Opmerkingen bij de release voor Flash Player 31 en AIR 31

Welkom bij de opmerkingen bij de release van Flash Player en AIR 31.

20 november 2018

In deze release is Flash Player bijgewerkt met een belangrijke beveiligingsoplossing.

 

13 november 2018

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke softwarecorrecties.

 

9 oktober 2018

In deze geplande release is Flash Player bijgewerkt met belangrijke softwarecorrecties.

 

11 september 2018

In deze geplande release zijn Flash Player en AIR bijgewerkt met belangrijke correcties, beveiligingsupdates en nieuwe functies.


Update uitvoeren voor Flash Player

Huidige klanten met Flash Player die zich hebben aangemeld voor de updatemethode 'Adobe toestaan updates te installeren (aanbevolen)', ontvangen binnen 24 uur na de release automatisch een update van de nieuwste versie van Flash Player.

Gebruikers die de optie 'Waarschuwen voordat updates worden geïnstalleerd' hebben geselecteerd, krijgen binnen 7 dagen na de releasedatum een dialoogvenster met een updatebericht te zien. Let op: Windows-gebruikers dienen hun systeem opnieuw op te starten of moeten zich af- en weer aanmelden om het meldingsvenster voor updates te activeren.

U kunt de nieuwste versie van Flash Player altijd downloaden en installeren via https://get.adobe.com/nl/flashplayer

Klanten die Google Chrome of Windows 8.x/10 Internet Explorer of Microsoft Edge gebruiken ontvangen updates via de procedures van Google en Microsoft.


Contact met ons opnemen

Veel plezier met deze release. Als u problemen ondervindt, post u deze in onze openbare bugdatabase. Voor hulp bij de installatie of het gebruik gaat u naar onze community.

Adobe Bug Database - https://tracker.adobe.com/
Flash Player-community - http://community.adobe.com/t5/flash-player/bd-p/flash-player?page=1&sort=latest_replies&filter=all
AIR-community - http://community.adobe.com/t5/air/bd-p/air?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Aankondigingen

Mac NPAPI-sandbox - Mozilla Firefox
De Mac NPAPI Flash-sandbox is standaard ingeschakeld op Firefox 62 en later.
 
Om de sandbox uit te schakelen moet u about:config gebruiken om "dom.ipc.plugins.sandbox-level.flash" in te stellen op 0 en vervolgens de browser opnieuw opstarten. Met de sandbox worden de volgende functies uitgeschakeld:
 
 • Afdrukken naar PDF vanuit het Flash-dialoogvenster Afdrukken
 • Afdrukken naar ‘Openen in de voorvertoning’ vanuit het Flash-dialoogvenster Afdrukken
 • De Quicklook-functie in het dialoogvenster Bestand -> Openen
 • Bestanden opslaan naar het bestandssysteem vanuit een Flash-app
 • Het downloaden van Flash-apps en het uitvoeren van het Adobe AIR -installatieprogramma
 • Het door Flash activeren van Adobe AIR-toepassingen voor uitvoering

 

Beschikbaarheid van Android AIR Runtime in de Play Store
Op 11 september 2018 heeft Adobe de gedeelde AIR Runtime verwijderd uit de Google Play Store. AIR-toepassingen die de gedeelde runtime vereisen, hebben niet langer toegang tot de vereiste download van de Google Play Store.  Sinds AIR 26 biedt Adobe geen ondersteuning meer voor gedeelde runtime-pakketten. Dit heeft geen gevolgen voor de meeste ontwikkelaars.  Diegenen die nog steeds toegang nodig hebben tot de gedeelde runtime-APK, kunnen de juiste versie downloaden van het Adobe AIR-archief.
 
ATS-functie (App Transport Security)
In MacOs 10.11 heeft Apple de ATS-functie geïntroduceerd, waardoor toepassingen worden verplicht om alleen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken. Omdat dit een aanzienlijke wijziging is, heeft Apple via NSAllowsArbitraryLoads een overschrijvingsmechanisme ingesteld voor toepassingen waarmee niet-beveiligde verbindingen mogelijk zijn.
 
