Handboek Annuleren

Rapporten

 1. Gebruikersgids voor Learning Manager
 2. Inleiding
  1. Overzicht van nieuwe functies
  2. Opmerkingen bij release
  3. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager
  4. Pakket voor AEM-sites van Adobe Learning Manager-referentiesite (ALM-referentiesite)
  5. Learning Manager en naleving van AVG
  6. Toegankelijkheid in Learning Manager
  7. Ondersteuning voor aangepast domein
 3. Aan de slag
  1. Aan de slag als beheerder
  2. Aan de slag als auteur
  3. Aan de slag als student
  4. Aan de slag voor managers
  5. Aan de slag als docent in Learning Manager
 4. Beheerder
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Gebruikers toevoegen en gebruikersgroepen maken
  3. Locaties van klaslokalen toevoegen
  4. Cursusmodules, instanties en leerprogramma's maken
  5. Inhoudscatalogus Learning Manager
  6. Inhoudsmarktplaats
  7. Rapporten
  8. Leerpaden
  9. Leerplannen
  10. Bestellingen en facturering van Learning Manager beheren
  11. Taakhulpen
  12. Certificeringen
  13. Catalogi
  14. Gebruikers in bulk toevoegen
  15. Collega-accounts
  16. Vaardigheden en niveaus maken en wijzigen
  17. Cursusaanbevelingen op basis van AI
  18. Gamification
  19. Startpagina voor studenten aanpassen
  20. Badges
  21. Kleurenthema's
  22. Studenttranscripten
  23. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  24. Fluidic Player
  25. Aankondigingen
  26. E-mailsjablonen
  27. Adobe Connect-integratie
  28. Instellingen
  29. Meldingen
  30. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
  31. Aan de slag als beheerder
  32. Gebruikers leegmaken
  33. Tags
  34. Inhoudscatalogus Learning Manager
  35. Aangepaste rollen
  36. Cataloguslabels
  37. xAPI in Learning Manager
  38. Als beheerder Sociaal leren bewaken en modereren
  39. Volledig beheer van gedeelde catalogus inschakelen
  40. Vaardigheid toewijzen aan vaardigheidsdomeinen
 5. Integratiebeheerder
  1. Migratiehandleiding
  2. Learning Manager-connectoren
  3. Learning Manager integreren met AEM
  4. Salesforce-pakket in Learning Manager installeren
  5. Microsoft Teams-connector installeren
  6. Handleiding voor toepassingsontwikkelaars
  7. Learning Manager-app voor Salesforce
  8. Instellingen
  9. Aangepaste rollen via CSV-bestanden beheren
 6. Auteurs
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Inhoudsbibliotheek
  3. Cursussen maken, aanpassen en publiceren
  4. Catalogi
  5. Taakhulpen
  6. Adobe Connect-integratie
  7. Voeg leerobjecten toe in verschillende landinstellingen
  8. Gebruikersmeldingen
  9. E-mailsjablonen
  10. Hoe kan ik cursusmodules kiezen?
  11. Voorbeeld bekijken als student
  12. Instellingen
  13. xAPI in Learning Manager
 7. Docent
  1. Modules
  2. Studenten beheren voor uw sessie
 8. Student
  1. Aanmelden
  2. Profielinstellingen
  3. Catalogi
  4. en
  5. Fluidic Player
  6. Leerprogramma's
  7. Certificeringen
  8. Taakhulpen
  9. Badges
  10. Vaardigheden en niveaus
  11. Gamification
  12. Gebruikersmeldingen
  13. Aankondigingen
  14. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  15. Learning Manager-app voor Salesforce
  16. Adobe Connect-integratie
  17. Learner-app voor mobiele telefoons en tablets
  18. Sociaal leren in Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
  20. Startpagina Student
  21. Delen naar Sociaal Leren
  22. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
 9. Manager
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Managerdashboard
  3. Rapporten
  4. Leerobjecten
  5. Gebruikersmeldingen
  6. Studenttranscripten
  7. Instellingen
  8. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
 10. Veelgestelde vragen
  1. Veelgestelde vragen voor beheerders
  2. Veelgestelde vragen voor auteurs
  3. Veelgestelde vragen voor docenten
  4. Veelgestelde vragen voor managers
 11. Knowledge Base
  1. Ik kan me niet aanmelden bij Learning Manager
  2. Overzicht van leermateriaal toont niet de huidige gegevens
  3. Kan geen CSV uploaden
  4. Een HAR-bestand genereren
  5. De automatische pop-up voor L1-feedback wordt niet weergegeven
  6. Kan bepaalde cursussen onder de catalogus niet weergeven tijdens het maken van een certificering
  7. Kan bepaalde cursussen onder catalogus niet weergeven tijdens het maken van een leerprogramma
  8. Problemen bij het archiveren van een leerprogramma
  9. Kan geen badge toewijzen
  10. Sessie verloopt in Learning Manager
  11. Kan geen cursus zoeken
  12. Problemen met migratie oplossen
  13. Problemen met de Learning Manager-app oplossen
  14. Gebruikers worden automatisch verwijderd uit Learning Manager
  15. Publiceerproblemen in het EU-domein
  16. Kan niet registreren als een externe gebruiker
  17. Integratie van Okta Active Directory met Adobe Learning Manager
  18. Kan studenten niet weergeven in een cursus
  19. Kan agenda niet weergeven
  20. Module wordt niet als voltooid gemarkeerd na voltooiing van een cursus
  21. Kan geen vaardigheid behalen na voltooiing van een cursus
  22. Keuzerondjes ontbreken
  23. Kan ingezonden bestanden niet weergeven in Learning Manager
Let op:

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden. Deze wijziging vindt onmiddellijk na de release van oktober 2021 plaats en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen.

Lees meer over de rapporten die in de Learning Manager-toepassing aan de beheerdersrol zijn gekoppeld.

Met Adobe Learning Manager kunt u meerdere rapporten aanmaken om leeractiviteiten te volgen, monitoren en beheren. De activiteiten van de studenten worden automatisch gevolgd en in de database vastgelegd. Manager- en beheerderrapporten worden vanuit de database gegenereerd.

Overzicht

Het proces voor het genereren van rapporten is vergelijkbaar voor beheerder en manager. Managers kunnen rapporten van hun ondergeschikten bekijken, terwijl beheerders alle organisatiebrede rapporten kunnen bekijken.

Rapporten worden in een dashboard verzameld. Een rapport moet in een dashboard bestaan. De rapportpagina omvat standaard een Standaarddashboard. Elk rapport dat door u wordt toegevoegd, gaat naar dit standaarddashboard. Gebruik de vervolgkeuzelijst en kies Rapport toevoegen om rapporten aan individuele dashboards toe te voegen. Raadpleeg de sectie Dashboards op deze pagina voor meer informatie over het maken van dashboards.

Dashboard met overzicht van leermateriaal

Bekijk een overzichtsrapport van alle leeractiviteit op het platform. Op deze pagina kunt u de volgende samenvattende informatie zien voor het team van de geselecteerde hoofdgebruiker en de externe profielen. Het tijdsbereik kan ook worden geselecteerd:

 • Overzicht van leermateriaal in de vorm van inschrijvingen, weergaven en voltooiingen
 • Topvaardigheden
 • Overzicht van naleving
Overzichtsgrafieken
Overzichtsgrafieken

Als er interne managers op hoofdniveau zijn, worden deze na elkaar weergegeven. 

Alle externe profielen worden na de interne profielen vermeld (interne gebruikers op hoofdniveau).

Als een extern profiel een manager heeft, dan wordt de managerhiërarchie weergegeven in de vervolgkeuzelijst Gegevens tonen voor. - De gebruiker wordt in de managerhiërarchie vermeld op alle detailpagina's (overzicht van het leermateriaal, naleving en vaardigheidsstatus).

Zo niet, dan worden alle individuele gebruikersgegevens in de lijst weergegeven.

Als u meer details wilt zien van inschrijvingen van de verschillende interne teams, klikt u op Details van overzicht van leermateriaal.

Details van overzicht van leermateriaal
Details van overzicht van leermateriaal

Wanneer u op een inschrijving klikt, ziet u de studenten voor elke manager en de inschrijving voor welke leerobjecten.U kunt ook de voortgang en voltooiing van elke student zien. 

Studenten voor een manager
Studenten voor een manager

Klik op een team en exporteer het rapport als csv-bestand. Een beheerder kan het rapport voor elk van de gebruikersgroepen of individuele gebruikers exporteren door de gebruikersgroep of individuele gebruiker te selecteren en vervolgens de details uit de vervolgkeuzelijst Actie te exporteren.

U ziet ook een staafdiagram van de vaardigheden waaraan nog wordt gewerkt en die zijn bereikt. U kunt vaardigheden toevoegen/verwijderen die u in de grafiek wilt opnemen.

Gestapelde staafdiagrammen met de vaardigheidsstatus
Gestapelde staafdiagrammen met de vaardigheidsstatus

In de uiteindelijke visualisatie kunt u de nalevingsstatus van de studenten controleren en passende maatregelen nemen.

Een beheerder kan ook gegevens van individuele trainingen bekijken in het Nalevingsdashboard.

De beheerder heeft bijvoorbeeld bepaald dat de naleving van drie trainingen moet worden gevolgd. Learning Manager creëert een overzicht van de naleving van deze drie trainingen.

Een beheerder kan nu op een willekeurige training klikken en de naleving van de geselecteerde training snel bekijken.

Nalevingsdashboard
Nalevingsdashboard

U kunt ook de nalevingsstatus van elk intern team zien.

Klik op de koppeling Details nalevingsstatus onderaan de visualisatie. 

U kunt zien dat voor een team het aantal studenten in het team de leernaleving schendt of volgt.

Nalevingsstatus van een team
Nalevingsstatus van een team

Training delen met managers

Alle beheerders en managers kunnen in Learning Manager gebruikmaken van het nalevingsdashboard.Managers vinden het zeer nuttig om voor een bepaalde training de naleving door hun teamleden te volgen. Tegelijkertijd willen beheerders dat alle managers nalevingstrainingen aan hun dashboard toevoegen en dit volgen. 

Met de workflow Delen met managers in Learning Manager kunnen beheerders trainingen delen met managers, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan het nalevingsdashboard van een manager. Managers hoeven hiervoor dus geen actie te ondernemen en kunnen de naleving onmiddellijk volgen. 

Een beheerder kan een set trainingscursussen delen met afzonderlijke managers of met een groep. Het delen maakt het voor een manager eenvoudig de naleving van zijn/haar team voor de gespecificeerde training te volgen.

De beheerder kan een standaardlijst van naleving 'pushen' voor weergave in het nalevingsdashboard van de manager.

Training delen

 1. Blader in Rapporten > Leersamenvatting naar beneden en klik op het tabblad Delen met managers

  Training delen met managers
  Training delen met managers

 2. Als u een training of meerdere trainingen wilt toevoegen, klikt u op Meer delen

 3. Kies in het dialoogvenster Delen met managers de training(en) en de manager(s).

  Selecteer de training die u wilt delen met managers
  Selecteer de training die u wilt delen met managers

 4. Klik op Delen.

De training wordt nu gedeeld met de gespecificeerde manager.

Training weergeven

Klik in de lijst met gedeelde training op Weergeven. U kunt de training bekijken die aan een manager of een aantal managers is toegewezen.

Training weghalen

 1. Om een training weg te halen bij een manager klikt u op Weghalen.
 2. Klik op Doorgaan. Hierdoor wordt een voorheen gedeelde training weggehaald van het nalevingsdashboard van de manager.

Dashboard Gebruikersactiviteit

Bekijk een overzicht van alle gebruikersactiviteiten op het platform in de loop van de tijd. Gebruikersgroepen configureren en filters toepassen.

Het dashboard Gebruikersactiviteit geeft de activiteit van de gebruikers in het account weer. De drie rapporten in de lijst zijn:

 • Geregistreerde gebruikers: dit rapport bevat informatie over het aantal gebruikers dat wekelijks in uw account wordt geregistreerd. Voor accounts met de licentie Maandelijkse actieve eenheden toont het rapport in plaats daarvan de MAE-eenheden.

 • Rapport met gebruikersbezoeken: dit rapport bevat informatie over het aantal gebruikers dat dagelijks toegang heeft tot het platform. Er is ook een maandrapport beschikbaar.

 • Rapport met bestede leertijd: dit rapport bevat informatie over de leertijd die dagelijks op het platform wordt besteed. Er is ook een maandrapport beschikbaar.

Geregistreerde gebruikers

Learning Manager registreert het aantal gebruikers dat wekelijks in het systeem wordt geregistreerd. Beheerders kunnen dit rapport bekijken om het geregistreerde aantal gebruikers op die dag van de week te begrijpen. Geregistreerd aantal dat eenmaal is opgeslagen voor een week verandert niet. Vandaar dat het historische geregistreerde aantal niet gerelateerd is aan de huidige groep studenten in het systeem. 

Dit rapport bevat informatie over het aantal gebruikers dat wekelijks in uw account wordt geregistreerd.

Voor accounts met de licentie Maandelijkse actieve eenheden toont het rapport in plaats daarvan de MAE-eenheden.

Rapport met geregistreerde gebruikers
Rapport met geregistreerde gebruikers

Voor accounts met maandelijkse toegangseenheden:

Rapport met maandelijks actieve gebruikers

Dit rapport toont het aantal studenten dat maandelijks op het leerplatform actief is. De gebruiker wordt geacht actief te zijn gedurende de maand als hij/zij een van de hier genoemde leeracties uitvoert. Ze worden op dezelfde manier als de maandelijkse actieve eenheden geteld.

Het maandelijks actieve aantal dat eenmaal is geteld en opgeslagen voor een maand verandert niet. Vandaar dat het getoonde historische aantal niet is gerelateerd aan de huidige groep studenten in het systeem.

Gebruikersbezoeken

Dit rapport toont het totale aantal studenten dat toegang heeft tot het systeem in een dag- of maandperiode. Ook surfen op het leerplatform zonder dat leermateriaal wordt gebruikt, wordt beschouwd als toegang tot het leerplatform. Dit helpt de beheerder om de totale groep van gebruikers die toegang hebben tot het systeem te begrijpen. Op de eerste van de maand registreert Learning Manager het totaal aantal gebruikers dat in de vorige maand toegang had tot het platform. Tevens wordt de informatie van de gebruikersgroep geregistreerd voor deze gebruikers.

Alleen de door de beheerder geconfigureerde gebruikersgroepen worden geregistreerd. Hierdoor kunnen de beheerders ook op gebruikersgroepen een filter toepassen voor historische maandgegevens. Merk op dat als de configuratie van de gebruikersgroepen gewijzigd wordt en Learning Manager heeft in de vorige maanden geen gegevens voor deze gebruikersgroep geregistreerd, dan kan Learning Manager de gegevens voor deze nieuw geconfigureerde gebruikersgroepen in de vorige maanden niet weergeven. 

Dit rapport bevat gebruikers die toegang hebben tot het platform met behulp van alle indelingen, zoals web, mobiele app, aangepaste headless-oplossingen enz. De gebruiksgrafiek van de apparaat-app vermeldt specifiek alleen de gebruikers die toegang hebben tot het platform via de apparaat-app van Learning Manager. Dit helpt beheerders bij het identificeren van het gebruik van de mobiele app in hun account. 

Rapport met gebruikersbezoeken
Rapport met gebruikersbezoeken

Rapport met bestede leertijd

Hier ziet u een twee-assige lijndiagram dat de totale leertijd voor alle studenten over een periode van 12 maanden laat zien. De tweede as vertegenwoordigt de mediane tijd die een persoon besteedt aan leren.

De tijd die wordt besteed aan verschillende leerobjecten, zoals leerprogramma's en certificeringen, wordt berekend voor het volgende:

 • Zelfstandige cursus met statische en interactieve inhoud
 • Activiteitscursussen met URL.
 • Weekendsessies met de weekendvlag ingeschakeld. 
 • VC-verbindingssessie waarbij de aanwezigheid automatisch wordt gemarkeerd.
 • De tijd die wordt besteed aan verschillende leerobjecten, zoals leerprogramma's en certificeringen
 • xAPI-statements voor een xAPI-activiteitscursus.

U kunt de grafiek verder exporteren als een Excel-spreadsheet.

Er is een filter beschikbaar om de configuratie van de gebruikersgroep te kiezen, wat zal helpen bij het weergeven van de gegevens met betrekking tot de verschillende gebruikersgroepen.

De geselecteerde datum- en gebruikersgroepfilter wordt toegepast op alle relevante grafieken in het dashboard. 

Opmerking:

Voor rapporten over Gebruikersbezoeken en Bestede leertijd zijn de weergegeven standaardgegevens (wanneer er geen gebruikersgroep is geconfigureerd) voor het gehele account.

Dashboard met trainingsinhoud

Het dashboard met trainingsinhoud biedt inzicht in de trainingen die beschikbaar zijn op het platform. U kunt populaire trainingen bekijken of alle beschikbare trainingen volgen. 

Trainingsrapport

Dit rapport bevat informatie over de totale hoeveelheid trainingen die maandelijks op het platform (in gepubliceerde staat) beschikbaar zijn. Het geeft een indicatie van het aantal trainingen dat in de loop van de tijd wordt aangeboden. 

Trainingsrapport
Trainingsrapport

Rapport over actieve trainingen

Dit rapport bevat informatie over de trainingen die actief zijn in het geselecteerde tijdsbestek. Actieve trainingen zijn trainingen waarvoor wordt ingeschreven, die worden weergeven in de speler of die in de gegeven periode worden voltooid.

Voor actieve trainingen zijn gegevens van alle interne groepen van de hoofdgebruiker (met beheerdersrol) beschikbaar voor selectie wanneer er geen configuratie van de gebruikersgroep is uitgevoerd. Naast de gebruikersgroepen van de hoofdgebruiker kunt u indien nodig nog 10 andere gebruikersgroepen configureren.

Rapport over actieve trainingen
Rapport over actieve trainingen

Opmerking:

De gegevens worden niet zoals verwacht weergegeven wanneer de filters Alle gebruikers en 12 maanden zijn geselecteerd, maar de gegevens worden weergegeven wanneer u Alle interne gebruikersgroepen
selecteert.

Referentie

Metrische gegevens

Beschrijving

1

Startverhouding (%)

Verhouding tussen het aantal studenten dat met de cursus is begonnen en het aantal inschrijvingen.

2

Voltooiingsverhouding (%)

Verhouding tussen het totaal aantal gebruikers dat de cursus heeft voltooid en het totaal aantal gebruikers dat met de cursus is begonnen.

3

Feedback student

Gemiddelde van alle ontvangen L1-feedback-reacties op een schaal van 1 tot 10, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

4

Feedback manager

Gemiddelde van alle ontvangen L3-feedbackreacties op een schaal van 1 tot 5, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Het trainingsrapport heeft twee extra kolommen:

 1. Gemiddelde sterwaardering van een cursus.
 2. Aantal studenten dat de cursus heeft gewaardeerd.
 3. Ingesloten pad 
 4. Ingesloten pad-ID 
 5. Ingesloten cursus-ID
Opmerking:

De start- en voltooiingsverhouding, de feedback van de student en de manager worden niet beïnvloed door de toegepaste filters. De filters hebben alleen invloed op de inschrijving, de weergave en de voltooiing.

Opmerking:

Voor beide rapporten (Trainingsinhoud, Gebruikersactiviteit) kunt u maximaal 10 gebruikersgroepen configureren. Het kan tot 24 uur duren voordat de verwerking is voltooid en de nieuw geconfigureerde filters beschikbaar zijn.

Dashboard Rapporten

Een dashboard is een verzameling rapporten. U kunt rapporten naar wens in een dashboard groeperen.

Voorbeeldrapporten

Op het tabblad Voorbeeldrapporten worden enkele indicatieve rapporten weergegeven die op voorbeeldgegevenspunten zijn gebaseerd. Bekijk deze rapporten om een idee te krijgen van de verschillende soorten rapporten boordevol informatie die u kunt genereren met behulp van uw accountgegevens.

Dashboard Rapporten

Klik op dit tabblad om alle boards te bekijken die u hebt gemaakt. In de vervolgkeuzelijst Dashboard weergeven kunt u het standaardboard selecteren of een dashboard dat u hebt gemaakt.

Een dashboard maken

 1. Klik op Dashboard toevoegen rechts op de pagina om uw eigen boards te maken.

  Dashboards toevoegen
  Dashboards toevoegen

 2. Geef de naam en beschrijving van het dashboard op.

 3. Als u het dashboard wilt delen met een manager, kiest u deze in het veld Delen met. U kunt alle normale selectiecriteria voor deze bewerking gebruiken.

 4. Klik op Opslaan.

U kunt het recent gemaakte board bekijken op het tabblad Dashboard Rapporten.

Klik op de vervolgkeuzelijst rechtsboven in het boardvenster en klik op Rapport toevoegen om rapporten aan uw board toe te voegen. Het rapport dat u op deze manier maakt, wordt aan uw dashboard gekoppeld.

Opmerking:

De rapporten die u maakt door op Toevoegen rechtsboven op de pagina Rapporten te klikken, worden aan uw standaarddashboard toegevoegd.

Gedeelde dashboards

Gedeelde boards zijn een verzameling rapporten die met u zijn gedeeld door andere gebruikers binnen uw organisatie. Alle rapporten die u aan een gedeeld board toevoegt, worden automatisch gedeeld met andere gebruikers die toegang hebben tot dat board.

U kunt het board op deze twee manieren delen:

 • Door in het veld Delen met de gebruikers in te voeren met wie het dashboard moet worden gedeeld.
 • Kies Dashboard bewerken in de vervolgkeuzelijst en voer gebruikersgegevens in om het dashboard te delen.
Opmerking:

Een manager kan de rapporten van zijn teamleden alleen bekijken vanaf een gedeeld dashboard.

Downloads

Het geëxporteerde blad met dashboardrapporten geeft gedetailleerde informatie in plaats van een rapportoverzicht. Het gedownloade rapport volgt de indeling van een studenttranscript.

Rapporten maken

 1. Klik op Rapporten in het linkerdeelvenster. De pagina Rapportoverzicht wordt geopend.

  Opmerking:

  Standaard verschijnen er ten minste drie voorbeeldrapporten op het tabblad voor voorbeeldboards. U kunt de voorbeeldrapporten alleen bekijken om een idee te krijgen hoe u ze maakt en aanpast. 

 2. Klik rechtsboven op de pagina op Toevoegen.

 3. In het dialoogvenster Rapport toevoegen kunt in de keuzelijst Type een van de vooraf gedefinieerde rapporten of de optie Aangepast kiezen. Als u een vooraf gedefinieerd rapport selecteert, ziet u dat het formulier vooraf is ingevuld. U kunt bepaalde velden wijzigen. Klik daarna op Opslaan. Het rapport wordt dan aan uw standaarddashboard toegevoegd.

  Rapport maken
  Rapport maken

  In Rapporttype kunt u een vooraf gedefinieerde set rapporten of aangepaste waarden kiezen. U kunt de volgende rapporten bekijken als onderdeel van een vooraf gedefinieerde set rapporten:

  • Toegewezen en bereikte vaardigheden
  • Ingeschreven en afgeronde cursussen
  • Effectiviteit van cursussen
  • Ingeschreven en voltooide leerprogramma's
  • Bestede leertijd per cursus
  • Bestede leertijd per kwartaal
  • Voltooiing certificering
 4. Kies de Y-as voor uw rapport uit de vervolgkeuzelijst. Voor een aantal van de geselecteerde criteria kunt u een of meer statussen kiezen bij de optie Statussen. Zo kunnen de statussen voor het primaire criterium voor de inschrijvingsstatistieken van een cursus Voltooid, Niet voltooid en Ingeschreven zijn. De gegevens van het primaire bereik worden in het rapport als staafdiagrammen weergegeven.

  Assen voor rapporten
  Assen voor rapporten

 5. Kies de criteria/het bereik van de secundaire Y-as voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Zo kunt u voor de inschrijvingsoptie van een leerprogramma een of meer statussen uit de vervolgkeuzelijst Statussen kiezen. De gegevens van het secundaire bereik worden in het rapport als lijndiagrammen weergegeven.

 6. Kies de toepasselijke criteria van de X-as voor uw rapport in de vervolgkeuzelijst. Als de x-as als datum is gekozen, hebt u de optie om uw x-ascriterium op dag, maand, kwartaal en jaar te groeperen.

 7. Kies in de sectie Tijdspanne de toepasselijke optie in de vervolgkeuzelijst. De beschikbare opties zijn:

  • Laatste maand
  • Kwartaal
  • Jaar
  • Kwartaal tot heden (laatste 90 dagen)
  • Jaar tot heden (laatste 365 dagen)
  • Datumbereik. Geef waarden op in de datumvelden Van en Tot.
  Tijdfilter voor rapport
  Tijdfilter voor rapport

 8. Sectie Filters

  Filters verschijnen in het dialoogvenster Rapport toevoegen onderaan op basis van de rapporttypen die u hebt gekozen. Hieronder worden enkele van de voornaamste filters genoemd.

  • Manager: U kunt een van de managers kiezen op basis van hiërarchie. Voor sommige managers kunnen er ondergeschikte managers zijn met meerdere medewerkers die aan deze ondergeschikte managers moeten rapporteren.
  • Profiel: Kies de benoeming van uw werknemer. Dit is handig wanneer u rapporten van werknemers op basis van hun profiel/benoeming bekijkt. Bijvoorbeeld, computerwetenschapper, ingenieur.
  • Gebruikersgroep: Kies de gebruikersgroep waarop u de rapporten wilt filteren. Learning Manager haalt de gebruikersgroepen op die zijn gedefinieerd voor uw account vanuit de Gebruikers-functie.
  • Inhoud: U kunt uw rapport op een willekeurige cursus filteren door deze in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

  Vouw deze sectie uit en kies de vereiste filters.

  Filters kiezen
  Filters kiezen

 9. Klik op Opslaan om het rapport te maken.

  Voorbeeldrapport
  Voorbeeldrapport

Een rapport bewerken

Klik in het rapport op de vervolgkeuzepijl en kies de optie Rapport bewerken.

rapport

Breng de benodigde wijzigingen aan in het rapport. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een rapport naar een dashboard verplaatsen

Kies deze optie om het huidige rapport naar een bestaand dashboard te verplaatsen. Om het rapport te verplaatsen klikt u op de optie Naar dashboard verplaatsen.

een rapport naar een dashboard verplaatsen

Kies het dashboard waarnaar u het rapport wilt verplaatsen en kies Verplaatsen.

Een kopie van een rapport maken

Als u een kopie van het rapport wilt maken, kiest u de optie Een kopie maken.

een rapport kopiëren

Kies het dashboard waarnaar u het rapport wilt kopiëren. Klik op Kopiëren om het rapport te kopiëren.

Een rapport verwijderen

Als u een rapport wilt verwijderen, kiest u de optie Rapport verwijderen. Nadat u het rapport hebt verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Het proces is onomkeerbaar. Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van een rapport.

Een rapport verwijderen

Een rapport downloaden

Als u het rapport wilt downloaden, kiest u de optie Rapport downloaden.

Een rapport downloaden

Het formaat van een rapport wijzigen

U kunt de grootte van uw rapporten veranderen in 1×1(medium) en 1×2(groot). Dit geeft u een overzichtelijkere weergave van uw rapporten. U kunt ook gemakkelijk pannen en zoomen in de rapporten.

Gebruikersgroeprapporten

Volg hoe gebruikersgroepen zoals afdelingen, externe partners en rollen presteren in vergelijking met andere gebruikersgroepen of ten opzichte van andere leerdoelen.

Gebruikersgroepen

Kies Gebruikersgroep in de vervolgkeuzelijst onder de x-as om rapporten te genereren op basis van gebruikersgroepen, zoals weergegeven op het onderstaande screenshot. 

Gebruikersgroeprapporten
Gebruikersgroeprapporten

Als u een gebruikersgroep wilt kiezen, typt u de naam van de groep. U ziet de voorgestelde groepen die worden weergegeven afhankelijk van de ingevoerde naam. Zodra u een lijst met groepen ziet, kiest u de vereiste gebruikersgroep.

U kunt ook meerdere groepen kiezen met behulp van automatisch aangevulde zoeksuggesties.

Als u meerdere gebruikersgroepen hebt geselecteerd en dit rapport opslaat en genereert, wordt het rapport gegenereerd met alle gebruikersgroepen in een staafdiagram naast elkaar op de x-as. 

Met dit gebruikersgroeprapport kunt u de prestaties van een afdeling/divisie/rol vergelijken met die van een andere om hun leerprestaties te evalueren. 

Rapporttypen

Adobe Learning Manager ondersteunt vier belangrijke rapporttypen, zoals voltooiing, bestede tijd, vaardigheden en effectiviteit. U kunt de volgende rapporttypen gebruiken om meer dan 300 soorten rapporten te genereren:

 • Statistieken levering cursus voor studenten
 • Rapport over effectiviteit van cursussen
 • Rapport gebaseerd op vaardigheden van student
 • Inschrijvingstatistieken voor studenten van leerprogramma
 • Bestede leertijd door studenten
 • Aantal studenten
 • Voltooiing certificering

Rapporten weergeven

Op de pagina Rapporten kunt u alle rapporten bekijken. U kunt elk rapport minimaliseren door rechtsboven in het rapport op het minteken (-) te klikken. Klik op het plusteken (+) om uw rapport opnieuw weer te geven.

Snelle weergave met verschillende datums

U kunt het datumbereik/de waarde voor elk rapport en elke weergave snel wijzigen voor een andere datum zonder het rapport te wijzigen en op te slaan. Klik op het bewerkingspictogram (zoals hieronder aangegeven met een pijl) naast het datumbereik, zoals Kwartaal tot heden , Laatste jaar. Kies de nieuwe waarde in de vervolgkeuzelijst en klik op het vinkje om de wijziging te bevestigen. U kunt de wijziging annuleren door op het kruisje (x) te klikken.

Opmerking:

De gebruikte datumwaarden om het rapport te bekijken, zijn tijdelijk. Deze weergave van het rapport wordt niet gedownload wanneer u de downloadoptie kiest. Deze weergave is slechts een tijdelijke weergave.

Aantal studenten
Aantal studenten

Snelle weergave met verschillende managers

Als er meerdere managers aan u rapporteren, kunt u de rapporten voor elke manager snel weergeven. Selecteer de naam van de manager in de vervolgkeuzelijst om een uniek rapport voor elke manager weer te geven.

Opmerking:

De gebruikte managerwaarden om het rapport te bekijken, zijn tijdelijk. Deze weergave van het rapport wordt niet gedownload wanneer u de downloadoptie kiest. Deze weergave is slechts een tijdelijke weergave.

Cursusrapporten weergeven

U kunt de specifieke rapporten van elke cursus bekijken door de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik op de link Cursusrapporten weergeven op het tabblad Mijn dashboards op de pagina Rapporten.
  Er verschijnt een pop-upvenster. Er verschijnt een tekstinvoerveld waarin u de gewenste cursus kunt invoeren. In de vervolgkeuzelijst verschijnen de suggesties voor cursusnamen. Kies de cursus uit de getoonde lijst.

  Cursusrapporten weergeven
  Cursusrapporten weergeven

 2. Selecteer de gewenste cursus in de vervolgkeuzelijst en klik op Weergeven.

 3. U wordt omgeleid naar de pagina met quizscores voor de geselecteerde cursus om het cursusspecifieke rapport te bekijken.

Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen

Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst rechtsboven in elk rapport om de opties Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen weer te geven.

Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen
Bewerken/Verplaatsen naar dashboard/Kopie maken/Verwijderen/Formaat van rapport wijzigen

Bewerken Klik op Opnieuw instellen om terug te gaan naar de beginwaarden terwijl u gegevens wijzigt. Klik op Opslaan na het wijzigen van de waarden.

Verplaatsen naar dashboard U kunt het huidige rapport verplaatsen naar een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Kopie maken U kunt het rapport kopiëren naar hetzelfde of een ander dashboard, dat uit de lijst met dashboards wordt gekozen.

Verwijderen Klik op Verwijderen om het rapport te verwijderen. Er verschijnt een waarschuwings-/bevestigingsbericht voordat u het rapport kunt wissen.

Formaat wijzigen U kunt de grootte van uw rapporten veranderen in 1×1(medium) en 2×2(groot).

Rapporten voor collega-account genereren en weergeven

Als beheerder kunt u niet alleen rapporten voor uw account genereren, u kunt ook rapporten genereren collega-accounts die u hebt ingesteld en deze bekijken.

Wanneer u een collega-account met een andere gebruiker hebt opgezet, kunt u de rapporten voor dat collega-account bekijken op de pagina Rapporten. Wanneer u een rapport maakt, vindt u het veld Account selecteren. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met alle collega-accounts waaraan u bent gekoppeld, het account waarvoor u de gedeelde rapporten wilt bekijken.

Rapporten voor collega-account beheren
Rapporten voor collega-account beheren

 1. Selecteer de x-as en y-as voor dit rapport. Selecteer vervolgens de datum voor dit rapport.

 2. Let op het veld Filters, de knop Gedeelde catalogi is automatisch ingeschakeld. Dit is verplicht. Als Gedeelde catalogi niet is ingeschakeld, betekent dit dat u geen rapporten voor het collega-account kunt genereren of bekijken.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Gedeelde catalogi de gedeelde catalogus waarvoor u het rapport wilt bekijken.

 4. Klik op Opslaan.

  Gedeelde catalogi voor collega-account selecteren
  Gedeelde catalogi voor collega-account selecteren

 5. Nadat u op Opslaan hebt geklikt, kunt u de grafische weergave van uw rapporten op uw standaarddashboard bekijken. Vanaf dit dashboard kunt u het rapport verder filteren op manager voor het specifieke collega-account.

 6. Als er van uw kant wijzigingen zijn in de catalogus, worden de wijzigingen onmiddellijk weerspiegeld in de rapporten en het dashboard gegenereerd door de collega. Wanneer de collega echter de catalogus wijzigt, verschijnen de wijzigingen niet automatisch op uw dashboard. 

 7. Als u wilt dat uw dashboard automatisch wordt bijgewerkt, moet uw collega u een nieuw collega-aanvraag sturen.

  Opmerking:

  Managers kunnen geen collegarapporten bekijken.

E-mailabonnementen

U kunt uw favoriete rapporten als e-mail ontvangen door u hierop te abonneren.

Klik op de pagina Rapporten op het tabblad Abonnement. De abonnementspagina voor rapporten verschijnt.

Typ de rapportnaam in het veld Rapporten om de rapportnaam in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Kies in de lijst hoe vaak u e-mail wilt ontvangen. U kunt het onderwerp van de e-mail toevoegen en een alternatief e-mailadres opgeven.

U kunt abonnementen bewerken en verwijderen.

Excel-rapporten

Via het tabblad Excel-rapporten kunt u rapporten in XLS-indeling exporteren.

De volgende rapporttypen zijn beschikbaar om te downloaden.

 • Cursusrapporten
 • Studenttranscripten
 • Aankondigingenrapport
 • Taakhulpenrapport
 • Audittrail van inhoud
 • Audittrail van gebruiker
 • Aanmeldings-/toegangsrapport
 • Gamificationtranscripten

Cursusrapporten

Als beheerder kunt u rapporten voor cursussen downloaden. Volg deze stappen:

 1. Open Rapporten > Excel-rapporten > Cursusrapporten.

 2. Het dialoogvenster Cursusrapporten verschijnt. Selecteer de cursus waarvoor u het rapport wilt ophalen en klik op Weergeven.

  Cursusrapporten
  Cursusrapporten

 3. U wordt omgeleid naar de cursuspagina. U kunt de quizscore exporteren op gebruiker en op vraag  gebaseerd op elke inschrijving door het specifieke inschrijvingstype te kiezen.

 4. Selecteer Quizscore exporteren om het rapport te exporteren. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren verschijnt. Klik op OK om te bevestigen.

  Rapportaanvraag genereren
  Rapportaanvraag genereren

  Opmerking:

  Het geëxporteerde quizscorerapport bevat de scoregegevens voor elke poging als de optie voor meerdere pogingen voor de module is geconfigureerd.

Studenttranscripten

Adobe Learning Manager stelt de beheerders van een organisatie in staat om de transcripten van de studenten te genereren. Het rapport Studenttranscript bevat het volgende:

 1. Studenttranscript: dashboard Leeractiviteit
 2. Vaardigheid: dashboard Vaardigheid
 3. Dashboard Naleving

In de Studenttranscripten in Excel-rapporten worden de kolommen Punten vereist en Punten verdiend in decimale getallen weergegeven.

Voor informatie over het genereren van studenttranscriptrapporten en meer informatie, zie Studenttranscripten.

