Leer de basisbeginselen van het gebruik van lagen in Adobe Illustrator, inclusief het maken, bewerken en ordenen van inhoud.

De volgorde van inhoud wijzigen 

Ontdek hoe u de volgorde van inhoud kunt wijzigen met behulp van opdrachten voor ordenen.

 

Wat u hebt geleerd: de volgorde van inhoud wijzigen

 • Bij illustraties die u in Illustrator maakt, wordt het ene object op het andere gestapeld terwijl u ze toevoegt.
 • Met de opdrachten voor ordenen, die u kunt vinden door op Ordenen te klikken in het deelvenster Eigenschappen aan de rechterkant, kunt u illustraties selecteren en de volgorde hiervan in de stapel wijzigen.
 • Met de verschillende opdrachten voor ordenen wordt inhoud voor of achter andere inhoud geplaatst.

Lagen

Ontdek wat lagen zijn en waarom we ze gebruiken in Adobe Illustrator.

 

Wat u hebt geleerd: over lagen

 • Lagen zijn een soort transparante mappen voor het beheren van inhoud. De lagen van een document vindt u in het deelvenster Lagen (Venster > Lagen).
 • Lagen bevatten de afbeeldingen, tekst of illustraties die samen een gelaagd bestand vormen. 
 • Lagen zijn geordend in een stapel in het deelvenster Lagen. In het document wordt inhoud op de lagen boven in het deelvenster Lagen weergegeven voor inhoud op lagen die lager in het deelvenster staan.
 • Met lagen kunt u inhoud op een laag verplaatsen, bewerken, verbergen, vergrendelen en ermee werken zonder dat dit van invloed is op de inhoud op andere lagen.
 • Als u een laag wilt verbergen, klikt u op het oogpictogram in het deelvenster Lagen. Klik nogmaals om de laag zichtbaar te maken.

Lagen maken en bewerken

Leer hoe u nieuwe lagen maakt om inhoud in uw projecten te ordenen in het deelvenster Lagen.

 

Wat u hebt geleerd: lagen maken en bewerken

 • Het deelvenster Lagen bevindt zich meestal rechts van het werkgebied. Als het niet zichtbaar is, kiest u Venster > Lagen om dit te openen.
 • Elk nieuw document begint met één laag met de naam Laag 1.
 • Als u de naam van een laag wilt wijzigen, dubbelklikt u op de naam in het deelvenster Lagen, wijzigt u de naam en drukt u op Enter (Windows) of Return (macOS).
 • Als u een nieuwe laag wilt maken, klikt u op de knop Nieuwe laag maken onder in het deelvenster Lagen.
 • Als u een laag wilt selecteren, klikt u op de laag in het deelvenster Lagen.
 • Sleep een laag omhoog of omlaag in het deelvenster Lagen om de volgorde van gelaagde objecten in het document te wijzigen.

Inhoud ordenen met lagen

Organiseer uw bestaande illustraties beter met het deelvenster Lagen.

 

Wat u hebt geleerd: inhoud ordenen met lagen

 • Als u inhoud van de ene laag naar de andere wilt verplaatsen, selecteert u de inhoud die u wilt verplaatsen in het deelvenster Lagen en sleept u het kleurvak (ook wel de selectie-aanduiding genoemd) rechts van de laagnaam omhoog of omlaag naar de nieuwe positie.
 • Als u objecten wilt vinden in het deelvenster Lagen, selecteert u de illustratie in het document en klikt u op Object vinden onder in het deelvenster Lagen.
 • Als u afzonderlijke objecten wilt verbergen, klikt u op het oogpictogram in het deelvenster Lagen, links van de objectnaam.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account