Vanaf AIR SDK 27 is de waarde van de NSAllowsArbitraryLoads-sleutel voor alle AIR-toepassingen die zijn gemaakt voor macOS, automatisch ingesteld op True. Deze waarde bevindt zich in het info.plist bestand. Dit is een tijdelijke oplossing. Apple kan uw toepassing tijdens het controleproces afwijzen of het gebruik van NSAllowsArbitraryLoads in toekomstige OS-versies uitschakelen. We raden u aan om in uw toepassingen beveiligde netwerkverbindingen via HTTPS te gebruiken.
 
AIR tvOS-ondersteuning verplaatst naar Labs
Voor nog doelgerichter testen op de meest populaire platforms hebben we besloten om de ondersteuning voor tvOS terug te plaatsen in het AIR-bètakanaal.  De functionaliteit blijft onveranderd en ontwikkelaars kunnen de nieuwste SDK-versie downloaden vanaf https://labs.adobe.com
 
Ondersteuning voor Flash Player "Klik om af te spelen"-functie in Microsoft Office
Vanaf Flash Player 30 is de bestaande '’Klik om af te spelen'’-functie voor Microsoft Office versie 2007 en lager nu ook van toepassing op alle Microsoft Office-versies waarop Flash kan worden uitgevoerd. 

Opgeloste problemen

20 november 2018

Flash Player

 • beveiligingsoplossing

 

13 november 2018

Flash Player

 • IE sluit onverwacht wanneer er meerdere tabs met Flash-inhoud worden geopend (FP-4198903)
 • Verschillende correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

 

9 oktober 2018

Flash Player

 • Het audioapparaat verandert niet via de selectie-API voor audioapparaten als het standaardapparaat wordt gewijzigd vanuit het deelvenster voor geluid (Flash-4190628)
 • Het contextmenu is verschoven op Mac Retina-schermen wanneer niet de hoogste resolutie is ingesteld (Flash-4188618)
 • Meerdere functionele correcties

 

11 september 2018

Flash Player

 • Verschillende correcties op gebied van beveiliging en functionaliteit

AIR

 • Onjuist pad op macOS met gebruik van File.browseForSave() indien doelbestand al bestaat (AIR-4198652)
 • ETC2-niet-alfa-ATF-bestand wordt niet gerenderd in ADL
 • Bij het omhoog\omlaag vegen op een iPhone wordt het systeemvak geopend in plaats van een kleine pijl (AIR-4198602)

 

Nieuwe functies

Het label voor bèta-rechten in de Entitlement-blob voor de App Store-build - iOS

Met ingang van AIR 31 wordt de sleutel beta-reports-active met de waarde 'True' automatisch toegevoegd aan de Entitlement-blob van AIR iOS-toepassingen indien de toepassing wordt ingepakt voor publicatie in de iTunes App Store. Deze sleutel is door Apple beschikbaar gemaakt in het provisioningprofiel Distribution, en is vereist voor toepassingen die worden gepubliceerd in de iTunes App Store. Dat wil zeggen: iOS-toepassingen die zijn ingepakt met het Distribution-certificaat en het Distribution-provisioningprofiel met als bestemmingstype "ipa-app-store". Dit is niet van invloed op andere inpakbestemmingen, waarvoor dus ook geen sleutel benodigd is of zal worden toegevoegd. Indien nodig kan het label nog steeds worden toegevoegd in de toepassings-XML.

Opmerking: toepassingen die worden gepubliceerd voor de iTunes App Store, dat wil zeggen: ingepakt met het Distribution-certificaat en het Distribution-provisioningprofiel met als bestemmingstype "ipa-app-store", kunnen niet lokaal op het testapparaat worden geïnstalleerd. Deze toepassingen kunnen wel met gebruik van de Test Flight-functie worden uitgevoerd op testapparaten. Voor testen en foutopsporing gebruiken de iOS-toepassingen op het apparaat de andere bestemmingen, en niet de ipa-app-store, of ze maken gebruik van het Developer-certificaat en Developer-provisioning.

Schermmodusconfiguratie voor AIR Desktop

Deze functie biedt toegang tot ActionScript-niveau om de weergave-eigenschappen van het apparaat op te halen en in te stellen via een nieuwe ScreenMode-klasse. Deze klasse biedt ook toegang tot de schermmodi. Met deze functie kunt u niet alleen de afspeelprestaties verbeteren door de weergaveresolutie te beperken, maar u kunt ook animaties presenteren zoals ze oorspronkelijk waren ontworpen, met name op weergaveapparaten met een grote DPI-waarde.

Deze functie werkt alleen op AIR Desktop.

Met de AIR-API's van deze functie kunt u de onderstaande eigenschappen ophalen en instellen van de weergaveapparaten die zijn gekoppeld aan elk scherm.

 • Resolutiebreedte (width)
 • Resolutiehoogte (height)
 • Vernieuwingssnelheid (refreshRate)
 • Kleurdiepte (colorDepth)

Er is nu een nieuwe klasse ScreenMode met de eigenschappen width, height, refreshRate en colorDepth.

package flash.display
{
    public class ScreenMode
    {
        public native function get width() : int;  
        public native function get height() : int;  
        public native function get refreshRate() : int;  
        public native function get colorDepth() : int;
    }
}

Er zijn nieuwe methoden in de Screen-klasse voor het ophalen en instellen van de weergavemodi van een apparaat.

package flash.display
{    
    public class Screen
    {    
        …
        public native function get modes() : Array;
        
        public native function get mode() : ScreenMode;     
        public native function set mode( val:ScreenMode ) : void;
        …
    }
}

Alle weergavemodi van een apparaat kunnen worden opgehaald via de functie get modes(). De functie mode() retourneert de huidige weergavemodus van het apparaat. De resolutie van het weergaveapparaat kan worden gewijzigd naar elke beschikbare resolutie met de functie set mode(). Elke ondersteunde resolutie van de beschikbare resoluties die wordt geretourneerd door modes() kan als argument worden doorgegeven aan de functie set mode().

Terwijl er geen beperkingen zijn ingesteld op het aanroepen van de functie get mode, kan de functie set mode alleen worden aangeroepen vanuit de modus Volledig scherm.

Voorbeeld van gebruik van de ScreenMode-klasse:

import flash.display.Screen;
import flash.display.ScreenMode;
 
function FindBestModeIndex(modes:Array): int
{
    // algorithm for selection of the "best mode" is to 
    // be defined by the AS developer.
    return modes.length - 1; 
}    

var primaryDisplay:Screen = Screen.mainScreen;
var oldScreenMode1:ScreenMode = primaryDisplay.mode;
 
var modes:Array = primaryDisplay.modes;
var best_mode_index:uint = FindBestModeIndex(modes); 
        
primaryDisplay.mode = modes[best_mode_index]);
 
var multiDisplays:Array = Screen.screens;
var oldScreenMode2:ScreenMode = multiDisplays[0].mode();
 
modes = multiDisplays[0].modes;
best_mode_index = FindBestModeIndex(modes);
multiDisplays[0].mode = modes[best_mode_index]) ;

Opmerking:

Voor een volledige lijst met eigenschappen in Flash Player en AIR, zoals eigenschappen die in vorige releases werden geïntroduceerd, raadpleegt u dit document

Uitgebrachte versies

Product Uitgebrachte versie
Flash Player (Windows, Internet Explorer - ActiveX) 31.0.0.153
Flash Player Windows voor Firefox - NPAPI 31.0.0.153
Flash Player Windows voor Chromium - PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Mac voor Safari en Firefox - NPAPI 31.0.0.153
Flash Player Mac voor Chromium - PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Win 8 & 10 voor Internet Explorer en Edge 31.0.0.153
Flash Player Mac voor Google Chrome 31.0.0.153
Flash Player Windows voor Google Chrome 31.0.0.153
Flash Player ChromeOS 31.0.0.153
Flash Player Linux voor Google Chrome 31.0.0.153
Flash Player Linux voor Chromium - PPAPI 31.0.0.153
Flash Player Linux voor Firefox - NPAPI 31.0.0.153
AIR Desktop Runtime (Win) 31.0.0.96
AIR Desktop Runtime (Mac) 31.0.0.96
AIR SDK & Compiler (Windows) 31.0.0.96
AIR SDK & Compiler (Mac) 31.0.0.96
AIR SDK (Windows) 31.0.0.96
AIR SDK (Mac) 31.0.0.96

