Voorkeuren en standaardinstellingen aanpassen

Over voorkeuren

Voorkeuren zijn onder andere posities van deelvensters, opties voor maateenheden en weergave-opties voor afbeeldingen en typografie.

Het verschil tussen voorkeuren en standaardinstellingen ligt in het gebied waarop deze van toepassing zijn. Met voorkeursinstellingen worden de aanvankelijke weergave en het gedrag van bepaalde InCopy-functies bepaald. Standaardinstellingen zijn daarentegen van toepassing op InCopy-documenten.

Opmerking:

Voorkeursinstellingen van InCopy kunnen worden opgenomen in scripts. Als u een consistente set met voorkeuren wilt delen in gebruikersgroepen, maakt u een script om de voorkeuren in te stellen en laat u alle gebruikers in de groep het script uitvoeren op hun computer. Kopieer het voorkeurenbestand van een gebruiker niet naar een andere computer omdat hierdoor de applicatie instabiel kan worden. Zie de InCopy-scripthandleiding op de Adobe-website voor meer informatie over scripting.

Standaardinstellingen opgeven

Als u instellingen wijzigt wanneer er geen documenten zijn geopend, worden dit de standaardinstellingen voor nieuwe documenten. Is er wel een document geopend, dan zijn die instellingen alleen op dat document van toepassing.

Als u instellingen wijzigt terwijl er geen objecten zijn geselecteerd, worden de instellingen gebruikt als standaardinstellingen voor nieuwe objecten.

Standaardinstellingen voor nieuwe documenten wijzigen

 1. Sluit alle documenten.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.
Opmerking:

Als u over het algemeen voor documenten hetzelfde paginaformaat en dezelfde taal gebruikt, kunt u deze standaardinstellingen wijzigen als er geen document is geopend. Wilt u bijvoorbeeld het standaard paginaformaat wijzigen, dan sluit u alle documenten, kiest u Bestand > Documentinstelling en selecteert u een paginaformaat. Sluit alle documenten om een standaardwoordenboek in te stellen en kies Bewerken > Voorkeuren > Woordenboek (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Woordenboek (macOS). Selecteer vervolgens een optie in het menu Taal.

Standaardinstellingen voor nieuwe objecten in een document opgeven

 1. Open een document en kies Bewerken > Alles deselecteren.
 2. Wijzig de instellingen voor menu-items, deelvensters of dialoogvensters.

Schaal van gebruikersinterface aanpassen

Configureer voorkeuren in InCopy om de schaal van de gebruikersinterface gelijkmatig aan te passen op basis van de schermresolutie. Onderdelen van de gebruikersinterface worden dienovereenkomstig geschaald, waardoor u aangenaam kunt werken op een hogeresolutiemonitor. Wanneer u InCopy start met nieuwe voorkeursinstellingen, wordt uw schermresolutie vastgesteld en wordt de schaal van de interface dienovereenkomstig aangepast.
Opmerking
 De schaal van de interface kan niet worden aangepast op schermen met een lage resolutie.

De schaal van de gebruikersinterface instellen:

 • (Win) Selecteer Bewerken > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface
 • (macOS) Selecteer InCopy > Voorkeuren > Schaal van gebruikersinterface

Gebruik in het dialoogvenster Schaal van gebruikersinterface de volgende opties om de gebruikersinterface aan te passen:

 • Interface: Pas de schuifregelaar Grootte van interface aan om de interface te vergroten of te verkleinen op basis van uw wensen. In het algemeen hebben hogeresolutiemonitoren een hogere schaalfactor nodig. Een voorvertoning van de geschaalde gebruikersinterface wordt weergegeven naast de schuifregelaar. Start InCopy opnieuw om de bijgewerkte instellingen toe te passen. Als u later opnieuw opstart, worden wijzigingen toegepast nadat u InCopy opnieuw hebt gestart.
  Opmerking: Het aantal stops in de schuifregelaar is afhankelijk van de resolutie van uw scherm. Voor schermen met een hogere resolutie worden meer stops weergegeven.
 • Cursor proportioneel aanpassen: Als deze optie is ingeschakeld (wat standaard het geval is), wordt de schaal van de cursorpictogrammen evenredig aangepast met de gebruikersinterface.
 • Weergavegrootte selectiekader: Gebruik de schuifregelaar om de weergavegrootte van het selectiekader aan te passen.

Voor problemen met de schaalbare gebruikersinterface raadpleegt u Veelgestelde vragen.

Alle voorkeuren en standaardinstellingen herstellen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • (Windows) Start InCopy en druk op Shift+Ctrl+Alt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

  • (macOS) Start InCopy terwijl u op Shift+Option+Command+Control drukt. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de voorkeurenbestanden mogen worden verwijderd.

Waarschuwingsvensters opnieuw instellen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of InCopy > Voorkeuren > Algemeen (macOS).
 2. Klik op Alle waarschuwingsdialoogvensters opnieuw instellen om alle waarschuwingen weer te geven, met inbegrip van de waarschuwingen die u al hebt verwijderd. (Wanneer er een waarschuwing verschijnt, kunt u een optie selecteren om aan te geven dat u de waarschuwing niet opnieuw wilt zien.)

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online