Ontdek hoe u een patroonvulling met een illustratie maakt en bewerkt.

Wat u nodig hebt

Dit voorbeeldbestand is een Adobe Stock-asset dat u kunt gebruiken om te oefenen wat u in deze zelfstudie leert. Als u het voorbeeldbestand buiten deze zelfstudie wilt gebruiken, kunt u een licentie kopen op Adobe Stock. Raadpleeg het LeesMij-bestand in de map voor de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van dit voorbeeldbestand.

Wat u hebt geleerd: een patroonstaal maken van een illustratie en deze toepassen als vulling

Een patroon maken

  • Selecteer de illustratie die u voor het patroon wilt gebruiken en kies Object > Patroon > Maken.

Wanneer u een patroon maakt, werkt u in de modus voor het bewerken van patronen. In deze modus wordt het deelvenster Patroonopties geopend. U ziet een voorbeeld van het herhalende patroon in het documentvenster en het patroon wordt opgeslagen als patroonstaal in het deelvenster Stalen. Er verschijnt ook een grijze balk bovenaan het documentvenster met opties waarmee u het patroon kunt opslaan (Gereed), een kopie van het patroon kunt maken (Kopie opslaan) of de bewerking kunt annuleren.

Patroonopties bewerken

In de modus voor het bewerken van patronen wordt de illustratie omgeven door een blauwe patroontegel (vak). Alles binnen de grenzen van de patroontegel wordt standaard herhaald om het patroon te maken. U kunt de illustratie in de patroontegel toevoegen, verwijderen of bewerken.

In het deelvenster Patroonopties kunt u het volgende doen:

  • Het patroon een naam geven.
  • Een tegeltype kiezen of kiezen hoe het patroon zich herhaalt.
  • De patroontegel aanpassen aan de illustratie.
  • De breedte en hoogte van de patroontegel wijzigen.
  • Instellen hoe de illustratie overlapt en meer.

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de patroonopties en de illustratie, klikt u op Gereed in de grijze balk bovenaan het documentvenster om de patroonwijzigingen op te slaan.

Het patroonstaal toepassen op een illustratie

U kunt het patroon dat u hebt gemaakt, toepassen op de vulling of lijn van illustraties.

  • Selecteer de illustratie en klik op Vulkleur of Lijnkleur in het deelvenster Eigenschappen. Terwijl de optie Stalen is geselecteerd, klikt u op het patroonstaal om dit toe te passen.

Het patroon bewerken

  • Als u het patroon wilt bewerken, klikt u, terwijl de illustratie is geselecteerd, op de vulkleur of lijnkleur in het deelvenster Eigenschappen (afhankelijk van waar u het patroon op hebt toegepast). Wanneer de stalen worden weergegeven, dubbelklikt u op het patroonstaal om de modus voor het bewerken van patronen te openen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account