Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 22.

1 september 2016

In de release van vandaag heeft Microsoft Flash Player voor Edge op Windows 10 bijgewerkt met een belangrijke softwarecorrectie.  Gebruikers van Windows 10 ontvangen deze update via het normale Windows Update-mechanisme.  Deze correctie is niet van toepassing op de overige versies van Flash Player.

 

12 juli 2016

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

16 juni 2016

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.

 

Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien.  Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.

 

Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release.  Als zich problemen voordoen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door deze te publiceren in onze openbare foutendatabase.  Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze community.

Adobe Bug Database - https://bugbase.adobe.com
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android.  Vanaf Adobe AIR versie 21 wordt de ondersteuning voor Adobe Access afgebouwd.  Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

1 september 2016

Flash Player

 • Softwarecorrectie toegepast die voorkomt dat Flash Player kan vastlopen bij sommige klanten van Microsoft Edge

 

14 juli 2016

Flash Player

 • Fout opgelost in installatieprogramma. De fout zorgde ervoor dat een onjuist dialoogvenster werd weergegeven op systemen waarop Internet Explorer werd uitgevoerd tijdens bepaalde updates.

 

12 juli 2016

Flash Player

 • In Adobe Reader ingesloten Flash Player wordt niet geladen in Firefox en Internet Explorer (4167793)
 • Zwart scherm is waargenomen bij de online toetsingssoftware Secureclient waarbij Activex wordt gebruikt (4167280)
 • [Windows] Zwart scherm verschijnt en de inhoud wordt niet geladen (4165783) 
 • [Windows] Zwarte artefacten verschijnen tijdens het afspelen van 3D-inhoud (4166319)

 

16 juni 2016

Flash Player

 • Uitzonderingsfout bij SecurityError.prototype in Dictionary [4100136]
 • Bij afdrukken via FlexPrintJob ontbreekt de rand van de knop Afdrukken [4136816]
 • Player loopt vast als de eigenschap 'totalFrames' van een geladen vluchtig filmfragment wordt geopend [4127339]
 • XML-kenmerken ontvangen willekeurig null-tekens [4100928]
 • Met PPAPI afgedrukte rechthoek wordt verschoven van positie [4119300]
 • [Alleen Chrome] Bij de staande afdrukmodus worden objecten kleiner afgedrukt dan bij de liggende afdrukmodus [4122310]
 • Fout 1508 bij DisplayObject.setScrollRect [4150980]
 • Metateken [\s] voor spaties bevat geen vaste spaties [\xA0] [4138365]
 • Fout nr. 1508 wordt weergegeven op enkele sites waarbij een leeg scherm wordt weergegeven na de foutmelding [4136470]

 

AIR

 • [WIN10][StageWebView] Sommige hoofdletters kunnen niet worden ingevoerd in een invoervak voor formulieren [4091451]
 • [Win10] AIR stopt onverwacht bij het instantiëren van een camera op Surface 4 [4086185]
 • Toepassing toont fout nr. 2031 als SecureSocket probeert verbinding te maken met een niet-TLS serversocket [4049565]
 • [iOS] App loopt vast tijdens compilatie met AIR 20 of hoger [4151370]
 • [iOS9] AIR loopt vast bij  gebruik van geluid in achtergrondmodus [4083774]
 • [iOS] [Win SDK] Compilatie mislukt bij uitvoering van ld64-fout bij inpak-IPA op Windows-computer met de waarde yes voor -hideAneLibSymbols [4118588]
 • [iOS][Android] StageText: FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE-gebeurtenis toegevoegd waardoor preventDefault[] het verlies aan focus kan annuleren [4057869]
 • [iOS] UIBackgroundModes voor 'locatie' functioneert niet [4136086]
 • [iOS] App loopt vast na push-melding voor lidmaatschap [4137024]
 • [iOS] App loopt vast bij aanroepen van CameraUI [4148590]
 • [iOS] Specifieke toepassing loopt vast wanneer deze van de achtergrond naar de voorgrond wordt gehaald
 • [iOS] Bengali [of Hindi]-tekens worden weergegeven als een leeg vak wanneer de gebruiker buiten het tekstveld klikt nadat hij Bengali [of Hindi]-tekens in het tekstveld heeft getypt. [3975752]
 • [iOS][Win] IPA's die zijn ingepakt op een Windows-computer kunnen niet worden ingediend bij de Apple App Store. De fout 'This build is invalid' (Ongeldige build) treedt op bij het maken van verbinding met iTunes
 • [iOS][Win] Installatiefout: ApplicationVerificationFailed-bericht wordt weergegeven bij installatie van IPA met de opdracht adt als er zich een info plist bevindt in de elementen of ANE
 • [Android] FocusEvent.MouseFocusChange-gebeurtenis moet worden toegevoegd aan StageText in Android ‐ 3797220
 • [Android] Geheugenprobleem bij airSDK20 [4101613]
 • [Android] FLV-video's functioneren niet met StageVideo [3943664]
 • [Android] App loopt vast bij invoeren van Unicode-emoticons [4118744]
 • ATF met RGB888-indeling worden niet correct gerenderd [4154433]
 • ANE die is gecompileerd met AIR 22 functioneert niet meer [4146925]

Nieuwe functies

  Wijzigingen in videopipeline voor Android AIR

  Naar aanleiding van aanbevelingen van Google en om gelijke tred te houden met de toekomstige ontwikkelingen van het besturingssysteem, hebben we aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop we videocodecs gebruiken voor het decoderen op AIR Android.  Dit is niet van invloed op de functionaliteit of prestaties voor een AS-ontwikkelaar.  Als u echter problemen ervaart met uw AIR Android-toepassing, kunt u dat ons melden via https://bugbase.adobe.com.

   

  Cross-channel-versie van Flash Player installeren op OSX

  Als u een bèta-versie installeert over een releaseversie (of omgekeerd), moet u vanaf Flash Player versie 22 eerst de geïnstalleerde versie verwijderen voordat u de cross-channel versie installeert.

  Als u bijvoorbeeld een huidige releaseversie hebt geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen met de bèta-uninstaller voordat u de bèta-versie installeert. De bèta-versie moet ook worden verwijderd met behulp van de bèta-uninstaller voordat de huidige releaseversie wordt geïnstalleerd.

  Opmerking: door de wijziging ligt deze versie in lijn met Flash Player voor Windows, waarin deze functie sinds versie 14 beschikbaar is.

   

  EnableLocalAppData 

  Flash-toepassingen gebruiken de map Appdata /Roaming (C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player) om informatie op te slaan zoals LSO's (Local Shared Objects), logbestanden enz. Als deze map wordt doorverwezen naar een netwerkstation, zoals het geval is in enterprise-omgevingen, kunnen er prestatie- en beveiligingsproblemen optreden. Met deze functie voorzien we in een nieuwe eigenschap voor mms . cfg, namelijk EnableLocalAppData. Als deze eigenschap is ingesteld, wordt de map Macromedia (waar de Flash-toepassingsgegevens worden opgeslagen) in de map AppData/Local geplaatst (C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Macromedia\Flash Player). Met behulp van EnableLocalAppData kunnen gebruikers de AppData-map op hun computer op een netwerklocatie plaatsen, zonder dat hierdoor de Flash-toepassingsgegevens of -logboekprestaties worden beïnvloed. Gebruikers kunnen EnableLocalAppData instellen door de waarden EnableLocalAppData=1, EnableLocalAppData=yes, of EnableLocalAppData=true toe te voegen in mms.cfg. 

   

  HiDPI-ondersteuning voor AIR Windows

  Vanaf AIR 22 bieden we HiDPI-ondersteuning voor AIR Desktop op Windows, waardoor AIR-inhoud met een hogere kwaliteit wordt weergegeven op HiDPI-schermen. Deze functie is gebaseerd op het concept van schaling door hogere pixeldichtheid in plaats van pixelverdubbeling. Deze functie is al beschikbaar voor AIR op Mac Retina-schermen.

  Als u de bovengenoemde functie wilt implementeren in uw AIR-toepassing, moet u de waarde voor requestedDisplayResolution instellen op ‘high’ in het descriptorbestand van uw toepassing.

  <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

  stage.contentsScaleFactor

  AIR-inhoud wordt geschaald op basis van de waarde van stage.contentsScaleFactor. Waarbij de waarde van stage.contentsScaleFactor als volgt wordt berekend: 

  stage.contentsScaleFactor = huidige DPI / DPI bij 100% (de DPI bij 100% voor Windows-systemen is standaard ingesteld op 96)

  Sommige inhoud op Windows wordt echter alleen geschaald nadat de gebruiker zich eerst afmeldt en vervolgens weer aanmeldt zoals wordt verzocht door het besturingssysteem. Als er een extra scherm op uw systeem is aangesloten, wordt de AIR-app geschaald op basis van het DPI-niveau van het desbetreffende scherm, waarbij voor elk scherm een eigen DPI-niveau kan gelden.  Weergaven met hoge kwaliteit beslaan de Stage3D-inhoud, vectorelementen en tekst, terwijl de bitmapelementen met hoge resolutie beschikbaar moeten worden gemaakt door de ontwikkelaar.  

  De Stage3D-backbuffer moet worden geconfigureerd naar de backbuffer met de hoge resolutie. Dit kan door Context3D.configureBackBuffer aan te roepen en de parameter wantsBestResolution in te stellen op de waarde True.  

  Het aantal schermpixels voor de inhoud wordt als volgt berekend: Flash-pixels aan ActionScript-zijde * Schaalfactor van inhoud * Schaalfactor van inhoud

   

  Anti-aliasing (renderen naar structuur) voor AIR Mobile

  Anti-aliasing is nuttig bij het verbeteren van de waargenomen afbeeldingskwaliteit in toepassingen. Multi-sampling anti-aliasing (MSAA) op basis van hardware is nu beschikbaar voor beide Mobile-platforms, dat wil zeggen iOS en Android met behulp van de Contex3D.setRenderToTexture-API.

  Deze functie was eerder al beschikbaar voor Desktop en Flash Player.

  Als u MSAA wilt inschakelen, verandert u het niveau van 0 naar 2. Hiervoor gebruikt u Context3D.setRenderToTexture.

  Hieronder staan de effecten van de verschillende waarden voor anti-aliasing:

  0 = 1 subsample, geen anti-aliasing

  1=2 subsamples, medium anti-aliasing

  2=4 subsamples, hoge mate van anti-aliasing.

  Als u een hoger niveau van anti-aliasing biedt (meer dan 2), wordt het niveau beperkt tot ofwel het maximumniveau voor anti-aliasing dat wordt ondersteund door de GPU, of tot de waarde 2.

  Opmerking: deze functie is momenteel niet beschikbaar in configureBackbuffer.

  API-aannames en -afhankelijkheden

  1) Anti-aliasing is niet beschikbaar voor rendering in de softwaremodus.

  2) Als een app anti-aliasing toepast, is daarvoor extra GPU-geheugen nodig. Dit kan leiden tot slechtere prestaties.

   

  Echo-onderdrukking op AIR iOS

  Vanaf AIR 22 hebben AIR-ontwikkelaars toegang tot echo-onderdrukking met AIR iOS-toepassingen.  Akoestische echo's treden op wanneer de uitvoer van de luidsprekers een feedbacklus vormt met de invoer voor de ingebouwde microfoon. Dit levert vreemde echo-artefacten op en vermindert de kwaliteit van de vastgelegde gegevens aanzienlijk.  Akoestische echo's treden ook vaak op als toepassingen samenwerken, waarbij twee of meer partijen een interactief gesprek voeren.  Vanaf AIR 22 en hoger kunnen ontwikkelaars met behulp van AIR op iOS VOIP-toepassingen maken zonder echovorming.

  Deze functie is al beschikbaar op AIR voor desktop.  Om toegang te krijgen tot een Microphone-apparaat gebruiken we meestal Microphone.getMicrophone(), maar deze API retourneert een eenvoudige microfoon die geen akoestische echo's kan elimineren.  Als u akoestische echo's wilt vermijden, moet u een Microphone-instantie ophalen met de volgende API: Microphone.getEnhancedMicrophone(). De microfoon die door deze API wordt geretourneerd beschikt over een functie voor akoestische-echo-onderdrukking.

  Opmerking: de toepassing moet worden ingepakt met de nieuwste AIR SDK 22 of hoger en
  de SWF-versie moet 33 of hoger zijn.

  openbare functie Microphone()

  {

  mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();

  mic.setLoopBack(true);

  mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);

  }

  Beperkingen:
  VOIP-toepassingen werken alleen op RTMP.
  De prestaties van deze functie zijn afhankelijk van de iOS-versie en het type apparaat.
  De API MicrophoneEnhancedOptions wordt inactief in AIR voor iOS.

   

  Ondersteuning voor verbeteringen met betrekking tot multitasking in AIR iOS - Bèta

  In iOS 9 introduceerde Apple verbeteringen met betrekking tot multitasking voor sommige iPad-apparaten. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's.

  https://developer.apple.com/library/ios/releasenotes/General/WhatsNewIniOS/Articles/iOS9.html

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/WindowsViews/Conceptual/AdoptingMultitaskingOniPad/

  We laten u graag weten dat ontwikkelaars nu deze iOS-verbeteringen kunnen gebruiken met AIR 22 (met uitzondering van Afbeelding-in-afbeelding (PIP).

  Hieronder staan de technische richtlijnen waarmee u deze functies kunt opnemen in uw iOS-toepassing op ondersteunde iPads.

  Technische richtlijnen

  Wijzigingen toepassingsdescriptor

  Het descriptorbestand voor toepassingen bevat drie nieuwe labels (multitasking, launchScreen, en assetsCar).

  <iPhone>

      <multitasking>true</multitasking>
      <launchScreen>LaunchScreen.storyboardc</launchScreen>
      <assetsCar>Assets.car</assetsCar>

  <InfoAdditions><![CDATA[
      <key>UIDeviceFamily</key>
          <array>
              <string>1</string>
              <string>2</string>
          </array>
  ]]></InfoAdditions>
  </iPhone>

  De standaardwaarde van de label multitasking is False. Voor ondersteuning van multitasking, moet deze waarde True zijn.  launchScreen en assetsCar staan voor de naam van storyboardc en Asset.car die respectievelijk worden gebruikt. Het launchScreen-bestand is verplicht, maar assetCar is optioneel.

  Opmerking: deze bestanden worden ook gebruikt om de opstartafbeeldingen voor uw app te tonen. Daarom hoeft u de opstartafbeeldingen niet afzonderlijk te leveren bij het inpakken van de IPA voor apparaten met iOS 8 of later. Voor iOS 7 en eerder, moet u deze afbeeldingen wel afzonderlijk inpakken. Conform de richtlijnen van Apple geldt, dat als u de verbeteringen met betrekking tot multitasking wilt ondersteunen, dat uw app alle oriëntatiestatussen moet ondersteunen. In dat geval zijn de volgende labels verplicht.

  <aspectRatio>any</aspectRatio>
  <autoOrients>true</autoOrients>

   

  De bestanden Assets.car en storyboardc maken

  Als u Assets.car- en storyboard.c-bestanden wilt maken voor gebruik in uw multitaskingtoepassing worden gebruikt, moet u als AS-ontwikkelaar beschikken over een Mac met Xcode 7.1 of hoger. 

  Start Xcode op uw Mac en open Bestand -> Nieuw -> Project -> iOS-applicatie -> Single View Application (Applicatie met enkele weergave).

  Geef een naam aan de app en klik op Create (Maken).

  Selecteer 8.0 als implementatiedoel op het algemene tabblad van uw project.

  Klik op Assets.xcassets in de linkerkolom en maak een nieuwe afbeeldingsset, noem deze LaunchImageScreen en voeg de gewenste afbeeldingen toe aan de tijdelijke aanduiding voor afbeeldingen. Voor meer informatie over de afmetingen van de verschillende afbeeldingen, volgt u deze koppeling.
   

  Klik op LaunchScreen.storyboard in de linkerkolom.  

  Rechtsonder in het venster xcode typt u de tekst ‘image’ (afbeelding) in het filtertekstvak.

  Sleep en zet de afbeeldingsweergave neer op LaunchScreen.storyboard.

  Rechtsboven, in de selector voor de afbeeldingsweergave, selecteert u de afbeelding

  Stel de in LaunchImageScreen in die u hierboven hebt gemaakt.

  Sleep de afbeeldingsweergave in het storyboard en bedek het volledige scherm van het storyboard. Klik linksonder op de optie om ontbrekende beperkingen toe te voegen.

  Voer deze native app uit op uw iOS-apparaat (iOS 8 of hoger) en controleer of de opstartafbeelding het gehele scherm beslaat. 

  Ga naar het .app-bestand dat op de locatie van het project in uw bestandssysteem is gemaakt,klik met de rechtermuisknop op het .app-bestand en geef de inhoud van het pakket weer. 

  Kopieer het bestand Assets.car van het pakket, alsook het bestand LaunchScreen.storyboardc vanuit de map Base.lproj.  

  U kunt de app inpakken met de geëxtraheerde Assets.car en LaunchScreen.storyboardc als
  elementen met de volgende ADT-opdracht.  De gewenste gebeurtenissen voor het wijzigen van de afmetingen worden tijdens runtime verzonden voor de verschillende statussen van de app, AS-ontwikkelaars kunnen deze tijdens runtime verwerken.

  <path to adt> -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <.mobileprovision> -keystore <.p12> -storetype pkcs12 -storepass <password> <.ipa> <.xml> <.swf> LaunchScreen.storyboardc Assets.car

   

  Ondersteuning voor Android N Bèta

  AIR-toepassingen die met AIR 21 of lager zijn gemaakt, worden soms niet correct uitgevoerd op de laatste Android N preview-build van Google. De volgende fout kan optreden (zie hieronder).  Dit probleem is opgelost in versie AIR 22 en we raden ontwikkelaars dan ook aan om een upgrade uit te voeren naar AIR SDK 22, zodat kan worden voldaan aan de nieuwe Android-beperkingen.

  Problemen vastgesteld met native bibliotheken van app (zie het logboek voor meer details):
  libCore.so: ongeautoriseerde toegang tot 'libstagefright.so'
  libCore.so: ongeautoriseerde toegang tot 'libutils.so'
  libCore.so: ongeautoriseerde toegang tot 'libui.so'

   

  Flash Player-ondersteuning op systeemniveau voor AIR Desktop-toepassingen

  Vanaf AIR 22 kunnen toepassingen die SWF-inhoud via het HTML-besturingselement (WebKit) afspelen, de Flash Player NPAPI op systeemniveau laden die door Adobe wordt geboden (https://get.adobe.com/flashplayer).  Als deze insteekmodule niet beschikbaar is op het computersysteem, wordt de eindgebruiker gevraagd om de insteekmodule van Adobe te downloaden en installeren.

   

  De standaardtaal van Flash Player overschrijven via mms.cfg

  Met deze functie kunnen gebruikers de standaardtaal van Flash Player wijzigen door de eigenschap DefaultLanguage in mms.cfg in te stellen.  De standaardtaal voor Flash Player wordt ingesteld op de taal die wordt aangegeven in de DefaultLanguage-sleutel van het mms.cfg-bestand. Dit gebeurt ongeacht de systeemtaal.

  Opmerking: ‘J’ geeft aan dat de taal van Flash Player wordt overschreven door de taal die is opgegeven in de eigenschap DefaultLanguage, terwijl ‘N’ betekent dat de waarde ‘en’ wordt toegekend voor de geconfigureerde taal.

  Deze functie is van toepassing op zowel Flash Player (alle typen insteekmodule) als AIR.

  DefaultLanguage kan elke waarde in de onderstaande tabel hebben:

Taal Waarde Ondersteuning
    Win Mac PPAPI
    FP AIR FP AIR FP
Arabisch ar J J J N N
Bulgaars bg J J J N N
Tsjechisch cs J J J J J
Deens da J J J N N
Duits de J J J J J
Grieks el J J J N N
Engels en J J J J J
Engels -Verenigd Koninkrijk en_gb J J J J N
Spaans es J J J J J
Ests et J J J N N
Fins fi J J J N N
Frans fr J J J J J
Hebreeuws he J J J N N
Kroatisch hr J J J N N
Hongaars hu J J J N N
Italiaans it J J J J J
Japans ja J J J J J
Koreaans ko J J J J J
Azerbeidzjaans lt J J J N N
Lets lv J J J N N
Noors nb J J J N N
Nederlands nl J J J J J
Pools pl J J J J J
Portugees pt J J J J J
Portugees - Portugal pt_pt J J J J N
Roemeens ro J J J N N
Russisch ru J J J J J
Slowaaks sk J J J N N
Sloveens sl J J J N N
Servisch sr J J J N N
Zweeds sv J J J J J
Thais th J J J N N
Turks tr J J J J J
Oekraïens uk J J J N N
Chinees - China  zh-CN J J J J J
Chinees - Taiwan- regio zh-TW J J J J J

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 22.0.0.210
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 22.0.0.209
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 22.0.0.209
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 22.0.0.209
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 22.0.0.209
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.632
Flash Player Mac met uitgebreide ondersteuning versie 18 - NPAPI 18.0.0.366
Flash Player Mac met uitgebreide ondersteuning versie 18 - ActiveX 18.0.0.366
Flash Player Windows met uitgebreide ondersteuning versie 18 - NPAPI 18.0.0.366
Flash Player Windows 10 voor Internet Explorer en Edge 22.0.0.211
Flash Player Windows 8.1 voor Internet Explorer en Edge 22.0.0.209
Flash Player Mac voor Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player Windows voor Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player Chrome OS 22.0.0.209
Flash Player Linux voor Google Chrome 22.0.0.209
AIR Desktop Runtime (Win) 22.0.0.153
AIR Desktop Runtime (Mac) 22.0.0.153
AIR Runtime (Android) 22.0.0.153
AIR SDK & Compiler (Windows) 22.0.0.153
AIR SDK & Compiler (Mac) 22.0.0.153
AIR SDK (Windows) 22.0.0.153
AIR SDK (Mac) 22.0.0.153
22.0.0.209

Bekende problemen

Flash Player

 • Het schrijven in een gedeelde byteArray vanaf een worker-element gaat trager dan voorheen (4170367)

AIR

 • [Android] De waarde voor de hoogte van softKeyboardRect is onjuist (4085072)
 • [iOS] App die de functie voor gelijktijdigheid gebruikt, wordt afgesloten (loopt vast?) wanneer een klasse wordt geïnstantieerd voor het SWF-bestand van het worker-element (4067035)
 • [iOS] CameraRoll op iOS retourneert bitmap in onjuiste oriëntatie (4070057)
 • [iOS] De functie voor sharedobjects mislukt bij weinig opslagruimte (3711301)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB16-25 Adobe Flash Player
APSB16-23 Adobe AIR

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 22

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 33 als doel instellen door "-swf-version=33" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • Download het nieuwe bestand playerglobal .swc voor Flash Player 22 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 22 SDK.  U doet dit door de AIR 21 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=33" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 33 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 22-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 22 Bijwerken naar de AIR 22-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 22-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 22. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 22 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 22-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 22-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/22.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
1 september 2016
Flash Player (Win 10 ActiveX) 22.0.0.211
 
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14