Opmerkingen bij de release voor Flash Player en 23 AIR 23

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 23.

8 november 2016

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

26 oktober 2016

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke beveiligingsupdates.

 

11 oktober 2016

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

13 september 2016

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze community.

Adobe Bug Database - https://bugbase.adobe.com
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android.  Vanaf Adobe AIR versie 21 wordt de ondersteuning voor Adobe Access afgebouwd.  Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

8 november 2016

Flash Player

 • Correcties op gebied van stabiliteitsfouten en beveiliging

 

26 oktober 2016

Flash Player

 • Beveiligingscorrecties

 

11 oktober 2016

Flash Player

 • [Mac] Flash Player wordt onverwachts afgesloten bij het afspelen van Forge of Empires op Firefox (4190467))
 • [Chrome] Ctrl+C en Ctrl+V werken niet met CAPS ON in Flex (4186251)
 • [WinXP/Vista][PPAPI] De fout 'Couldn't load plugin' (Kan insteekmodule niet laden) wordt weergegeven wanneer u Flash-inhoud wilt weergeven op Opera & Chromium (4186169)
   

13 september 2016

Flash Player

 • Applicatie met ingesloten ActiveX (f-in-box) loopt vast (4176988)

AIR

 • [iOS] ld-64 Compilatie kan niet worden opgehaald bij het inpakken van een app met meerdere SWF-en ANE-bestanden (4182822)
 • [iOS] Capabilities.screenDPI genereert een incorrecte waarde bij de AIR 22-simulator (4157457)
 • [iOS] Context3D.drawToBitmapData gebruikt incorrecte verschuiving bij mobiel apparaat (4147414)
 • [iOS] Bij TextField met TextFieldType.INPUT wordt de tekst aan de linkerzijde afgeknipt wanneer de focus op het tekstveld wordt geplaatst (4009346)
 • [iOS] StageWebView laat toepassing vastlopen (4180325)
 • [Android] Weergave van MP4-video volledig opgebroken in Air 22 bij alle versies van Android (4167492)
 • [Android] Volledig scherm-weergavestatussen moeten de immersieve modus gebruiken op Android 4.4+ (4100625)
 • [Android] OpenSSL-bibliotheek bijgewerkt naar versie 1.0.2h
 • [iOS] App die gelijktijdige aanroepen gebruikt wordt afgesloten wanneer een klasse wordt gestart op het worker-SWF-bestand (4067035)
 • [iOS] CameraRoll op iOS retourneert bitmap in onjuiste oriëntatie (4070057)
 • [iOS] [Windows] Fout, ld : in section __TEXT,__text reloc 153: R_ABS reloc maar geen absoluut symbool bij doeladres voor architectuur arm64 tijdens het inpakken van toepassing met Social.ane terwijl de markering -hideAneLibSymbols met de waarde yes wordt gebruikt (4005515)
 • [iOS] De functie voor sharedobjects mislukt bij weinig opslagruimte (3711301)
 • TextField contextMenu wordt met verschuiving weergegeven bij HiDPI-schermen (4177810)

Nieuwe functies

Mozilla NPAPI AsyncDrawing-ondersteuning

AsyncDrawing verwijst naar de methode die door de browser en Flash Player wordt gebruikt om een bitmapoppervlak uit te wisselen in gevallen waarin Flash Player de SWF-inhoud tekent. Deze methode wordt alleen gebruikt wanneer het werkgebied wordt samengesteld met de overige inhoud van het browservenster. Deze functie staat toe dat wmode met de instelling ‘direct’ (wmode dekkend en transparant) zich kan gedragen als 'vensterloos’ bij hardwareversneld asynchroon tekenen. De functie wordt niet gebruikt in de modus voor volledig scherm of de modus met vensters, waarbij de insteekmodule direct in zijn eigen venster gaat tekenen. Als asynchroon tekenen om welke reden dan ook niet beschikbaar is, gebruikt de insteekmodule het bestaande synchrone tekenmodel.

AsyncDrawing wordt alleen ondersteund in de NPAPI-insteekmodule voor Windows-desktopplatforms. De functie is momenteel beschikbaar vanaf FP-versie 23.0 in Firefox Nightly 51.0a1. Welke Firefox-versies ondersteuning bieden voor deze functie moet nog worden aangekondigd. Welk pad voor AsyncDrawing wordt gebruikt (hardware of software) is afhankelijk van het feit of de browser ondersteuning biedt voor de AsyncDrawing-modi hardware of software.

Als u de ondersteuning voor AsynchronousDrawing wilt uitschakelen in Firefox, gaat u naar ‘about:config’ in de zoekbalk van de browser en stelt u de instelling ‘dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled’ in op False.

 

 

HSTS-ondersteuning in Flash Player

Vanaf Flash Player 23 is ondersteuning voor HSTS (HTTP Strict Transport Security) beschikbaar. HSTS is een IETF-standaard waardoor gebruiker-agents (browsers) worden verplicht om HTTPS te gebruiken voor communicatiedoeleinden, in plaats van HTTP. De HTTPS-respons werkt soms met een STS-kopveld (Strict-Transport-Security) waardoor de gebruiker-agent wordt vereist om eventuele volgende aanvragen ook in te dienen met het HTTPS-protocol. Flash Player herkent vanaf nu de STS-kop bij een HTTPS-respons.

Dit is met name handig wanneer een SWF een ander (onderliggend) SWF-bestand aanroept dat aanwezig is in een HSTS-server. Flash Player herkent dan de STS-kop in de desbetreffende respons en alle volgende aanvragen bij hetzelfde domein worden uitgevoerd met het HTTPS-protocol. Deze functie is vooral nuttig voor het verminderen van risico's op het ongewenst overnemen van cookies en andere gevallen van hijacking.

 

 

Standaard uitschakelen van 'local-with-filesystem'-toegang in Flash Player

Vanaf Flash Player 23 worden 'local-with-network'-machtigingen toegepast op alle lokale SWF-inhoud, onafhankelijk van de voorkeuren die zijn ingesteld tijdens de compilatie.

Achtergrond:
Wanneer Flash (SWF)-inhoud wordt afgespeeld vanaf het lokale bestandssysteem, kunnen ontwikkelaars traditioneel inhoud zo configureren dat deze exclusief kan lezen van het bestandssysteem of communiceren met het netwerk. Toen deze functionaliteit zo'n tien jaar geleden werd geïntroduceerd, bood dat een interessante reeks toepassingen, van eenvoudige games tot interactieve kiosken. Binnen de context van de hedendaagse internetbeveiliging geloven we dat het nu tijd is om deze functie voor het lokale bestandssysteem in de browserinsteekmodule te verwijderen. Tegelijkertijd biedt Adobe AIR al een tijdlang een robuuste en volwaardige oplossing voor het leveren van ActionScript-inhoud als een op zichzelf staande toepassing.

Deze wijziging is niet van invloed op de grote meerderheid van Flash Player-gebruikers of op de meeste Flash Player-inhoud. De wijziging heeft alleen betrekking op Flash-inhoud die via de browser wordt afgespeeld vanaf het lokale bestandssysteem. Er verandert dus niets voor Flash-inhoud die wordt gehost op internet en lokale internetservers, en ook niet voor Flash Player als zelfstandige toepassing. Als u deze functionaliteit toch wenst te gebruiken, kunnen deze bestanden worden toegevoegd aan de lijst met vertrouwde locaties in Flash Player.

Oplossingen voor oude (legacy) inhoud:
We benadrukken dat u deze besturingselementen alleen mag omzeilen om inhoud in te schakelen van bronnen die worden vertrouwd door uw gebruikers.

Voor individuele gebruikers:
Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera en Safari:
Ga op de desbetreffende computer naar Flash Player Settings Manager:
• Mac: Systeemvoorkeuren > Flash Player
• Windows: Configuratiescherm > Flash Player
Selecteer het tabblad Geavanceerd
Klik in het gedeelte Gereedschappen voor ontwikkelaars op de knop Instellingen voor vertrouwde locatie
Klik op de knop Toevoegen en voeg de relevante bestanden en mappen toe aan de lijst


Voor Google Chrome (en andere PPAPI-browsers):

Ga naar de Settings Manager-pagina
Kies Locaties bewerken > Locaties toevoegen van de pop-uplijst
In het tekstveld dat verschijnt typt of plakt u het pad naar het bestand of de map die u wilt vertrouwen
Klik op de knop Bevestigen
Opmerking: De knoppen 'Bladeren naar bestanden' en 'Bladeren naar map' werken niet correct. U moet het pad handmatig in het tekstveld boven de knoppen typen of kopiëren/plakken om het bestand of de map toe te voegen aan de lijst met vertrouwde locaties.

Voor systeembeheerders:
Het oude (legacy) gedrag kan worden hersteld door de vlag EnableInsecureLocalWithFileSystem=1 toe te passen op het bestand mms.cfg.

 

 

Video- en cameraondersteuning voor Stage3D met behulp van VideoTexture voor Flash Player (release)

In Flash Player 20 of eerder moet u het Video-object gebruiken voor video in Stage3D. Dit object is niet geschikt voor hardwareversnelling. In deze gevallen moet het videoframe naar een BitmapData-object worden gekopieerd, waarna de gegevens naar de GPU moeten worden geladen. De belasting op de CPU neemt hierdoor sterk toe.

Als oplossing voor deze beperking hebben we het VideoTexture-object geïntroduceerd. Hiermee kunt u voortaan door hardware ontsleutelde video gebruiken in Stage3D-inhoud. Bovendien zijn er nu, als uitbreiding van deze functionaliteit in Flash Player-versie 23, structuurobjecten geïntroduceerd ter ondersteuning van NetStream en camera's. Dit gebeurt op een manier die vergelijkbaar is met het gebruik van StageVideo. Deze structuren kunnen worden gebruikt als bronstructuren in de Stage3D-weergavepijplijn. U kunt ze toepassen als rechthoekige structuren, of als RGB- of 'No mipmap'-structuren bij het renderen van een scène. De structuren worden door de arceringen verwerkt als ARGB-structuur. Dit betekent dat de AGAL-arceringen nu geen rekening meer hoeven te houden met YUV-naar-RGB-conversie. De structuren worden door de arceringen behandeld als ARGB-structuren. Hierdoor kunt u de standaardarceringen gebruiken met statische afbeeldingen, zonder noodzaak voor wijzigingen. Wanneer u een renderbewerking uitvoert met deze structuren, wordt het op dat moment laatste frame gebruikt als afbeelding door de renderingpijplijn. Sommige van deze instanties kunnen, bij meermaals gebruik van dezelfde structuur, worden opgepikt van verschillende tijdstempels. In dat geval is er toch geen sprake van 'tearing' in het videoframe.

Door de toepassing van een VideoTexture-object wordt al dit werk intern geoptimaliseerd: de YUV-naar-RGB-conversie en het laden van structuren kan volledig worden overgedragen naar de GPU. Zie het Devnet-artikel VideoTexture voor informatie over de implementatie.

Opmerking: VideoTexture is een bestaande functie in AIR. De functie werd geïntroduceerd in AIR-versie 17.0.

 

 

GameInput-API voor iOS

Vanaf AIR 23 bieden we GameInput-API-ondersteuning voor iOS. GameInput-API is een interface waarin toepassingen kunnen communiceren met gekoppelde Game-controllers. Er zijn verschillende typen Game-controllers. Dit is afhankelijk van het aantal besturingselementen. Met deze API verkrijgt een toepassing alle informatie met betrekking tot de Game-controller.
 Ondersteuning voor GameInput-API is al beschikbaar voor Android. Op iOS is minimaal de SWF-versie 34 vereist. Deze API biedt ondersteuning voor iOS-apparaten die worden uitgevoerd op iOS-versie 9.0 of hoger.

Voorbeeld van GameInput-API:

{
trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);

gameInput = newGameInput();
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);

functioninputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
}

functioninputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
getDeviceInformation(e.device);
}

functiongetDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
{
trace("device.enabled - "+ device.enabled);
trace("device.id - "+ device.id);
trace("device.name - "+ device.name);
trace("device.numControls - "+ device.numControls);
trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);

for(vari:Number=0; i < device.numControls; i++)
{
varcontrol:GameInputControl = device.getControlAt(i);
getControlInformation(control);
control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
}
}

functionchangeEvent(e:Event):void
{
varcontrol:GameInputControl = e.target asGameInputControl;
getControlInformation(control);
}

functiongetControlInformation(control:GameInputControl):void
{
trace("control.device - "+ control.device);
trace("control.value - "+ control.value);
trace("control.minValue - "+ control.minValue);
trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
trace("control.id - "+ control.id);
}

}

 

 

Echoreductie bij AIR voor Android
Vanaf AIR 23 is een functie voor echoreductie geïntroduceerd bij AIR voor Android. Akoestische echo treedt op wanneer de uitvoer van de luidspreker wordt opgepikt en verwerkt door de ingebouwde microfoon. Dit leidt tot vreemde echo-effecten en een aanzienlijk kwaliteitsverlies van de opgenomen gegevens.

Akoestische echo's treden ook op als toepassingen samenwerken, waarbij twee of meer partijen een interactief gesprek voeren. Vanaf deze release kunnen ontwikkelaars VOIP-toepassingen zonder echo maken met AIR voor Android.

Opmerking: Deze functie is al beschikbaar op AIR voor desktop en het iOS-platform. Zie Microfoon - AS3 voor meer informatie.

De volgende wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de ActionScript-code:

Microphone.getEnhancedMicrophone

Voor toegang tot het Microphone-apparaat maken we gebruik van Microphone.getMicrophone(). Deze API retourneert echter een eenvoudige microfoon waarmee akoestische echo niet kan worden geëlimineerd. Om akoestische echo te verwijderen moeten ontwikkelaars een Microphone-instantie ophalen met behulp van de API: Microphone.getEnhancedMicrophone(). De microfoon die door deze API wordt geretourneerd beschikt over een functie voor akoestische-echo-onderdrukking.

Vereisten:

Voeg de volgende tag toe onder de Android-manifesttoevoegingen:
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

- Er zijn mogelijk bestaande SWF's die gebruikmaken van Microphone. getEnhacedMicrohone () API (aangezien deze al aanwezig is en functioneel voor AIR-desktoptoepassingen). Als deze SWF-bestanden zijn ingepakt met de meest recente versie van AIR SDK (versie 23), zal de functie niet werken. Ontwikkelaars moeten het SWF-bestand opnieuw compileren met SWF-versie 34 of hoger.

Voorbeeldcode
Hier is een voorbeeldcode voor dit scenario:

public function Microphoe()
{
mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();
mic.gain=60;
mic.rate =22;
mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);
}

Beperkingen
AEC (Acoustic Echo Cancellation) werkt mogelijk niet op sommige apparaten (bijvoorbeeld Moto G2) vanwege hardwarebeperkingen.

De API MicrophoneEnhancedOptions (beschikbaar in AIR voor desktop) is niet functioneel in AIR voor Android.

De prestaties van deze functie zijn sterk afhankelijk van de manier waarop echoreductie wordt verwerkt door de hardware van de verschillende Android-apparaten. Voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor echoreductie op hardwareniveau zal AIR software toepassen.

De akoestische effecten van de Microphone-klasse variëren, afhankelijk van het apparaat. Aangezien de Android-productreeks apparaten bevat met verschillende hardwareconfiguraties, hebben identieke audio-instellingen toch een andere uitwerking op de verschillende apparaten. Zo moet een ontwikkelaar bijvoorbeeld de instelling "mic.gain = 70;" gebruiken om een stem luid te laten klinken op een Samsung Note 4.

 

 

De StageText-wisknop is nu optioneel op iOS

Bij het maken van een StageText-object op iOS, is de optie voor de wisknop standaard beschikbaar voor AS-ontwikkelaars. Vanaf AIR 23 beschikt u over een nieuwe functie waardoor de StageText-wisknop optioneel wordt. Dit biedt AS-ontwikkelaars een grotere flexibiliteit bij het gebruik van StageText. In eerdere versies werd het StageText-object gemaakt met een geïntegreerde knop voor wissen.

Als u deze functie wilt implementeren, moet u de volgende wijzigingen doorvoeren in de ActionScript-code:

stageText.clearButtonMode
Als AS-ontwikkelaars toegang willen tot de ondersteuning voor de optionele knop voor wissen, kunnen ze de eigenschap clearButtonMode nu instellen op verschillende modi. Deze eigenschap beschikt over vier modi:

Als u clearButton wilt weergeven tijdens het bewerken: StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING

Als u clearButton nooit wilt weergeven: StageTextClearButtonMode.NEVER

Als u clearButton altijd wilt weergeven: StageTextClearButtonMode.ALWAYS

Als u clearButton wilt weergeven, maar niet tijdens het bewerken: StageTextClearButtonMode.UNLESS_EDITING

De eigenschap clearButtonMode is standaard ingesteld op StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING.

Vereisten

De toepassing moet worden verpakt met de nieuwste versie van AIR SDK (versie 23).

De SWF-versie moet 34 of hoger zijn.

Voorbeeldcode

U kunt deze voorbeeldcode gebruiken ter referentie.

public function ClearButtonMode()
{
label = new StageText();
label.clearButtonMode = StageTextClearButtonMode.NEVER;
label.textAlign = "right";
label.stage = stage;
label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
}

Beperkingen bij het gebruik van stageText.clearButtonMode property

Deze eigenschap is niet beschikbaar in StageText met meerdere regels

Deze eigenschap is niet functioneel voor Android

 

 

Windows: HiDPI-ondersteuning voor AIR desktop toegevoegd (release)

Vanaf AIR 23 beschikt AIR Desktop voor Windows over HiDPI-ondersteuning. Hierdoor wordt AIR-inhoud met een hogere kwaliteit weergegeven op HiDPI-schermen. Deze functie is gebaseerd op het concept van schaling door hogere pixeldichtheid in plaats van pixelverdubbeling.

Opmerking: HiDPI is al beschikbaar voor AIR op Mac Retina-displays.

Als ontwikkelaars deze functie willen implementeren in een AIR-app, moeten ze de waarde voor requestedDisplayResolution net zo hoog instellen als in het manifestbestand.

requestedDisplayResolution ingesteld op hoog

<requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

 

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 23.0.0.207
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 23.0.0.207
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 23.0.0.207
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 23.0.0.207
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 23.0.0.207
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 11.2.202.644
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 23.0.0.207
Flash Player Mac voor Google Chrome 23.0.0.207
Flash Player Windows voor Google Chrome  23.0.0.207
Flash Player ChromeOS 23.0.0.207
Flash Player Linux voor Google Chrome 23.0.0.207
AIR Desktop Runtime (Win) 23.0.0.257
AIR Desktop Runtime (Mac) 23.0.0.257
AIR Runtime (Android) 23.0.0.257
AIR SDK & Compiler (Windows) 23.0.0.257
AIR SDK & Compiler (Mac) 23.0.0.257
AIR SDK (Windows) 23.0.0.257
AIR SDK (Mac) 23.0.0.257

Bekende problemen

Flash Player

 • Als u het vensterformaat wijzigt van een ingesloten Flash-videospeler, wordt de interface zwart in xulrunner (4186134)
 • ‘ALT GR+0’ retourneert geen @ op een toetsenbord met een Franse indeling (4196791)
 • Slechtere prestaties in Firefox 49.0.2 wanneer de functie voor asynchroon tekenen is ingeschakeld (4197072)

AIR

 • [Android] De waarde voor de hoogte van softKeyboardRect is onjuist (4085072)
 • [iOS] VideoTexture op iOS; soms wordt de gebeurtenis TEXTURE_READY niet verzonden (4150401)
 • [iOS] Software loopt vast bij poging tot toegang tot functieargumenten (4117964)
 • [iOS] Bij de liggende modus kan de camera niet worden gestart en de app loopt vast in de modus voor probleemoplossing (4168916)
 • [Android N] AIR-apps kunnen geen schermwijzigingen en lettertypegrootten herkennen. Dit geldt voor de nieuwe Android N-functies (4186054)
 • TextField: vertraging na het maken van de eerste TextField-instantie (4133187)
 • Fouten in de weergave treden op wanneer grafische inhoud wordt omgezet met de functie 2.5D-transformatie in AIR 23(4191283)
 • Artefacten treden op wanneer de diepte van de Z-as van het weergaveobject wordt gewijzigd (4189739)
 • De driehoek is leeg of gevuld met artefacten wanneer u Graphics.drawTriangles() gebruikt in AIR 23.0 (4191288)
 • Fouten in de weergave treden op wanneer 3D-rotatie wordt toegepast op een bitmap of een container (4188948)
 • Exponentiële toename van aantal GDI-objecthandlers resulteert in het onverwachts sluiten van de toepassing (4194045)
 • Starling.display.Image-maskering wordt niet weergegeven op mobiel apparaat bij rendering met starling.textures.RenderTexture (4196946)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB16-37 Adobe Flash Player
APSB16-31 Adobe AIR

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 23

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 34 als doel instellen door "-swf-version=34" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal.swc voor Flash Player 23 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 23 SDK.  U doet dit door de AIR 23 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=34" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 34 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 23-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 23 Bijwerken naar de AIR 23-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 23-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 23. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 23 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 23-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 23-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/23.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
8 november 2016

Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207

Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644

APSB16-37
26 oktober 2016

Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205

Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643

APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14