Aankondigingenrapporten

Als beheerder kunt u een rapport genereren van alle aankondigingen die u verzendt. Het rapport bevat details over het volgende:

 • Type aankondiging
 • Naam van aankondiging
 • Datum van aankondiging
 • Status van aankondiging
 • Naam van student

Volg een van deze stappen om een rapport te downloaden:

 1. Open Rapporten > Excel-rapporten > Aankondigingenrapport. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren wordt geopend. Klik op OK.

 2. Aankondigingen > Acties > Rapport exporteren.

  Aankondigingenrapport
  Aankondigingenrapport

 3. U kunt een rapport voor een specifieke aankondiging extraheren door onder het instellingenpictogram op Rapport exporteren te klikken.

  Rapport voor specifieke aankondigingen
  Rapport voor specifieke aankondigingen

Taakhulpenrapport

Taakhulpen zijn trainingsinhoud waartoe een studenten toegang hebben zonder dat zij zich moeten inschrijven voor een specifiek leerobject zoals een cursus of leerprogramma. Beheerders kunnen het Taakhulpenrapport extraheren en downloaden.

Het geëxtraheerde rapport bevat informatie over het volgende:

 • Naam
 • Type taakhulp
 • Status van taakhulp (gepubliceerd of ingetrokken)
 • Inschrijvingsdatum
 • Voltooiingsdatum
 • Downloaddatum
 • Naam van student
 • Naam van manager
 • Gemaakt door

 

Voer een van de volgende handelingen uit om een rapport te downloaden:

 • Open Rapporten > Excel-rapporten > Taakhulpenrapport. Het dialoogvenster Rapportaanvraag genereren wordt geopend. Klik op OK.
 • Open Taakhulp > Acties > Rapport exporteren.
Taakhulpenrapport
Taakhulpenrapport

 • U kunt ook een rapport voor een specifieke taakhulp extraheren door onder het instellingenpictogram op Rapport exporteren te klikken.
Rapport voor specifieke taakhulp
Rapport voor specifieke taakhulp

Rapporten voor audittrail van inhoud

Gebruik de rapportgenerator Audittrail van inhoud om een rapport te genereren van alle wijzigingen en bewerkingen die tijdens de levensduur van een cursus in het systeem zijn doorgevoerd. Het gegenereerde rapport bevat de volgende informatie.

 • Object-ID
 • Objectnaam
 • Objecttype
 • Wijzigingstype
 • Beschrijving
 • Verwezen object-ID
 • Verwezen objectnaam
 • Gewijzigd door gebruikersnaam
 • Gewijzigd in gebruikers-ID
 • Datum gewijzigd (UTC-tijdzone)

Informatie over metagegevens wordt niet in het gegenereerde rapport opgenomen.

Volg deze stappen om een rapport Audittrail van cursus te genereren.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Audittrail van cursus. Het dialoogvenster Audittrail van inhoud verschijnt.

  Audittrail van cursus
  Audittrail van cursus

 2. Selecteer de cursus, het leerprogramma en de certificering waarvoor u het rapport wilt downloaden. Indien niet gespecificeerd, worden standaard alle rapporten gedownload.

 3. Selecteer een datumbereik voor het rapport en klik op Genereren.

 4. Het rapport wordt gegenereerd en u ontvangt bericht wanneer het rapport Audittrail van inhoud klaar is. U kunt het rapport downloaden.

Rapporten Audittrail van gebruiker

In Audittrail van gebruiker wordt de levenscyclus van gebruikers, gebruikersgroepen en zelfregistratieprofielen vastgelegd. Toevoeging, verwijdering en wijziging in Manager van gebruiker worden allemaal vastgelegd. Maken en verwijderen van zelfregistratieprofielen wordt vastgelegd. U kunt ook pauzeren en de zelfregistratie hervatten.

U kunt Toevoegen, Inschakelen, Uitschakelen, Pauzeren of Hervatten voor Externe profielen. Voor zelfregistratie kunt u Toevoegen, Verwijderen, Pauzeren of Hervatten. CSV-uploads worden ook vastgelegd.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Audittrail van gebruiker. Het dialoogvenster Audittrail van  gebruiker verschijnt.

 2. Het dialoogvenster Audittrail van gebruiker verschijnt. Selecteer het datumbereik in het pop-upmenu. U kunt een rapport voor de laatste week of laatste maand genereren, of een aangepaste datum selecteren.

  Audittrail van gebruiker
  Audittrail van gebruiker

 3. Klik op Genereren om het rapport te genereren.

Er zijn twee filters in het dialoogvenster Rapport Audittrail van gebruiker.

Datumbereikfilter: Kies het datumbereik waarvoor u het rapport wilt genereren. Er zijn drie opties:

 • Laatste week
 • Laatste maand
 • Aangepaste datum

Filter Studenten selecteren: zoek naar een gebruiker of een gebruikersgroep.

Het geëxporteerde rapport bevat gegevens van de gebruikers die aan beide opgegeven zoekcriteria voldoen.

Dialoogventser Audittrail van gebruiker
Dialoogventser Audittrail van gebruiker

Gamificationrapporten

Beheerders kunnen gamificationtranscript in CSV-indeling downloaden. U kunt het rapport voor  individuele  gebruikers of gebruikersgroepen downloaden. Gebruikersnaam , e-mail van de gebruiker, UUID van de gebruiker, totaal aantal gescoorde gebruikerspunten ,  uitsplitsing van verzamelde punten, naam van groepen waarin de gebruiker speelt, naam van de manager en actieve veldwaarden worden allemaal in het rapport opgehaald. Beheerders kunnen dit rapport gebruiken om de ranglijsten van gebruikers op organisatieniveau of voor een specifieke groep te evalueren en te begrijpen.

 1. Selecteer Rapport > Excel-rapporten > Gamificationrapport.

  Gamificationrapport
  Gamificationrapport

 2. Het dialoogvenster Gamificationtranscripten verschijnt. Selecteer studenten aan de hand van hun Naam, Profiel, Gebruikersgroepen, E-mail-ID of UUID.

  Dialoogvenster Gamificationtranscripten
  Dialoogvenster Gamificationtranscripten

 3. Klik op Genereren om het rapport te genereren.

  Nadat u het studentenrapport heeft gegenereerd, kunt u de informatie over het huidige en het bereikte voor alle gebruikers (intern, extern of verwijderd) van het account exporteren. U kunt ook de datums controleren waarop een student de niveaus heeft behaald:

  • Datum brons behaald
  • Datum zilver behaald
  • Datum goud behaald
  • Datum platina behaald

  Deze kolommen bevatten de datums waarop het niveau voor het eerst werd behaald. De kolom Huidig niveau geeft het huidige niveau van de student weer. 

  Wanneer de beheerder de gamification herstelt, worden alle punten van de student overeenkomstig hersteld.

Inschrijvings- en uitschrijvingsrapport

Beheerders en managers kunnen een rapport extraheren van de studenten die zijn in- en uitgeschreven. Als beheerder kunt u alle studenten, beheerders of managers zien die zijn in- of uitgeschreven voor een instantie van een cursus, leerprogramma of certificering en het rapport exporteren. Als manager kunt u alleen een rapport van uw teamleden kunt ophalen. Als manager kunt u de verwijderde studenten niet zien. U kunt ook uw eigen naam niet zien in de managertoepassing als in- uitgeschreven student.

Volg deze stappen om een rapport te downloaden: Open Cursus/Leerprogramma/Certificering > Studenten > Actie > Excel-rapporten.

Uitschrijvingsrapport
Uitschrijvingsrapport

Feedbackrapport

Als beheerder kunt u nu zowel feedback van de student (L1) als van de manager (L3) krijgen voor geselecteerde trainingen voor een bepaalde periode. 

U kunt de gegevens uit de gebruikersinterface of via de PowerBI-connector exporteren voor een diepgaandere analyse.

L1- en L3-feedbackrapporten bieden de mogelijkheid om een geconsolideerd feedbackrapport te downloaden voor de L1- en L3-antwoorden voor geselecteerde trainingen voor een periode van een jaar bereik of voor maximaal 10 geselecteerde trainingen voor een bepaald datumbereik.

Meld u aan als beheerder, klik op Rapporten > Aangepaste rapporten en klik in de lijst met rapporten op Feedbackrapport.

Feedbackrapport downloaden
Feedbackrapport downloaden

Als u na het selecteren van de filters op Downloaden klikt, krijgt u een melding om het rapport in csv-indeling te downloaden.

Het gedownloade rapport zal details bevatten zoals de naam en het type van de training, de naam en de e-mail van de student, het feedbacktype: L1 of L3, data van de ingezonden feedback voor nieuwe gegevens. 

Voor bestaande gegevens voorafgaand aan de implementatie van deze functie wordt de LO-voltooiingsdatum weergegeven met de LO-voltooiingsdatum, de L1-feedbackvraag, de werkelijke tekst van de zelfstudie en het klaslokaal in verschillende kolommen, de respectievelijke L1-feedbackantwoorden, de naam en e-mail van de manager, de L3-feedbackwaarde en de inzendingsdatum, actieve velden.

U kunt de gegevens ook exporteren vanuit de gebruikersinterface of naar Power BI, die alle trainingen voor elk datumbereik ondersteunt voor een meer diepgaande analyse.

Trainingsrapport

Learning Manager ondersteunt trainingsrapporten waarmee beheerders trainingsdetails en de bijbehorende metagegevens, zoals auteur, publicatiedatum, vaardigheden, cataloguslabels, kunnen downloaden. 

Klik in de beheerdersapp op Rapporten > Aangepaste rapporten > Excel-rapporten > Trainingsrapport

U kunt rapporten downloaden voor het volgende:

 • Geselecteerde trainingen (maximaal 10) - Selecteert één of meerdere trainingen tegelijk (tot 10) van elke catalogus
 • Trainingen in de geselecteerde catalogus (maximaal 5) - (selectie van catalogi is beschikbaar tot maximaal vijf catalogi).
 • Alle trainingen - (alle trainingen in het account)
Trainingsrapport downloaden
Trainingsrapport downloaden

In de sectie Geavanceerde opties zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Cursustoewijzingen toevoegen aan leerprogramma/certificering
 • Informatie over moduleniveau toevoegen

Nadat u de filters hebt geselecteerd en op Downloaden hebt geklikt, krijgt u een melding om het rapport in csv-indeling te downloaden. 

Het rapport zal de volgende velden bevatten:

Naam van catalogus, type training, trainings-ID, unieke trainings-ID, trainingsnaam, subtrainingen, modules, duur van training of module, indeling, trainingsstatus, vaardigheden, auteur, datum laatste publicatie, datum laatste voltooiing, inschrijvingsaantal docenten, aantal gestart, voltooiingsaantal, gemiddelde L1-score, gemiddelde L2-score, gemiddelde L3-score, ontvangen L1-reacties, ontvangen L2-reacties, ontvangen L3-reacties, cataloguslabels en -tags.

Aanvullende opties
Aanvullende opties

Overzichtsrapport van de sessie

Het overzichtsrapport van de sessie bevat alle sessies die voor een student binnen een bepaalde datum zijn gepland.

Hierdoor kan de beheerder alle details van virtuele sessies en klassikale sessies exporteren die binnen het opgegeven datumbereik vallen. De beheerder kan het sessierapport ook exporteren met betrekking tot specifieke trainingen of docenten. 

Dit helpt de beheerder ook om inzicht te krijgen in de geplande sessies op maandbasis en het schema van docenten en reeds gegeven sessies te identificeren.

Klik als beheerder op Aangepaste rapporten > Overzichtsrapport van de sessie.

Kies in het volgende dialoogvenster het datumbereik en de training of docent voor een overzicht.

Overzichtsrapport van de sessie
Overzichtsrapport van de sessie

De gedownloade csv bevat de volgende velden:

 • Startdatum en -tijd

 • Einddatum en -tijd

 • Modulenaam 

 • Duur sessie (in minuten)

 • Aantal licenties

 • Locatie

 • Instantienaam 

 • Cursusnaam

 • Cursus-id

 • Naam docent

 • E-mailadres docent 

 • Inschrijvingsaantal

 • Type sessie

 • Wachtlijstlimiet

 • Aantal wachtlijsten 

 • E-mailadressen gebruikers wachtlijst

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik een aangepast dashboard delen met een manager?

Voer bij het maken van een dashboard de naam en beschrijving in. Voer de naam van de manager in het veld Delen met in om met managers te delen.

dashboard delen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account