Leer de basisbeginselen van het gebruik van tekst in uw Adobe Illustrator-ontwerpen, inclusief het toevoegen van tekst, opmaak en stijlen.

Een regel tekst toevoegen

Voeg een regel tekst toe aan uw Illustrator-projecten.

 

Wat u hebt geleerd: een regel tekst toevoegen

 • Selecteer het tekstgereedschap in het deelvenster Gereedschappen en klik om nieuwe tijdelijke tekst aan het document toe te voegen. Deze tijdelijke tekst wordt punttekst genoemd. De tijdelijke tekst is standaard geselecteerd. Typ om deze te vervangen.
 • Selecteer het selectiegereedschap in het deelvenster Gereedschappen. U ziet een kader rond de tekst. Dit wordt een tekstobject genoemd. Sleep een rand van het tekstobject om de grootte van de tekst in dit object te wijzigen.
 • Sleep de tekst om deze te verplaatsen.

Tekstalinea's toevoegen

Voeg tekstalinea's toe aan uw ontwerpen.


Wat u hebt geleerd: een tekstalinea toevoegen

 • Selecteer het tekstgereedschap en sleep in het venster Document om nieuwe tijdelijke tekst aan het document toe te voegen. Deze tijdelijke tekst wordt vlaktekst genoemd. De tijdelijke tekst is standaard geselecteerd. Typ om deze te vervangen. U kunt tekstdocumenten (RTF, Word, TXT enzovoort) in een tekstobject plaatsen (Bestand > Plaatsen).
 • Sleep een hoek van het tekstobject om het tekstobject te schalen en de tekst erin terug te laten lopen. Tekst die niet in het tekstobject past, wordt overlopende tekst genoemd en wordt aangegeven met een rode plus rechtsonder in het kader.
 • Verplaats het tekstobject met het selectiegereedschap.

Tekst opmaken

Verken tekstopmaak zoals Adobe-lettertypen en tekengrootte.


Wat u hebt geleerd: tekst opmaken

 • Selecteer het tekstgereedschap en plaats de cursor in de tekst. Sleep over de tekst om deze te selecteren.
 • Wijzig in het deelvenster Eigenschappen rechts van het document de tekstopmaak, zoals lettertypefamilie en tekengrootte.
 • Wanneer u een lettertype selecteert in het menu Lettertypefamilie, klikt u op Meer zoeken om een lijst met Adobe-lettertypen weer te geven. Zoek een lettertype in de lijst en klik op Activeren om dit Adobe-lettertype met uw computer te synchroniseren. Klik op Geactiveerde lettertypen weergeven om de gesynchroniseerde lettertypen te bekijken.
 • Wijzig de kleur van tekst door de tekst te selecteren, op de vulkleur te klikken in het deelvenster Eigenschappen rechts van het document en een kleur te kiezen.

Tekst op of in een pad plaatsen

Ontdek hoe u tekst langs een pad kunt toevoegen.


Wat u hebt geleerd: tekst langs een pad plaatsen

 • Selecteer het tekstgereedschap, druk op Alt (Windows) of Option (macOS) en klik op de rand van een pad om tekst toe te voegen.
 • Sleep over de tekst om deze te selecteren. Wijzig in het deelvenster Eigenschappen rechts van het document de tekstopmaakopties, zoals vulkleur, lettertype en tekengrootte.
 • Selecteer het selectiegereedschap, verplaats de aanwijzer vanaf een hoek van het tekstobject en sleep om te roteren.

De vorm van tekst aanpassen

Pas de vorm van tekst op creatieve wijze aan met behulp van omtrekken en Direct selecteren.

 

Wat u hebt geleerd: de vorm van tekst aanpassen

 • Selecteer het selectiegereedschap en klik om een tekstobject te selecteren.
 • Kies Tekst > Letteromtrekken maken om de tekst om te zetten in bewerkbare paden.
 • Klik op de knop Degroeperen in het deelvenster Eigenschappen om de letters onafhankelijk van elkaar te kunnen verplaatsen.
 • Versleep elke letter afzonderlijk met het selectiegereedschap.
 • Selecteer Direct selecteren en sleep over een deel van een letter om ankerpunten te selecteren.
 • Sleep een van de geselecteerde ankerpunten om alle geselecteerde ankerpunten te verplaatsen en de vorm van een letter aan te passen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account