Opmerkingen bij de release voor Flash Player en 24 AIR 24

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 24.

14 februari 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

10 januari 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

13 december 2016

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze community.

Adobe Bug Database - https://tracker.adobe.com/
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android.  Vanaf Adobe AIR versie 21 wordt de ondersteuning voor Adobe Access afgebouwd.  Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

14 februari 2017

Flash Player

 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

10 januari 2017

Flash Player

 • Socket-verbinding mislukt met beveiligingsfout nr. 2048. (4198184)
 • De gebeurtenishandler Event.CONNECT wordt niet aangeroepen wanneer verbinding wordt gemaakt met de server via flash.net.Socket. (4198188)
   

13 december 2016

Flash Player

 • Het inschakelen van asynchroon tekenen toont grenzen bij een transparant object (4196843).
 • Worker-item heeft meer tijd nodig voor het schrijven van een object in een gedeelde byte-array (4170367).
 • "ALT GR+0" retourneert geen @ op een toetsenbord met een Franse indeling (4196791)
 • Leeg scherm totdat een muisklik wordt ontvangen nadat de functie voor asynchroon tekenen is ingeschakeld (4197066).
 • Schalen van het SWF-bestand resulteert niet in een overeenkomstige schaling van het raakgebied (hit) van elementen in de browser (4197425).
 • Flash Player stopt onverwacht bij het afspelen van http://www.evil3d.cn/example/ (4195719)
 • Zwartscherm bij het zoeken in video op Chrome (4186499).
 • Zoekbalk wordt niet weergegeven als de muisaanwijzer boven een video wordt gehouden (4186564).
 • ActionScript kan gebeurtenis MOUSE_MOVE niet verwerken (4186547).
 • [Windows 7] Significante overhead bij Scout voor Flash Player 23 op IE. (4186334)

AIR 

 • Starling.display.Image masker wordt niet weergegeven op mobiel apparaat bij rendering met starling.textures.RenderTexture (4196946)
 • Exponentiële toename bij GDI-objecthandler resulterend in het onverwachts sluiten van de toepassing (4194045).
 • [Windows 7] Geheugenlek bij gebruik van Cairo en HTML5 Canvas in AIR Desktop-runtime (4192545).
 • [Mac] Toepassing sluit onverwachts bij Mac met OS X-uitzonderingsfout (SIGSEGV) KERN_INVALID_ADDRESS (4195975).
 • [Mac] FLEX AIR-toepassing (digi.me) sluit onverwachts (4152837).
 • [Mac] AIR-toepassing sluit onverwachts bij netwerkwijzigingen of scherminvalidatie (4011481).
 • [Android N] AIR-apps herkennen geen wijzigingen in scherm en lettertypegrootte, zoals conform de nieuwe Android N-functies (4186054)
 • Android: statusbalk verschijnt bij openen van softwaretoetsenbord maar verdwijnt niet meer (4184348)
 • setAspectRatio(StageAspectRatio.PORTRAIT) werkt niet als het apparaat een liggende oriëntatie heeft [4197162]
 • [iOS] Capabilities.cpuArchitecture retourneert verkeerde waarde voor iOS-simulator [4142569]
 • [iOS] UIDeviceFamily-waarden zijn nu gehele getallen (4176499)
 • [Android] Bij gebruik van Android Video 'hangt' de video gedurende een seconde indien andere bewerkingen worden uitgevoerd, zoals addChild (4161877).
 • [Android] Video wordt zwart en alleen de audio blijft spelen wanneer de gebruiker de video stopt en opnieuw start ( 4194916)
 • [Android] HLS-video met VideoTexture wordt niet afgespeeld (4186193)
 • [iOS] Geluid op achtergrond hapert wanneer dit wordt uitgeschakeld (4184841).
 • [iOS] GameInput-API biedt nu ondersteuning voor iOS8-apparaten.
 • [Android] Tijdens de Immersive-modus op apparaten met navigatietoetsen op softwarebasis, verschijnt een roze balk onder het navigatiegebied (4100625).
 • Omcirkelde digitale tekens worden als rechthoekige kaders weergegeven wanneer ze in een Flex-project worden gebruikt binnen<s:label>(4186628)

Nieuwe functies

Ondersteuning voor 360-graden video's in Flash Player en AIR

Ondersteuning voor 360-graden video's is toegevoegd aan zowel Flash Player en AIR vanaf versie 24. Video's van 360-graden bevatten specifieke metagegevens die nu kunnen worden opgehaald met de nieuwe eigenschap die bij deze functie wordt geleverd. Deze functie biedt ondersteuning voor projectietypen met gelijkzijdige rechthoeken voor video's die voldoen aan de normen op https://github.com/google/spatial-media/blob/master/docs/spherical-video-rfc.md.

Deze functie wordt ondersteund op het bureaublad en op Adroid-apparaten.

Nieuwe API

De Object-parameter van de onMetaData-gebeurtenis biedt informatie over de videometagegevens. Deze functie voegt nieuwe eigenschappen toe aan de parameter. De toegevoegde eigenschap is een tekenreeks-array in de XML-indeling. Zie de onderstaande code. 

function ns_onMetaData(info:Object):void {
trace("The matrix of Movie Header Box:"+info.sphericalVideoInfo[0]);
// info.sphericalVideoInfo provides the related meta-data
}

Voorbeeld van 360-graden videospeler

Download een voorbeeldproject voor een 360-graden videospeler via deze koppeling om het gebruik van de metagegevens bij het renderen van 360-graden video's beter te begrijpen. De voorbeeldcode gebruikt een instantie van context3D, waarbij VideoTexture wordt gebruikt om de video beter te kunnen weergeven.

Zie de volgende grafiek voor de ActionScript-klassen in het project.

ActionScript-klassen in voorbeeld van 360-graden videospeler
SampleSphericalVideoPlayer-klasse

Deze klasse biedt de basisbesturingselementen voor de functie van 360-graden video.

SphericalVideo-klasse

Deze klasse maakt de context3D-instantie om 360-graden video te renderen met behulp van VideoTexture

Projection-klassen

Deze klassen worden gebruikt voor het genereren van hoekpunten en indices die corresponderen met het gebruikte projectietype.

ID (Instanced Drawing) bij AIR Desktop (bètakwaliteit)

De Instanced Drawing-functie die beschikbaar was voor AIR Mobile is nu ook beschikbaar in AIR Desktop. Hiermee kunnen ontwerpers een model van een grafisch object gebruiken en dit meermaals renderen in een enkel frame. Het aantal aanroepen voor tekenen wordt hierdoor verminderd en de algemene prestaties worden vloeiender.

Net als bij AIR Mobile kunnen ontwerpers de API's createVertexBufferForIntance() en drawTriangleInstanced() gebruiken om deze functie te gebruiken in AIR Desktop.

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Gebruik het VertexBuffer3D-object om een set instantiegegevens te uploaden naar de renderingcontext.  De hoekpuntbuffer bevat de gegevens die nodig zijn om elke instantie in de scènegeometrie te renderen.  Hoekpuntbuffers met instantiegegevens bieden kenmerken die gemeenschappelijk zijn voor alle hoekpunten van een instantie en dienen als invoer voor het hoekpuntshaderprogramma.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

AGAL-versie 3 met ‘iid’-register kan worden gedownload van:

AGALv3 is beschikbaar op: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Aannamen en afhankelijkheden

1) Deze functie wordt alleen ondersteund op apparaten die compatibel zijn met SEP (Standard Extended Profile)
2) Deze functie is alleen beschikbaar in AIR Mobile en AIR Desktop.

Afzonderlijke HTTP- en HTTPS-machtigingen voor camera en microfoon

Flash Player biedt nu een meer verfijnde controle over de manier waarop machtigingen worden toegewezen. Zo kunnen gebruikers de gegevens van hun camera en microfoon beter beheren. Gebruikers kunnen nu toegang tot hun camera en microfoon toestaan voor domeinen waarvan de inhoud wordt aangeboden via het HTTPS-protocol, en de toegang weigeren voor domeinen die werken met het HTTP-protocol. Deze instellingen zijn zichtbaar in de Global Settings Manager.

Betere ondersteuning voor schermen met hoge resolutie op Firefox voor Windows

Vanaf Flash Player-versie 24 en Firefox-versie 51 op Windows wordt Flash-inhoud correct ingeschaald op schermen met hoge resolutie.

Snelheid van veegbeweging bij Android en iOS

Vanaf AIR 24 kunnen AIR-ontwikkelaars de eigenschap Velocity lezen voor Swipe-gebeurtenissen op Android en iOS en zo de kracht van de veegbeweging inschatten. Deze waarde wordt aangeduid in pixels per seconde.

Android SDK-upgrade

Vanaf AIR 24 is de Android-SDK (API-niveau 24) geüpgraded in AIR-runtime. 

Belangrijk: als u een app uploadt naar Google Play met AIR-SDK 24 en de waarde voor targetSdkVersion standaard instelt op 24 in het descriptorbestand van de toepassing, staat Google Play u niet toe om de volgende versie van uw app te uploaden met AIR SDK 23 of eerder (zie het onderstaande foutbericht). Als u de waarde van targetSdkVersion instelt op 21, kunt u schakelen tussen AIR-SDK 24 en AIR-SDK 23 voor uw app-updates.

Fout van Google Play bij het uploaden van de volgende versie van uw app met AIR-SDK 23 of lager:

Fout van Google Play voor apps met AIR-SDK 23 of lager

Hier volgt een lijst met versienummers van de tools die zijn geüpgraded in AIR 24.

Tool

Versie

SDK Tool 25.1.7
SDK Platform 24
Platform Tool 24.0.2
Android Support Repository 36
Android Google Repository 32
Android Build Tool 24.0.1

 

Vanaf AIR 24 kunnen ontwikkelaars Android App Links gebruiken. Hiermee kunnen ontwikkelaars van apps een bepaalde toepassing koppelen aan een webdomein waarvan ze de eigenaar zijn. Met de Android App Links-functie kan uw app worden ingesteld als standaardhandler voor de website-URI's die u hebt opgegeven in uw app.xml 

Volg de onderstaande stappen om uw toepassing gereed te maken voor App Links:

 1. Intent-filter maken voor URI in app.xml

  Als u wilt dat uw app koppelingen verwerkt moet u Intent-filters gebruiken in uw app.xml onder het manifest om aan te geven welke URI-patronen worden verwerkt door uw app. Het volgende voorbeeld toont een Intent-filter dat koppelingen naar de volgende website kan verwerken: https://www.example.in and http://www.example.in

  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest android:installLocation="auto">
          ...
        ...
        <application android:enabled="true">
        <activity android:excludeFromRecents="false">
          <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
          </intent-filter>
             
          <intent-filter android:autoVerify="true">
            <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
            <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
            <data android:scheme="http" android:host="www.example.in" />
            <data android:scheme="https" android:host="www.example.in" />
          </intent-filter>
        </activity>
        </application>
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>

  Zoals hierboven aangegeven, moeten Intent-filters voor app-koppelingen een waarde opgeven voor android:scheme. Dit kan http, https, of beide zijn. Het filter mag geen andere schema's opgeven. Als u koppelingverificatie wilt inschakelen voor uw app, moet u het kenmerk android:autoVerify instellen op Tr4ue voor minstens een van de Intent-filters voor web-URI in uw app-manifest. Hier kunt u meer lezen over het Intent-filter.

 2. Een Digital Asset Links JSON-bestand publiceren op uw websites voor verificatiedoeleinden

  Volg de stappen die hier worden beschreven om een assetlinks.json-bestand te maken en dit te publiceren op uw website.

  Opmerking: Ontwikkelaars ontvangen de URL en bijbehorende argumenten in de ActionScript-code door een registervermelding te maken voor NativeApplication InvokeEvent (bijvoorbeeld NativeApplication.nativeApplication.addEventListener(InvokeEvent.INVOKE, invokeHandler); ) Meer informatie over ActionScript InvokeEvent vindt u hier.

Machtigingen op Android en iOS

Vanaf Android 6.0 (API-niveau 23) moeten gebruikers machtigingen verlenen aan apps wanneer deze worden uitgevoerd, en niet wanneer de app wordt geïnstalleerd. Voor het verwerken van machtigingsverzoeken en de status hebben we Permissions-API voor Android en iOS uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen een machtigingsverzoek indienen voor klassen als Camera, Microphone, Geolocation, CameraRoll, CameraUI, File en FileReference. De toepassingen moeten worden verpakt met AIR-SDK 24 of hoger en beschikken over SWF-versie 35 of hoger. Apps die met deze API's zijn gebouwd tonen alleen een dialoogvenster op Android 6.0 en hoger. Voor Android 5.0 en eerder kunt u machtigingen gewoon blijven opgeven in het descriptorbestand van de toepassing.

Als u geen machtigingen wilt verwerken in uw toepassing voor Android, moet u voor targetSdkVersion een waarde opgeven die lager is dan 23 in uw descriptorbestand voor toepassingen. 

 1. permissionStatus: Deze eigenschap informeert of de toepassing al dan niet beschikt over de vereiste machtiging. Deze eigenschap retourneert altijd de status GRANTED voor AIR-desktop- en Android-apps met een targetSDKVersion-waarde die lager is dan 23. De lijst met eigenschappen voor de klasse PermissionStatus omvat UNKNOWN, GRANTED en DENIED. De eigenschap UNKNOWN geeft aan dat de machtiging nog niet is aangevraagd, of dat de machtiging is afgewezen door de gebruiker met het selectievakje 'Niet nogmaals vragen'.
 2. requestPermission(): De methode requestPermission vraagt om machtiging voor toegang tot de toepassing. Een PermissionEvent wordt verzonden wanneer de gebruiker een machtiging verleent of afwijst.
 3. PermissionError: Toegang tot eigenschappen en methoden van dergelijke ActionScript-klassen zonder een machtigingsverzoek resulteert in het foutbericht: Error #3800 PermissionError.
package
{
  import flash.display.Sprite;
  import flash.display.StageAlign;
  import flash.display.StageScaleMode;
  import flash.events.PermissionEvent;
  import flash.media.Camera;
  import flash.media.Video;
  import flash.permissions.PermissionStatus;
   
  public class codeSnippet extends Sprite
  {
    private var video:Video;
    private var cam:Camera;
    public function codeSnippet()
    {
      super();
       
      stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
      stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
       
      if (Camera.isSupported)
      {
        cam = Camera.getCamera();
         
        if (Camera.permissionStatus != PermissionStatus.GRANTED)
        {
          cam.addEventListener(PermissionEvent.PERMISSION_STATUS, function(e:PermissionEvent):void {
            if (e.status == PermissionStatus.GRANTED)
            {
              connectCamera();
            }
            else
            {
              // permission denied
            }
          });
           
          try {
            cam.requestPermission();
          } catch(e:Error)
          {
            // another request is in progress
          }
        }
        else
        {
          connectCamera();
        }
      }
    }
     
    private function connectCamera():void
    {
      video = new Video(640, 480);
      video.attachCamera(cam);
      addChild(video);
    }
  }
}

Trainingsmateriaal met betrekking tot Android-machtigingen is te vinden op https://developer.android.com/training/permissions/index.html.

Voor informatie over iOS-machtigingen gaat u naar de Apple-documentatie op https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/interaction/requesting-permission/.

Belangrijke punten

 • Een nieuwe functie die betrekking heeft op iOS 10-indieningen vereist dat u de 'purpose string' toevoegt aan uw app wanneer u toegang krijgt tot privégegevens van een gebruiker, zoals cameragegevems of foto's. Voor meer informatie over het opgeven van sleutels in uw descriptorbestand voor de app gaat u naar Information Property List Key Reference | Cocoa Keys.
 • Als de runtime meerdere machtigingen tegelijkertijd aanvraagt, wordt het onderstaande foutbericht weergegeven: 
  Error #3801: Another permission request is in progress (Fout nr.3801: Een ander machtigingsverzoek wordt uitgevoerd).
 • Als u zonder machtigingsverzoek toegang wilt tot de File-klasse, wordt Fout nr. 3012 weergegeven. Dit is het oude gedrag van de File-API.

Ondersteuning voor aangepaste lettertypen voor StageText op iOS en Android

Vanaf AIR 24 bieden we ondersteuning voor aangepaste lettertypen in StageText voor iOS en Android. Voorheen werd StageText gemaakt met specifieke systeemlettertypen. Deze nieuwe functie biedt AS-ontwikkelaars meer flexibiliteit bij het gebruik van andere lettertypen dan alleen de lettertypen die in het systeem aanwezig zijn. Ontwikkelaars kunnen nu TTF- en OTF-lettertypebestanden gebruiken. De vereiste wijzigingen voor het gebruik van aangepaste lettertypen vindt u hieronder.

 1. Vereiste wijzigingen in het descriptor-XML-bestand van de toepassing

  Opmerking: Voor toegang tot deze functionaliteit moet de Namespace-waarde in het descriptorbestand van de app gelijk zijn aan 24.0 of hoger.

  <application>
  ...
  ...
  <embedFonts>
     <font>
       <fontName>FontID1</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName1.ttf</fontPath>
     </font>
     <font>
       <fontName>FontID2</fontName>
       <fontPath>path_to_custom_font_fileName2.ttf</fontPath>
     </font>
  </embedFonts>
  ...
  ...
  <application>
 2. Vereiste wijzigingen in de ActionScript-code

  De ontwikkelaars kunnen een willekeurige waarde opgeven onder de fontName-code, zoals bijvoorbeeld FontID1.

  public function CustomFonts()
  {
     label = new StageText();
     label.fontFamily = "FontID1";
     label.textAlign = "right";
     label.stage = stage;
     label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
  }

  Bekende problemen

  • Bij het inpakken van een APK-bestand met Flash Builder moet de ontwikkelaar het absolute pad opgeven voor fontPath.
  • Met Java 1.6 op Windows worden OTF-bestanden niet gerenderd voor IPA's.

Asynchrone upload van structuur bij mobiele apparaten

Tot AIR 23 werden structuren synchroon geüpload. Daarom moesten de ontwikkelaars wachten tot de nieuwe structuur succesvol was geüpload. In AIR 24 kunt u structuren nu asynchroon uploaden terwijl de huidige structuur wordt gerenderd. Dit resulteert in betere prestaties met betrekking tot de gebruikersinterface voor AIR-toepassingen en een vloeiendere gebruikservaring.

Nadat een asynchrone structuurupload succesvol is voltooid, wordt een TEXTURE_READY-gebeurtenis gegenereerd. De structuurgegevens worden nu voor alle structuurindelingen asynchroon geüpload. Dit gebeurt door de volgende twee nieuwe API's:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Deze functie biedt alleen ondersteuning voor de structuren Normal en Rectangular voor mipniveau 0.

Anti-aliasing met gebruik van configureBackBuffer() op iOS

Anti-aliasing is nuttig bij het verbeteren van de waargenomen afbeeldingskwaliteit in toepassingen. MSAA (Multisampling Anti-Aliasing) op basis van hardware is nu beschikbaar voor iOS met gebruik van Contex3D.configureBackBuffer. Deze functie was al beschikbaar voor Desktop en Flash Player. Als u MSAA wilt inschakelen, verandert u het niveau van 0 naar 2. Hiervoor gebruikt u configureBackBuffer. Hieronder staan de effecten van de verschillende waarden voor anti-aliasing:

0 = 1 subsample, geen anti-aliasing

1=2 subsamples, medium anti-aliasing

2=4 subsamples, hoge mate van anti-aliasing.

Als u een hoger niveau van anti-aliasing biedt (meer dan 2), wordt het niveau beperkt tot ofwel het maximumniveau voor anti-aliasing dat wordt ondersteund door de GPU, of tot de waarde 2.

Opmerking: Deze functie is momenteel niet beschikbaar op Android met gebruik van configureBackbuffer

API-aannames en -afhankelijkheden

 1. Anti-aliasing is niet beschikbaar voor rendering in de softwaremodus.
 2. De toepassing gebruikt extra GPU-geheugen wanneer anti-aliasing wordt toegepast en dit resulteert in een kleine afname van de prestaties.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 24.0.0.221
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 24.0.0.221
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 24.0.0.221
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 24.0.0.221
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 24.0.0.221
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 24.0.0.221
Flash Player Mac voor Google Chrome 24.0.0.221
Flash Player Windows voor Google Chrome 24.0.0.221
Flash Player Chrome OS 24.0.0.221
Flash Player Linux voor Google Chrome 24.0.0.221
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 24.0.0.221
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 24.0.0.221
AIR Desktop Runtime (Win) 24.0.0.180
AIR Desktop Runtime (Mac) 24.0.0.180
AIR Runtime (Android) 24.0.0.180
AIR SDK & Compiler (Windows) 24.0.0.180
AIR SDK & Compiler (Mac) 24.0.0.180
AIR SDK (Windows) 24.0.0.180
AIR SDK (Mac) 24.0.0.180

Bekende problemen

Flash Player

 • Slechtere prestaties in Firefox 49.0.2 wanneer de asynchrone tekenfunctie is ingeschakeld. (4197072)

AIR

 • Adobe AIR_64 Helper en ExtendedAppEntry Template64 veroorzaken een probleem bij het ondertekenen van code in MAC Captive App. (4189809)
 • [iOS] Software loopt vast bij poging tot toegang tot functieargumenten (4117964)
 • TextField: vertraging na het maken van de eerste TextField-instantie (4133187)
 • [iOS] Kan tijdens runtime de klasse DTiPhoneSimulatorSystemRoot niet vinden wanneer ik een app wilt installeren op de iOS 10.0-simulator (4186457).
 • Interfaces functioneren niet op iOS in AIR23 wanneer ze worden gedeeld tussen SWF-bestanden (4194914)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB17-04 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 24

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 35 als doel instellen door "-swf-version=35" in een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal.swc voor Flash Player 24 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 24 SDK.  U doet dit door de AIR 24 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=35" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 35 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 24-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 24 Bijwerken naar de AIR 24-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 24-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 24. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 24 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 24-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 24-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/24.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac & Win) 13.0.0.223
AIR (SDK & Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac & Win) 13.0.0.214
AIR (SDK & Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14