Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 19!

16 juni 2016

In deze release is AIR SDK bijgewerkt met de OpenSSL 1.02f-bibliotheken.  Met deze update kunnen AIR-ontwikkelaars hun AIR 19-toepassingen blijven indienen bij de Google Play Store.

 

10 november 2015

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke beveiligingsupdates en foutcorrecties.  

Huidige gebruikers van Flash Player 19 die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen een dialoogvenster met een updatebericht te zien.  Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen de update via de procedures van Google en Microsoft.

 

16 oktober 2015

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke beveiligingsupdates.

dinsdag 13 oktober 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

21 september 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

Veel plezier met deze release.  Als zich problemen voordoen, kunt uons hiervan op de hoogte stellen door deze te publiceren in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

16 juni 2016

AIR

 • OpenSSL bijgewerkt naar 1.02f

 

10 november 2015

Flash Player

 • De waarde van flash.ui.Multitouch.supportsTouchEvents is niet compatibel met Windows 8.1/10
 • De video wordt gepauzeerd als een gebruiker buiten de browser met Flash in Windows 10 klikt
 • Wanneer hardwareversnelling is ingeschakeld in OS X en de hoogte en breedte van de video niet deelbaar zijn door 16, wordt de video aan de onderkant bijgesneden

AIR

 • De Captive-versie van Flash Player die in WebKit wordt gebruikt, is bijgewerkt
 

16 oktober 2015

Flash Player

 • Beveiligingscorrecties

 

13 oktober 2015

Flash Player

 • Flash-inhoud kan niet worden ingesloten in Microsoft PowerPoint [4062206]
 • Als u 19.0.0.185 installeert, wordt 18.0.0.232 [4060786] niet verwijderd
 • Afbeeldingen worden niet naar behoren weergegeven bij gebruik van BitmapData.encode en PNGEncoderOptions [4046676]
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

AIR

 • De Captive-versie van Flash Player die in WebKit wordt gebruikt, is bijgewerkt
 

21 september 2015

Flash Player

 • Zwart scherm verschijnt wanneer tweede SWF wordt geladen [4021075]
 • UI-elementen, tekst en video's worden weergegeven in het onjuiste formaat wanneer IE wordt gebruikt [4000438]
 • Probleem bij het laden van nieuwe SWF-bestanden op het werkgebied met behulp van AS2.0 loadMovieNum [4027300]
 • Crossbridge-project zorgt ervoor dat Flash Player vastloopt [4041472]
 • Slechte prestaties bij toepassingen die de Shine MP3-versleutelingsbibliotheek implementeren op de Mac [4020998]
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

AIR

 • [Windows] Grafische fouten bij draaien van element binnen een sprite [3949851]
 • [iOS] SOFT_KEYBOARD_ACTIVATING-gebeurtenis wordt niet geactiveerd wanneer het softwaretoetsenbord is geactiveerd en de oriëntatie van het apparaat wordt gewijzigd (4014835)
 • [Android]Toepassing loopt vast en crasht na enige tijd wanneerRTMP-video's worden afgespeeld op enkele apparaten (4018065)
 • [iOS]  App-richting verandert van staand naar liggend wanneer het apparaat wordt gedraaid naar liggend tijdens het bladeren door een galerie (3993869)
 • [iOS9 Beta 3] Onjuist startafbeelding wordt weergegeven op iPad voor apps met een liggende oriëntatie. (4018599)
 • [Android ] Georgische tekens worden niet weergegeven op Android L en hoger. (4028503)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

Nieuwe functies

 

  iOS-gelijktijdigheid

  AIR Workers, onze populaire functie voor desktop- en Android-systemen, is nu ook beschikbaar voor iOS! Ook iOS-apparaten worden nu ondersteund, zodat u code op de achtergrond kunt uitvoeren zonder de hoofdcode van uw toepassing te onderbreken. De gebruikersinterface blijft responsief voor een betere gebruikerservaring.

  Uw implementatie blijft hetzelfde voor zowel iOS als Android, behalve voor verschillen in het laden van SWF-bestanden en het doorgeven van byte-matrices aan de worker.

  Aangezien het dynamisch laden van een 'extern' SWF-bestand dat ActionScript-code bevat, niet op iOS werkt, moeten externe SWF-bestanden worden doorgegeven aan workers als codevrije SWF-bestanden.

  Het insluiten van SWF-bestanden (die ABC-code bevatten) met de code [Embed] werkt niet op iOS.

  Elke volgende worker wordt gemaakt op basis van een afzonderlijk SWF-bestand.  Om een nieuwe instantie van de Worker-klasse te maken, moet u een ByteArray met de bytes van het SWF-bestand van de achtergrondworker als argument doorgeven aan de methode createWorker() van de WorkerDomain-klasse.  

  Voorbeeldcode voor het laden van een extern SWF-bestand met een loader-object:

  primordial worker( AS Code :
  {
      var _urlRequest:URLRequest = new URLRequest("BackgroundWorkerSwf.swf");
      var _loader:Loader = new Loader();
      var _lc:LoaderContext = new LoaderContext(false,     ApplicationDomain.currentDomain, null);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,completeHandler);
      _loader.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,errorHandler);
      _loader.load(_urlRequest, _lc);
  }


  private function completeHandler(e:Event):void
  {
      //TODO : do your stuff after the swf is loaded.
      worker = WorkerDomain.current.createWorker(e.target.bytes);
  }

  Aangezien de code wordt uitgevoerd terwijl de laadfunctie van Loader wordt aangeroepen, moeten we een controlepunt voor de eigenschap isPrimordial plaatsen in de achtergrondworker:

  Background worker Swf( AS Code ) :
  {
      if(!Worker.Current.isPrimordial)
      {
          //TODO : do your stuff for the worker thread
      }
  }

   

  Verbeterde Stage3D-foutberichten

  Er zijn nieuwe Stage3D-foutcodes toegevoegd, zodat ontwikkelaars aanvullende informatie krijgen over fouten en foutopsporing.

  Deze functie is beschikbaar voor zowel Flash Player als AIR.  SWF-bestanden die worden gecompileerd met eerdere versies dan versie 30 genereren de oude foutcodeberichten.  SWF-bestanden die worden gecompileerd met versie 30 en hoger genereren de nieuwe foutcodeberichten.

  De AS3-documentatie is ook bijgewerkt voor verschillende Stage3D-API's om meer informatie te bieden over de oorzaak van de fouten die optreden.

  De onderstaande tabel bevat de nieuwe foutcodes en berichten voor de volgende Action Script-API's:

  ActionScript -API Nieuw foutbericht
  Context3DObject::configureBackBuffer Fout 3780: Gevraagde backbufferbreedte valt buiten het toegestane bereik van %1 tot %2.
    Fout 3781: Gevraagde backbufferhoogte valt buiten het toegestane bereik van %1 tot %2.
  Context3DObject::createRectangleTexture Fout 3782: Deze aanroep vereist een Context3D die wordt gemaakt met een basislijnprofiel of hoger.
  Context3DObject::setRenderToTexture Fout 3779: Deze aanroep vereist een Context3D die wordt gemaakt met het standaardprofiel of hoger.

   

   

  Nieuwe vector- en matrix-API's: insertAt() en removeAt()

  Flash Player en AIR 19 bevatten twee nieuwe API's voor het invoegen of verwijderen van elementen in vectoren en matrices.

  Toegevoegde methoden:

  insertAt(index:int, element:*):void;
  removeAt(index:int):*;

  Gebruik SWF-versie 30 of hoger en namespace-versie 19.0 of hoger om toegang te krijgen tot de nieuwe API's.
   

   

  Optie toegevoegd om schaling op basis van browserzoomfactor uit te schakelen via HTML

  Er is nieuwe code toegevoegd aan Flash Player 15 waarmee de resolutie van Stage3D-inhoud wordt verbeterd wanneer de BZF (browserzoomfactor) wordt gewijzigd.

  Deze functionaliteit is in Flash Player 18 uitgebreid naar het PPAPI- en Windows XP/Vista/7 Active X-besturingselement.  In Flash Player 19 heeft de ontwikkelaar de optie om deze functionaliteit in of uit te schakelen.  

  BZF is standaard ingeschakeld, maar kan nu worden in- of uitgeschakeld door het nieuwe kenmerk browserzoom in te stellen op twee mogelijke waarden in HTML EMBEDSWF- en OBJECT-code: scale en noscale.

  In de volgende tabel wordt het gebruik van dit kenmerk beschreven.

  BZF-status Beschrijving van kenmerk Naam en waarde van kenmerk in HTML Gedrag bij wijziging in zoomfactor
  OFF Nieuw kenmerk "browserzoom" toegevoegd in een lijst met parameters voor beide HTML OBJECT-codes, dat wil zeggen met het kenmerk ‘classid’ en ‘type’ <param name="browserzoom" value="noscale" /> Flash-inhoud wordt niet geschaald wanneer de zoomfactor van de browser wordt veranderd
  Nieuw kenmerk "browserzoom" toegevoegd in een lijst met parameters voor de HTML EMBEDSWF-code params.browserzoom="noscale"
  ON Nieuw kenmerk "browserzoom" toegevoegd in een lijst met parameters voor beide OBJECT-codes, dat wil zeggen met het kenmerk ‘classid’ en ‘type’ <param name="browserzoom" value="scale" /> Flash-inhoud wordt geschaald wanneer de zoomfactor van de browser wordt veranderd
  Nieuw kenmerk "browserzoom" toegevoegd in een lijst met parameters voor de HTML EMBEDSWF-code params.browserzoom="scale"

 

  Universele links

  In iOS9 introduceerde Apple een diepgaande koppelingsfunctie die Universele links wordt genoemd.  In het verleden werden URL-schema's gebruikt om een toepassing te starten via een browser. In iOS 9 gelden echter enkele beperkingen voor URL-schema's, zoals: 

  Toepassing XYZ kan toepassing ABC alleen starten als u het URL-schema voor ABC toevoegt aan info.plist van XYZ.

  U kunt in iOS9 echter ook de functie voor universele links gebruiken om deze taak uit te voeren. Raadpleeg onderstaande koppeling voor meer informatie over universele links: 

  https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/General/Conceptual/AppSearch/UniversalLinks.html#//apple_ref/doc/uid/TP40016308-CH12

  AIR ondersteunt universele links als volgt: 

  Als u de app wilt aanroepen via de browser, typt u de universele URL naar uw app in de browser. U kunt dezelfde URL aan de Action Script-zijde ontvangen door middel van registratie voor NativeApplication invokeEvent (bijv. NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler);)

  Zo bereidt u uw toepassing voor op universele links: 

  Vereisten: 

  Voer de volgende stappen uit om universele links in te schakelen: 

  1. Voeg het volgende toe aan het bestand app.xml (het descriptorbestand van de AIR-toepassing): 

  <iPhone>

    <Entitlements> 

        <![CDATA[ 

          <key>com.apple.developer.associated-domains</key> 

            <array>

                <string>applinks:www.exampledomain.com</string>

            </array>

        ]]> 

    </Entitlements> 

  </iPhone> 

  U dient uw domein toe te voegen in plaats van www.exampledomain.com

  2. Maak een JSON-bestand (met een eenvoudige teksteditor) met de naam apple-app-site-association:

  De inhoud van dit bestand dient er als volgt uit te zien: 

  {

    "applinks": {

      "apps": [],

      "details": {

        “LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app": {

          "paden":[ "*" ]

        }

      }

    }

  paden: deze sleutel bevat een set toegestane paden. Als deze worden ingevoerd in de browser, wordt uw app geopend. Een sterretje betekent dat de app moet worden geopend, ongeacht het pad, wanneer een gebruiker de domeinnaam in de browser typt. 

  LKRHPA3TAK.com.exampledomain.app: Dit is een combinatie van de team-id en de identificatiecode van de bundel. LKRHPA3TAK is uw team-id. com.exampledomain.app is de tekenreeks in de tag <id> van het AIR-bestand app.xml.  

  Opmerkingen bij het JSON-bestand:

  Raadpleeg:

  1.https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/Handoff/AdoptingHandoff/AdoptingHandoff.html

  2. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Security/Reference/SharedWebCredentialsRef/

  Opmerking: Gekoppelde domeinen moeten zijn ingeschakeld in uw inrichtingsprofiel, anders werken universele links niet.  

  Bekend probleem: Er is een extra InvokeEvent-object met null als de array met argumenten.


Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 19.0.0.245
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 19.0.0.245
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 19.0.0.245
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 19.0.0.245
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 19.0.0.245
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.548
Flash Player Extended Support-versie 18 (Mac en Windows) 18.0.0.261
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 19.0.0.245
Flash Player Mac voor Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player Windows voor Google Chrome 19.0.0.245
Flash Player Chrome OS 19.0.0.245
Flash Player Linux voor Google Chrome 19.0.0.245
AIR Desktop Runtime (Win) 19.0.0.241
AIR Desktop Runtime (Mac) 19.0.0.241
AIR Runtime (Android) 19.0.0.190
AIR SDK & Compiler (Windows) 19.0.0.249
AIR SDK & Compiler (Mac) 19.0.0.249
AIR SDK (Windows) 19.0.0.249
AIR SDK (Mac) 19.0.0.249

Bekende problemen

AIR

 • [iOS 8] Toetsenbord opent in liggende oriëntatie, ook al wordt de app uitgevoerd in de staande oriëntatie. (4042709)
 • [Android] Toepassing 'bevriest' en loopt na enige tijd vast bij het afpelen van rtmp-video op sommige apparaten (4018065)
 • StageWebView werkt niet wanneer de native browser-optie is ingesteld op true. [4043422]
Flash Player
 • Sommige inhoud wordt zwart weergegeven op usaflashmap.com
 • De Flash-inhoud loopt vast wanneer een gebruiker meerdere aanraakbewegingen invoert op een 4K Multitouch-scherm met de Edge-browser
 • Het kandidaatvenster wordt soms op de verkeerde locatie weergegeven bij het invoeren van CCJK-tekens in de Edge-browser
 • Ingesloten Flash-objecten functioneren niet meer in SMART Notebook-toepassingen

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB15-28 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 19

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 30 als doel instellen door "-swf-version=30" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 19 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 19 SDK.  U doet dit door de AIR 19 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=29" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 30 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 19-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 19 Bijwerken naar de AIR 19-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 19-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 19. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 19 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 19-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 19-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/19.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de foutendatabase.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het melden van problemen met het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u dit document 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
maandag 21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
dinsdag 11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
donderdag 16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
dinsdag 14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
woensdag 8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
dinsdag 23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
dinsdag 9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
dinsdag 12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
dinsdag 14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
donderdag 12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
donderdag 12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
donderdag 5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
dinsdag 27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
donderdag 22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid