Opmerkingen bij de release voor Flash Player 29 en AIR 29

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 29.

 

8 mei 2018

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

13 april 2018

In deze release is de AIR SDK bijgewerkt om een probleem te corrigeren met betrekking tot toepassingen die worden ingediend bij de iOS App Store. Ontwikkelaars die hun toepassingen bij Apple willen publiceren, moeten deze bijgewerkte SDK gebruiken om hun toepassingen te bouwen.

 

10 april 2018

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke correcties en beveiligingsupdates.

 

13 maart 2018

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze communityforums.

Adobe-foutendatabase: https://tracker.adobe.com/
Flash Player-forums: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
AIR-forums: http://forums.adobe.com/community/air

Aankondigingen

Beschikbaarheid van Android AIR Runtime in de Play Store
Vanaf 13 maart 2018 is de gedeelde AIR Runtime van Adobe niet meer beschikbaar in de Google Play Store voor alle apparaten met Android 4.0 of lager. AIR-toepassingen die de gedeelde runtime vereisen, hebben niet langer toegang tot de vereiste download van de Play Store vanaf deze oudere systemen. We raden de desbetreffende ontwikkelaars aan om hun toepassingen te converteren en voor 13 maart 2018 opnieuw uit te geven voor de ingesloten runtimeversie.
 
ATS-functie (App Transport Security)
In MacOs 10.11 heeft Apple de ATS-functie geïntroduceerd, waardoor toepassingen worden verplicht om alleen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken. Omdat dit een aanzienlijke wijziging is, heeft Apple via NSAllowsArbitraryLoads een overschrijvingsmechanisme ingesteld voor toepassingen waarmee niet-beveiligde verbindingen mogelijk zijn.
 
Vanaf AIR SDK 27 is de waarde van de NSAllowsArbitraryLoads-sleutel voor alle AIR-toepassingen die zijn gemaakt voor macOS, automatisch ingesteld op True. Deze waarde bevindt zich in het info.plist bestand. Dit is een tijdelijke oplossing. Apple kan uw toepassing tijdens het controleproces afwijzen of het gebruik van NSAllowsArbitraryLoads in toekomstige OS-versies uitschakelen. We raden u aan om in uw toepassingen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken.
 
Android AIR voor gedeelde runtime
Vanaf AIR 26 is het verpakken van gedeelde runtime toepassingen voor Android uitgeschakeld. Door deze wijziging worden gepubliceerde toepassingen altijd een ingesloten 'captive' kopie van de runtime die in hun installatiepakket is opgenomen, ongeacht het doel dat door de ontwikkelaar is geselecteerd (dat wil zeggen apk of apk-captive-runtime). Dankzij deze wijziging kunnen we onze aandacht beter richten op testen en engineering van ingesloten installaties, verreweg de populairste optie voor Android.

Opgeloste problemen

8 mei 2018

Flash Player

 • Bij verlopen in statische SWF's wordt het foutmelding "Movie Not Loaded" (Film niet geladen) weergegeven in Flash Player (FP-4198806)

 

13 april 2018

AIR

 • [iOS] Probleem opgelost met betrekking tot het indienen van toepassingen bij de Apple App Store vanwege niet-openbaar API-gebruik

 

10 april 2018

Flash Player

 • [Mac] RTMPS-fout NetConnection.Connect.CertificatePrincipalMismatch (FP-4198784)
 • [Edge] De sluitknop van het FP-instellingenvenster reageert niet op in- of uitzoomen.
 • Meerdere correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

13 maart 2018

Flash Player

 • De Flash Player-deelvensterinstellingen reageren niet meer wanneer hardwareversnelling op Firefox is uitgeschakeld.
 • Flash Player stopt onverwacht bij het decoderen van BASE64 met behulp van de "by.blooddy.crypto.Base64"-klasse.(FP-4198772)
 • Bij de beveiligde modus van Flash Player en asynchroon tekenen op Firefox wordt de lettertypekleur omgekeerd
 • SecureSocket en RTMPS met OpenSSLverzendt geen"server_name" SNI-headers.
 • Flash Player maakt geen verbinding via SecureSocket met een server waarop alleen TLS1.2 wordt uitgevoerd.

AIR

 • AIR-apps worden onverwacht afgesloten wanneer de byte-array wordt gekoppeld aan domainMemory (AIR-4198585)
 • Flash Builder wordt onverwacht afgesloten op High Sierra wanneer 'Exportversie' wordt geselecteerd in het projectmenu (bijgewerkte blog)
 • clipboard.dataForFormat retourneert een null-waarde voor aanpaste gegevens in het Klembord (AIR-4198553).
 • De draadframefunctie werkt niet op Directx11 (AIR-4198597)
 • De helft van het scherm wordt zwart wanneer iOS in de Stand-bymodus is en de gebruiker opnieuw wil starten voor iOS 10 en hoger (AIR-4198539)
 • Bluetooth-headset werkt niet met microphone.getEnhancedMicrophone() op iOS (AIR-4198549)
 • [Android] Structuren worden niet volledig gerenderd bij het uploaden van grote structuren.(AIR-4198475)
 • Onverwachtemarge boven aan StageWebView op iOS 11 (AIR-4198537)
 • InvokeEvent.arguments is leeg bij Android (AIR-4198552)
 • Vertraging bij het verzenden van TOUCH-gebeurtenissen op apparaatranden bij iOS 11 (AIR-4198551)
 • Lokale HTML-inhoud wordt niet geladen of weergegeven door StageWebView (AIR-4198420)
 • Statusbalkwordt weergegeven wanneer deappin het volledige scherm wordt weergegeven en een softwaretoetsenbord toont op Samsung-apparaten (4189175)
 • Audio stopt met afspelen bij onderbreking wanneer SoundMixer.audioPlaybackMode = AudioPlaybackMode.VOICE en SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = false (4189377)
 • NetworkInfo.isSupported retourneert de waarde True op Android, ook als er machtigingen ontbreken in het descriptorbestand van de toepassing (AIR-4198485)
 • Verschuivingsfout van het werkgebied bij StageText-focus wanneer de statusbalk wordt verborgen op Samsung S8 (AIR-4198421)
 • [iOS] iOS StageWebView viewPort onjuist (verschuiving vany-as) (AIR-4198583)

Nieuwe functies

Nieuwe typen softwaretoetsenbord voor Android en iOS

Vanaf AIR 29 kunnen ontwikkelaars met TextField en StageText twee nieuwe typen softwaretoetsenborden instellen.

 • DECIMAAL
 • TELEFOON

Vanaf SWF-versie 40 en hoger en naamruimte 29.0 of hoger kunt u deze nieuwe toetsenblokken gebruiken.

var tfKeyBoard:TextField=new TextField();
keyBoard.softKeyboard=SoftKeyboardType.DECIMAL; //Setting SoftKeyboard type as DECIMAL
 
OR
 
var stKeyBoard:StageText = new StageText();
stKeyBoard.softKeyboardType=SoftKeyboardType.PHONE; //Setting SoftKeyboard type as PHONE

Machtiging voor geolocatie op iOS

Vanaf AIR 29 hebben ontwikkelaars die om een geolocatiemachtiging verzoeken in hun iOS-toepassingen, de optie om te vragen om een WHEN_IN_USE- of een ALWAYS-machtiging via de nieuwe eigenschap locationAlwaysUsePermission.

De standaardwaarde van deze eigenschap is false.

Gebruiksvoorbeeld:

private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE permission
 
OR
 
private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.locationAlwaysUsePermission=true; //applicable for iOS11
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE and ALWAYS permission

Opmerking:

1. Voor iOS 11 en later geldt dat als u eerst vraagt om de machtiging WHEN_IN_USE, dat u later altijd ook om de machtiging ALWAYS kunt vragen. Het besturingssysteem laat u dit slechts éénmaal doen. Elke volgende aanroep van requestPermission() wordt door het besturingssysteem genegeerd.

2. Bij iOS 10 kunt u slechts éénmaal om deze machtiging vragen. De verzochte machtiging WHEN_IN_USE/ALWAYS is afhankelijk van de cocoa-sleutel die is toegevoegd in het descriptorbestand van de toepassing. Daarom is de eigenschap locationAlwaysUsePermission niet van toepassing op iOS 10 en lager.

3. Ontwikkelaars moeten cocoa-sleutels toevoegen in het descriptorbestand van hun toepassing op basis van het autorisatieniveau dat wordt verzocht door hun toepassing. Voor meer informatie raadpleegt u https://developer.apple.com/documentation/corelocation/choosing_the_authorization_level_for_location_services/requesting_always_authorization

 

Media automatisch afspelen in Android en iOS

In AIR 29 is de functie Media automatisch afspelen in iOS en Android die werd geïntroduceerd in AIR 21, enigszins gewijzigd.

We hebben het nieuwe argument mediaPlaybackRequiresUserActiontoegevoegd aan de StageWebView-constructor. dit argument heeft de standaardwaarde true. Als dit argument wordt ingesteld op false, wordt de media binnen StageWebView automatisch afgespeeld.

public function StageWebView(useNative:Boolean = false, mediaPlaybackRequiresUserAction:Boolean = true)

Als u werkt met iOS en de eigenschap mediaPlaybackRequiresUserActioninstelt nadat StageWebView is gemaakt, gebeurt er niets. Ontwikkelaars kunnen de functie voor het automatisch afspelen van media alleen instellen via de StageWebView-constructor.

Bij Android-systemen kunnen ontwikkelaars deze functie op twee manieren instellen, namelijk met de eigenschap mediaPlaybackRequiresUserAction of via het constructorargument.

Android SDK-upgrade

Vanaf AIR 29 is de Android-SDK geüpgraded in AIR-runtime. Hier volgt een lijst met versienummers van de tools die zijn geüpgraded in AIR 29. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de gereedschappen die worden gebruikt om de runtime te maken. Eventuele problemen over prestaties of functionele kwesties kunt u bespreken op AIR-gebruikersforums.

Android-versie 8.1
SDK Platform 27
SDK Tool 26.1.1
Android Build Tool 27.0.3
Platform Tool 27.0.1
Android Support Repository 47.0.0
Android Google Repository 58
LLDB 3.0
Android Emulator 27.0.5
Gradle-insteekmodule voor Android 3.0.1
Multidex jar 1.0.2

Gecombineerde Windows AIR SDK voor 32-bits en 64-bits toepassingen

Vanaf AIR 29 is er een gecombineerde AIR SDK beschikbaar voor Windows waarmee ingesloten 32-bits en 64-bits AIR-toepassingen kunnen worden ingepakt.

De architectuur bepalen van AIR-toepassingen

Het inpakproces voor 32-bits en 64-bits toepassingen met de gecombineerde AIR SDK is verschillend voor Adobe Flash Builder en Adobe Animate/adt

 • Inpakken met Adobe Animate enadt :

Met Adobe Animate enadt wordt dit proces uitgevoerd door een extra tag <architecture> toe te voegen in de toepassings-XML. De waarde van deze tag is ofwel “32” voor het inpakken van ingesloten 32-bits AIR-toepassingen, of “64” voor het inpakken van ingesloten 64-bits AIR-toepassingen.

De tag <architecture> moet onder de tag <application> worden ingevoegd.

Hier is een voorbeeld app-xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">
    <id>Sample</id>
    <filename>Sample</filename>
    <architecture>64</architecture>
    <name>Sample</name>
    <versionNumber>0.0.0</versionNumber>
    <initialWindow>
      <content>Sample.swf</content>
      <autoOrients>false</autoOrients>
      <fullScreen>false</fullScreen>
      <visible>true</visible>
    </initialWindow>
  </application>
 • Inpakken met Adobe Flash Builder:

Met Adobe Flash Builder kan dit proces worden voltooid door een Windows-omgevingsvariabele AIR_WIN_ARCH toe te voegen voordat Adobe Flash Builder wordt gestart. De waarde van deze variabele is 32 of 64. Hiermee kunt u respectievelijk ingesloten 32-bits of 64-bits AIR-toepassingen inpakken. Het instellen van de tag <architecture> heeft geen effect als de toepassing wordt verpakt met Adobe Flash Builder. Deze beslissing is volledig afhankelijk van de waarde van de omgevingsvariabele.

Het inpakken van gedeelde en native AIR-toepassingen wordt niet beïnvloed door een van hierboven vermelde methoden. De toepassingen worden nog steeds ondersteund als 32-bits toepassingen op Windows. Bovendien wordt het inpakken van AIR-toepassingen op de Mac hierdoor niet beïnvloed.

Uitgebreid profiel ('Enhanced') voor AIR Desktop

Het uitgebreide profiel is vanaf AIR 29 beschikbaar op AIR voor Windows 8.1 en hoger, en voor Mac OS 10.9 en hoger. Dit profiel is ook mobiel beschikbaar vanaf AIR 26. Het profiel kan worden gebruikt bij de methoden requestContext3D en requestContext3DMatchingProfiles. AGAL4 kan worden gebruikt bij het uitgebreide profiel.

AGAL 4 introduceert een nieuwe opcode “tld” en een nieuw hoekpuntsamplerregister “vs” voor het ophalen van de structuur in een hoekpuntshader. ‘tld’ een waarde van detailniveau (LOD-waarde) als parameter aangezien de GPU geen ondersteuning biedt voor de automatische berekening van LOD in de hoekpuntshader.

De meest recente versie van AGALMiniAssembler is beschikbaar op: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/pull/14/commits/a20d4773459b01e86acceac45240a2b4e88f67e3

Hoekpuntstructuur ophalen op AIR Desktop

Met de introductie van het nieuwe uitgebreide Stage3D-profiel (‘ENHANCED’) op het bureaublad kan de hoekpuntstructuur nu ook worden opgehaald op AIR Desktop. Deze functie is mobiel al beschikbaar vanaf AIR 26. De functie is beschikbaar voor het bureaublad vanaf AIR 29 (SWF-versie 40) en hoger. De functie wordt ondersteund op Windows 8.1 en hoger, en op Mac OS 10.9 en hoger. De functie is alleen beschikbaar vanwege het uitgebreide profiel 'Enhanced'en wordt daarom niet ondersteund op Windows 7.

De structuurgegevens zijn beschikbaar in de hoekpuntshader via AGAL4 en het uitgebreide profiel.

AGAL 4 introduceert een nieuwe opcode “tld” en een nieuw hoekpuntsamplerregister “vs” voor het ophalen van de structuur in de hoekpuntshader. ‘tld’ is vergelijkbaar met de ‘tex’ opcode die wordt gebruikt in de fragmentshader. Maar in tegenstelling tot de ‘tex’ opcode, vereist ‘tld’ een waarde van detailniveau (LOD-waarde) als parameter aangezien de GPU geen ondersteuning biedt voor de automatische berekening van LOD in de hoekpuntshader. 

tld gebruik:

tld dst, src, sampler

dst: een doelregister voor de structuurpixel van de sampler

src: een register met structuurcoördinaten van de locatie waar de pixel is gesampled en met een detailniveau-aanduiding als index voor het type mipmapping dat moet worden gebruikt.

De XY-componenten van het src-register: een structuurcoördinaat van waar een structuurpixel wordt gesampled. Met de Z-component wordt de zijkant van de kubustoewijzingsstructuur aangegeven als de hoekpuntstructuur een kubustoewijzing is.

De W-component van het src-register: een index voor het type mipmap dat moet worden gebruikt, met een waardebereik van 0 tot n -1, waarbij n staat voor het totale aantal mipmaps. De nulindex geeft een mipmap in de hoogste resolutie aan. Het breukgedeelte van src.w geeft aan in welke mate de geselecteerde mipmap wordt geïnterpoleerd met het volgende niveau van de mipmap in een lagere resolutie op basis van het mipmapsfilter (mipnearest of miplinear) doorgegeven in de shader of ingesteld met de setSamplerStateAt()-API. Mipnearest gebruikt mipmapping van de dichtstbijgelegen buur (nearest-neighbor), terwijl miplinear gebruikmaakt van lineair gefilterde mipmapping.

hoekpuntsampler ‘vs’

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

In de bovenstaande voorbeeldcode worden structuurpixels opgehaald van de structuur die is gebonden aan hoekpuntsampler 0 (vs0) en geplaatst in een tijdelijk hoekpuntregister 0 (vt0) met een structuurcoördinaat die wordt opgegeven in een hoekpuntkenmerkenregister 0 (va0) en een samplerstatus(< 2d, linear, miplinear >) opgegeven in de hoekpuntshader. De LOD-waarde in het voorbeeld wordt opgegeven in va0.w.

Totaal aantal beschikbare hoekpunt samplers is 4. De som van het aantal hoekpunt- en fragmentsamplers is beperkt tot 16.

Houd rekening met het volgende: tld opcode kan niet binnen een fragmentsampler worden gebruikt.

Als ontwikkelaars een structuur willen opgeven voor een hoekpuntsampler in de hoekpuntshader, moeten ze de bestaande ActionScript-API SetTextureAt() gebruiken.

SetTextureAT(0, structuur);

Met de bovenstaande voorbeeldcode wordt 'structuur' gebonden aan de hoekpuntsampler 0 (vs0). Let op: met deze aanroep wordt 'structuur' ingesteld op de fragment sampler in dezelfde index. Dit is de fragmentsampler 0 (fs0) als er toegang is tot fs0 in de fragmentshader.

De status van de hoekpuntsampler in de code van de hoekpuntshader kan worden overschreven met de bestaande AS-API SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Net als de SetTextureAt-API, wordt met de bovenstaande aanroep ook de staat van de fragmen tsampler in dezelfde index ingesteld. Dit is de fragmentsampler 0 (fs0), als fs0 wordt gebruikt in de fragmentshader.

Let op: anisotropisch filteren is niet beschikbaar voor structuursamples die in hoekpuntshaders worden gebruikt.

De functie waarmee u hoekpuntstructuurgegevens kunt ophalen is handig voor een aantal effecten zoals verschuivingtoewijzingen, watersimulatie, explosietoewijzingen, enzovoort.

HIDPI-schaling toepassen op niet-client gebieden

Ondersteuning voor HiDPI-schermen op Windows werd geïntroduceerd in AIR versie 23. Met deze functie kan AIR-inhoud met een hogere kwaliteit worden gerenderd op HiDPI-schermen.

'HIDPI-schaling toepassen op niet-client gebieden' is een uitbreiding van de bestaande ondersteuning voor HiDPI-schaling waarbij de schaling van niet-client gebieden wordt ondersteund door AIR voor Windows op basis van de dynamische wijziging in de DPI-waarde. De functie omvat de schaling van dialoogvensters, bestandsbrowsers en niet-client UI-gebiedscomponenten, zoals titelbalk, native menu's en Windows-pictogrammen.

De functie is beschikbaar op AIR 29 en hoger, en Windows 10 (Redstone 1) versie 1607 en hoger.

AIR Desktop - Mogelijkheid om vsync tijdens uitvoering in of uit te schakelen

Tot AIR 28 werd de rendersnelheid van de framebuffer voor AIR Runtime gesynchroniseerd met de vernieuwingssnelheid van het scherm.

In AIR 29 is dit verbeterd en kan de gebruiker de vernieuwingssnelheid van het scherm synchroon of niet-synchroon laten lopen. De synchronisatiefunctie kan worden omgeschakeld met behulp van een eigenschap die is toegeveogd aan een “vsyncEnabled”-werkgebiedvariabele.

Met de variabele “vsyncEnabled” kan worden geschakeld tussen True en False, maar alleen dan wanneer een “VsyncStateChangeAvailabilityEvent”-gebeurtenis de waarde True retourneert.

Op computers met Windows 7 wordt het DisplayContext-object Event.CONTEXT3D_CREATE opnieuw geactiveerd wanneer de vsyncEnabled-waarde wordt ingesteld als True, en dat kan leiden tot een flikkerend beeld. Dit komt niet voor op Windows 8 en hoger, en ook niet op Mac-computers.

AIR Desktop - Hogere GPU-geheugenlimieten

Tot AIR 28 was 512 MB het maximaal beschikbare GPU-geheugen voor het uploaden van normale en rechthoekige structuren. Vanaf de bètaversie van AIR 29 is de GPU-gehuegenlimiet verhoogd naar 2048 MB. Deze nieuwe limieten zijn beschikbaar met het Stage3D-profielen “Standard_Extended” and “Enhanced”. Voor andere profielen geldt een maximale GPU-limit van 512 MB.

Deze functie is alleen beschikbaar in de 64-bits versie van AIR en voor normale en rechthoekige structuren. Voor kubusstructuren verandert de geheugenlimiet niet. Deze blijft 256 MB.

AIR Desktop - Hogere structuurlimiet (alleen bètaversie)

Tot aan AIR 28 was 4096 x 4096 pixels de maximale structuurgrootte die door AIR werd ondersteund. In AIR 29 (SWF-versie 40) hebben we deze limiet verhoogd naar 8192 x 8192 pixels. We hebben de nieuwe (alleen-lezen) eigenschap Context3D::supports8kTexture toegevoegd. Deze eigenschap retourneert de waarde True alleen als de 8K-structuur wordt ondersteund door de hardware.

Deze functie ondersteunt alleen het renderen van normale en rechthoekige structuren. Structuren zoals kubus, video, gecomprimeerd en gecomprimeerd_alfa worden niet ondersteund. Deze functie is beschikbaar in AIR 64 voor de Mac, Windows 8.1 en hoger.

Aangezien 8K-structuren computerintensief zijn, wordt het aanbevolen om ze asynchroon te uploaden.

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 29.0.0.171
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 29.0.0.171
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 29.0.0.171
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 29.0.0.171
Flash Player Mac voor Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player Windows voor Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player ChromeOS 29.0.0.171
Flash Player Linux voor Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 29.0.0.171
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 29.0.0.171
AIR Desktop Runtime (Win) 29.0.0.112
AIR Desktop Runtime (Mac) 29.0.0.112
AIR SDK & Compiler (Windows) 29.0.0.122
AIR SDK & Compiler (Mac) 29.0.0.122
AIR SDK (Windows) 29.0.0.122
AIR SDK (Mac) 29.0.0.122

Bekende problemen

AIR
 • [AIR Win 64] Scout rapporteert ingesloten runtimes van de 64-bitsversie van AIR als x86 (AIR-4198615)
 • [AIR] Trace-instructies worden niet afgedrukt in deconsolebij uitvoeringviaADL(AIR-4198624)
 • Opslag enad-hocIPA kan niet worden geïnstalleerd op het testapparaat (AIR-4198628)

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB18-16 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 29

Als u de nieuwe versie van Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 40 als doel instellen door de waarde "-swf -version=40" door te geven als extra compilerargument voor de ASC 2.0-compiler. Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen. 

 • Download het nieuwe bestand playerglobal .swc voor Flash Player 29 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 29 SDK. U doet dit door de AIR 29 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg '-swf-version=40' toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 40 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 29-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 29 Bijwerken naar de AIR 29-naamruimte

U moet het descriptorbestand van uw toepassing bijwerken naar de AIR 29-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en gedragsopties van AIR 29. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 29 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 29-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 29-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
8 mei 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 april 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10 april 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 maart 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.113
AIR Runtime 29.0.0.112
AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.130
AIR SDK en Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK en Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augustus 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK en Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid