Opmerkingen bij de release voor Flash Player 28 en AIR 28

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 28.

 

6 februari 2018

In deze release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke softwarecorrecties en beveiligingsupdates.

 

9 januari 2018

Gelukkig Nieuwjaar! In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

12 december 2017

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Aankondigingen

Beschikbaarheid van Android AIR Runtime in de Play Store
Vanaf 13 maart 2018 is de gedeelde AIR Runtime van Adobe niet meer beschikbaar in de Google Play Store voor alle apparaten met Android 4.0 of lager. AIR-toepassingen die de gedeelde runtime vereisen, hebben niet langer toegang tot de vereiste download van de Play Store vanaf deze oudere systemen. We raden de desbetreffende ontwikkelaars aan om hun toepassingen te converteren en voor 13 maart 2018 opnieuw uit te geven voor de ingesloten runtimeversie.
 
ATS-functie (App Transport Security)
In MacOs 10.11 heeft Apple de ATS-functie geïntroduceerd, waardoor toepassingen worden verplicht om alleen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken. Omdat dit een aanzienlijke wijziging is, heeft Apple via NSAllowsArbitraryLoads een overschrijvingsmechanisme ingesteld voor toepassingen waarmee niet-beveiligde verbindingen mogelijk zijn.
 
Vanaf AIR SDK 27 is de waarde van de NSAllowsArbitraryLoads-sleutel voor alle AIR-toepassingen die zijn gemaakt voor macOS, automatisch ingesteld op True. Deze waarde bevindt zich in het info.plist bestand. Dit is een tijdelijke oplossing. Apple kan uw toepassing tijdens het controleproces afwijzen of het gebruik van NSAllowsArbitraryLoads in toekomstige OS-versies uitschakelen. We raden u aan om in uw toepassingen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken.
 
Android AIR voor gedeelde runtime
Vanaf AIR 26 is het verpakken van gedeelde runtime toepassingen voor Android uitgeschakeld. Door deze wijziging worden gepubliceerde toepassingen altijd een ingesloten 'captive' kopie van de runtime die in hun installatiepakket is opgenomen, ongeacht het doel dat door de ontwikkelaar is geselecteerd (dat wil zeggen apk of apk-captive-runtime). Dankzij deze wijziging kunnen we onze aandacht beter richten op testen en engineering van ingesloten installaties, verreweg de populairste optie voor Android.

Opgeloste problemen

6 februari 2018

Flash Player

 • [Mac] De recorder loopt vast en het bericht "Uploaden...X%" verschijnt bij het uploaden van de video met het RTMPS-protocol. (FP-4198740)
 • Verschillende correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

9 januari 2018

Flash Player

 • Verschillende correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

12 december 2017

Flash Player

 • [Mac] Flash Player NCP wordt niet gestart vanuit de systeemvoorkeuren wanneer NPAPI Flash Player is geïnstalleerd
 • [Windows] Afspeelproblemen waargenomen tijdens het afspelen van de DRM-inhoud in Chrome.
 • Geheugenlek waargenomen bij het uitvoeren van een Stage3D-toepassing met het Baseline_Constrained-profiel (FP-4198562)
 • Het dialoogvenster voor het uploaden van bestanden reageert niet in Chrome bij het gebruik van de Scratch-editor (FP-4198254)
 • De volumeschuifregelaar is niet zichtbaar als de video op https://www.vudu.com/movies/#!content/74336/CHUD-2-Bud-The-Chud wordt afgespeeld op het volledige scherm.

AIR

 • AIR-runtime wordt onverwacht afgesloten nadat graphics.readGraphicsData wordt aangeroepen. (AIR-4198466)
 • Bij het uitvoeren van meerdere workers tegelijkertijd wordt de toepassing onverwacht afgesloten. (AIR-4198267)
 • Toepassing van anti-aliasing op het retina OS X-scherm mislukt/functioneert niet goed wanneer Context3D-backBuffer is ingesteld op 1024x768 of hoger. (AIR-4198319)
 • [Android] KeyboardEvent.KEY_DOWN wordt tweemaal verzonden voor de NEXT-knop (AIR-4198503)
 • [iOS] Artefacten waargenomen wanneer het onderliggende Sprite-item zich aan de onderkant van het scherm bevindt (AIR-4198445)
 • [iOS] ADT voor het correct tekenen van dynamische frameworks is nu opgenomen in pakket met iOS-app (AIR-4198407)
 • [iOS] ADT voor het correct tekenen van dynamische frameworks (AIR-4198408)
 • [iOS] AIR 23 en hoger: compilatie mislukt bij het uitvoeren van: compile-abc - Klasse (...) kan niet worden gevonden. (AIR-4198225)
 • [iOS] Lokale HTML-inhoud wordt niet geladen of weergegeven door StageWebView (AIR-4198420)
 • Beter capabilities.language-gedrag voor Android en iOS
 • [iOS] Startproblemen met afbeeldingen op de iPad Pro
 • [Android] Fout 3672: Maken van buffer is mislukt bij het gebruik van drawToBitmapData (Context3D) tijdens het gebruik van VideoTexture (AIR-4198290)
 • [Android] Geen gegevens van de android.intent.action.SEND-intentie op Android (AIR-4197491)
 • Gedraaide afbeelding: Camera IMAGE Mobile Android/IOS (AIR-4167837)
 • [iOS] Interfaces functioneren niet op iOS wanneer ze worden gedeeld tussen SWF-bestanden (AIR-4194914)
 • [iOS] Apps gemaakt met Flex in de AOT-modus lopen vast (AIR-4198266)
 • [iOS] Ontbrekende invoer voor IpadPro10.5Inch waardoor de onjuiste schermgrootte wordt geretourneerd (AIR-4198511)

Nieuwe functies

Oplossing voor installatieproblemen van Adobe AIR-toepassingen

Vanaf 30 oktober 2017 en met de beschikbaarheid van Flash Player versie 28 kunt u Adobe AIR-toepassingen met het SHA-1 certificaat succesvol installeren, en hoeft u deze toepassingen niet meer opnieuw te verpakken met een nieuw certificaat. Raadpleeg ons blogbericht voor meer informatie over de installatieproblemen van Adobe AIR-toepassingen.

Voor wie is deze oplossing bedoeld?

Als de door u ontwikkelde AIR-toepassing na 30 oktober 2017 niet kan worden geïnstalleerd en het logbestand van de toepassing de volgende fout bevat: 'Package signature validation failed' (Validatie van pakketondertekening mislukt), is de toepassing ondertekend met het SHA1 certificaat.

De locatie van de logbestanden voor verschillende platforms staat in het artikel: https://helpx.adobe.com/nl/air/kb/logging-air-2-desktop-application.html. 

Resolutie:

AIR-toepassingen met het bovenstaande probleem kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd.

 

Met sneltoetsen op het toetsenbord: 

Adobe AIR Runtime installeren 

Stappen voor Windows:

1. Ga naar C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0

2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer het bestand Adobe AIR Application Installer.exe - > Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies - > Als administrator uitvoeren. Houd de CTRL-toets ingedrukt totdat het venster volledig is geopend.

3. Selecteer en open de AIR-toepassing die u wilt installeren.

Stappen voor de Mac:

1. Ga naar /Applications/Utilities

2. Houd de Cmd-toets ingedrukt en dubbelklik op het bestand Adobe AIR Application Installer. Houd de Cmd-toets ingedrukt totdat het venster volledig is geopend.

3. Selecteer en open de AIR-toepassing die u wilt installeren.

De Adobe AIR-toepassing wordt correct geïnstalleerd.

 

Met de nieuwe -ignoreExpiredCertificateTimestamp instructie bij het starten van AIR Application Installer via de opdrachtprompt/terminal

Adobe AIR Runtime installeren 

Stappen voor Windows:

1. Open een opdrachtprompt als beheerder.

2. Voer de volgende opdracht uit:

“C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe” - ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Het venster wordt geopend.

4. Selecteer de AIR-toepassing die u wilt installeren.

Stappen voor de Mac:

1. Open Terminal.

2. Voer de volgende opdracht uit:

/Applications/Utilities/Adobe\ AIR\ Application\ Installer.app/Contents/MacOS/Adobe\ AIR\ Application\ Installer/ -ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Het venster wordt geopend.

4. Selecteer de AIR-toepassing die u wilt installeren.

De Adobe AIR-toepassing wordt geïnstalleerd.

Op Swift-gebaseerde ANE-ondersteuning in AIR (iOS/tvOS)

Vanaf AIR 28 kunnen ontwikkelaars op Swift-gebaseerde ANE gebruiken voor iOS/tvOS. Ontwikkelaars kunnen ook op iOS/tvOS gebaseerde dynamische frameworks gebruiken bij het in een pakket plaatsen van de toepassing voor de desbetreffende iOS/tvOS platforms. Ondertekening met dynamische frameworks wordt uitgevoerd tijdens het in een pakket plaatsen van de toepassing.

Stappen om Swift ANE en een verpakkingstoepassing te maken:

1. Naast de bestaande systeemresources voor het maken van ANE, moeten AS-ontwikkelaars ook resources voor dynamische frameworks (relevante .framework-bestanden) opnemen tijdens het maken van ANE. Het bestand platform.xml moet een vermelding bevatten naar deze resources voor dynamische frameworks, zoals hieronder wordt weergegeven.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 
<platform xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/28.0">
 
<linkerOptions>
 
<option>-rpath @executable_path/Frameworks</option>
 
</linkerOptions>
 
<packagedDependencies>
 
<packagedDependency><dynamic_swift_framework_path></packagedDependency>
 
</packagedDependencies>
 
</platform>

2. Voorbeeld van ANE-inpakopdracht

adt -package -target ane <ane_file> <extesionxml_file> -swc <swc_file> -platform iPhone-ARM -platformoptions <platformxml_file> -C iPhone-ARM/ . -platform appleTV-ARM -platformoptions <tvOS_platformxml_file> -C appleTV-ARM/ .
 • De map iPhone-ARM bevat dynamic_swift_framework_file zoals vermeld in de pakketafhankelijkheden in platform_xml, een statische Objective C-bibliotheek (.a) gebouwd voor iOS en het bestand library.swf.
 • De map appleTV-ARM bevat dynamic_swift_framework_file voor tvOS zoals vermeld in de pakketafhankelijkheden in tvOS_platform_xml, een statische Objective C-bibliotheek (.a) gebouwd voor tvOS en het bestand library.swf.

 

3. Voorbeeld van IPA-inpakopdracht

adt -package -target <target> -provisioning-profile <path-to-profile> -storetype pkcs12 -keystore <path-to-certificate> -storepass <password> <ipa_file> <appxml_path> <swf_path> Frameworks -extdir extension

Waarbij de map <dynamic_frameworks_and_Swift_Dependencies_path> of de opgenomen submappen Swift-frameworks bevatten, alsook de afhankelijkheden die hieronder worden vermeld. Deze Swift-dylibs staan in /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/lib/swift/iphoneos for iOS

<dynamic_swift_framework>

 • libswiftCore.dylib 
 • libswiftCoreGraphics.dylib 
 • libswiftCoreImage.dylib 
 • libswiftDarwin.dylib 
 • libswiftDispatch.dylib 
 • libswiftFoundation.dylib 
 • libswiftObjectiveC.dylib 
 • libswiftQuartzCore.dylib 
 • libswiftUIKit.dylib

 

Voor Xcode 9- en Swift 4-ondersteuning moeten AS-ontwikkelaars bovendien 3 extra Swift-afhankelijkheden toevoegen uit de iphoneos-map van Xcode, zoals hieronder aangegeven.

