Leer de basisbeginselen van het transformeren en bewerken van illustraties in Adobe Illustrator, inclusief het vergroten of verkleinen van illustraties, het gebruik van groepen, het uitlijnen van objecten en meer.

Illustraties transformeren

Leer hoe u illustraties transformeert met het selectiegereedschap, het deelvenster Transformeren en verschillende transformatiegereedschappen.

 

Wat u hebt geleerd: illustraties transformeren

 • Selecteer een vorm met het selectiegereedschap in het deelvenster Gereedschappen.
 • Versleep een greep van het omsluitende kader om het formaat van de vorm te wijzigen of de vorm aan te passen. De dradenkruizen van slimme hulplijnen geven aan wanneer de cirkel perfect is terwijl u het formaat wijzigt.
 • Pas illustraties numeriek en nauwkeuriger aan in het deelvenster Eigenschappen.
 • Druk op Shift+Alt (Windows) of Shift+Option (macOS) en sleep een vorm om het formaat vanuit het midden te wijzigen en de verhoudingen te behouden. Laat de muis en daarna de toetsen los.
 • Selecteer een vorm. Selecteer het gereedschap Roteren in het deelvenster Gereedschappen. Klik op de vorm om in te stellen waar u wilt roteren. Sleep rond de vorm om deze te roteren.

Werken met groepen inhoud

Ontdek hoe u objecten in groepen combineert.

 

Wat u hebt geleerd: objecten groeperen

 • Klik op het selectiegereedschap in het deelvenster Gereedschappen. Sleep over een illustratie om deze te selecteren.
 • Klik op de knop Groeperen in het deelvenster Eigenschappen om geselecteerde objecten te groeperen.
 • Sleep een hoek van de groep om het formaat van alle objecten tegelijk te wijzigen.
 • Klik op het selectiegereedschap en dubbelklik op een groep om de afzonderlijke objecten te bewerken. Druk op Escape om te stoppen met bewerken en de objecten opnieuw te groeperen.

Inhoud uitlijnen

Ontdek hoe u illustraties op verschillende manieren kunt uitlijnen met behulp van de uitlijnopties.

 

Wat u hebt geleerd: objecten uitlijnen

 • Selecteer meerdere objecten. Klik op Uitlijnen op in het deelvenster Eigenschappen rechts van het document en zorg dat Uitlijnen op selectie is geselecteerd, zodat de objecten op elkaar worden uitgelijnd.
 • Klik op een uitlijnoptie om objecten op elkaar uit te lijnen.
 • Selecteer één object. Open het deelvenster Uitlijnen (Venster > Uitlijnen). Klik op Uitlijnen op en kies Uitlijnen op tekengebied om de objecten uit te lijnen op het tekengebied.
 • Klik op een uitlijnoptie in het deelvenster Uitlijnen om objecten op elkaar uit te lijnen. Door uit te lijnen op een hoofdobject kunt u uitlijnen op een specifiek object.

Illustraties knippen en wissen

Transformeer uw illustraties door inhoud te knippen en te wissen.

 

Wat u hebt geleerd: illustraties wissen en knippen

 • Selecteer het gummetje in het deelvenster Gereedschappen om delen van uw illustratie te wissen. Alleen geselecteerde inhoud wordt gewist. Houd Shift ingedrukt en sleep om in een rechte lijn te wissen.
 • Als u een pad wilt knippen, houdt u het gummetje ingedrukt om de schaar te selecteren.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account