Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 21.

12 mei 2016

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

21 april 2016

In deze release is Flash Player NPAPI voor OSX bijgewerkt om een probleem op te lossen die van invloed was op bepaalde Mac-videokaarten.

12 april 2016

In deze release is AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

8 april 2016

In deze release is Flash Player voor Google Chrome bijgewerkt om een softwarefout te corrigeren waardoor het Flash Player-contextmenu werd getoond nadat de gebruikers op de rechtermuisknop had geklikt, ook al werd door de inhoud geprobeerd om deze weergave te onderdrukken.

7 april 2016

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

23 maart 2016

In deze release is Flash Player bijgewerkt met een belangrijke correctie die van invloed was op een subset van de Flash-inhoud voor games.

10 maart 2016

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met nieuwe en verbeterde functies, belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien.  Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.

 

Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release.  Als zich problemen voordoen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door deze te publiceren in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe Bug Database - https://bugbase.adobe.com
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android. Vanaf versie 21 wordt de ondersteuning van Adobe AIR voor Adobe Access afgebouwd. Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

12 mei 2016

Flash Player

 • Ga bij problemen met afbreking en afdrukken naar http://www.usflashmap.com/ (4129993)
 • [Alleen Pepper] Problemen met verwerking van aangepaste klik met rechtermuisknop van Flash Player (4136373)
 • Het metateken voor spaties (\s) bevat geen vaste spaties meer (spaties die niet worden afgebroken) (\xA0) (4137804)

 

AIR

 • [iOS][Win] IPA's die zijn ingepakt op een Windows-computer kunnen niet worden ingediend bij de Apple App Store. De fout 'This build is invalid' (Ongeldige build) treedt op bij het maken van verbinding met iTunes (4144943)

 

21 april 2016

Flash Player

 • Problemen opgelost met instabiliteit bij bepaalde Mac-videokaarten

 

12 april 2016

AIR

 • Publisher - Onbekende waarschuwing tijdens installatie op Mac OSX met Adobe AIR 21 [4132039]

 

8 april 2016

Flash Player

 • [PPAPI Chrome] Handler voor rechtsklikken functioneert niet in versie 21.0.0.213 in Google Chrome [4136275]

 

7 april 2016

Flash Player

 • API met DisplayObject.scrollRect gewijzigd omdat achterwaartse compatibiliteit niet functioneerde [4130875]
 • Mini-/microgames Animal Jamworden plotselingafgesloten na beperkte afspeeltijd [4130309]
 • Gapminder World toont een OOM-bericht [4127403]
 • [Mac][NPAPI] Framerate versnelt bij het aanroepen van JavaScript vanuit Flash op enterFrame [4127305]
 • Fout 1508: De opgegeven waarde voor het sourceRect-argument is ongeldig en een uitzondering wordt weergegeven [4118087]
   

23 maart 2016

Flash Player

 • Significante afname van prestaties tijdens het lezen/schrijven van LSO's [4127545]

 

10 maart 2016

Flash Player

 • Browser loopt vast bij het spelen van een game-SWF-bestand [4109643]
 • De inhoud van Flash loopt vast bij games die zijn ontworpen in ActionScript2 [4109228]
 • OOM geobserveerd in een educatief programma [4111701]
 • gotoAndStop functioneert incorrect [4109904]
 • Windows 10 Firefox: toegang tot microfoon functioneert niet [4040485]

AIR

 • AIR-apps die zijn gemaakt op basis van SDK versie 20, worden niet geaccepteerd in de Mac App Store [4109779]
 • AIR-toepassing stopt onverwachts tijdens het maken van een Netgroup in een AS3-worker [4081973]
 • [iOS] Kan geen koppeling maken met ImageIO.framework tijdens het targeten van iOS (4113460)
 • [Android] Apps in de GPU-modus lopen vast bij apparaten met Tegra K1-GPU. (4110848)
 • Android 6: Stage3D AIR-toepassing komt niet naar voren vanuit achtergrond (4075177)
 • ATF-structuren (met JPEG-compressie) worden niet correct gerenderd op MALI-GPU. [4073529]
 • [iOS] Inpakfout wordt weergegeven in Flex-app waarbij TextField is ingesteld voorniet-interpretatiemodus (bijvoorbeeld Ipa-app-store) op Macintosh (4111322)
 • [iOS & Android] Pictogrambestanden worden gedupliceerd bij het inpakken van iOS-, Android-versies (4100164)
 • [iOS] Programma loopt vast tijdens foutopsporing op iOS 7 (4079709)
 • [iOS] Fout treedt op bij het compileren van een lege app met behulp van Xcode 7.2 naar iOS Simulator in Adobe CC 2015. (4103483)
 • [iOS] Verkeerde rotatie in IOS 7 (4098845)
 • [iOS] Toepassingsversie wordt niet herinnerd in Flash Pro wanneer AIR-SDK wordt gewijzigd in 20.0. (4088603)
 • [iOS] ld: bibliotheek niet gevonden voor -lstdc++ fout in Windows 10 tijdens het inpakken van een IPA met de -platformsdk markering (4101836)

