Huidige runtimeversie(s) van release
Nieuwe functies
Betere beveiliging
Opgeloste problemen
Bekende problemen
Ontwerpen voor Flash Player 11.2
Ontwerpen voor AIR 3.2
Systeemvereisten
Problemen rapporteren
Geschiedenis van runtimeversies

4 mei 2012. Welkom bij Adobe® Flash® Player 11.2 en Adobe® AIR® 3.2! Deze release bevat foutoplossingen op het gebied van stabiliteit en prestaties

Huidige releaseversie(s) van runtimeprogramma

 • Flash Player Desktop:11.2.202.235
 • Flash Player Android 4.0: 11.1.115.8
 • Flash Player Android 2.x, 3.x: 11.1.111.9

 

Nieuwe functies

 • Stage3D voor Adobe AIR (mobile)


Hiermee kunt u volledige GPU-versnelling voor iOS en Android inschakelen met dezelfde Stage3D API's die u vandaag op het bureaublad gebruikt. Voor meer informatie over deze functie gaat u naar de Adobe Gaming-website: http://gaming.adobe.com/getstarted/


 • Stille automatische update voor Windows


Flash Player 11.2 introduceert een stille automatische update voor Windows. Dit zorgt voor een prettigere gebruikerservaring bij updates naar de meest recente versie van Flash Player.

Verbeterde beveiliging

Adobe Flash Player Desktop 11.2.202.235, Flash Player Android 4.0: 11.1.115.9 en Flash Player Android 2.x, 3.x: 11.1.111.8 bevatten oplossingen voor beveiligingsproblemen die zijn beschreven in Beveiligingsbulletin APSB12-09

Opgeloste problemen

N.v.t.

Bekende problemen

Flash Player Desktop

 • Windows: Lange animatie wordt gepauzeerd wanneer een muis of toetsenbord wordt gebruikt met Steam-overlay (3089755)
 • Mac OS: De muiscursor verandert niet in een handje wanneer de muis boven TLF-koppelingen wordt geplaatst (3060839)
 • Mac OS: Adobe AIR loopt vast op nieuwe Apple-computers met 10.7.2 (tijdelijke oplossing hier beschikbaar)
 • De weergave wordt niet bijgewerkt bij MouseLock en FullscreenSourceRect in de volledige schermmodus (3006724)

Flash Player Android


 • Wanneer de video is gepauzeerd wordt het frame bij Android 4.0-apparaten niet bijgewerkt tijdens zoekacties (2995454)
 • Als StageVideo gebruikmaakt van On2 en Sorenson werkt het programma niet op Android 4.0-apparaten (3053819)
 • Nadat een context3D is verwijderd en een nieuwe context3D is aangevraagd, of wanneer wordt geschakeld naar een toepassing die op de achtergrond werd uitgevoerd, wordt de nieuwe context3D zwart gerenderd op enkele frames (3019048)

Ontwerpen voor Flash Player 11.2


Als u de nieuwe Flash Player wilt gebruiken, moet u SWF-versie 15 gebruiken door een extra compilerargument door te geven aan de Flex-compiler: - swf-version=15. De aanwijzingen vindt u hieronder.

Als u de Adobe Flex SDK gebruikt:

 • De nieuwe playerglobal.swc voor Flash Player 11.2 downloaden
 • Download Flex 4.5.1 SDK (4.5.1.21328) van de Flex 4.5 SDK-tabel.
 • Installeer de build in uw ontwikkelomgeving
 • In Flash Builder maakt u een nieuw ActionScript-project: Bestand -> Nieuw -> ActionScript-project.
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Gebruik de optie "Flex SDK's configureren" in de rechterbovenhoek om het project te richten naar Flex-build 21328. Klik op OK.
 • Uw project configureren voor SWF-versie 15
 • Open de het deelvenster Eigenschappen van het project (klik met de rechtermuisknop en selecteer "Eigenschappen"). Selecteer ActionScriptCompiler in de lijst links in het scherm.
 • Voeg het volgende toe aan de invoer "Aanvullende compilerargumenten": - swf-version=15. Dit zorgt ervoor dat de SWF-uitvoer SWF-versie 15 gebruikt. Als u op de opdrachtregel en niet in Flash Builder compileert, moet u hetzelfde compilerargument toevoegen.
 • Controleer of u de nieuwe Flash Player 11.2-build in uw browser hebt geïnstalleerd.

Toepassingen voor AIR 3.2

Update naar de AIR 3.2-naamruimte.

U moet uw toepassingsdescriptor bijwerken naar de 3.2-naamruimte om toegang te krijgen tot de nieuwe API's en functies van AIR 3.2. Als uw toepassing de nieuwe API's en functies van AIR 3.2 niet vereist, hoeft u de naamruimte niet bij te werken. Wij raden echter alle gebruikers aan de AIR 3.2-naamruimte te gaan gebruiken, zelfs als u de nieuwe 3.2-mogelijkheden nog niet benut. Als u de naamruimte wilt bijwerken, wijzigt u het xmlns-attribuut in uw toepassingsdescriptor in

<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.2">

Richtlijnen voor Stage 3D Mobile

Specifieke ontwerprichtlijnen voor Stage3D Mobile

 • Zorg ervoor dat 'direct' is opgegeven in het descriptorbestand van de toepassing.
 • Zorg ervoor dat de naamruimte in uw toepassingsdescriptor is ingesteld op 3.2.
 • De swf-versie moet zijn ingesteld op SWF-versie 15. Gebruik http://kb2.adobe.com/nl/cps/908/cpsid_90810.html als referentie wanneer u Flash Professional CS 5.5 instelt met de juiste swf-versie
 • Voor Flash Builder voegt u swf-version=15 toe in de compilerinstellingen van uw project.
 • Voor Android-apps geldt het volgende: zorg dat u deze instelling niet toepast in het descriptorbestand van de toepassing als u de camera niet wilt gebruiken.
  Hiertoe schakelt u de huidige regel in de android manifest-sectie van het descriptorbestand uit met een commentaar, of verwijdert de regel in zijn geheel.
<android>
  <manifestAdditions>
    <![CDATA[
      <manifest>
        <!-- remove this permission or comment it out. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> -->
      </manifest>
    ]]>
  </manifestAdditions>
</android>

Wanneer android.permission.CAMERA wordt opgevraagd, moeten toepassingen voor elk frame hun scherm samenstellen met een potentiële camera-afbeelding, zelfs als de camera niet in gebruik is. Dit is van grote invloed op de prestaties.

Er is een nieuwe tag voor de toepassingsdescriptor geïntroduceerd met als standaardwaarde 'false'. Als uw inhoud een diepte- of stencilbuffer gebruikt, moet u dit element in uw applicationDescriptor.xml-bestand opnemen met de waarde 'true' om de inhoud op de juiste wijze te renderen. Als u 3D-inhoud maakt, is het zeer waarschijnlijk dat u dit element moet opgeven. Als depthAndStencil niet is ingesteld op 'true' in het descriptorbestand van uw toepassing, wordt een fout gegenereerd wanneer u probeert de backbuffer te configureren met diepte en stencil. Als u de diepte- en stencilbuffers niet inschakelt, verbetert u de prestaties van apparaten die zijn gebaseerd op de Imagination-tech-gpu (met inbegrip van alle iOS-apparaten). Voor 2D-inhoud hoeft deze markering niet te worden opgegeven in de toepassingsdescriptor, tenzij de stencil- of dieptebuffers werkelijk moeten worden gebruikt. Houd er rekening mee dat als u de fout wilt weergeven die optreedt als er geen overeenkomst is tussen deze app-descriptormarkering en datgene wat de inhoud probeert te gebruiken in context3D.configureBackBuffer(), dat de auteur de waarde van Context3D.enableErrorChecking op 'true' moet instellen.

Voorbeeld van toepassingdescriptor: inhoud die diepte- of stencilbuffer gebruikt

<initialWindow>
     ... other settings ...
    <depthAndStencil>true</depthAndStencil>
  </initialWindow>

 

 

 • Toepassingen moeten apparaatverlies afhandelen. Apparaatverlies treedt op wanneer de onderliggende gpu-renderingcontext niet beschikbaar is voor de toepassing. De eenvoudigste manier om apparaatverlies te activeren is drukken op Ctrl + Alt + Delete op een Windows-computer, of een Android-apparaat roteren tijdens het uitvoeren van een AIR-app waarbij de app-descriptor de volgende instructie bevat: <autoOrients>true </autoOrients>. Apparaatverlies kan optreden wanneer u een toepassing even 'links laat liggen' en vervolgens weer terugkeert. Voor testdoeleinden kunt u ook expliciet context3D.dispose() aanroepen om apparaatverlies te activeren. In al deze gevallen moet de onderliggende gpu-context opnieuw worden gemaakt en moeten al uw bestaande gpu-bronnen ongeldig worden. Event.CONTEXT3D_CREATE wordt geactiveerd wanneer apparaatverlies optreedt. De toepassing moet deze gebeurtenis afhandelen door structuren opnieuw te uploaden en hoekpunt- en indexbuffers opnieuw samen te stellen. Hierdoor kan de toepassing het renderen hervatten met de structuur-, hoekpunt-, en indexbufferobjecten die geldig zijn voor de nieuwe gpu-context.
 • Fragmentshaders werken nu met een nauwkeurigheid van mediump-precisie. Bij eerdere versies werd highp-precisie gebruikt. Hoekpuntarcering maakt nog steeds gebruik van highp-precisie. De reductie in precisie betekent dat fragmentshaders die waarden buiten het mediump-bereik verwerken, mogelijk een overflow veroorzaken van de beschikbare bits in de registers. Deze registeroverflow veroorzaakt dan weer renderingfouten. Afhankelijk van de chipset kan de gegevensprecisie hoger uitvallen dan mediump, maar dit is geen garantie. Auteurs moeten ervoor zorgen dat de gegevens die door fragmentshaders worden verwerkt, het gegevensbereik van mediump niet overschrijden. Alleen zo kunnen fouten worden voorkomen. Wees vooral zorgvuldig bij het berekenen van structuurcoördinaten in de fragmentshader.
  • Highp ondersteunt zwevende-kommawaarden in het bereik van --2^62 tot 2^62 en gehele getallen in het bereik van --2^16 tot 2^16
  • Mediump ondersteunt zwevende-kommawaarden in het bereik van --2^14 tot 2^14 en gehele getallen in het bereik van --2^10 tot 2^10
 • Het toepassen van een overlay van normale werkgebiedinhoud boven op Stage3D is geoptimaliseerd door alle renderbewerkingen te combineren in een enkele doorgeefbewerking. Het werkgebiedvlak wordt nu synchroon bijgewerkt met het Stage3D-vlak. De synchrone update houdt in dat als u een normale overlay van DisplayObjects toepast boven op Stage3D-inhoud, dat het werkgebied en de Stage3D-inhoud op het scherm pas worden bijgewerkt wanneer u Context3D.present() aanroept. Let op: wanneer Context3D aanwezig is, treedt er pas normale, op werkgebied gebaseerde animatie op (bij apparaatinvoer, tijdlijnanimatie, enz.) nadat u Context3D.present() hebt aangeroepen, de Context3D hebt verwijderd, of de eigenschap stage3D.visible hebt ingesteld op 'false'. Indien een ActionScript-fout wordt gegenereerd, moet u deze opvangen en één van deze opties uitvoeren, anders worden alle schermupdates gestopt en lijkt het alsof de inhoud 'bevriest'.

 

Prestatierichtlijnen voor Stage3D Mobile

 

Algemeen

 • ImaginationTech-chips gebruiken een trage overdrachtsmodus tijdens het uploaden van een bitmap naar een gpu-structuur wanneer de bitmapafmetingen geen macht van 2 zijn, of niet deelbaar door 8. De afmetingen van de bitmap moeten in acht worden genomen bij het maken van structuren.
 • Veel bewerkingen met betrekking tot alfa-overvloeiing worden traag uitgevoerd op verschillende gpu's. Maak spaarzaam gebruik van alfa-overvloeiing
 • Eén grote bitmap die als achtergrondafbeelding wordt gebruikt kan veel trager zijn dan het 'betegelen' van de achtergrond met verschillende kleinere bitmaps.
 • Vermijd het veelvuldig bijwerken van prestatiestatistieken die zijn gebaseerd op de weergavelijst (2D). Het bijwerken van 2D-inhoud met Stage3D-inhoud bij hoge framesnelheden leidt tot slechtere prestaties. De frequentie van 2D-updates moet ten minste 100 keer lager zijn dan de framesnelheid van Stage3D-inhoud. U kunt er ook voor kiezen om de 2D-updates uit te stellen tot aan het einde van de test, of om de frequentie van de statusupdates voor de prestaties te verlagen.
 • Schakel de optie voor automatische oriëntatie van het werkgebied uit door <autoOrients>false</autoOrients> op te nemen in uw toepassingsdescriptor, tenzij deze functie door uw toepassing wordt vereist. De automatische oriëntatie veroorzaakt apparaatverlies en dat kan resulteren in korte pauzes en schermflikkeringen bij het roteren van Android-apparaten. In plaats daarvan kunt u de apparaatheroriëntatie misschien beter verwerken via uw toepassingslogica.
 • Bij het meten van de prestaties moet u een versie van het SWF-bestand dat in de releasemodus staat, verpakken in APK of IPA-bestanden. Een SWF-bestand dat in de foutopsporingsmodus staat, vereist meer bewerkingen en leidt tot slechtere prestaties.
 • Wanneer u de prestaties meet, moet u er ook voor zorgen dat de waarde van Context3D.enableErrorChecking is ingesteld op 'false'. Het inschakelen van foutcontrole heeft een negatieve invloed op de prestaties.

Android

 • Op Tegra2-gebaseerde apparaten (zoals Galaxy Tab 10.1 en Xoom) leveren betere prestaties als de waarde van colorDepth voor de toepassing wordt ingesteld op 16-bits. Zie http://help.adobe.com/nl_NL/air/build/WSfffb011ac560372f-5d0f4f25128cc9cd0cb 7ffc.html#WS54ddc2cc39d08a621542610c132b1bbd829-8000 voor meer informatie over hoe u colorDepth kunt instellen in uw toepassing.

iOS

 • Bij het meten van de prestaties op iOS moet u ervoor zorgen dat de app wordt gecompileerd als - ipa-appstore of dat deze wordt geëxporteerd als een releasebuild, zodat de resulterende IPA is geoptimaliseerd.

ActionScript

 • Vermijd het gebruik van 'for in', en 'for each loop' voor arrayiteratie. Gebruik 'for loop' met gebruik van 'index into array'.
 • De prestaties van iOS-systemen nemen af bij het toegang krijgen tot vectorobjecten waarvoor de index moet worden berekend tijdens arrayverwijzingen. Vermijd dit indien mogelijk. In situaties met vec1[3 + 4] moet u bijvoorbeeld vec1[7] gebruiken.
 • Beperk het aantal objecten die worden toegewezen. Probeer objecten zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Voor meer informatie. Raadpleeg het gedeelte Objectpooling (http://help.adobe.com/nl_NL/as3/mobile/WS948100b6829bd5a6-19cd3c2412513c24bce-8000.html) in het document De prestaties voor het Adobe Flash-platform optimaliseren

Systeemvereisten

Voor de huidige Flash Player-systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/flashplayer/systemreqs/

Voor de huidige AIR-systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/air/systemreqs/

Voor de Flash Access-systeemvereisten (client en server) gaat u naar http://www.adobe.com/nl/products/flashaccess/systemreqs/

Voor Flash Player 11.2 gelden de volgende minimale systeemvereisten:

Opmerking:

Vanaf Flash Player 11.2 biedt Adobe geen ondersteuning voor backport-updates voor Flash Player 10.3 voor Internet Explorer 6

 

Windows

Macintosh  

Linux

Android 

Processor

x86-compatibele processor van 2,33 GHz of sneller, of Intel® Atom™-processor van 1,6 GHz of sneller voor netbook-apparaten

Intel® Core™ Duo-processor van 1,83 GHz of sneller

x86-compatibele processor van 2,33 GHz of sneller, of Intel Atom™-processor van 1,6 GHz of sneller voor netbook-apparaten

ARMv7-processor met vector-FPU, minimaal 550 MHz, OpenGL ES 2.0-, H.264- en AAC H/W-decoders

Besturingssysteem 

Microsoft® Windows® XP (32-bits), Windows Server® 2003 (32-bits), Windows Server 2008 (32-bits), Windows Vista® (32-bits), Windows 7 (32-bits en 64-bits)

Mac OS® X 10.6 en Mac OS X 10.7

Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5.6 of recenter (32-bits en 64-bits), openSUSE® 11.3 of recenter (32-bits en 64-bits), Ubuntu 10.04 of recenter (32-bits en 64-bits)

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 en 4.0

Browser

Internet Explorer 7.0 en hoger, Mozilla Firefox 4.0 en hoger, Google Chrome, Safari 5.0 en hoger, Opera 11

Safari 5.0 en hoger, Mozilla Firefox 4.0 en hoger, Google Chrome, Opera 11

Mozilla Firefox 4.0 en hoger, Google Chrome

Android-webbrowser

Geheugen

128 MB RAM (1 GB RAM aanbevolen voor netbook-apparaten); 128 MB grafisch geheugen

256 MB RAM;128 MB grafisch geheugen

512 MB RAM;128 MB grafisch geheugen

256 MB RAM 

Voor AIR 3.2 gelden de volgende minimale systeemvereisten:

 

Windows

Macintosh  

Android 

iOS

Processor / Hardware van apparaat

x86-compatibele processor van 2,33 GHz of sneller, of Intel Atom™-processor van 1,6 GHz of sneller voor netbook-apparaten

Intel® Core™ Duo-processor van 1,83 GHz of sneller

ARMv7-processor met vector-FPU, minimaal 550 MHz, OpenGL ES 2.0-, H.264- en AAC H/W-decoders

iPod touch (3e generatie), 32 en 64 GB-versies, iPod touch 3GS, iPhone 4, iPhone 4, iPad, iPad 2

Besturingssysteem 

Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (inclusief 64-bitsversies) met Service Pack 2, of Windows 7

Mac OS® X 10.6 en 10.7

Android 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 en 3.2

iOS 4.2 en hoger

RAM

512 MB RAM (1 GB aanbevolen)

512 MB RAM (1 GB aanbevolen)

256 MB RAM 

 -

Problemen melden

Hebt u een probleem gevonden? Stuur dan een foutmelding voor Flash Player en Adobe AIR naar de database met fouten.

Flash Player en AIR gebruiken uw grafische hardware om H.264-video te decoderen en af te spelen. Er zijn mogelijk videoproblemen die alleen kunnen worden gereproduceerd met uw specifieke grafische hardware en stuurprogramma. Wanneer u een videoprobleem rapporteert, is het essentieel dat u ook uw type grafische hardware en het bijbehorende stuurprogramma opgeeft, samen met uw besturingssysteem en browser (wanneer u Flash Player gebruikt), zodat we het probleem kunnen reproduceren en onderzoeken. Zorg ervoor dat u de informatie opneemt die wordt beschreven in Instructies voor het rapporteren van problemen bij het afspelen van video. Opmerking: vanwege het grote aantal e-mailberichten dat we ontvangen, kunnen we niet op elk verzoek reageren.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Adobe Flash Player en AIR en voor uw feedback!

Versiehistorie van runtimeprogramma

Releasedatum

Runtimeversies

Nieuwe functies

Beveiliging

Opgeloste problemen

13 april 2012 Flash Player 11.2.202.233 N.v.t. N.v.t. Bij het afdrukken naar een lokale printer worden afdruktaken onhandelbaar groot (3158836)
28 maart 2012 Flash Player Desktop 11.2.202.228
AIR Desktop 3.2.0.2070
AIR Mobile 3.2.0.2080
AIR SDK 3.2.0.2070
Decoderen van multithreaded video's
Updater op de achtergrond (Windows)
Relatieve verschuiving van muispositie en vergrendeling
Nieuwe throttling-gebeurtenis
Hardwareversnelling stuurprogramma-gating nu instelbaar op 2008
Stage3D voor AIR Mobile
Geoptimaliseerde verpakking op iOS
Ondersteunde taal in toepassingsdescriptor
APSB12-07 Mac OS: Sleepbewerkingen functioneren niet na een eerder geannuleerde sleepbewerking (3009054)
Mac OS: Onjuiste rendering bij overlappende grafische filters (3010554)
Netstream-API retourneert kort de verkeerde waarde bij leeghalen van videobuffer (2737056)
Mobile: AS3 Shape-weergaveobjecten worden niet op dezelfde wijze gerenderd in gpu-renderMode (3060034)

5 maart 2012

Flash Player Desktop 11.1.102.63
Flash Player Android (4.0): 11.1.115.7
Flash Player Android (2.x, 3.x): 11.1.111.7

 Nvt

APSB12-05

N.v.t.

15 februari 2012

Flash Player Desktop: 11.1.102.62
Flash Player Android 4.0: 11.1.115.6
Flash Player Android (2.x, 3.x): 11.1.111.6

N.v.t.

APSB12-03

N.v.t.

16 januari 2012

Flash Player Android 4.0: 11.1.112.61
AIR Android: 3.1.0.557
AIR SDK (Android): 3.1.0.488

N.v.t.

N.v.t.

 Bij bepaalde Android 4.0-apparaten worden videobeelden weergegeven als een 'groen scherm'

19 december 2011

AIR Android: 3.1.0.556
AIR SDK(Android): 3.1.0.488

Android 4.0-ondersteuning voor AIR

N.v.t.

N.v.t.

15 december 2011

Flash Player Android: 11.1.112.60

Android 4.0-ondersteuning voor Flash Player

N.v.t.

N.v.t.

12 december 2011

Flash Player Android: 11.1.111.5

N.v.t.

N.v.t.

Oplossingen voor meerdere videodecodeerproblemen tijdens het afspelen van video's

7 november 2011

Flash Player Desktop:11.1.102.55
Flash Player Android: 11.1.102.59 
AIR Desktop en Android: 3.1.0.488 
AIR SDK (inclusief AIR voor iOS): 3.1.0.488

iOS-ondersteuning voor AIR

APSB11-28

AIR voor iOS
Kan geen verbinding maken via WiFi  

Proxy RTMPT en RTMPS

Flash Player voor Desktop
Afgespeelde video wordt verborgen onder de browser wanneer u schakelt tussen tabbladen bij volledige schermweergave met de sneltoetsen CTRL+TAB in IE9 (2965715)

 Flash Player voor Android
Probleem bij streamen van video op Samsung

Galaxy S2. Audio wordt wel afgespeeld, maar video niet
   

1080p-video inschakelen voor apparaten met de NVidia Tegra 3 chipset