Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 17.

12 mei 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

Let op: AIR SDK is niet gecertificeerd voor of getest op iOS- of Android-platforms.  We raden aan dat ontwerpers van mobiele toepassingen AIR 17.0.0.144 blijven gebruiken of dat ze testen met de nieuwste AIR 18-bètaversie die beschikbaar is op labs.adobe.com

Huidige gebruikers van Flash Player die de opties "Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)" of "Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd" hebben ingeschakeld, ontvangen binnen zeven dagen een updatemelding.  Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.  

U kunt Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer  

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x Internet Explorer gebruiken ontvangen de update via de bijbehorende procedures van Google en Microsoft.

14 april 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

12 maart 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

Veel plezier met deze release.  Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe Bug Database - https://bugbase.adobe.com
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Opgeloste problemen

12 mei 2015

AIR

 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

Flash Player

 • Nellymoser-video wordt te snel afgespeeld (3970536)
 • Desktop HLS Player toont 106000-fout na 60 seconden (3970534)
 • Inhoud loopt vast bij Mac OS en Flash Player (3955834)
 • Flash Player vraagt om updates terwijl de optie 'Nooit controleren op updates' is ingeschakeld in Instellingenbeheer van Flash Player. (3759054)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit
   

14 april 2015

AIR

 • [iPhone 6 +] Als er geen afbeelding Landscape (liggend) is voor de iPhone 6+, wordt de opstartafbeelding 'Stretched Portrait' (uitgerekt staand) weergegeven als de toepassing wordt gestart in de modus Liggend. (3945056)
 • [iPhone 6 +] [Ondersteboven] De opstartafbeelding wordt omgekeerd weergegeven wanneer het apparaat ondersteboven wordt vastgehouden en als AO de waarde 'portrait' en AR de waarde 'false' heeft. (3945046)
 • Uitlijning van werkgebied vervormd bij terugkeer van Camera-UI. (3946793)
 • App loopt vast bij opstarten wanneer de optie Foutopsporing toestaan is uitgeschakeld in Flash CC. (Fout 3949916)
 • Niet compatibele verwerking van oriëntatie in de iOS 8-hoofdweergavecontroller. (Fout 3942292)
 • Mod (%)-operator wordt afgebroken in de interpretatiemodus voor de 64-bits versie van iOS (bug 3951944)
 • [Air Desktop] Als VideoTexture wordt gemaakt en het toepassingsvenster is niet actief, wordt de video niet weergegeven, maar de audio wel afgespeeld (3939033)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

Flash Player

 • [Mac][PPAPI] De downloadknop voor updates zou moeten werken voor alle talen (3951736)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit
 

12 maart 2015

AIR

 • [iOS-simulator] Bij inpakken van IPA voor simulator met Xcode 5 verschijnt het foutbericht "Application architecture is not supported on ios" (Toepassingsarchitectuur niet ondersteund op iOS).
 • [iOS] App loopt vast bij publiceren van app met implementatie van Ad hoc + Fast-pakketbouwer met Feathers-knop en bitmaplettertypen (Fout 3936675)
 • [iOS] Runtimefout nr. 1074 bij starten van app wanneer statische constante wordt gedefinieerd in klasse. (Fout 3936578)
 • [Android] Cameraroll-API werkt niet met Android Photos-toepassingen. (Fout 3913530) 
 • [Android] Air for Android loopt vast bij Netconnection.connect() (Fout 3862022)
 • Foute rendering in app-scherm voor een fractie van een seconde (flikkering), maar rendering verbetert geleidelijk na de eerste rotatie. (Fout 3929295)
 • App loopt vast bij indrukken van Backspace in tekstveld. (Fout 3936267)
 • Wanneer hideAneLibSymbols is ingesteld op "yes", veroorzaken ANE's met een extern framework de volgende fout bij de ADT-pakketbouwer:  "ld: in section __DATA,__objc_classrefs reloc 9: R_ABS reloc but no absolute symbol at target address for architecture arm64, Compilation failed while executing : ld64"
 • Inpakken mislukt met fout "Unable to find llvm JNI lib in", wanneer de toepassing wordt ingepakt met de optie -useLegacyAOT ingesteld op "yes". (Fout 3932107)
 • [Android] Tekstopmaak Vet werkt niet op Android-apparaat (3682719)
 • [HMAOT] App loopt vast bij opstarten wanneer het Parsely-framework wordt gebruikt, werkt wel correct met GOAOT (3741144)
 • [Android] [Samsung-specifiek] Koreaanse tekens worden weergegeven als leeg vak voor het tekstveld in Galaxy Note 2/Android 4.4/AIR 4.0 (3861607)
 • [iOS] CFBundleVersion-waarde kan niet hoger zijn dan 99 voor iOS (3847816)
 • UI-items van toepassing zijn niet geactiveerd voor klikbewerkingen nadat de toepassingsoriëntatie is gewijzigd van liggend naar staand. (Fout 3924470)
 • Schermrendering incorrect bij invoer van voorgrond vanuit achtergrond. (Fout 3919996)
 • Toepassing loopt vast bij starten op iOS-apparaten wanneer ingepakt met WIN SDK. (Fout 3944379)
 • Banner-advertenties worden afgeknipt in liggende modus met StageAd ANE. (Fout 3939855)
 • Statusbalk verschijnt na terugkeer naar het werkgebied vanuit cameraroll-UI bij toepassingen op het volledige scherm. (Fout 3935723)
 • [Alleen iPhone] Toetsenbord wijzigt oriëntatie van liggend naar staand als gebruiker terugkeert naar werkgebied vanuit cameraroll-UI. (Fout 3935721)
 • [Windows] Na installatie van de laatste versie van iTunes 12.1.0.71, kan het verbonden iOS-apparaat niet worden gedetecteerd met de iOS-opdracht adt -devices -platform.  Merk op dat de laatste versie van AIR SDK nu iTunes 12.1.0.71 of hoger vereist. (Fout 3933524)
 • [AIR Desktop]Adobe Air-toepassing loopt van in runtime.(3915184)
 • [AIR Desktop] Grafische fouten wanneer de eigenschap Bitmap scaling wordt ingesteld op een negatieve waarde en de eigenschap Smoothing op True.(3938680)

Flash Player

 • Fout in CrossBridge-toepassingen na FP versie >= 16.(3938269)
 • [Chromium 394217] Verkeerde tekst weergegeven bij ingesloten lettertypen.(3782659)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en stabiliteit

Nieuwe functies

 • Verbeteringen in Flash Player-configuratiescherm

Het configuratiescherm van het systeem toont nu de versies van de ActiveX-, NPAPI- en PPAPI-insteekmodules van Flash Player die momenteel zijn geïnstalleerd.  We hebben ook duidelijker gemaakt hoe gebruikers van Chrome en Chromium (PPAPI) hun Flash Player-instellingen kunnen bewerken.

 

 • Verbeteringen in Flash Player-installatieprogramma voor de Mac

Het installatieprogramma voor de Mac vraagt gebruikers niet meer om de Chrome-browser te sluiten tijdens de installatie.  In toekomstige versies zullen we de gebruikerservaring voor onze installatieprogramma's verder verbeteren.

 

 • Kortere ADT-inpaktijd met ondersteuning voor parallelle compilatie voor iOS

AIR 16 biedt ondersteuning voor compilatie- en inpakfunctionaliteit voor iOS-toepassingen op zowel 32-bits als 64-bits platforms. Deze verbetering houdt in dat we nu 32-bits en 64-bits architectuur parallel kunnen compileren en de inpaktijd met 50 procent inkorten.

 

 • VideoTexture-ondersteuning in AIR for Windows, Mac en iOS

Met onze nieuwe ActionScript-functie kan hardwareversnelde video nu worden gebruikt als brontextuur in een Stage3D-omgeving. Voor de toepassing van video op Stage3D moet momenteel het (niet-versnelde) Video-object worden gebruikt, en moeten de bitmaprepresentaties van de videoframes worden bewerkt. De nieuwe functie VideoTexture ondersteunt directe toegang tot een textuurobject die als bron een Netstream- of Camera-object heeft. Vanaf de eerste versie van Flash Player 17 is deze functie terug en beschikbaar op AIR Mac, Windows en iOS.  Voor de volgende releases wordt gewerkt aan Android-ondersteuning.  Zie de VideoTexture-blogpost voor implementatiegegevens.

 

 • Stage3D - Standard Extended-profiel voor AIR Mobile 


In de recente versies van Runtime hebben we ondersteuning toegevoegd voor de Standard- en Standard Constrained Stage3D-profielen.  Met AIR 17 hebben we een nieuw Standard Extended-profiel toegevoegd voor iOS en Android-apparaten die ondersteuning biedt voor GLES3.  Beschikbaarheid van het standardExtended-profiel betekent ook beschikbaarheid van AGAL3. Dezelfde profielnaam kan vervolgens worden gebruikt in de methoden requestContext3D en requestContext3DMatchingProfiles van Stage3D.

Het standardExtended-profiel vereist OpenGL ES 3.0 (aanwezig op veel smartphones en tablets in het hogere marktsegment). AGAL3 verhoogt de registerlimiet voor vertex-kenmerken, fragmentconstanten en tokens. Momenteel is deze functionaliteit toegespitst op mobiele apparaten, maar een toekomstige update is gepland voor bureaubladtoepassingen.

Als u de nieuwe AGAL wilt assembleren, moet u AGALMiniAssembler.as (AGAL v3) bijwerken via /https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/.

AGAL-tabel

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 17.0.0.188
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 17.0.0.188
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 17.0.0.188
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 17.0.0.188
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.460
Flash Player Extended Support-versie 13 (Mac en Windows) 13.0.0.289
Flash Player Windows 8.x voor Internet Explorer 17.0.0.188
Flash Player Mac voor Google Chrome 17.0.0.188
Flash Player Windows voor Google Chrome  17.0.0.188
Flash Player ChromeOS 17.0.0.188
Flash Player Linux voor Google Chrome 17.0.0.188
AIR Desktop Runtime (Win) 17.0.0.172
AIR Desktop Runtime (Mac) 17.0.0.172
AIR Runtime (Android) 17.0.0.144
AIR SDK & Compiler (Windows) 17.0.0.172
AIR SDK & Compiler (Mac) 17.0.0.172
AIR SDK (Windows) 17.0.0.172
AIR SDK (Mac) 17.0.0.172

Bekende problemen

AIR

 • [iPhone 6 +] De opstartafbeelding wordt heel kort omgekeerd weergegeven wanneer het apparaat wordt vastgehouden met de oriëntatie liggend, rechts gedraaid (AspectRatio heeft de waarde 'landscape' en AutoOrients heeft de waarde 'false'). (3945071)
 • Oriëntatie van toetsenbord verandert niet van staand naar liggend nadat de oriëntatie van de Stage is ingesteld op liggend en het tekstgebied naar boven wordt verplaatst.(3948135)
 • Textuurindeling komt niet overeen" bij het uploaden van BitmapData naar een textuur op een Samsung Galaxy Tab (Bug 3959595)
 • [Android] FLV-video die is gecodeerd met H264 functioneert niet met video op werkgebied. De video wordt niet gerenderd (Bug 3950740)
 • Ld-fout '’ld: in , unsupported address encoding (13) of personality function in CIE for architecture arm64Compilation failed while executing : ld64'’ treedt op tijdens inpakken met WIN SDK. (Fout 3950027)
 • [Air Desktop] Grafische fouten bij draaien van element binnen een sprite.(3949851)
 • [Air Desktop] [VideoTexture] Fouten in video bij Intel 4400-grafische kaart en Windows 7.(3937062)
 • [Air Desktop] Bewegingen functioneren niet correct met StageWebView. (3806251)

Flash Player

 • [Firefox][Win8.1] Firefox loopt vast bij rechtsklikken op JWPlayer (3835579)
 • Flash-modus Volledig scherm blijft enkele seconden stilstaan in Safari (3916445)
 • Pictogram Systeemvoorkeuren is onscherp op Retina-schermen (3977882)
 • Fout bij schuiven op schermen met hoge dichtheid: de onderliggende elementen schuiven niet met dezelfde snelheid als de bovenliggende container. (3746968)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB15-09 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 17

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 28 als doel instellen door "-swf-version=28" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 17 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 17 SDK.  U doet dit door de AIR 17 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=28" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 28 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 17-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 17 Bijwerken naar de AIR 17-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 17-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 17. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 17 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 17-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 17-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/17.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28