Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 18!

9 juni 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

Huidige gebruikers van Flash Player die de opties "Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)" of "Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd" hebben ingeschakeld, ontvangen binnen zeven dagen een updatemelding. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/flashplayer  

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x Internet Explorer gebruiken ontvangen de update via de bijbehorende procedures van Google en Microsoft.

 

Veel plezier met deze release.  Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

9 juni 2015

AIR

 • [iOS] ld-fout "ld: in , unsupported address encoding (13) of personality function in CIE for architecture arm64 Compilation failed while executing : ld64" treedt op tijdens inpakken met WIN SDK. (Fout 3950027)
 • [Android] Kan contex3d niet ophalen in Nexus 6 en Samsung Note 4 met Lollipop 5.1 (3967293
 • [iOS] Fout opgetreden bij het installeren van de toepassing: Toepassingsfout: Kan pakket niet extraheren op iOS van Flash Builder (3963902)
 • [Android] "Fout #3672: Kan geen buffer maken" bij het aanroepen van createVertexBuffer() voor een textuur op de Samsung Galaxy Tab 4 (3960859)
 • [Android] "Textuurindeling komt niet overeen" bij het uploaden van BitmapData naar een textuur op een Samsung Galaxy Tab (3959595)
 • [iOS] App loopt vast bij het ophalen en instellen van boole-waarden via interfaces. (3964980)
 • [Android] Toepassing loopt vast bij het afspelen van elke flv-video die gebruikmaakt van de functie voor video's op het werkgebied (Bug 3976878)
 • [iOS] Wanneer een eenvoudige app wordt gemaakt met slechts één lijstvak, werkt dit op het bureaublad maar niet op het iOS. (3979411)
 • [Android] Toepassing met videotextuur toegepast, flikkert bij het opstarten. (3965105)
 • [Android] Cameraminiatuur wordt weergegeven in linkerbovenhoek wanneer StageVideo-video wordt afgespeeld terwijl op het bureaublad wordt gewerkt. (3950651)
 • [Android] Camerafunctie voor continue autofocus werkt niet op Android zelfs wanneer de eigenschap Camera.setMode is ingesteld. (3970215)
 • [iOS] Parameter firstLine moet niet-null zijn "Fout bij gebruik van TLFTextField (3986791)
 • [Android] Gamepad wordt niet geactiveerd wanneer apparaat wordt geschud.
 • [Android] Camera flikkert continu op Samsung Galaxy Tab 7 Inch ( 3974103)
 • [Android] Multiple Hardware-versnelde video kan niet tegelijkertijd worden afgespeeld (3972400)[Android] FLV-video werkt niet op rendermodi GPU en Direct terwijl dit wel goed werkt op CPU-rendermodus alleen met zowel Mac als Win AIRSDK. (3948210)
 • ASC 2.0 -inline=true: Compiler loopt vast met uitzondering "Gegenereerde bytecode bevat een operand stack underflow." (3979134)
 • Op Alt+Enter drukken in mx:textinput zorgt voor een nieuwe regel (3936186)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

Flash Player

 • Offline FLV worden te snel uitgevoerd in modus Snel vooruit spoelen (3982986)
 • Kan geanimeerd schaduweffect niet weergeven (3990831)
 • Camera-uitvoer toont zwart scherm in Safari (3980552)
 • Firefox loopt vast bij rechtsklikken op JWPlayer in Windows 8 (3835579)
 • Onnauwkeurige tekening in IE op Windows 8 (3846567)
 • PPAPI-plugin werkt niet op WinXP (3966268)
 • Flash-modus Volledig scherm blijft enkele seconden stilstaan in Safari-browser (3916445)
 • Starling kan textuur niet uploaden van BitmapData in Firefox op Mac (3951802)
 • ColorTransform toegepast op tekstveld met apparaatlettertype wordt genegeerd in Chrome (3959696)
 • Het spel Zombie Tycoon toont zwart scherm (3924242)'Few calendar'-besturingselement aanwezig op usflashmap.com - stopt met werken (3990982)
 • Fout #1014  De klasse flash.display3D.texture::VideoTexture kan niet worden gevonden bij uitvoer op Flash Player. (3955926)
 • StageVideo kan fout niet laden op Mac Firefox bij bepaalde configuratie (3992751)
 • Fout bij schuiven op schermen met hoge dichtheid: de onderliggende elementen schuiven niet met dezelfde snelheid als de bovenliggende container. (3746968)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

Nieuwe functies

 • Verbeterd installatieproces Flash Player

We hebben consistente feedback van onze klanten ontvangen dat ze liever niet hun browsers sluiten om Flash Player te installeren. Met deze functie is dit waar mogelijk niet meer vereist. Bij Flash Player 18 wordt in de meeste gevallen door het installatieprogramma geen dialoogvenster meer weergegeven waarin wordt gevraagd om de huidige actieve browsers of toepassingen die Flash Player gebruiken te sluiten! 

Zodra de installatie is voltooid, krijgt u een melding dat de browser mogelijk opnieuw moet worden opgestart om de zojuist geïnstalleerde versie te gebruiken. Deze vereiste is afhankelijk van de mogelijkheid van uw browser om de nieuwe versie te zien. Wat u ook kiest, Flash blijft werken en u kunt er gemakkelijk voor zorgen dat de nieuwe versie wordt weergegeven door eenvoudigweg uw browser opnieuw op te starten wanneer het u uitkomt.

 

 • Audio-API's toegevoegd aan Flash Player NPAPI

We hebben voor NPAPI-compatibele browsers en toepassingen de mogelijkheid toegevoegd om een query naar de speler te sturen om te controleren of er momenteel audio wordt afgespeeld en of deze kan worden uitgeschakeld. Met deze nieuwe functie kunnen toepassingen de gebruiker waarschuwen als audio wordt afgespeeld waardoor ze het geluid kunnen uitschakelen, zelfs als de Flash-inhoud dat niet doet.  

Deze nieuwe API is niet van toepassing op ActionScript-ontwikkelaars en is alleen beschikbaar voor browser- en toepassingsontwikkelaars die de Flash-plugin hosten.

 

 • Stage3D - Standard Extended-profiel voor Bureaublad

In versie 17 werd Standard Extended-profiel geïntroduceerd op iOS- en Android-apparaten die GL ES3 ondersteunen. In versie 18 werd ondersteuning voor Standard Extended-profiel toegevoegd voor Flash Player en AIR Desktop. Dit wordt vertegenwoordigd door een nieuwe constante 'STANDARD_EXTENDED' in de klasse Context3DProfile. Deze constante kan worden gebruikt in de methoden requestContext3D en requestContext3DMatchingProfiles van Stage3D. Toegang tot het Standard Extended-profiel is alleen mogelijk als de SWF-versie 28 is of nieuwer.

De volgende code demonstreert het gebruik van Context3dProfile’s constante 'STANDARD_EXTENDED':

requestContext3D(null,Context3DRenderMode.AUTO,Context3DProfile.STANDARD_EXTENDED);

De beschikbaarheid van het 'standardExtended'-profiel geeft de beschikbaarheid aan van AGAL3 die registerlimieten vergroot voor vertexattributen, fragmentconstanten en tokens.

 

 • Browserzoomfactor voor PPAPI-plugin en non-Win 8x ActiveX

We hebben een functie geïntroduceerd waarmee het schalen van Flash-inhoud in de webbrowser wordt voorgesteld als reactie op een verandering in de zoomfactor van een webpagina. Deze functie was al aanwezig voor Internet Explorer op Windows 8.x. In Flash Player 18 ondersteunt dit nu PPAPI (Opera en Chrome) en Internet Explorer op Windows 7 en lagere versies.

Verbeterde resolutie van Stage3D-inhoud bij zoomen in browser

 

 • Ondersteuning van videotextuur voor Android

De uiterst populaire functie voor videotextuur is nu beschikbaar op Android! Deze functie werd geïntroduceerd in versie 17 voor iOS en bureaublad en het team heeft er hard aan gewerkt om het volledige scala aan mogelijkheden van deze functie beschikbaar te maken op Android-apparaten. 

VideoTexture is een functie van ActionScript waardoor hardware-versnelde video kan worden gebruikt als een brontextuur in een Stage3D-omgeving. Voor de toepassing van video op Stage3D moest voorheen het (niet-versnelde) Video-object worden gebruikt, en moesten de bitmaprepresentaties van de videoframes worden bewerkt. VideoTexture ondersteunt directe toegang tot een textuurobject dat als bron een Netstream- of Camera-object heeft.  Zie de VideoTexture-blogpost voor implementatiegegevens.

 

 • Buildnummer in AIR iOS

Met deze functie kunnen ontwikkelaars eenvoudigweg het buildnummer bijwerken terwijl het versienummer hetzelfde blijft, zodat hun toepassing snel beschikbaar is op Apple's Testflight voor bètatesten.

 

 • Kortere ADT-inpaktijd met ondersteuning voor parallelle compilatie voor iOS

Air 18 introduceert multi-threadingondersteuning bij het compilatieprogramma zodat builds nog sneller klaar zijn. Dankzij deze verbetering hebben we een 20% betere verpakkingstijd behaald boven op de laatste verbetering die in Air 17 werd doorgevoerd!

 

 • ETC2-ondersteuning voor ATF

Met OpenGL ES 3.0 werd een nieuwe textuurcompressietechniek, ETC2 (Ericsson Texture Compression 2), geïntroduceerd als nieuwe functie.

ATF (Adobe Texture Format) is een containerindeling die door Adobe wordt geleverd voor verschillende compressie-indelingen en die door verschillende platforms wordt ondersteund. Voorheen werden hierdoor drie GPU-textuurcompressie-indelingen ondersteund: DXT1/5 (bureaublad), ETC1 (Ericsson Texture Compression 1) (Android) en PVRTC (iOS). In AIR SDK 18 is ondersteuning voor ETC2 (Ericsson Texture Compression 2) toegevoegd in ATF. Nu kunnen app-ontwikkelaars ATF met ETC2 gebruiken op zowel Android- als iOS-apparaten die compatibel zijn met OpenGL ES 3.0.

Deze functie is ingeschakeld in SWF-versie 29.

Bij ATF-gereedschappen (png2atf, pvr2atf, atfinfo en atfviewer) is een upgrade uitgevoerd om ondersteuning te bieden voor etc2 voor ATF. Deze gereedschappen zullen beschikbaar zijn in de AIR SDK in de map AIRSDK/atftools.

Gids voor het gebruik van de bijgewerkte ATF-gereedschappen (png2atf):

Wijzigingen in opdrachtregelopties van png2atf

Opdrachtregelopties voor Png2atf (OUD GEDRAG)

-c (DEFAULT)  - maakt ATF met etc1+pvrtc+dxt
-c e  - maakt ATF met alleen etc1 (android)
-c p  - maakt ATF met alleen pvrtc (iOS)
-c d  - maakt ATF met alleen dxt (bureaublad)

Voor meer informatie over ATF-gereedschappen kunt u het handboek voor atftools raadplegen in de map AIRSDK/atftools.

Opdrachtregelopties voor Png2atf (NIEUW GEDRAG)

Gebruik nieuwe schakeloptie e2 voor etc2-indeling:

-c e2  - maakt ATF met etc2

ATF-gereedschappen geven ontwikkelaars de flexibiliteit om een ATF-bestand te maken met behulp van elke combinatie van de vier compressie-indelingen (dxt, etc1, pvrtc, etc2) door (punt)komma's als scheidingstekens te gebruiken tussen de schakelopties voor verschillende compressie-indelingen.

-c (DEFAULT)  - maakt ATF-bestand etc1+pvrtc+dxt +etc2

Bijvoorbeeld:

-c e  - maakt ATF met alleen etc1 (android)
-c p  - maakt ATF met alleen pvrtc (iOS)
-c d  - maakt ATF met alleen dxt (bureaublad)
-c e2  - maakt ATF met alleen etc2 (werkt op android- & iOS-versies die OpenGL ES 3.0 en hoger ondersteunen)
-c d, e2,p  - maakt ATF met dxt-, etc2- en pvrtc-compressie
-c e,p  - maakt ATF met etc1- en pvrtc-compressie

En alle andere mogelijke combinaties met deze schaalopties - e, p , d en e2

Hetzelfde geldt voor het gereedschap pvr2atf (nieuw gedrag)

Gebruik nieuw argument e2 voor etc2-indeling:

e2 - maakt ATF-bestand van etc2 pvr

bijv. pvr2atf –e2 etc2.pvr –o sample.atf

De ATF-versie is ook verhoogd en is nu versie 3.

Opmerking: de runtime valt terug naar software-decoderen van etc2-gecomprimeerde texturen op apparaten die Opengl ES 3.0 en hoger niet ondersteunen als er geen andere gpu-ondersteunde compressie-indeling aanwezig is in ATF-bestand.

Momenteel is deze functie alleen van toepassing op mobiele apparaten. Bij AIR Desktop en Flash vallen we terug naar softwarerendering voor ETC2.  

Er zijn geen ActionScript-codewijzigingen vereist in bestaande toepassingen om ATF-bestanden uit versie 3 (met etc2-ondersteuning) te gebruiken.

 

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

.

Uitgebrachte versies

ProductUitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX)18.0.0.160
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI18.0.0.160
Flash Player (Windows, Chromium - PPAPI)18.0.0.160
Flash Player (Mac, Safari en Firefox - NPAPI)18.0.0.160
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI18.0.0.161
Flash Player (Linux, Firefox - NPAPI)11.2.202.466
Flash Player Extended Support-versie 13 (Mac en Windows)13.0.0.292
Flash Player (Windows 8.x, Internet Explorer18.0.0.160
Flash Player (Mac, Google Chrome)18.0.0.161
Flash Player (Windows, Google Chrome) 18.0.0.160
Flash Player (ChromeOS)18.0.0.160
Flash Player (Linux, Google Chrome)18.0.0.160
AIR Desktop Runtime (Win)18.0.0.144
AIR Desktop Runtime (Mac)18.0.0.143
AIR Runtime (Android)18.0.0.143
AIR SDK & Compiler (Windows)18.0.0.144
AIR SDK & Compiler (Mac)18.0.0.143
AIR SDK (Windows)18.0.0.144
AIR SDK (Mac)18.0.0.143

Bekende problemen

AIR

 • [Android]: bij het verwijderen (unloading) van meerdere videotexturen, wordt video verwijderd maar blijft audio spelen.(3988675)
 • [Android] Groene strook verschijnt aan de onderkant van een videotextuur voor hardware-versnelde video's op lenovo yoga tablet. (3988668)
 • [iOS] Toetsenbord met staande afdrukrichting wordt weergegeven in een liggende toepassing bij terugkomen van een camerarolgebruikersinterface, terwijl het apparaat op een plat oppervlak wordt gehouden. (3939049)
 • [Win]: het IPA-bestand wordt niet gegenereerd op de respectievelijke iOS-apparaten tijdens het publiceren van 'AIR voor iOS' met gelokaliseerde bestandsnaam OF met gelokaliseerd teken in het pad van het provisioningbestand. (3941829)
 • [iOS]  Toepassingsrichting verandert van staand naar liggend wanneer het apparaat wordt gedraaid naar liggend tijdens het bladeren door een galerie. (3993869)
 • [Android] App wordt in bovenste positie geopend wanneer telefoon/tablet 90 graden met de klok mee wordt gedraaid en vervolgens wordt een app 'liggend' gestart vanuit die positie. (3992477)
 • [iOS]  App loopt vast als deze probeert een waarde naar een niet-geïnitialiseerde vector te schrijven. (3990377)
 • [iOS-apparaat]Fout #3747: meerdere toepassingsdomeinen worden niet ondersteund op dit besturingssysteem. Uitvoering gestopt bij 0xffffffff (3990014)
 • [Android]: camera-uitvoer aan achterkant van x86-apparaat (AMD of Intel) is onscherp met rode gebieden; voorkant camera heeft dit probleem echter niet. (3994433)
 • Gecompileerde app ASC2.0 rapporteert een Type Coercion-fout bij MovieClips in SWC (3578605)
 • Grafische fouten bij draaien van element binnen een sprite op Windows (3949851)
 • PopUp toont gegevens van het hoofdscherm op de achtergrond. (3945060)
 • Frequente verbrekingen van verbinding voor AIR-toepassingen op Windows (3987532)

Flash Player

 • StageVideo-object Multicast-video's wordt niet afgespeeld op Chrome (3983228)
 • Tekstinvoer in FireFox voor Mac werkt niet (3991247)
 • Instellingen van Flash Player-volumemixer worden opnieuw ingesteld telkens wanneer FireFox wordt gesloten. (3825853)Het laatste teken van iedere regel wordt afgebroken in het tekstveld met de eigenschap autoSize en italics (cursief). (3815720)
 • Formaat wordt aangepast naar de verkeerde resolutie bij het gebruik van meerdere beeldschermen (3979543)

Verbeterde beveiliging

BeveiligingsbulletinBetrokken producten
APSB15-11Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 18

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 29 als doel instellen door "-swf-version=29" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 18 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 18 SDK.  U doet dit door de AIR 18 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=29" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 29 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 18-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 18 Bijwerken naar de AIR 18-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 18-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 18. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 18 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 18-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 18-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in:

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u dit document 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

ReleasedatumRuntimeversieVerbeterde beveiliging
9 juni 2015Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
donderdag 12 februari 2015AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246APSB14-27
11 november 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167APSB14-22
9 september 2014Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201 
8 april 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014Flash Player Desktop (Win & Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013Flash Player Desktop (Win & Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid