Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 20.

8 december 2015

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen een dialoogvenster met een updatebericht te zien.  Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen de update via de procedures van Google en Microsoft.

 

Veel plezier met deze release.  Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://bugbase.adobe.com
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Opgeloste problemen

8 december 2015

Flash Player

 • Flash Player kan de SWF-bestanden niet laden die een groot deel van de com2Learn.com-cursusinhoud bevatten. [4087953]
 • URLLoader.load-methode kan geen XML-bestand laden dat zich in een MHT-archief bevindt. [4085136]
 • Verwijderde SWF-bestanden met dialoogvensters: Flash Player loopt vast wanneer u klikt op de koppeling "Dialoogvenster bladeren" [4084260]
 • usflashmap.com - Flash Player loopt vast na klikken op het tabblad Lijst [4074925], [4081533]
 • Ingesloten Flash-objecten functioneren niet meer in SMART Notebook op Windows [4015165]
 • Het kandidaatvenster wordt op een onjuiste positie weergegeven wanneer enkele CCJK-tekens worden ingevoerd op de Windows 10 Edge-browser [4021613]
 • Flash in 16:9-videoresolutie toont groene strook (ruis) rechts op het videovenster op de Mac [3945461]

 

AIR

 • [iOS] Worker in iOS stopt met uitvoeren nadat de functie URLLoader of Loader .load wordt aangeroepen (4033753)
 • [Win][iOS] Kan tijdens publicatie van project met 14 of meer ANE's geen IPA maken. Fout: "Input line is too long. Compilation failed while executing: ld64." (Invoerregel te lang. Compilatie mislukt tijdens uitvoering: ld64) (4003293)
 • [iOS] StageText: FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE-gebeurtenis toevoegen waardoor preventDefault() het verlies aan focus kan annuleren (4057869)
 • [Android] [User Issue] App loopt vast tijdens het afspelen van FLV-video's op Nexus 7 in de GPU-rendermodus. Functioneert goed in de automatische modus en de CPU-modus. (4059244)
 • [Android] Kan geen alternatief Android SDK-pad instellen met de optie -platformsdk (3998505)
 • [Android] AIR Game Pad wordt niet gestart op Android M. (4015404)
 • Android-ontwerphulpmiddelen moeten worden bijgewerkt (3846188)
 • ADT met ANE als doel functioneert niet voor Java7 (3966813)
 • [Windows 10] ADT kan geen iOS-apparaten detecteren op Windows 10 met iTunes 12.1 of hoger. Fout: iTunes MobileDevice-bibliotheek niet gevonden.(4066486)
 • [Win][Itunes] : ADT kan iTunes 12.3 niet detecteren (4059341)
 • [iOS] App loopt vast op iOS 9 bij oude apparaten met signaal 11 (SIGSEGV) (4063271)
 • [iOS] Oriëntatie van toetsenbord houdt geen rekening met oriëntatie van app (4058764)
 • [Win10] StageWebView werkt niet wanneer de optie voor native browser is ingesteld op true. [4043422]
 • [AIR Desktop][Mac] HTMLPDFCapability genereert fout bij nieuwe Acrobat Reader DC. [3969723]

Nieuwe functies

 

  Android SDK-upgrade

  Met AIR 20 is Android SDK (API-niveau 21) nu ook bijgewerkt in AIR Runtime. We gebruiken nu de nieuwste versie: Android SDK-versie 24.3.4.  Vanaf nu bieden toepassingen die met de nieuwste AIR SDK-versie zijn gemaakt, alleen ondersteuning voor Android OS 4.0 en hoger.  Voor apparaten met lagere versies dan Android OS 4.0, blijft de gedeelde AIR 19-runtime beschikbaar via de Google Play Store.  Als ontwikkelaars willen dat hun toepassingen ondersteuning bieden aan lagere OS-versies dan versie 4.0, moeten ze meerdere APK's live houden op Google Play Store.  Lees dit artikel voor informatie over hoe u meerdere APK's kunt uploaden naar de Google Play Store.  Let op: als er
  meerdere APK's live zijn in de Play Store, ontvangt elk apparaat de nieuwste compatibele versie.


  In het onderstaande geval zullen apparaten lager dan Android 4.0 bijvoorbeeld versie 1.5 ontvangen, en apparaten met Android 4.0 en hoger ontvangen versie 1.6 van de toepassing.

  Versie voor 2.3+ app is 1.5
  Versie voor 4.0+ app is 1.6

  En in het volgende geval ontvangen alle apparaten de 1.7-versie van de toepassing, aangezien dit de nieuwste versie is en compatibel met alle apparaten.

  Versie voor 2.3+ app is 1.7
  Versie voor 4.0+ app is 1.6

   

  SecureSocket-API-ondersteuning voor iOS

  Deze versie bevat SecureSocket-ondersteuning voor AIR iOS-toepassingen.  Hiermee kunnen ontwikkelaars socketverbindingen maken met de protocollen SSL (Secure Sockets Layer) en TLS (Transport Layer Security).

  De ondersteunde versleutelingsprotocollen zijn hoger dan SSL 3.0 en dan TLS 1.0 en hoger.  SSL-versie 3.0 en lager worden niet ondersteund.

  SecureSocket-ondersteuning voor iOS is beschikbaar vanaf AIR SDK 20.0.  Gebruik SWF-versie 31 of hoger en naamruimte-versie 20.0 of hoger om toegang te krijgen tot deze
  functie. Voor meer informatie over SecureSocket-API's raadpleegt u onze API-documentatie.  Met deze functie zijn er geen nieuwe API's geïntroduceerd.

  API's die niet worden ondersteund voor iOS

  1. SecureSocket::addBinaryChainBuildingCertificate - Deze functie is niet beschikbaar voor iOS.  Indien gebruikt, wordt de uitzonderingsfout “Argument Error: Error #2004 One of the parameters is invalid" (Een van de parameters is ongeldig) gegenereerd.

  2. De API's die zijn gerelateerd aan query's naar de eigenschappen van het X509-certificaat, zijn niet beschikbaar in iOS.  De eigenschap SecureSocket.serverCertificate wordt
  geretourneerd als null-waarde bij iOS.

  AIR 64-bits op Mac OS X

  AIR 64-bits vormt een grote uitdaging voor ontwikkelaars van AIR-bureaubladapps.  Voorafgaand aan AIR-versie 20 bood AIR alleen ondersteuning aan een 32-bits dynamische runtimebibliotheek voor Mac en Windows.  Met deze versie van AIR 20 bieden we alleen een 64-bits dynamische runtimebibliotheek voor Mac OS X. Dit houdt in dat alle nieuwe toepassingen van AIR-ontwikkelaars worden uitgevoerd op deze 64-bits runtimeversie voor Mac OS X, en dat alle bestaande gedeelde, ingesloten en native toepassingen zullen blijven werken op deze 64-bits runtimeversie voor Mac OS X. Hieronder vindt u de relevante wijzigingen voor specifieke bestaande toepassingen:

  1. Gedeeld, ingesloten en native: alle apps worden uitgevoerd op AIR 64-bits.

  2. Native-uitbreiding: alle native toepassingen met een 32-bits ANE moeten een 64-bits ANE toevoegen om te functioneren met AIR 20 en hoger op Mac OS X. Om een 64-bits ANE te maken, moet u de platformwaarde MacOS-x86-64 aanleveren in het bestand extension.xml, alsook in de opdracht waarmee u de ANE maakt.

   

  Informatie over video-rotatie aanleveren aan ActionScript als metagegevens

  Volgens de ISO/IEC 14996-12:2008-standaard moeten video's informatiematrices aanleveren, zoals bijvoorbeeld Track Header Box en Movie Header Box. Maar de Flash-runtime verwerkt de matrixveldwaarden in Track Header Box en Movie Head Box niet correct. Dit leidt ertoe dat video's niet op de juiste plaats, of niet in de juiste grootte worden weergegeven.

  Dit probleem is nu opgelost in Flash Player-versie 20 doordat videomatrixgegevens worden geleverd aan ActionScript als onderdeel van een metagegevensobject van de onMetaData-gebeurtenis (die een eigenschap is van NetStream.Client). ActionScript-ontwikkelaars kunnen deze matrices gebruiken om de video's correct te renderen.

  Met deze functie kunt u matrixgegevens toepassen op een video-object. Zie hieronder voor een voorbeeld:

  var video:Video = new Video();

  addChild(video);

  var nc:NetConnection = new NetConnection();

  nc.connect(null);

  var ns:NetStream = new NetStream(nc);

  ns.client = {};

  ns.client.onMetaData = ns_onMetaData;

  ns.client.onCuePoint = ns_onCuePoint;

  video.attachNetStream(ns);

  ns.play("Demo.mp4");

  function ns_onMetaData(info:Object):void

  {

  trace("metaData");

  video.x = 0,

  video.y = 0;

  video.width = info.width;

  video.height = info.height;

  var matrix:Matrix = video.transform.matrix; // Lees oude transformatiematrix van Video-object.

  var oldSize:Point = new Point(video.width, video.height);

  var newSize:Point = new Point(Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).x),

  Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).y));

  matrix.translate(-(oldSize.x / 2), -(oldSize.y / 2));

   

  if (info.hasOwnProperty("trackHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.trackHeaderBoxMatrix[0]); // Pas de matrix van Track Header Box van Video Track toe die door deze functie wordt geleverd aan het video-object.

  // trackHeaderBoxMatrix is een array van MatrixObject omdat er een of meer videotracks kunnen zijn.

  if (info.hasOwnProperty("movieHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.movieHeaderBoxMatrix); // Pas de matrix van Movie Header Box toe die door deze functie wordt geleverd aan het video-object.

  matrix.translate((newSize.x / 2), (newSize.y / 2));

  video.transform.matrix = matrix; // Stel de nieuwe matrix in om de matrix van het video-object te transformeren.

  }

   

  function ns_onCuePoint(item:Object):void

  {

  trace("cuePoint");

  }

   

  Deze functie is alleen beschikbaar voor NetStream met een progressieve download.  De functie is niet beschikbaar voor NetStream met RTMP of appendBytes
  enzovoort.  De matrixgegevens die door deze functie worden geleverd, kunnen alleen worden toegepast op een instantie van de Video-klasse.  De gegevens kunnen niet worden toegepast op een StageVideo-klasse.

  De matrixgegevens zijn alleen beschikbaar voor video's die voldoen aan de ISO/IEC 14996-12:2008-standaard.

   

  Afdrukken met PPAPI-vectoren

  Vanaf Flash Player-versie 19 is afdrukken met de vectormethode alleen beschikbaar voor NPAPI, terwijl PPAPI alleen ondersteuning bood voor de bitmapmethode.  Het gevolg was een
  duidelijk zichtbaar verschil in afdrukkwaliteit tussen NPAPI en PPAPI (waarbij NPAPI een betere kwaliteit bood).  Flash Player-versie 20 biedt nu vectorafdrukken voor PPAPI op Windows en dus een betere afdrukervaring met browsers en toepassingen die door PPAPI worden ondersteund. De bitmapmethode wordt nog steeds ondersteund voor inhoud die hierom vraagt.  We verwachten dat afdrukken met de PPAPI-vectormethode voor de Mac in de toekomst via een update beschikbaar wordt.

   

  De Flash Player-instelling "Hardwareversnelling inschakelen" voor Edge en IE op Windows 8/10

  De optie "Hardwareversnelling inschakelen" is geïntroduceerd als ondersteuning voor het handmatig schakelen tussen software- en hardwareversnelde bewerkingen voor de volgende functies:

  Video afspelen

  Stage3D-rendering.

  Hiermee kunnen gebruikers een softwarefallback forceren om weergaveproblemen op te lossen die worden veroorzaakt door foutieve GPU-stuurprogramma's.

   

  Tekenen met instanties

  Met Stage3D API's kunnen ontwikkelaars afbeeldingen uiterst efficiënt renderen via de GPU van een apparaat.  Met deze API's kunnen ontwikkelaars prachtige afbeeldingen
  renderen, maar er kan ook een speciaal scenario optreden waarbij de ontwikkelaar een bepaalde grafische entiteit meermaals wil renderen.  Wat zou een ontwikkelaar bijvoorbeeld doen als hij of zij een uitgestrekt bos met duizenden bomen wil maken?  Misschien heeft de ontwikkelaar een aantal modellen van bomen die kunnen worden gebruikt om een bos te maken met duizenden individuele bomen.  Eén manier om dit doel te bereiken is om net zoveel tekenaanroepen te verzenden als er bomen zijn, en tijdens dit proces de relevante variabelen te veranderen. Elke boom bevindt zich bijvoorbeeld op een andere locatie, en elke boom kan groter of kleiner zijn dan het gemiddelde, enzovoort.  Deze methode waarbij afzonderlijke aanroepen worden verzonden kan erg inefficiënt en tijdrovend zijn.

  In dit soort situaties biedt de nieuwe tekenfunctie met instanties uitkomst.  Met tekenen met instanties kan een ontwikkelaar een bepaald
  model van een grafisch object gebruiken en dit object in een enkel frame meermaals renderen. Hierdoor wordt het aantal aanroepen verminderd en zijn de prestaties op het gebied van rendering en ook de algemene systeemprestaties
  sterk verbeterd.

  Om de tekenfunctie met instanties mogelijk te maken zijn twee nieuwe API's en een extra (iid) register in AGAL geïntroduceerd.  Deze functie vereist dat het apparaat ondersteuning biedt aan het Standard Extended-profiel.

  Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

  Gebruik het VertexBuffer3D-object om een set instantiegegevens te uploaden naar de renderingcontext.  De hoekpuntbuffer bevat de gegevens die nodig zijn om elke instantie in de scènegeometrie te renderen.  Hoekpuntbuffers met instantiegegevens bieden kenmerken die gemeenschappelijk zijn voor alle hoekpunten van een instantie en dienen als invoer voor het hoekpuntshaderprogramma.

  Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

  AGALv3 wordt ook bijgewerkt. Een nieuwe AGAL-registervermelding: "iid" wordt toegevoegd om de huidige instantie-id in de shader te lezen.  Zo is "mov vt0.x, iid" een
  voorbeeld van een AGAL-instructie waarmee instanceID kan worden gelezen naar vt0.x.

  AGALv3 is beschikbaar op: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

  Aannamen en afhankelijkheden

  1) Deze functie wordt alleen ondersteund op apparaten die het Standard Extended-profiel ondersteunen
  2) Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in mobiele apparatuur

   

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 20.0.0.228
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 20.0.0.235
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 20.0.0.228
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 20.0.0.235
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 20.0.0.228
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.554
Flash Player Extended Support-versie 18 (Mac en Windows) 18.0.0.268
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer & Edge 20.0.0.228
Flash Player Mac voor Google Chrome 20.0.0.228
Flash Player Windows voor Google Chrome 20.0.0.228
Flash Player Chrome OS 20.0.0.228
Flash Player Linux voor Google Chrome 20.0.0.228
AIR Desktop Runtime (Win) 20.0.0.204
AIR Desktop Runtime (Mac) 20.0.0.204
AIR Runtime (Android) 20.0.0.204
AIR SDK & Compiler (Windows) 20.0.0.204
AIR SDK & Compiler (Mac) 20.0.0.204
AIR SDK (Windows) 20.0.0.204
AIR SDK (Mac) 20.0.0.204

Bekende problemen

AIR

 • [Android 6]: Stage3D AIR-toepassing komt niet naar voren vanuit achtergrond (4083403)
 • [iOS] Apparaat loopt vast als CustomClass wordt gebruikt in Main-worker en Background-worker (4068748)
 • Met ASC2.0 gecompileerde app loopt vast met Type Coercion-fout voor MovieClips in SWC. (3592482)
 • [WIN10][StageWebView] Sommige hoofdletters kunnen niet worden ingevoerd in een invoervak voor formulieren [4091451]

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB15-32 Adobe Flash Player en AIR

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 20

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 31 als doel instellen door "-swf-version=31" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 20 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 20 SDK.  U doet dit door de AIR 20 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).  
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=31" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 31 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 20-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 20 Bijwerken naar de AIR 20-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 20-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 20. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 20 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 20-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 20-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/20.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten voor Flash Player en Adobe AIR.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u dit document 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
maandag 21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
donderdag 12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
donderdag 5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtme) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtme) 13.0.0.111
APSB14-14
28 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.206
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.279
APSB14-13
16 april 2014 Flash Player Desktop (Mac) 13.0.0.201  
8 april 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.182
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.275
AIR (SDK & Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 maart 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.77
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.272
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.70
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.269
AIR (SDK & Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 februari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.44
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.261
APSB14-04
14 januari 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 12.0.0.38
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.260
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 december 2013 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 11.9.900.170
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 11.7.700.257
AIR (Win, Mac, iOS, & Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid