (Apple App Store staat alleen universele apps toe. Dit is geen universele binaire app. Wijzig de instellingen in uw Xcode-project naar 'Standaardarchitectuur' om een universele bibliotheek/framework te maken).

Ga voor meer informatie over de verbeterde verpakkingsengine naar Sneller compileren met AIR voor iOS.

Als er problemen optreden bij het verpakken of bij het uitvoeren van uw app, kunt u deze rapporteren op http://bugbase.adobe.com. Geef gedetailleerde stappen en voorbeeldprojecten zodat we deze fouten kunnen reproduceren. Als u uw code privé wilt houden, kunt u e-mailbijlagen samen met uw foutnummer sturen naar ccampbel@adobe.com.

 

 • Ondersteuning voor de Stage3D-modus voor draadframes

Om ervoor te zorgen dat ontwerpers en ontwikkelaars krachtige en handige 3D-inhoud kunnen maken, hebben we ondersteuning voor draadframes toegevoegd in AIR voor Desktop. Deze optie kan worden gewijzigd door setFillMode() van Context3D in te stellen op 'wireframe' of 'solid'.

 

 • PPAPI-installatieprogramma's voor Windows en Mac

We zijn erg verheugd om te melden dat we nu PPAPI-installatieprogramma's kunnen aanbieden voor de standaardversie van Flash Player voor Windows en Mac. Voorheen was deze versie van Flash Player alleen beschikbaar als een geïntegreerde component van Google Chrome. Dankzij deze installatieprogramma's is Flash Player nu beschikbaar voor alle Chromium-browsers die de PPAPI-interface gebruiken. Houd er rekening mee dat deze installatieprogramma's niet vereist zijn voor Google Chrome en dat ze ook niet worden gebruikt door Google Chrome. Chrome blijft Flash Player als een geïntegreerde component aanbieden, zonder dat er een extra installatie vereist is.

Klanten kunnen het PPAPI-installatieprogramma downloaden van http://get.adobe.com/flashplayer of http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions

Ontwikkelaars die de PPAPI-foutopsporingsprogramma's graag willen gebruiken, kunnen de installatieprogramma's downloaden van het Flash Player Support Center.

 

 • Stage3D - Standaard beperkt profiel

In versie 14 van de runtime hebben we het nieuwe standaardprofiel toegevoegd voor bureaubladsystemen. Deze innovatie in de grafische 3D-elementen resulteerde in grote verbeteringen voor Flash Player en AIR. In versie 15 is deze functie uitgebreid naar mobiele apparaten in AIR.  

In Flash Player 16 hebben we een nieuw standaard beperkt profiel toegevoegd. Net als de functie voor beperkte basislijnen, is het standaard beperkt profiel gericht op oudere, minder krachtige GPU's op het bureaublad en op mobiele apparaten.

Terwijl het standaardprofiel geschikt is voor iets meer dan 20% van alle iOS-apparaten, behalen we met het nieuwe standaard beperkte profiel een doelgroep van niet minder dan 85% van alle iOS-apparaten! Ontwikkelaars kunnen deze nieuwe modus openen door de nieuwe constante STANDARD_CONSTRAINED in Context3DProfile te gebruiken. Het onderstaande diagram toont de verschillen tussen de verschillende profielen die momenteel beschikbaar zijn.

 

beperkte profielen

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u het document hier.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 16.0.0.305
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 16.0.0.305
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 16.0.0.305
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 16.0.0.305
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.442
Flash Player Extended Support-versie 13 (Mac en Windows) 13.0.0.269
Flash Player Windows 8.x voor Internet Explorer 16.0.0.305
Flash Player Mac voor Google Chrome 16.0.0.305
Flash Player Windows voor Google Chrome 16.0.0.305
Flash Player Chrome OS 16.0.0.305
Flash Player Linux voor Google Chrome 16.0.0.305
AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR Desktop Runtime (Mac) 16.0.0.245
AIR Runtime (Android) 16.0.0.272
AIR SDK & Compiler (Windows) 16.0.0.292
AIR SDK & Compiler (Mac) 16.0.0.292
AIR SDK (Windows) 16.0.0.292
AIR SDK (Mac) 16.0.0.292

Bekende problemen

Flash Player

 • [Alleen Mac]Afspelen via streaming werkt niet in Safari voor bestanden in het lokale bestandssysteem. (3928241)
 • Flash Player wordt niet geïnstalleerd bij de volgende installatievolgorde: MSI > EXE (Webinstallatieprogramma) > MSI. (3928747)
 • Capabilities.language retourneert 'xu' bij het instellen van de systeemlandinstelling naar 'Spaans (Mexico)'. (3849223)
 • Flash Player vraagt om updates terwijl de optie 'Nooit controleren op updates' is ingeschakeld in Instellingenbeheer van Flash Player. (3673004)
AIR
 • UI-items van toepassing zijn niet geactiveerd voor klikbewerkingen nadat de toepassingsoriëntatie is gewijzigd van liggend naar staand. (3924470)
 • Schermrendering incorrect bij invoer van voorgrond vanuit achtergrond. (3919996)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB15-04 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 16

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 27 als doel instellen door "-swf-version=27" als een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 16 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 16 SDK. U doet dit door de AIR 16 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=27" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 27 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 14-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 16 Bijwerken naar de AIR 16-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 16-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 16. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 16 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 16-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 16-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/16.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
donderdag 12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
donderdag 5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
dinsdag 27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
donderdag 22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 november 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.152
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.252
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 oktober 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.117
Flash Player Desktop (Linux)11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac en Win)11.7.700.242
AIR Desktop (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR Android 3.9.0.1060
AIR SDK & Compiler (Win & Mac) 3.9.0.1030
AIR SDK (Win & Mac) 3.9.0.1030
-
19 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.175 -
13 september 2013 Flash Player Desktop (Windows ActiveX): 11.8.800.174 -
10 september 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac): 11.8.800.168
Flash Player Desktop (Linux): 11.2.202.310
Flash Player Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player Android (Pre-ICS): 11.1.111.73
Flash Player Desktop (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Mac & Win): 11.7.700.242
AIR Runtime en SDK (alle platforms): 3.8.0.1430
APSB13-21

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid