Opmerkingen bij de release voor Flash Player 26 en AIR 26

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 26.

 

8 augustus 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

11 juli 2017

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

16 juni 2017

In deze release is Flash Player bijgewerkt om een fout te verhelpen die van invloed was op Flash-inhoud. Als u communicatieproblemen ervaart bij het indrukken van de muis of bij handelingen met slepen en neerzetten, raden we u aan om uw versie bij te werken naar de release van vandaag.

 

13 juni 2017

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Aankondigingen

Vanaf AIR 26 is het verpakken van gedeelde runtime toepassingen voor Android uitgeschakeld. Door deze wijziging worden gepubliceerde toepassingen altijd een ingesloten 'captive' kopie van de runtime die in hun installatiepakket is opgenomen, ongeacht het doel dat door de ontwikkelaar is geselecteerd (dat wil zeggen apk of apk-captive-runtime). Dankzij deze wijziging kunnen we onze aandacht beter richten op testen en engineering van ingesloten installaties, verreweg de populairste optie voor Android.
 
Adobe Access wordt op twee manieren ondersteund in Android: met HLS-streams als onderdeel van Adobe Primetime TVSDK, en zonder HLS-ondersteuning als onderdeel van Adobe AIR op Android. Vanaf Adobe AIR versie 21 wordt de ondersteuning voor Adobe Access afgebouwd. Als u Adobe Access wilt gebruiken op Android, moet u contact opnemen met uw Adobe-accountvertegenwoordiger met het verzoek om Adobe Primetime-licentiehouder te worden, aangezien ondersteuning voor Access in toekomstige versies van Adobe AIR volledig zal worden verwijderd en Primetime TVSDK de enige manier wordt om Adobe Access op Android te gebruiken.

Opgeloste problemen

8 augustus 2017

Flash Player

 • Grafische vectorelementen worden niet goed weergegeven.(FP-4198401).
 • De rotatie in 2,5D werkt niet zoals verwacht op Windows en Mac Chrome (FP-4198483)

 

11 juli 2017

Flash Player

 • FileReferencegrootte encreationDategenereert IO-fout (FP-4198482)

AIR

 • Slepen en neerzetten werkt niet zoals verwacht met AIR-runtime 26 (AIR-4198378, AIR-4198374, AIR-4198376, AIR-4198375)
 • Kopieënvan elementen worden in de initiële lijst gemaakt wanneer ze via slepen en neerzetten in de nieuwe lijst worden geplaatst.(AIR-4198373)
 • NativeDragEvent.NATIVE_DRAG_COMPLETE wordt niet geactiveerd met AIR 26 (AIR-4198381)

 

16 juni 2017

Flash Player

 • In sommige AS2-inhoud kan er niet op de knoppen worden geklikt (FP-4198473)

 

13 juni 2017

Flash Player

 • removeMovieClip():De methode () werkt niet zoals verwacht (FP-4198425, FP-4198400)
 • http://catalog.kaientai.cc - viewer wordt onverwacht afgesloten. (FP-4198403)
 • De video wordt onverwacht afgesloten tijdens het afspelen vanaf http://tw.youvivid.com/preview_showcase.asp (FP-4198402)
 • Flash Player wordt onverwacht afgesloten bij interactie met sitetabbladen (FP-4198407)
 • [Win 10] Onjuiste KeyboardEvent CharCode terwijl de Shift-toets (of Capslock) wordt ingedrukt (FP-4198430)
 • FileReferencegrootte encreationDategenereert IO-fout (FP-4198443)
 • [Win10] [Edge] Muisgebeurtenissen worden vertraagd wanneer de modus Volledig scherm naar de interactieve modus wordt ingesteld en de waarde van de muisvergrendeling 'true' is. (FP-4198071, FP-4173060)

 

