Opmerkingen bij de release voor Flash Player 25 en AIR 25

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 25.

9 mei 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

20 april 2017

In deze release hebben we de Flash Player macOS NPAPI bijgewerkt met een oplossing die de workflow voor gebruikers verbetert bij het starten van toepassingen zoals Adobe Connect.

 

11 april 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

14 maart 2017

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze community.

Adobe Bug Database - https://tracker.adobe.com/
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android.  Vanaf Adobe AIR versie 21 wordt de ondersteuning voor Adobe Access afgebouwd.  Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

9 mei 2017

Flash Player

 • Het geluid van de video in de vorige dia wordt voortdurend afgespeeld, zelfs als de volgende dia wordt geladen (FLASH-4187660)

 

20 april 2017

Flash Player

 • [Mac OS] Correctie voor extern dialoogvenster dat kan worden weergegeven bij het starten van een toepassing via ProductManager

 

11 april 2017

Flash Player

 • [Windows] Flash Player reageert niet meer nadat er verbinding is gemaakt via de aansluiting. (FP-4198296)

 

14 maart 2017

Flash Player

 • Als u drukt op de spatiebalk in het tekstveld, gedraagt de app zich vreemd.(FP-4198253)
 • Flash Player 24.0.0.221 stopt onverwacht (FP-4198250)
 • Klikinvoer bij de Wacom-tablet functioneert niet bij de nieuwste versie van Chrome (versie 55) (FLASH-4187112)
 • Microfoon reageert soms niet in Windows 10/FireFox (FP- 4061929)
 • [Windows 10] Film wordt opnieuw geladen of start opnieuw wanneer de gebruiker op de spatietoets klikt. (FP-4198252)
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

AIR

 • [Android] Toewijzingen die door een asynchrone structuuruploadbewerking worden gemaakt, zijn niet meer beschikbaar na meerdere asynchrone uploadbewerkingen (AIR-4198245)
 • [Android] Framesnelheid van de toepassing is erg traag bij PowerVR-GPU en gebruik van renderMode als GPU (AIR-4174521).
 • Kan de toepassing niet installeren op de iOS-simulator (AIR-4198023)
 • TEXTURE_READY-gebeurtenis wordt heel snel verzonden bij het meermaals uploaden van RectangleTexture (AIR-4198247)
 • [iOS] Starling-toepassingen die starling.image.mask gebruiken, worden onverwachts afgesloten op basisapparatuur (4187140)
 • [MAC] Adobe AIR_64 Helper en ExtendedAppEntryTemplate64 leveren problemen op bij codesigning-bewerkingen op MAC Captive App. (AIR-4189809)
 • Starling toont geen enkele inhoud op een geïntegreerde GPU van Intel HD Graphics met AIR 24 (AIR-4198176, AIR-4198227)
 • flash.ui.GameInput start DEVICE_ADDED / DEVICE_REMOVED-gebeurtenissen op in een eindeloze lus (AIR-4198163)

 

Nieuwe functies

Upgrade van iOS-SDK

AIR Runtime is nu samengesteld met de iOS 10-SDK, zodat AIR-ontwikkelaars ANE's kunnen gebruiken die zijn gebouwd met iOS 10-API's zonder dat ze de schakeloptie ‐platformSDK hoeven te gebruiken bij het inpakken met ADT.

Fallback-optie naar oudere Video-pipeline voor Android

AIR 22 bevat belangrijke wijzigingen met betrekking tot de Android Video-pipeline. Voor meer informatie gaat u naar de Opmerkingen bij de release voor de desbetreffende release. Als uw toepassing problemen ervaart vanwege deze wijzigingen, kunt u vanaf AIR 25 kiezen voor een fallback-optie naar de oudere video-pipeline. Gebruik hiertoe de nieuwe code <disableMediaCodec> in de toepassingsdescriptor om MediaCodec voor Android in of uit te schakelen.  Wanneer u deze markering instelt op ‘true’, wordt MediaCodec uitgeschakeld en wordt de video gedecodeerd met OpenMax AL, net als in AIR 21. De standaardwaarde voor deze code is 'false'.

Voorbeeldfragment:
Dit is een voorbeeldcode voor het uitschakelen van MediaCodec.

<android>
      <manifestAdditions><![CDATA[
      …
      …
      ]]></manifestAdditions>
      <disableMediaCodec>true</disableMediaCodec>
</android>

AS3-API kan compilatiegegevens ophalen voor iOS

Vanaf AIR 25 (met swf-versie 36 en hoger) hebben we een nieuwe API geïntroduceerd voor ActionScript-ontwikkelaars. Hiermee kunnen ontwikkelaars vaststellen of hun toepassing wordt uitgevoerd met de gecompileerde runtime of de geïnterpreteerde runtime. De nieuwe API ‘isCompiledAOT’ is toegevoegd aan de NativeApplication-klasse.