Bekende problemen

AIR
 • [Mac 10.14] Express-installatie werkt niet op Safari (FLASH-4190496)
 • [iOS] Fout bij gebruik van statische variabelen wanneer een worker is geactiveerd (AIR-4198666)

 

Flash Player

 • Geen

Verbeterde beveiliging

Beveiligingsbulletin Betrokken producten
APSB18-44 Adobe Flash Player

Ontwerprichtlijnen

Ontwerpen voor Flash Player 31

Als u de nieuwe versie van Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 42 als doel instellen door de waarde "-swf -version=42" door te geven als extra compilerargument voor de ASC 2.0-compiler.  Hieronder vindt u gedetailleerde aanwijzingen.

 • Download het nieuwe bestand playerglobal.swc voor Flash Player 31 
 • Flash Builder 4.7 downloaden en installeren vanaf Creative Cloud: https://creative.adobe.com/products/flash-builder
 • Maak een back-up van de bestaande AIR SDK als u deze later wilt herstellen en vervang de gebundelde AIR SDK door de AIR 31 SDK.  U doet dit door de AIR 31 SDK uit te pakken naar de volgende locatie:
  • MacOS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64 bits)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • Maak als volgt een nieuw project in Flash Builder: Bestand -> Nieuw -> Project.
 • Open het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen). 
 • Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg '-swf-version=42' toe aan het veld Aanvullende compilerargumenten.
  • Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 42 gebruikt.  Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, dient u hetzelfde compilerargument toe te voegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 31-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Ontwerpen voor AIR 31 Bijwerken naar de AIR 31-naamruimte

U moet het descriptorbestand van uw toepassing bijwerken naar de AIR 31-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en gedragsopties van AIR 31. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 31 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 31-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 31-mogelijkheden nog niet benut. Om de naamruimte bij te werken, wijzigt u het kenmerk xmlns in uw toepassingsdescriptor naar: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/31.0">

Een probleem melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe® Flash Player® en AIR® en voor uw feedback!

Systeemvereisten

Voor de nieuwste Flash Player-systeemvereisten raadpleegt u het document hier

Voor de nieuwste AIR-systeemvereisten raadpleegt u het document hier 

Geschiedenis van runtimeversie(s)

Releasedatum Runtimeversie Verbeterde beveiliging
20 november 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.153 APSB18-44
13 november 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.148 APSB18-39
9 oktober 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.122 APSB18-35
11 september 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 31.0.0.108
AIR Runtime 31.0.0.96
AIR SDK 31.0.0.96
APSB18-31
14 augustus 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.154 APSB18-25
10 juli 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.134 APSB18-24
7 juni 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 30.0.0.113
AIR Runtime 30.0.0.107
AIR SDK 30.0.0.107
APSB18-19
8 mei 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 april 2018 AIR SDK 29.0.0.122  
10 april 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 maart 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 29.0.0.113
AIR Runtime 29.0.0.112
AIR SDK 29.0.0.112
APSB18-05
6 februari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 januari 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 december 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.126
AIR Runtime 28.0.0.127
AIR SDK 28.0.0.125
APSB17-42
14 november 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.183  
16 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 oktober 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.159
AIR SDK Win 27.0.0.132
APSB17-31
12 september 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 27.0.0.130
AIR SDK en Runtime Win 27.0.0.124
AIR SDK en Runtime Mac 27.0.0.128
APSB17-28
8 augustus 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.151 APSB17-23
11 juli 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.137
AIR Runtime 26.0.0.127
APSB17-21
16 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.131  
13 juni 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX Win 8/10) 26.0.0.120
AIR SDK en Runtime 26.0.0.118
APSB17-17
9 mei 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 april 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 april 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 maart 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.127
AIR SDK en Runtime 25.0.0.134
APSB17-07
14 februari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 januari 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 december 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 24.0.0.186
AIR SDK en Runtime 24.0.0.180
APSB16-39
8 november 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.644
APSB16-37
26 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.643
APSB16-36
11 oktober 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 september 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
AIR SDK en Runtime 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 juli 2016 Flash Player (Win ActiveX) 22.0.0.210  
12 juli 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 juni 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
AIR SDK en Runtime 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 mei 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
AIR SDK en Runtime 21.0.0.215
APSB16-15
21 april 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 april 2016 AIR-SDK en -runtime 21.0.0.198  
8 april 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 april 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 maart 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
AIR SDK en Runtime 21.0.0.176
APSB16-08
9 februari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
AIR SDK en Runtime 20.0.0.260
APSB16-04
19 januari 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 januari 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
AIR SDK en Runtime 20.0.0.233
APSB16-01
8 december 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (NPAPI Win & Mac) 20.0.0.235
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
AIR SDK en Runtime 20.0.0.204
APSB15-32
10 november 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
AIR SDK en Runtime 19.0.0.241
APSB15-28
16 oktober 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (PPAPI ChromeOS) 19.0.0.225
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 oktober 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.207
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.207
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-25
21 september 2015 Flash Player (Win & Mac) 19.0.0.185
Flash Player (PPAPI Linux) 19.0.0.185
Flash Player (NPAPI Linux) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
AIR SDK en Runtime 19.0.0.190
APSB15-23
11 augustus 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.232
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
AIR SDK en Runtime 18.0.0.199
APSB15-19
16 juli 2015 Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 juli 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 juli 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (PPAPI Linux) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
AIR SDK en Runtime 18.0.0.180
APSB15-16
23 juni 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 juni 2015 Flash Player (Win & Mac) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
AIR SDK en Runtime (Win) 18.0.0.144
AIR SDK en Runtime (Mac) 18.0.0.143
APSB15-11
12 mei 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
AIR SDK en Runtime 17.0.0.172
APSB15-09
14 april 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
AIR SDK en Runtime 17.0.0.144
APSB15-06
12 maart 2015 Flash Player (Win & Mac) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
AIR SDK en Runtime 17.0.0.124
APSB15-05
12 februari 2015 AIR Desktop Runtime (Win) 16.0.0.273
AIR SDK (Win & Mac) 16.0.0.292
 
5 februari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.269
APSB15-04
27 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.264
APSB15-03
22 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.262
APSB15-02
13 januari 2015 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.260
AIR Android 16.0.0.272
AIR Desktop Runtime 16.0.0.245
AIR SDK 16.0.0.272
APSB15-01
9 december 2014 Flash Player (Win & Mac) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.259
APSB14-27
9 december 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.246 APSB14-27
11 november 2014 Flash Player (Win & Mac) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.252
AIR Android 15.0.0.356
AIR Desktop & SDK 15.0.0.356
APSB14-24
23 september 2014 Flash Player (Windows ActiveX): 15.0.0.167 APSB14-22
9 september 2014 Flash Player (Windows en Mac) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.244
AIR Android 15.0.0.252
AIR Desktop & SDK 15.0.0.249
APSB14-21
12 augustus 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI) 14.0.0.176
Flash Player (Win NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR Android 14.0.0.179
AIR Desktop & SDK 14.0.0.178
APSB14-18
8 juli 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.145
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Win & Mac) 13.0.0.231
AIR (SDK & Android Runtime) 14.0.0.137
APSB14-17
10 juni 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 14.0.0.125
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac en Win) 13.0.0.223
AIR (SDK en Runtime) 14.0.0.110
APSB14-16
13 mei 2014 Flash Player Desktop (Windows en Mac) 13.0.0.214
Flash Player Desktop (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Mac en Win) 13.0.0.214
AIR (SDK en Runtime) 13.0.0.111
APSB14-14