AIR

 • [iOS] De methode drawViewPortToBitmapData op StageWebView retourneert lege bitmapdata
 • [iOS] AudioPlaybackMode.VOICE en SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = true werken niet met Bluetooth-headset (AIR-4196360)
 • [Android] StageText activeert geen ENTER-gebeurtenis(AIR-4198260)
 • [iOS] Kan iPad Pro niet starten op iOS Simulator vanaf ADT (AIR-4198314)
 • [Android] Launcher-pictogrammen worden verpakt in onjuiste bronlocatie (AIR-4198222)
 • [iOS] Starling-maskering werkt niet op iOS met anti-aliasing ingeschakeld (AIR-4198229)
 • [iOS] ErrorEvent.ERROR wordt niet geactiveerd (AIR-4198355)
 • [iOS] StageText: als deze instelling wordt ingesteld na het aanroepen van selectRange() krijgt StageText de verkeerde focus (AIR-4198296)
 • De fout 'Could not generate timestamp: Connection error' (Kan geen tijdstempel genereren: verbindingsfout) wordt weergegeven bij het verpakken van de AIR-toepassing (AIR-4195221, AIR-4198332, AIR-4172255)

Nieuwe functies

WKWebView wordt toegepast voor StageWebView op iOS

Vanaf AIR 26 wordt voor StageWebView op iOS voortaan WKWebView op de achtergrond gebruikt (in plaats van UIWebView), en WebView-beelden worden dan ook gerenderd met de WebKit-engine. Voor meer informatie over WKWebView gaat u naar https://developer.apple.com/reference/webkit/wkwebview. Deze wijziging is niet rechtstreeks van invloed op ActionScript-ontwikkelaars. Vanwege een paar bekende WebKit-fouten, kunnen bepaalde workflowwijzigingen voorkomen in bestaande iOS-toepassingen. Geef eventuele problemen door via de Adobe AIR-forums, zodat we deze kunnen onderzoeken.


Dankzij deze wijziging kunnen ontwikkelaars ook foutopsporing toepassen op StageWebView-inhoud in iOS. Als u Web Inspector op iOS wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:


1. Open de instellingen-app.
2. Tik op Safari.
3. Schuif omlaag en selecteer Geavanceerd.

Safari-instellingen op iOS

4. Schakel Web Inspector naar AAN.

gen_adv_switch_2x

5. Nadat Web Inspector is ingeschakeld, sluit u het apparaat aan op de desktopcomputer met een USB-kabel. De naam van het apparaat wordt weergegeven in het menu Ontwikkelaar van Safari.

iPhone_for_development_2x

Ontwikkelaars kunnen iOS Simulator gebruiken om de foutopsporingsopties van Web Inspector te benutten. Gebruik dezelfde instructies om Web Inspector op iOS in te schakelen vanuit de instellingen-app van iOS Simulator.

Ondersteuning voor D2D-vectorafdruk

Deze functie maakt vectorafdrukken weer mogelijk voor Microsoft Edge in Windows 10 en voor Immersive IE in Windows 8 in de modus 'Out of Process'. Met deze functie wordt niet alleen de afdruksnelheid verbeterd, maar ook is de invoer van de gegevensgrootte verkleind. Aanvankelijk werd een gemengde afdrukwijze (GDI-vector + D2D-bitmap) toegepast in ActiveX voor Windows 8.1 en hoger. Nu wordt het afdrukproces voor vectoren uitgevoerd via D2D-API's in Windows 8.1 en Windows 10. Er is geen verschil voor wat betreft de Actionscript-API's.

DeviceRotation-gebeurtenishandler voor Mobile AIR

Wanneer een apparaat wordt gedraaid, verandert de oriëntatie van het apparaatscherm waarmee het vlak wordt gedefinieerd. Deze wijziging kan worden beschreven als een rotatievector die op zijn beurt weer kan worden voorgesteld met gegevens op basis van viertallen of op basis van de rol, instelhoek en rotatie rond de as. Deze gegevens worden opgehaald met een DeviceRotation-gebeurtenishandler. Eén scenario waar deze gegevens hun nut bewijzen is bij het bijwerken van de viewport van bolvormige video's wanneer het apparaat wordt gedraaid.

Deze gebeurtenishandler is geïntroduceerd vanaf AIR 26 toen ook een nieuwe DeviceRotation-klasse is toegevoegd om DeviceRotationEvent te verzenden op basis van de activiteit die door de bewegingssensoren van het apparaat worden gedetecteerd, namelijk de versnellingsmeter en de gyroscoop.

DeviceRotation-object

De gebruiker kan een object van de DeviceRotation-klasse maken en heeft toegang tot de bijbehorende eigenschappen (of kan de gebeurtenissen van dit object registreren). Bijvoorbeeld:

var deviceRotation:DeviceRotation = new DeviceRotation();

DeviceRotation.isSupported retourneert 'true' als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het apparaat heeft sensoren voor de versnellingsmeter en gyroscoop.
 • Android-apparaten met versie 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) en hoger.
 • iOS-apparaten met versie 4.0 en hoger.

DeviceRotationEvent.UPDATE is de gebeurtenis, gekoppeld aan een DeviceRotation-object. De gebeurtenis wordt in de volgende scenario's gebruikt:

 • Wanneer een nieuwe listenerfunctie wordt gekoppeld met addEventListener.
 • Wanneer de waarde van de DeviceRotation-vector verandert, wordt deze gebeurtenis geleverd met een interval dat door het apparaat is bepaald.
 • Wanneer Player onvoorzien een wijziging in DeviceRotation heeft gemist (bijvoorbeeld Player actief wordt vanuit de slaapstand), wordt deze gebeurtenis geleverd.

DeviceRotationEvent-object

Wanneer een updategebeurtenis wordt geactiveerd op het DeviceRotation-object, of als een updategebeurtenis wordt ondervangen als een DeviceRotationEvent-object. Bijvoorbeeld: 

private function updateHandler(event : DeviceRotationEvent ) : void { }

De DeviceRotationEvent-eigenschappen zijn als volgt beschikbaar:

 • Tijdstempel: de duur in milliseconden vanaf de starttijd van de toepassing.
 • Rol langs de Y-as: met als eenheid Aantal en als waarde de hoek in graden.
 • Instelhoek langs de X-as: met als eenheid Aantal en als waarde de hoek in in graden.
 • Rotatie langs de Z-as: met als eenheid Aantal en als waarde de hoek in graden.
 • Viertallen: een array die de viertalwaarden vertegenwoordigt in de indeling [w, x, y, z].

Uitgebreid profiel

Met AIR 26 introduceren we het nieuwe 'uitgebreide' stage3D-profiel voor AIR Mobile.
Dit is een nieuwe constante in de klasse Context3DProfile. Beschikbaarheid van het 'uitgebreide' profiel betekent de beschikbaarheid van AGAL4. Dezelfde profielnaam kan worden gebruikt in de methoden requestContext3D en requestContext3DMatchingProfiles van Stage3D.

AGAL 4 introduceert een nieuwe opcode "tld" en een nieuw hoekpuntsamplerregister 'vs' voor het ophalen van de structuur in een hoekpuntshader. 'tld' is vergelijkbaar met 'tex' opcode die in de fragmentshader wordt gebruikt. Maar in tegenstelling tot de 'tex' opcode, vereist 'tld' een waarde van detailniveau (LOD-waarde) als parameter aangezien de GPU geen ondersteuning biedt voor de automatische berekening van LOD in de hoekpuntshader.

De meest recente versie van AGAL is beschikbaar op https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils

Hoekpuntstructuur ophalen

Met de introductie van het nieuwe uitgebreide Stage3D-profiel 'ENHANCED' kan de hoekpuntstructuur nu worden opgehaald in AIR Mobile. De structuurgegevens zijn beschikbaar in de hoekpuntshader via AGAL4 en het uitgebreide profiel.

AGAL 4 introduceert een nieuwe opcode "tld" en een nieuw hoekpuntsamplerregister 'vs' voor het ophalen van de structuur in de hoekpuntshader. 'tld' is vergelijkbaar met 'tex' opcode die in de fragmentshader wordt gebruikt. Maar in tegenstelling tot de 'tex' opcode, vereist 'tld' een waarde van detailniveau (LOD-waarde) als parameter aangezien de GPU geen ondersteuning biedt voor de automatische berekening van LOD in de hoekpuntshader.

Gebruik van tld:

tld dst, src, sampler

	




dst: een doelregister voor de structuurpixel van de sampler

src: een register met structuurcoördinaten van de locatie waar de pixel is gesampled en met een detailniveau-aanduiding als index voor het type mipmapping dat moet worden gebruikt.