Deze API retourneert de waarde 'true' als de toepassing wordt gebouwd met een van de volgende AOT-doelen:

 • ipa-app-store
 • ipa-test
 • ipa-debug
 • ipa-ad-hoc

Deze API retourneert de waarde 'false' voor elk ander iOS-doel en andere AIR-platformen, zoals AIR Android en AIR Desktop.

Ondersteuning voor lokale opslag in StageWebView voor Android 

Vanaf AIR 25 (met SWF versie 36 en hoger) is er nu ook lokale opslag in StageWebView beschikbaar voor Android.  Sites waarvoor een lokale DOM-opslag is vereist, functioneren naar verwachting op StageWebView. 

Voorbeeldfragment:

De onderstaande HTML-pagina bijvoorbeeld, zal correct worden geladen in StageWebView met AIR 25.

<html>
  <script>
    function enableStore(){
      localStorage.setItem("set", "Storage enabled");
      document.getElementById("abc").innerHTML = localStorage.getItem("set");
    }
  </script>
  <body>
    <h1 id="abc"> Storage disabled </h1>
    <script> enableStore() </script>
  </body>
</html>
 
Result: "Storage enabled"

Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe talen in AIR Mobile

In AIR 25 en hoger is ondersteuning voor de volgende talen toegevoegd:

 • Deens (da)
 • Noors (nb)
 • Hebreeuws (iw)

Opmerking: om deze talen te gebruiken moet de waarde 25.0 of hoger zijn ingesteld voor de naamruimte in de toepassingsdescriptor.

Voorbeeldfragement:

<supportedLanguages>da en nb</supportedLanguages>
<name>
<text xml:lang="da">NameInDanish</text>
</name>

MultiDex-ondersteuning voor Android

Vanaf AIR 25 is MultiDex-ondersteuning beschikbaar voor Android. Met MultiDexing kunnen ontwikkelaars apps inpakken die de 64K-verwijzingslimiet overschrijden. Gewoonlijk wordt de 64K-verwijzingslimiet bereikt wanneer ANE's veel methoden bevatten 

Meer informatie over Android Multidex vindt u hier: https://developer.android.com/studio/build/multidex.html.

Opmerking: Als u ANE's gebruikt waarin pre-dex-bibliotheken zijn opgenomen, wordt een verpakkingsfout weergegeven wanneer u een pakket maakt.

Ondersteuning voor verschuiving met drawToBitmapData()

Vanaf AIR 25 kunt u door de huidige buffergegevens van de 'back-renderbuffer' via drawToBitmapData() vast te leggen, werken met verschuivingen om een doelrechthoek van de buffer vast te leggen in plaats van de gehele buffer. 

Deze functie wordt ondersteund op Windows-, Mac-, iOS- en Android-platformen.

Achtergrond:
drawToBitmapdata(BitmapData) wordt gebruikt om de huidige renderbuffer te tekenen naar een doelbitmap. Voorheen werd een bitmap gebruikt als invoer, waarop vervolgens de volledige bufferinhoud werd gekopieerd.

Implementatie van verschuiving:
Vanaf AIR 25 kunt u met de API drawToBitmapData( destination:BitmapData, srcRect:Rectangle = null, destPoint:Point = null) een bepaald doelgebied van de buffer kopiëren en dat vervolgens naar de bitmap kopiëren.

De API accepteert de volgende invoer:

 • Doelbitmap (Bitmap): de bitmap waarnaar de gerenderde buffergegevens worden gekopieerd
 • Bronrechthoek (srcRect): de rechthoek die op de 'back-renderbuffer' is gekopieerd waarvan de gegevens worden gekopieerd
 • Bestemmingspunt (destPoint): de verschuiving op de bitmap waarnaar de gegevens worden gekopieerd

De volgende demonstratie laat dit zien: 

Instructies voor de verschuiving 

Enkele belangrijke punten:

 • Als de bronrechthoek de huidige renderbuffer overschrijdt, wordt het rechthoekige gedeelte afgesneden dat buiten de bufferafmetingen valt. Dit is vergelijkbaar met het doelgebied van Stage3D, zoals in de bovenstaande afbeelding.
 • Als het doelgebied dat is geselecteerd in de bovenstaande stap, de afmetingen van de bitmap overschrijdt, wordt het gedeelte afgesneden dat buiten de bitmap valt.
 • Het werkelijke doelgebied wordt gevormd door de uiteindelijke bitmapgegevens op basis van de grootte van de rechthoek, de grootte van de bitmap en de gekozen verschuivingen.
 • In het geval dat de verschuivingen (doelverschuiving, verschuiving van bronrechthoek) buiten de afmetingen vallen of negatief worden ingesteld, treedt de volgende fout op: ‘Error #3802: Offset outside stage coordinate bound’ (Fout 3802: verschuiving buiten werkgebiedcoördinaten).
 •  Als de waarden voor de bronrechthoek en de doelverschuiving is ingesteld op null, past de API de oudere implementatie toe, waarbij de volledige buffer naar de bitmap wordt gekopieerd.

Instanced Drawing-functie voor AIR Desktop

De Instanced Drawing-functie die beschikbaar was voor AIR Mobile is nu ook beschikbaar in AIR Desktop. Hiermee kunnen ontwerpers een model van een grafisch object gebruiken en dit meermaals renderen in een enkel frame. Het aantal aanroepen voor tekenen wordt hierdoor verminderd en de algemene prestaties worden vloeiender.

Net als bij AIR Mobile kunnen ontwerpers de API's createVertexBufferForIntance() en drawTriangleInstanced() gebruiken om deze functie te gebruiken in AIR Desktop.

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Gebruik het VertexBuffer3D-object om een set instantiegegevens te uploaden naar de renderingcontext. De hoekpuntbuffer bevat de gegevens die nodig zijn om elke instantie in de scènegeometrie te renderen. Hoekpuntbuffers met instantiegegevens bieden kenmerken die gemeenschappelijk zijn voor alle hoekpunten van een instantie en die dienen als invoer voor het hoekpuntshaderprogramma.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

AGAL-versie 3 met ‘iid’-register kan worden gedownload van:

https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Aannamen en afhankelijkheden

 1. Deze functie wordt alleen ondersteund op apparaten die ondersteuning bieden voor het Standard Extended-profiel
 2. Deze functie is alleen beschikbaar in AIR Mobile en Desktop.

Afzonderlijke HTTP- en HTTPS-machtigingen voor camera en microfoon

De Flash Player 24-release biedt gebruikers gedetailleerde controle over de manier waarop machtigingen zijn toegewezen met betrekking tot hun camera- en microfoongegevens. Deze instellingen zijn te vinden in de Global Settings Manager en in het systeemeigen configuratiescherm voor Mac en Windows. Met de nieuwste update kunnen gebruikers deze instellingen bovendien via het systeemeigen configuratiescherm aanpassen voor zowel HTTP als HTTPS op Linux.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 25.0.0.171
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 25.0.0.171
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 25.0.0.171
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 25.0.0.171
Flash Player Mac voor Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player Windows voor Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player Chrome OS 25.0.0.171
Flash Player Linux voor Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 25.0.0.171
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 25.0.0.171
AIR Desktop Runtime (Win) 25.0.0.134
AIR Desktop Runtime (Mac) 25.0.0.134
AIR Runtime (Android) 25.0.0.134
AIR SDK & Compiler (Windows) 25.0.0.134
AIR SDK & Compiler (Mac) 25.0.0.134
AIR SDK (Windows) 25.0.0.134
AIR SDK (Mac) 25.0.0.134

Bekende problemen

AIR
 • [iOS] Toepassing loopt vast bij gebruik van een feather-textInput
 • [iOS] Woordenboek met waarden van het type Vector.<Function> resulteert in verborgen tekenreekstoewijzingen (AIR-4115729)
 • [iOS] Compilatie mislukt bij uitvoeren van : compile-abc - Klasse (...) kan niet worden gevonden. (AIR-4198225)
 • [Android] Launcher-pictogrammen worden verpakt in onjuiste bronlocatie (AIR-4198222)
 • [iOS] Interfaces functioneren niet wanneer ze worden gedeeld tussen SWF-bestanden (AIR-4194914)
 • [iOS] Programma loopt vast bij pogingen om toegang te krijgen tot functieargumenten (AIR-4117964)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB17-15 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 25

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 36 als doel instellen door "-swf-version=36" als een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal.swc voor Flash Player 25 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 25 SDK.  U doet dit door de AIR 25 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg "-swf-version=36" toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 36 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 25-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 25 Bijwerken naar de AIR 25-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de naamruimten van 25 om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en gedragsopties van AIR 25. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 25 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 25-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 25-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/25.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14