 • libswiftCoreFoundation.dylib 
 • libswiftMetal.dylib 
 • libswiftos.dylib

Opmerking: de standaardwaarde voor MinimumOSVersion voor iOS is 8.0 en voor tvOS is dat 9.0.

Upgrade van iOS-SDK

AIR Runtime is nu samengesteld met de iOS 11-SDK, zodat AIR-ontwikkelaars ANE's kunnen bouwen met iOS 11-API's zonder dat ze de schakeloptie –platformSDK moeten gebruiken bij het inpakken met ADT. Voor iOS 11-SDK vereist Apple dat enkele pictogrammen in de toepassing worden opgenomen. Volg de onderstaande stappen om deze toe te voegen:

Opmerking: u moet een Mac-computer hebben met Xcode 9.

Start Xcode 9.

 1. Selecteer Bestand -> Nieuw project -> App voor enkele weergave (iOS). Geef de naam van organisatie, de productnaam en de organisatie-id op (specifieke namen worden niet vereist).
 2. Sla het project op.
 3. Klik op Assets.xcassets -> AppIcon -> en plaats het App-opslagpictogram met de afmetingen 1024 * 1024 (1024pt, 1x) via slepen en neerzetten.
Assets.xcassets

4. Plaats het iPad App-pictogram met de afmeting 76x76 (76pt, 1x) & 152x152 (76pt, 2x) via slepen en neerzetten.

5. Plaats het iPad Pro App-pictogram met de afmeting 167x167 (83,5pt, 2x) via slepen en neerzetten.

6. Plaats het iPhone App-pictogram met de afmeting 120x120 (60pt, 2x) via slepen en neerzetten.

7. Plaats het iPhone App-pictogram met de afmeting 180x180 (60pt, 3x) via slepen en neerzetten.

Afmetingen voor pictogram

8. Selecteer Algemeen iOS-apparaat in de keuzelijst als het doelobject.

9. Stel het project samen (Product- > Build).

10. Klik met de rechtermuisknop op uw '.app'- > Toon in Finder.

11. Klik met de rechtermuisknop op uw '.app'- > Toon pakketinhoud.

12. Kopieer Assets.car en maak een pakket met de AIR-toepassing.

 

Al deze pictogrammen behalve het opslagpictogram (1024*1024) moeten met de toepassing worden verpakt in app.xml met behulp van de pictogramcodes. Zie https://help.apple.com/xcode/mac/current/#/dev4b0ebb1bb voor informatie over het toevoegen van pictogrammen in het bestand assets.car.

Opmerking: als u iOS 11 wilt instellen als minimaal ondersteunde OS in de toepassingsdescriptor, moet de gegenereerde IPA alleen 64 -bits zijn.

Lokalisatie van tekenreeksen voor toestemming of machtiging op iOS

Vanaf AIR 28 kunnen ontwikkelaars gelokaliseerde tekenreeksen aanbieden voor de machtigingen die in de toepassing worden vereist. Hiertoe moeten ontwikkelaars een XML-bestand met de naam purposeStrings.xml verpakken in de toepassing. De indeling van dit XML-bestand moet conform de volgende richtlijnen zijn. Een voorbeeld van een xml-bestand is beschikbaar in AIR SDK bij SDK/samples/purposeStrings-sample.xml. Gebruik de hieronder vermelde opdracht om een voorbeeldtoepassing in een pakket te plaatsen met behulp van het purposeStrings.xml-bestand. 

adt -package -target <target> -provisioning-profile <provisioning profile> -storetype pkcs12 -keystore <certificate> -storepass <password> <name of the ipa> <application xml> <swf file> purposeStrings.xml

Opmerking:

 • Apple iOS 11 heeft enkele nieuwe cocoa-sleutels toegevoegd die in het descriptorbestand van de toepassing moeten worden opgenomen. Zie hiervoor Information Property List Key Reference | Cocoa Keys.
 • Als uw toepassing CameraRoll.addBitmapData gebruikt en wordt verpakt met AIR 28, moet u de cocoa-sleutel NSPhotoLibraryAddUsageDescriptionaan uw descriptorbestand toevoegen.
 • Toepassingen die de Geolocatie-functie gebruiken tonen mogelijk geen toestemmingsdialoogvenster als ze zijn verpakt met AIR 28. U kunt dit verhelpen door nieuwe cocoa-sleutels op gebruiksbasis toe te voegen in de toepassingsdescriptor. Zie voor meer informatie de documentatie voor ontwikkelaars van Apple.

Android SDK-upgrade

Vanaf AIR 28 is de Android-SDK geüpgraded in AIR-runtime. Hier volgt een lijst met versienummers van de tools die zijn geüpgraded in AIR 28. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de gereedschappen die worden gebruikt om de runtime te maken. Eventuele problemen over prestaties of functionele kwesties kunt u bespreken op AIR-gebruikersforums.

Tool Versie
Android SDK-platform 25 ver 3 (Android 7.1.1)
Android SDK-gereedschappen voor bouwen 26.0.1
Android SDK-gereedschappen 26.0.2
Android SDK-platformgereedschappen 26.0.0
Android NDK 15.1.4119039
Android Support Repository 47.0.0

Android TV Support

Met AIR 28 is de ondersteuning voor Android TV voor AIR Android-toepassingen veel stabieler en sterk verbeterd.

Ontwikkelaars kunnen ingesloten (captive) runtime-toepassingen ontwikkelen die ook compatibel zijn met Android TV. Gebruik swf versie 31 of hoger en naamruimteversie 20.0 of hoger om toegang te krijgen tot deze functie. De twee onderstaande tags moeten aan het app.xml-bestand worden toegevoegd ter ondersteuning van Android TV-toepassingen.

1. <supportsAndroidTV></supportsAndroidTV>

De waarde voor <supportsAndroidTV> kan "true" of "false" zijn. Als deze tag niet wordt toegevoegd, is de standaardwaarde "false".

<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>: De toepassing wordt ondersteund op Android TV en wordt na de installatie weergegeven op het startscherm van Android TV.

<supportsAndroidTV>false</supportsAndroidTV>: De toepassing wordt niet ondersteund op Android TV en wordt na de installatie niet weergegeven op het startscherm van Android TV. De toepassing wordt wel getoond in de lijst met gedownloade apps bij de instellingen van het apparaat.

2. <banner></banner>

Via deze tag kan de gebruiker het pad naar de bannerafbeelding opgeven. Toepassingsbanners vertegenwoordigen uw app of game op het startscherm van TV-apparaten, en bieden gebruikers een manier om de app te starten. De specifieke vereisten voor een bannerafbeelding zijn 320 x 180 px, .png, xhdpiresource. Als de ontwikkelaar de bannerafbeelding niet opgeeft met de tag <supportsAndroidTV>true<supportsAndroidTV>, wordt een standaardbannerbeeld weergegeven op het startscherm van Android TV. SDK-gereedschappen moeten worden bijgewerkt naar versie 24.0.0 of hoger. Als u toegang wilt tot nieuwe API's voor TV-apparaten, moet u een project maken of een bestaand project wijzigen dat Android 5.0 (API-niveau 21) of hoger als doel heeft. Toepassingen kunnen alleen worden verpakt met –targetapk-captive-runtime for Android-TV. Ondersteuning voor Android TV is beschikbaar in AIR SDK 20.0 of hoger, en daarom moet de naamruimte worden toegevoegd in het app.xml-bestand.

Codefragment: voer de onderstaande wijzigingen door in het bestand app.xml, parallel aan de <containsVideo>-tag:

<android>
 
    <manifestAdditions><![CDATA[
 
<manifest android:installLocation="auto">
 
.
 
..
 
.
 
</manifest>
 
]]></manifestAdditions>
 
<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>
 
<banner>"path of the banner image (320x180 px, .png file)"</banner>
 
</android>

Ondersteuning voor ingesloten bitcode in iOS/tvOS

ADT biedt ondersteuning voor de nieuwe optie -embedBitcode waarmee u bitcode in uw iOS- en tvOS-toepassingen kunt toevoegen. Zie de App-distributiegids voor meer informatie over bitcode.

Switch details:
Name of the switch: -embedBitcode
Values(iOS): yes or no. Defaults to no
Values(tvOS):yes or no. Defaults to no(yes for ipa-app-store target as it is a mandatory requirement by Apple)
Usage: -embedBitcode yes
Order: Just before the code signing options
 
Example ADT packaging command:
<AIRSDK>/bin/adt -package -target <target type> <other options> -embedBitcode yes -provisioning-profile <SampleProvisioning.mobileprovision> -storetype pkcs12 -keystore <SampleCertificate.p12> -storepass <password> Example.ipa Example-app.xml Example.swf

Opmerkingen:

 • Door het insluiten van bitcode kunnen ontwikkelaars van AIR-toepassingen hun tvOS-toepassingen uploaden naar de App Store waar bitcode is vereist.
 • Door het insluiten van bitcode in uw toepassing wordt uw toepassing groter en neemt de verpakkingstijd toe.
 • Het insluiten van bitcode vereist dat al uw ANE's ook bitcode bevatten. Indien niet aanwezig, kan de opdracht adt verpakkingsfouten genereren, zoals de volgende:

ldbitcode bundel kan niet worden gegenereerd omdat '/var/folders/d3/yxwv5yn5715fk31lq36lnk780000gn/T/805ef2d4-5fe2-4ec9-a773-a3cc39845fa1/lib.nativeExtension.systemVersion.a(systemVersion.o)' is gebouwd zonder volledige bitcode. Alle objectbestanden en -bibliotheken voor bitcode moeten worden gegenereerd vanuit het Xcode-archief of de installatiebuild voor architecture arm64

Compilatie mislukt tijdens uitvoeren van: ld64

Ondersteuning voor Apple TV (bètakwaliteit)

We hebben sommige verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de ondersteuning voor tvOS. Zie Opmerkingen bij de release voor meer informatie die specifiek is voor deze functie. AIR Runtime wordt nu gemaakt met de tvOS 11 SDK, zodat AIR-ontwikkelaars ANE's kunnen gebruiken die zijn gemaakt met tvOS 11 API's zonder gebruik van de ADT-schakelaar –platformSDK.

AIR Desktop - Audio Device Manager ActionScript-API

De Audio Device Manager ActionScript-API werd toegevoegd in Flash Player 27. Deze functionaliteit is nu ingeschakeld in AIR vanaf AIR 28 (alleen voor Desktop). Deze API biedt functionaliteit voor het selecteren van audio-uitvoerapparaten. De ontwikkelaar van de AIR-app moet zijn of haar eigen interface bouwen om de beschikbare audioapparaten in een systeem weer te geven en om de gebruiker een apparaat te laten kiezen voor afspelen.

Wanneer een AIR-app wordt gestart, wordt de audio-uitvoer afgespeeld via het standaardapparaat van het systeem. De gebruiker kan het audio-uitvoerapparaat wijzigen. De selectie is alleen van toepassing op de huidige sessie van de AIR-app. Als de app opnieuw wordt gestart, wordt de audio via het standaardapparaat van het systeem afgespeeld. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opslag van de gebruikerselectie als dat nodig is.

Het audioapparaat dat in één AIR-toepassing is geselecteerd, is niet van invloed op de audio van de andere AIR-toepassingen of Flash Player-instanties.

Een UIA-restrictie (User Invoked Action, oftwel door de gebruiker uitgevoerde handeling) treedt op wanneer een extern SWF/HTML-bestand dat door het netwerk wordt gehost, wordt geladen door de AIR-toepassing. De UIA-controle houdt in dat het audioapparaat alleen kan worden gewijzigd door interactie van de gebruiker. Als het extern geladen SWF/HTML-bestand probeert om het audio-uitvoerapparaat te wijzigen, zonder een door de gebruiker geactiveerde handeling, dan genereert de AIR-runtime de fout IllegalOperationError met foutcode 2176.

Meer informatie over de Audio Device Manager-API vindt u op https://help.adobe.com/nl_NL/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/media/AudioDeviceManager.html

Voorbeeldfragment :

//Access system available audio device names

var status_ta:TextField = new TextField();
status_ta.width = 200;
addChild(status_ta);
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];
status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+"\n"+"\n";
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+"\n"+"\n";
for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) {
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+"\n";
}


//Select an audio output device
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;


// Monitor audio output change
function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
  if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
    [do something]
  } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
    [do something]
  }
}

AIR Desktop - Ondersteuning voor het selecteren van GPU-voorkeur in systeem met meerdere GPU's

Tot AIR 27 was er geen optie om de gebruiksvoorkeuren voor een van de GPU-typen in te stellen. Het standaard GPU-type werd gebruikt, zoals aangegeven door het besturingssysteem: de geïntegreerde GPU voor Windows en de afzonderlijke GPU in Mac OS X. 

Vanaf AIR 28 kunnen ontwikkelaars een voorkeur instellen voor het gebruik van een specifiek GPU-type. Dit gebeurt in het descriptorbestand van de AIR-toepassing door het <gpuPreference>-element toe te voegen aan het descriptorbestand van de toepassing, als volgt:

 

<application>

<gpuPreference>(discrete|integrated)</gpuPreference>

</application>

 

De ontwikkelaar van de AIR-toepassing kan de voorkeur instellen op de afzonderlijke GPU voor betere prestaties, of op de geïntegreerde GPU voor een langere levensduur van de batterij. Deze functie wordt alleen ondersteund op apparaten zijn uitgerust met zowel een geïntegreerde GPU als een afzonderlijke GPU, en met besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een GPU-omschakelingsfunctie.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 28.0.0.161
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 28.0.0.161
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 28.0.0.161
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 28.0.0.161
Flash Player Mac voor Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player Windows voor Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player ChromeOS 28.0.0.161
Flash Player Linux voor Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 28.0.0.161
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 28.0.0.161
AIR Desktop Runtime (Win) 28.0.0.127
AIR Desktop Runtime (Mac) 28.0.0.127
AIR SDK & Compiler (Windows) 28.0.0.125
AIR SDK & Compiler (Mac) 28.0.0.125
AIR SDK (Windows) 28.0.0.125
AIR SDK (Mac) 28.0.0.125

Bekende problemen

AIR
 • GESTURE_PAN-gebeurtenis wordt niet geactiveerd op de Mac. (AIR-4198492)
 • [Android] Stage-verschuivingsfout bij StageText-focus (AIR-4198421)
 • [Android] Miniatuurweergave van camera linksboven bij afspelen van StageVideo-video (AIR-4130641)
 • Flash Builder wordt onverwacht afgesloten op High Sierra wanneer 'Exportversie' wordt geselecteerd in het projectmenu.
 • [Android] Kan bestanden niet laden van File.desktopDirectory op Android 7 en hoger (AIR-4198491)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB18-03 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 28

Als u de nieuwe versie van Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 39 als doel instellen door de waarde "-swf-version=39" door te geven als extra compilerargument voor de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal .swc voor Flash Player 28 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/nl/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 28 SDK. U doet dit door de AIR 28 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg '-swf-version=39' toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 39 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 28-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 28 Bijwerken naar de AIR 28-naamruimte

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de naamruimte van 28 om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en gedragsopties van AIR 27. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 28 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 28-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 28-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/28.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.130
AIR SDK en Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK en Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augustus 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK en Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid