Opmerkingen bij de release voor Flash Player 27 en AIR 27

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 27.

 

14 november 2017

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

25 oktober 2017

De release van vandaag bevat een Flash Player-update met een belangrijke functionele correctie die invloed heeft op Flex-inhoud. We raden u aan deze update uit te voeren als zich bij het afspelen van Flex-inhoud in Flash Player problemen voordoen.
 

16 oktober 2017

In de release van vandaag is Flash Player bijgewerkt met een belangrijke beveiligingscorrectie. Deze update wordt aanbevolen voor alle klanten.

 

10 oktober 2017

In de release van vandaag zijn Flash Player en de Windows AIR-SDK bijgewerkt met belangrijke foutcorrecties.

 

12 september 2017

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Aankondigingen

Update voor Flash Player voor Microsoft Edge en Internet Explorer 11
Voor deze maandelijkse Flash Player-update voor softwarecorrecties geldt dat Flash Player voor Microsoft Edge en voor Internet Explorer op Windows 8.1 en Windows 10 niet wordt bijgewerkt op 'Patch Tuesday' (10 oktober). Deze update wordt in plaats daarvan later deze maand vrijgegeven door Microsoft.
 
ATS (App Transport Security)
In MacOs 10.11 heeft Apple de ATS-functie geïntroduceerd, waardoor toepassingen worden verplicht om alleen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken. Omdat dit een aanzienlijke wijziging is, heeft Apple via NSAllowsArbitraryLoads een overschrijvingsmechanisme ingesteld voor toepassingen waarmee niet-beveiligde verbindingen mogelijk zijn.
 
Met AIR SDK 27 is de waarde van de NSAllowsArbitraryLoads-sleutel in het bestand info.plist voor alle AIR-toepassingen die zijn gemaakt voor macOS, automatisch ingesteld op True. Dit is een tijdelijke oplossing. Apple kan uw toepassing tijdens het controleproces afwijzen of het gebruik van NSAllowsArbitraryLoads in toekomstige OS-versies uitschakelen. We raden u aan om in uw toepassingen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken.
 
Android AIR voor gedeelde runtime
Vanaf AIR 26 is het verpakken van gedeelde runtime toepassingen voor Android uitgeschakeld. Door deze wijziging worden gepubliceerde toepassingen altijd een ingesloten 'captive' kopie van de runtime die in hun installatiepakket is opgenomen, ongeacht het doel dat door de ontwikkelaar is geselecteerd (dat wil zeggen apk of apk-captive-runtime). Dankzij deze wijziging kunnen we onze aandacht beter richten op testen en engineering van ingesloten installaties, verreweg de populairste optie voor Android.

Opgeloste problemen

14 november 2017

Flash Player

 • Als LoadMovie op een andere laag staat dan 0, wordt een toegangsfout veroorzaakt in C# WinForms (FP-4198533).
 • In bepaalde gevallen wordt Flash Player onverwacht afgesloten voordat de inhoud wordt geladen.

 

25 oktober 2017

Flash Player

 • Flash Player loopt vast na aanmelding bij de VMWare Vsphere-webclient (FP-4198653)

 

10 oktober 2017

Flash Player

 • Selectie van audioapparaat werkt niet als er meerdere apparaten met dezelfde naam zijn (FP-4198585)
 • De inhoud loopt vast bij het schakelen tussen tabbladen op Firefox (FP-4198571, FP-4198555)
 • Video stopt met weergave na het minimaliseren/herstellen van het Firefox-browservenster.

AIR

 • [IOS] IOS-apparatenlist wordt niet weergegeven na iTunes-update naar versie 12.7.0.166 op Windows (AIR-4198467)
 • [iOS] Installatiefout: interne API-fout tijdens de installatie van ipa op iOS11-apparaten die Flash Builder, Animate CC en de opdrachtregel in Windows gebruiken.

 

12 september 2017

Flash Player

 • De toepassing gedraagt zich vreemd als in het tekstveld op de spatiebalk wordt geklikt. (FP-4198253)
 • [Win10] Contextmenu verschuift als Flash Player-film op volledig scherm wordt weergegeven op Chrome (FP-4198406)

AIR

 • Toepassing knippert wanneer deze wordt geschakeld naar de volledige schermmodus voor Windows 8 en hoger. (AIR-4198437, AIR-4198443)
 • AIR-toepassing verspringt wanneer deze wordt verplaatst. (AIR-4198340) Het foutbericht "Error #3672: Buffer creation failed" (kan geen buffer maken) wordt getoond wanneer anti-aliasing gebruikmaakt van renderen naar structuur bij Starling-projecten (AIR-4198370)
 • [iOS ] Invoerpositie in tekstveld wijkt grotendeels af (AIR-4198324)
 • [Android] Softwarecorrecties voor Secure Socket op Android voor TLS-protocol.
 • [Android] De vlag no-versions-vectors is toegevoegd aan het 'aapt' hulpmiddel 
 • [tvOS ] ADT-fout 303: het bestand Icon banner320x180.png ontbreekt in het pakket (AIR-4198396)
 • [iOS] Audio verdwijnt na het afspelen van een ingesloten Youtube-video (AIR-4198383)
 • [iOS] Audio wordt onderbroken door inkomende oproepen en vergelijkbare gebeurtenissen (AIR-4198386)
 • [AndroidTV] Tv-banner is nu vereist/verplicht voor alle Android TV-apps.
 • [iOS] ADT voor het correct tekenen van dynamische frameworks is nu opgenomen in pakket met iOS-app (AIR-4198407)
 • [iOS] ADT voor het correct tekenen van dynamische frameworks (AIR-4198408)
 • Videotextuur blijft proberen om toegang te krijgen tot de camera, ook al is deze verwijderd. (AIR-4198123)

Nieuwe functies

Ondersteuning voor ActionScript-API voor Audio Device Manager

In Flash Player-versie 27 kunnen ontwikkelaars audio-uitvoer voortaan via ActionScript selecteren met de nieuwe ActionScript-API AudioDeviceManager. Dit loopt synchroon met de audio-uitvoerinstellingen van Flash Player. Op deze API wordt een UIA-beperking (User Invoked Action) toegepast met het oog op de privacybelangen van de gebruiker. De API kan alleen worden aangeroepen door een handeling die door een gebruiker wordt aangeroepen. Als dat niet het geval is, treedt de runtime-fout "IllegalOperationError Player" op met foutcode 2176.

Door de klasse AudioDeviceManager te gebruiken kunt u het aantal audio-uitvoerapparaten beperken tot apparaten die aan het systeem zijn gekoppeld met de eigenschap deviceNames(). Hiermee wordt een array met alle gekoppelde apparaten geretourneerd. Vervolgens kunt u de index van het geselecteerde apparaat uit die array ophalen met de eigenschap selectedDeviceIndex(). Wanneer de audio-uitvoer wordt gewijzigd, wordt de nieuwe gebeurtenis AudioOutputChangeEvent.AUDIO_OUTPUT_CHANGE die bij deze API is geïntroduceerd, naar ActionScript-listeners verzonden. Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de gebruiker een ander audioapparaat selecteert in het dialoogvenster Instellingen van Flash Player (Audio-uitvoer, inhoudsinstelling AudioDeviceManager.selectedDeviceIndex) of wanneer het apparaat aan het systeem wordt toegevoegd of juist verwijderd. De ActionScript-client kan vervolgens controleren hoe de wijziging in audio-uitvoer wordt geactiveerd door de klasse AudioOutputChangeEvent.reason.

De twee redencodes zijn AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION en AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE.

Hier volgt de algemene workflow van de API:

 1. De inhoud biedt een besturingselement zoals een knop die aangeeft dat de gebruiker moet klikken om een audioapparaat te selecteren.
 2. Wanneer de gebruiker het besturingselement selecteert, wordt een afzonderlijke gebruikersinterface getoond waarmee de klikgebeurtenis kan worden afgehandeld. De functie gebruikt een nieuwe AudioDeviceManager-API om de audio-uitvoerapparaatnamen op te sommen en als voorbereiding voor de gebruikersinterface.
 3. Wanneer de gebruiker een apparaat selecteert, wordt de nieuwe AudioDeviceManager-API door de inhoud gebruikt om het nieuwe apparaat in te stellen voor de afhandeling van de selectie van de gebruiker.

Voorbeeldfragment: 

Toegang krijgen tot de beschikbare audioapparaatnamen op het systeem

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var status_ta:mx.controls.TextArea;

status_ta.html = false;
status_ta.setStyle("fontSize", 9);

var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];

status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+newline+newline;
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+newline+newline;

for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) 
{
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+newline;
}

Een audio-uitvoerapparaat selecteren

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;

Wijziging van de audio-uitvoer bewaken

function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
 if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
 [do something]
 } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
 [do something]
 }
}

De selectie van het audioapparaat die Flash via de AudioDeviceManager-API maakt, is alleen geldig binnen de huidige browser. Wanneer de browser wordt gesloten, raakt de selectie verloren. Audioapparaten die door de gebruiker zijn gekozen, blijven niet opgeslagen binnen Flash. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om de audio-instellingen op te slaan en te herstellen als dat nuttig is voor hun workflow. Als een gebruiker een ander standaardapparaat koppelt, bijvoorbeeld een USB-hoofdtelefoon, dan wordt de audio van de Flash-inhoud automatisch overgeschakeld naar dit standaardapparaat.

Bekende problemen:

 1. Op Linux-systemen kunnen Flash- en niet-Flash-audiospelers de audio niet gelijktijdig afspelen op hetzelfde apparaat. Als de audio wordt geschakeld naar een apparaat dat op dat moment niet-Flash inhoud afspeelt, wordt de Flash-audio gestopt.
 2. Flash Player schakelt niet correct over tussen apparaten met dezelfde naam.

Structuren asynchroon uploaden voor AIR Desktop

Tot aan AIR 26 kon de structuur op AIR Desktop alleen synchroon worden geüpload. Daarom moesten de ontwikkelaars wachten tot het uploaden van de nieuwe structuur was voltooid.

In AIR 27 kunt u structuren asynchroon uploaden terwijl de huidige structuur wordt gerenderd. Dit resulteert in betere prestaties met betrekking tot de gebruikersinterface voor AIR-toepassingen en een vloeiendere gebruikservaring.

Nadat de asynchrone structuurupload is voltooid, wordt een TEXTURE_READY-gebeurtenis gegenereerd. De structuurgegevens worden nu voor alle structuurindelingen asynchroon geüpload. Dit gebeurt door de volgende twee nieuwe API's:

 1. uploadFromBitmapDataAsync( source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync( data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0 )

Deze functie biedt alleen ondersteuning voor de structuren Normal en Rectangular voor mipniveau 0.

DirectX 11 inschakelen voor AIR Windows

In AIR 26 en lager wordt DirectX 9 gebruikt voor rendering met hardwareversnelling op Windows. Vanaf AIR 27.0 wordt DirectX 11 gebruikt voor rendering met hardwareversnelling op Windows 8.0 of hoger.

Voor Windows 7 en lager wordt nog steeds de hardwareversnelling van DirectX 9 toegepast op de inhoud.

De AIR-toepassing zal de specifieke DirectX 11 DLL (d3d11.dlln) laden om alle hardwareversnelde inhoud weer te geven. Als hardwareversnelling is uitgeschakeld of als de hardware niet beschikbaar is, valt de renderfunctie terug op het gebruik van de softwaremodus. Als de specifieke DLL voor DirectX 11 op het systeem ontbreekt, valt de renderfunctie terug op het gebruik van de softwaremodus.

Deze functie wordt ondersteund in SWF-versie 38 en hoger.

Upgrade voor macOS AIR-SDK

Vanaf AIR 27 wordt AIR Runtime gebouwd met de Mac 10.12 SDK. De door Apple geïntroduceerde ATS-functie (App Transport Security) staat geen onbeveiligde koppelingen toe tussen app- en webservices. Vanwege deze wijziging worden alle koppelingen met onveilige websites beëindigd die via Loader en URLLoader zijn gemaakt. Deze koppelingen werken niet meer vanwege de ATS-functie.

Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe talen in AIR Mobile

Vanaf AIR 27 is ondersteuning voor de volgende talen toegevoegd:

Fins (fi), Grieks (el), Indonesisch (in), Maleis (ms), Thais (th) en Vietnamees (vi)

Opmerking: om deze talen te gebruiken moet de waarde 27.0 of hoger zijn ingesteld voor de naamruimte in de toepassingsdescriptor.

Voorbeeldfragment

<supportedLanguages>fi el in ms th vi</supportedLanguages>
<name>
  <text xml:lang="fi">NameInFinnish</text>
</name>

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document.

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 27.0.0.187
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 27.0.0.187
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 27.0.0.187
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 27.0.0.187
Flash Player Mac voor Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player Windows voor Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player ChromeOS 27.0.0.187
Flash Player Linux voor Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 27.0.0.187
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 27.0.0.187
AIR Desktop Runtime (Win) 27.0.0.124
AIR Desktop Runtime (Mac) 27.0.0.128
AIR SDK & Compiler (Windows) 27.0.0.132
AIR SDK & Compiler (Mac) 27.0.0.128
AIR SDK (Windows) 27.0.0.132
AIR SDK (Mac) 27.0.0.128

Bekende problemen

Flash Player
 • EVENT.ACTIVATE wordt niet in Chrome geactiveerd wanneer een tabblad in en uit het Chrome-venster wordt gesleept (FP-4198532)
 • De Flash Player-deelvensterinstellingen reageren niet meer wanneer hardwareversnelling op Firefox is uitgeschakeld

 

AIR

 • [Android] Fout 3672: Maken van buffer is mislukt bij het gebruik van drawToBitmapData (Context3D) tijdens het gebruik van VideoTexture (AIR-4198290)
 • [Android] Geen gegevens van de android.intent.action.SEND-intentie (AIR-4197491)
 • [tvOS] Toepassing kan niet worden geïnstalleerd op tvOS Simulator
 • Artefacten worden waargenomen wanneer het onderliggende Sprite-item zich aan de onderkant van het scherm bevindt (AIR-4198445)
 • Tijdens het tekenen van de pixels worden bitmapstoringen waargenomen (AIR-4198453)
 • [iOS] Rotatie van AIR-app mislukt op iOS Beta 3 bij het gebruik van -platformSDK (AIR-4198406)
 • [iOS] Na het starten van een app loopt deze vast op iOS 11 Simulator
 • [iOS] Toepassingen worden niet geïnstalleerd op iOS 11-apparaten op Mac 10.13. In dat geval moet u het apparaat voor een tweede keer loskoppelen en weer aansluiten, en daarna het installatieproces opnieuw uitvoeren

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB17-33 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 27

Als u de nieuwe versie van Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 38 als doel instellen door de waarde "-swf-version=38" door te geven als extra compilerargument voor de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal .swc voor Flash Player 27 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 27 SDK. U doet dit door de AIR 27 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen).  
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg '-swf-version=38' toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 38 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 27-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 27 Bijwerken naar de AIR 27-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar denaamruimten van 27 om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en gedragsopties van AIR 27. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 27 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 27-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 27-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/27.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.130
AIR SDK en Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK en Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augustus 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK en Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14