Nieuwe functies

 

  GPU-geheugeninformatie in Context3D

  Wanneer een Context3D-object wordt gemaakt, wijzen ontwikkelaars geheugen toe aan verschillende Stage3D-structuren, waaronder indexbuffers, vertexbuffers, structuren en programma's. Voorafgaand aan Flash en AIR 21 kon het geheugen dat was toegewezen door de huidige Context3D alleen worden geverifieerd via waarden die in Scout werden getoond. De nieuwe versie van Flash Player en AIR 21 bevat een nieuwe eigenschap in de context3D-klasse, namelijk 'totalGPUMemory'. Met deze eigenschap kunt u het totale GPU-geheugen ophalen dat wordt gebruikt door indexbuffers, vertexbuffers, structuren en programma's die via Context3D zijn gemaakt.

  De totale waarde kan worden opgehaald door eigenschap "Context3D.totalGPUMemory;".

  De waarde van deze eigenschap staat in bytes. De standaardwaarde is 0. De informatie is alleen beschikbaar in de directe modus voor mobiele apparaten, en in de directe modus en GPU-modus voor bureaublad-pc's (gebruik van <renderMode>gpu</renderMode> op bureaublad-pc's valt terug op <renderMode>direct</renderMode>). Deze eigenschap kan worden gebruikt bij SWF-versie 32 en hoger.

   

  Ondesteuning voor browserzoomfactor in Firefox

  We hebben de ondersteuning uitgebreid van de browserzoomfunctie waarbij schaling van de Flash-inhoud in de internetbrowser wordt voorgesteld als reactie op een zoomfactorwijziging van internetpagina's. Deze functie is als beschikbaar voor de ActiveX- en PPAPI-insteekmodule (koppeling).

  De functie is beschikbaar vanaf Flash Player-versie 21 en is momenteel beschikbaar op Firefox Nightly 45.0a1. De officiële Firefox-versie waarin deze functie wordt ondersteund moet nog worden aangekondigd.

   

  PPAPI-vectorafdrukken op OSX

  Vanaf Flash Player-versie 19 is afdrukken met de vectormethode alleen beschikbaar voor NPAPI, terwijl PPAPI alleen ondersteuning bood voor de bitmapmethode. Het gevolg was een duidelijk zichtbaar verschil in afdrukkwaliteit tussen NPAPI en PPAPI (waarbij NPAPI een betere kwaliteit bood). In versie 20 hebben we ondersteuning voor PPAPI-vectorafdrukken voor Windows toegevoegd.  Versie 21 biedt nu PPAPI-vectorafdrukken voor OSX en dus een betere afdrukervaring met browsers en toepassingen die door PPAPI worden ondersteund. De functie voor het afdrukken van bitmaps is blijvend ondersteund en wordt gebruikt wanneer daarom wordt gevraagd door de specifieke inhoud.

   

  Vereenvoudigde LSO-gebruikersinterface

  Flash Player biedt een per domein/SWF-optie om lokaal gedeelde objecten op te slaan op het systeem van de gebruiker. Voorheen konden gebruikers aangeven tot welke grootte een LSO op de computer kon worden opgeslagen door een domein of SWF. De opties voor de LSO-gebruikersinterface zijn nu vereenvoudigd. Deze eenvoudige LSO-functie verandert het machtigingsschema en de verwante dialoogvensters, zodat alleen de keuze toestaan/weigeren mogelijk is. Bovendien geldt er nu een universele, rationele bovenste limiet voor de grootte van de LSO. Eindgebruikers kunnen de grootte van de LSO's niet langer specificeren (maar ze kunnen wel toestaan of weigeren dat de LSO's worden gemaakt).

   

  Automatisch afspelen van media voor iOS en Android

  Vanaf AIR 21 is ondersteuning toegevoegd voor het automatisch afspelen van media in AIR iOS- en Android-toepassingen. Met deze functie kunnen ActionScript-ontwikkelaars ervoor zorgen dat media automatisch wordt afgespeeld in hun toepassingen. Om dit mogelijk te maken, moet de functie voor automatisch afspelen ook zijn ingeschakeld in de HTML5-videotag. (Meer informatie over de HTML5 StageWebView-videotag vindt u op: http://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp).

  Gebruik SWF-versie 32 of hoger en naamruimte-versie 21.0 of hoger om toegang te krijgen tot deze functie.

  var webView:StageWebView = new StageWebView();

  webView.stage = stage;

  webView.viewPort = new Rectangle( 0, 0, 400, 300 );

  webView.mediaPlaybackRequiresUserAction = false;// Om automatisch afspelen in de gegeven internetweergave in te schakelen

  webView.addEventListener(Event.COMPLETE, <handleComplete>);

  webView.addEventListener(ErrorEvent.ERROR, <handleError>);

  webView.loadURL("http://any/webpage/with/autoplay/enabled/video.html")

   

  Android StageWebView-foutopsporing

  Vanaf AIR 21 kunnen ontwerpers met de functie StageWebView-foutopsporing eventuele fouten opsporen in webinhoud (HTML / CSS / JavaScript) die wordt gebruikt in AIR Android-toepassingen. Een ActionScript-ontwikkelaar moet de optie webContentsDebuggingEnabled instellen op True in de toepassingsdescriptor om StageWebView-foutopsporing in hun AIR-toepassing mogelijk te maken. Daarna hoeft u het Android-apparaat alleen maar via de USB-kabel aan te sluiten op uw computer en naar chrome://inspect te navigeren om foutopsporing van de ingesloten webinhoud in uw AIR-toepassing uit te kunnen voeren. Deze functie is beschikbaar op apparaten met Android 4.4 en hoger.  Google Chrome moet versie 45 of hoger zijn.

  Gebruik naamruimte-functie versie 21.0 of hoger om toegang te krijgen tot deze functie.

  <android>

  <!-- Geeft aan of webContents(HTML/CSS/JavaScript) kan worden geïnspecteerd in de browser. Deze functie is optioneel. De standaardwaarde is 'false' -->

  <webContentsDebuggingEnabled>true</webContentsDebuggingEnabled>

  </android>

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 21.0.0.242
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 21.0.0.242
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 21.0.0.242
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 21.0.0.242
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 21.0.0.242
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.621
Flash Player Mac met uitgebreide ondersteuning versie 18 - NPAPI 18.0.0.352
Flash Player Mac met uitgebreide ondersteuning versie 18 - ActiveX 18.0.0.352
Flash Player Windows met uitgebreide ondersteuning versie 18 - NPAPI 18.0.0.352
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 21.0.0.242
Flash Player Mac voor Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player Windows voor Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player Chrome OS 21.0.0.242
Flash Player Linux voor Google Chrome 21.0.0.242
AIR Desktop Runtime (Win) 21.0.0.215
AIR Desktop Runtime (Mac) 21.0.0.215
AIR Runtime (Android) 21.0.0.176
AIR SDK & Compiler (Windows) 21.0.0.215
AIR SDK & Compiler (Mac) 21.0.0.215
AIR SDK (Windows) 21.0.0.215
AIR SDK (Mac) 21.0.0.215

Bekende problemen

Flash Player

 • Flash Player wordt afgesloten als de eigenschap 'totalFrames' van een geladen vluchtig filmfragment wordt geopend (4127339)

AIR

 • [Android] Toepassing loopt vast door het lezen van de 'position'-eigenschap van de asynchroon geopende FileStream nadat er gegevens van de Socket zijn geschreven (4123440)
 • [iOS] Apparaat loopt vast als CustomClass wordt gebruikt in Main-worker en Background-worker (4068748)
 • [WIN10][StageWebView] Sommige hoofdletters kunnen niet worden ingevoerd in een invoervak voor formulieren [4091451]

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB16-15 Adobe Flash Player en AIR

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 21

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 32 als doel instellen door "-swf-version=32" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 21 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 21 SDK.  U doet dit door de AIR 21 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=32" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 32 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 21-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 21 Bijwerken naar de AIR 21-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 21-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 21. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 21 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 21-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 21-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/21.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14