De XY-componenten van het src-register: een structuurcoördinaat van waar een structuurpixel wordt gesampled. Met de Z-component wordt de zijkant van de kubustoewijzingsstructuur aangegeven als de hoekpuntstructuur een kubustoewijzing is.

De W-component van het src-register: een index voor het type mipmap dat moet worden gebruikt, met een waardebereik van 0 tot n -1, waarbij n staat voor het totale aantal mipmaps. De nulindex geeft een mipmap in de hoogste resolutie aan. Het breukgedeelte van src.w geeft aan in welke mate de geselecteerde mipmap wordt geïnterpoleerd met het volgende niveau van de mipmap in een lagere resolutie op basis van het mipmapsfilter (mipnearest of miplinear) doorgegeven in de shader of ingesteld met de setSamplerStateAt()-API. Mipnearest gebruikt mipmapping van de dichtstbijgelegen buur (nearest-neighbor), terwijl miplinear gebruikmaakt van lineair gefilterde mipmapping.

hoekpuntssampler 'vs'

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

In de bovenstaande voorbeeldcode worden structuurpixels opgehaald van de structuur die is gebonden aan hoekpuntsampler 0 (vs0) en geplaatst in een tijdelijk hoekpuntregister 0 (vt0) met een structuurcoördinaat die wordt opgegeven in een hoekpuntkenmerkenregister 0 (va0) en een samplerstatus(< 2d, linear, miplinear >) opgegeven in de hoekpuntshader. De LOD-waarde in het voorbeeld wordt opgegeven in va0.w.

Totaal aantal beschikbare hoekpunt samplers is 4. De som van de hoekpunt- en fragment samplers is beperkt tot 16.

Houd rekening met het volgende: tld opcode kan niet binnen een fragmentsampler worden gebruikt.

Als ontwikkelaars een structuur willen opgeven voor een hoekpuntsampler in de hoekpuntshader, moeten ze de bestaande ActionScript-API SetTextureAt() gebruiken.

SetTextureAT(0, texture);

Met de bovenstaande voorbeeldcode wordt 'structuur' gebonden aan de hoekpuntsampler 0 (vs0). Let op: met deze aanroep wordt 'structuur' ingesteld op de fragment sampler in dezelfde index, oftewel fragment sampler (fs0),als er toegang is tot fs0 in de fragmentshader.

De status van de hoekpuntsampler in de code van de hoekpuntshader kan worden overschreven met de bestaande AS-API SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Net als bij de SetTextureAt-API, wordt door de bovenstaande aanroep ook de status ingesteld van de fragment sampler in dezelfde index, oftewel fragment sampler 0 (fs0), als fs0 wordt gebruikt in de fragmentshader.

Let op: anisotropisch filteren is niet beschikbaar voor structuursamples die in hoekpuntshaders worden gebruikt.

De functie waarmee u hoekpuntstructuurgegevens kunt ophalen is handig voor een aantal effecten zoals verschuivingtoewijzingen, watersimulatie, explosietoewijzingen, enzovoort.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 26.0.0.151
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 26.0.0.151
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 26.0.0.151
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 26.0.0.151
Flash Player Mac voor Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player Windows voor Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player Chrome OS 26.0.0.151
Flash Player Linux voor Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 26.0.0.151
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 26.0.0.151
AIR Desktop Runtime (Win) 26.0.0.127
AIR Desktop Runtime (Mac) 26.0.0.127
AIR SDK & Compiler (Windows) 26.0.0.118
AIR SDK & Compiler (Mac) 26.0.0.118
AIR SDK (Windows) 26.0.0.118
AIR SDK (Mac) 26.0.0.118

Bekende problemen

AIR
 • Geen

 

Flash Player

 • Geen

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB23-17 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 26

Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 37 als doel instellen door '-swf-version=37' als een extra compilerargument door te geven aan de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde instructies.

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 26 downloaden
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 26 SDK. U doet dit door de AIR 26 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).  
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg '-swf-version=37' toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 37 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 26-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 26 Bijwerken naar de AIR 26-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 26-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 26. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 26 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 26-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 26-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/26.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
8 augustus 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB21-17
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK en Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
maandag 21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
donderdag 12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
donderdag 5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid