Handboek Annuleren

Aangepaste rollen via CSV-bestanden beheren

 1. Gebruikersgids voor Learning Manager
 2. Inleiding
  1. Overzicht van nieuwe functies
  2. Opmerkingen bij release
  3. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager
  4. Pakket voor AEM-sites van Adobe Learning Manager-referentiesite (ALM-referentiesite)
  5. Learning Manager en naleving van AVG
  6. Toegankelijkheid in Learning Manager
  7. Ondersteuning voor aangepast domein
 3. Aan de slag
  1. Aan de slag als beheerder
  2. Aan de slag als auteur
  3. Aan de slag als student
  4. Aan de slag voor managers
  5. Aan de slag als docent in Learning Manager
 4. Beheerder
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Gebruikers toevoegen en gebruikersgroepen maken
  3. Locaties van klaslokalen toevoegen
  4. Cursusmodules, instanties en leerprogramma's maken
  5. Inhoudscatalogus Learning Manager
  6. Inhoudsmarktplaats
  7. Rapporten
  8. Leerpaden
  9. Leerplannen
  10. Bestellingen en facturering van Learning Manager beheren
  11. Taakhulpen
  12. Certificeringen
  13. Catalogi
  14. Gebruikers in bulk toevoegen
  15. Collega-accounts
  16. Vaardigheden en niveaus maken en wijzigen
  17. Cursusaanbevelingen op basis van AI
  18. Gamification
  19. Startpagina voor studenten aanpassen
  20. Badges
  21. Kleurenthema's
  22. Studenttranscripten
  23. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  24. Fluidic Player
  25. Aankondigingen
  26. E-mailsjablonen
  27. Adobe Connect-integratie
  28. Instellingen
  29. Meldingen
  30. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
  31. Aan de slag als beheerder
  32. Gebruikers leegmaken
  33. Tags
  34. Inhoudscatalogus Learning Manager
  35. Aangepaste rollen
  36. Cataloguslabels
  37. xAPI in Learning Manager
  38. Als beheerder Sociaal leren bewaken en modereren
  39. Volledig beheer van gedeelde catalogus inschakelen
  40. Vaardigheid toewijzen aan vaardigheidsdomeinen
 5. Integratiebeheerder
  1. Migratiehandleiding
  2. Learning Manager-connectoren
  3. Learning Manager integreren met AEM
  4. Salesforce-pakket in Learning Manager installeren
  5. Microsoft Teams-connector installeren
  6. Handleiding voor toepassingsontwikkelaars
  7. Learning Manager-app voor Salesforce
  8. Instellingen
  9. Aangepaste rollen via CSV-bestanden beheren
 6. Auteurs
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Inhoudsbibliotheek
  3. Cursussen maken, aanpassen en publiceren
  4. Catalogi
  5. Taakhulpen
  6. Adobe Connect-integratie
  7. Voeg leerobjecten toe in verschillende landinstellingen
  8. Gebruikersmeldingen
  9. E-mailsjablonen
  10. Hoe kan ik cursusmodules kiezen?
  11. Voorbeeld bekijken als student
  12. Instellingen
  13. xAPI in Learning Manager
 7. Docent
  1. Modules
  2. Studenten beheren voor uw sessie
 8. Student
  1. Aanmelden
  2. Profielinstellingen
  3. Catalogi
  4. en
  5. Fluidic Player
  6. Leerprogramma's
  7. Certificeringen
  8. Taakhulpen
  9. Badges
  10. Vaardigheden en niveaus
  11. Gamification
  12. Gebruikersmeldingen
  13. Aankondigingen
  14. Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer
  15. Learning Manager-app voor Salesforce
  16. Adobe Connect-integratie
  17. Learner-app voor mobiele telefoons en tablets
  18. Sociaal leren in Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
  20. Startpagina Student
  21. Delen naar Sociaal Leren
  22. Systeemvereisten | Adobe Learning Manager-desktopapplicatie
 9. Manager
  1. Gebruikersaanmelding
  2. Managerdashboard
  3. Rapporten
  4. Leerobjecten
  5. Gebruikersmeldingen
  6. Studenttranscripten
  7. Instellingen
  8. Gebruikers van iPad- en Android-tablets
 10. Veelgestelde vragen
  1. Veelgestelde vragen voor beheerders
  2. Veelgestelde vragen voor auteurs
  3. Veelgestelde vragen voor docenten
  4. Veelgestelde vragen voor managers
 11. Knowledge Base
  1. Ik kan me niet aanmelden bij Learning Manager
  2. Overzicht van leermateriaal toont niet de huidige gegevens
  3. Kan geen CSV uploaden
  4. Een HAR-bestand genereren
  5. De automatische pop-up voor L1-feedback wordt niet weergegeven
  6. Kan bepaalde cursussen onder de catalogus niet weergeven tijdens het maken van een certificering
  7. Kan bepaalde cursussen onder catalogus niet weergeven tijdens het maken van een leerprogramma
  8. Problemen bij het archiveren van een leerprogramma
  9. Kan geen badge toewijzen
  10. Sessie verloopt in Learning Manager
  11. Kan geen cursus zoeken
  12. Problemen met migratie oplossen
  13. Problemen met de Learning Manager-app oplossen
  14. Gebruikers worden automatisch verwijderd uit Learning Manager
  15. Publiceerproblemen in het EU-domein
  16. Kan niet registreren als een externe gebruiker
  17. Integratie van Okta Active Directory met Adobe Learning Manager
  18. Kan studenten niet weergeven in een cursus
  19. Kan agenda niet weergeven
  20. Module wordt niet als voltooid gemarkeerd na voltooiing van een cursus
  21. Kan geen vaardigheid behalen na voltooiing van een cursus
  22. Keuzerondjes ontbreken
  23. Kan ingezonden bestanden niet weergeven in Learning Manager

De integratiebeheerder kan via CSV een aantal aangepaste rollen in bulk aan zijn/haar account toevoegen en deze aan verschillende gebruikers toewijzen. Deze aanpak automatiseert het maken van aangepaste rollen.

U kunt rollen configureren via de Learning Manager FTP en Box-connectors.

Nadat u zich bij uw Box- of ExaVault-opslagaccount hebt aangemeld, kan de integratiebeheerder de volgende CSV's aan het account toevoegen:

 • role.csv
 • user_role.csv

Download om te beginnen de CSV's en pas de waarden aan uw vereisten aan.

role.csv

Downloaden

Kolomnaam

Beschrijving

Voorbeeldwaarden

Naam

Geef een rol op binnen CSV om aan gebruikers toe te wijzen.

Verkoopauteur

<Entity>

Geef toegangstype op (VOLLEDIG, SCHRIJVEN, INSCHRIJVEN, RAPPORTEREN, GEEN) voor elk type entiteit zoals CURSUS, CATALOGUS, enz.

VOLLEDIG

GEEN

SCHRIJVEN | RAPPORT

De kolomnamen komen overeen met de namen van de entiteitstypen zoals Catalogus, Cursus, Leerplan enz.

In de CSV verschijnt één kolom voor elk entiteittype. Entiteiten waarvoor geen toestemming moet worden gegeven, moeten worden opgenomen met de waarde NONE

Specificatie van catalogusbereik

Naam van één catalogus of door streepjes (PIPE (|)) gescheiden lijst van catalogusnamen die het bereik van deze rol bepalen.

Verkoopcatalogus | Algemene catalogus

Bereik gebruikersgroep Specificatie

Naam en waarde kenmerk gebruikersgroep die het bereik van de gebruikers van deze rol bepalen.

Zie de onderstaande sectie voor de bereiken.

locatie=Londen

Beschrijving

Optionele gebruiksvriendelijke beschrijving om het doel van de rol te verduidelijken en ter referentie.

Volledige auteurstoegang tot LO's in de verkoopcatalogus

Opmerking:

Alle kolommen behalve Beschrijving zijn verplicht.

Het bereik van gebruikersgroepen opgeven

U kunt op de volgende manieren het bereik voor gebruikersgroepen voor verschillende soorten groepen opgeven:

 • Naam van de gebruikersgroep zoals deze is (bijvoorbeeld: Alle auteurs, Mijn aangepaste groep)
 • Bladattribuut en waarde (bijvoorbeeld: Department=HR)
 • Zelfregistratie profielgroepen (self_registration=profilename)
 • Externe registratie profielgroepen (ext_registration=profilename)
 • Het team van directe ondergeschikten van een manager (manager_direct=<emailid>)
 • De volledige organisatie van een manager (manager_org=<emailid>)

user_role.csv

Kolomnaam

Beschrijving

Opmerking

Id

E-mail-id van de gebruiker die aan een configureerbare rol moet worden toegewezen.

Als de gebruiker al aan een configureerbare rol is toegewezen, wordt de rol vervangen door een nieuwe rol die in de CSV is gespecificeerd. Er is geen fout gemeld.

Aangepaste rol

Naam van de configureerbare rol die aan de gebruiker moet worden toegewezen

De rolnaam moet een bestaande rol zijn, zoals gespecificeerd in de CSV. Rollen die via de UI door de beheerder zijn aangemaakt, kunnen hier worden gebruikt.

Opmerking:

Volledig bereik functies

Telkens wanneer Volledige machtiging voor een van de volgende functies (functies op accountniveau) wordt verleend, worden Bereik gebruikersgroep en Catalogusbereik automatisch als VOLLEDIG beschouwd, omdat de gebruiker geen beperkte toegang tot deze functies kan hebben.

Als er Catalogusnamen of namen van Gebruikersgroepen in de CSV worden vermeld, worden deze met de machtiging VOLLEDIG overschreven.

 • Aankondigingen
 • Vaardigheden
 • Gamification
 • Gebruikers
 • Leerplannen
 • E-mailsjablonen

Voeg de rol-CSV's aan de account toe

Kies in uw Box-account Importeren > gebruiker > internen upload de bestanden role.csv en user_role.csv.

 • De aangepaste CSV's moeten naar de map 'import->user->internal->user_role' worden gekopieerd
 • De gebruikers-CSV moet naar de map 'import->user->internal' worden gekopieerd

Beide CSV's mogen alleen via Box of FTP worden geüpload en kunnen niet via UI worden geüpload. 

OPMERKING: Het CSV-bestand van de gebruiker is verplicht, maar de CSV's van aangepaste rollen zijn optioneel. Alle aanwezige bestanden worden verwerkt en andere worden overgeslagen.

De configuratierollen die met behulp van het CSV-bestand zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar voor beheerders in de UI. Deze rollen worden niet gekoppeld aan of beïnvloed door rollen die zijn gemaakt (of later zullen worden gemaakt) door de UI.

Aangepaste rollen die door een CSV zijn gemaakt, kunnen volledig via het CSV zelf worden beheerd. Dit omvat het toevoegen, wijzigen en verwijderen van rollen.

Toegewezen rollen kunnen worden ingetrokken door toewijzingen uit user_role csv te verwijderen. Dit heeft geen invloed op toewijzingen vanuit de beheerinterface.

Werk de CSV-bestanden bij om een aangepaste rol toe te wijzen en in te trekken.

Synchronisatie van aangepaste rollen

Nadat de integratiebeheerder de rolgebaseerde CSV's in de Connector-opslag heeft geüpload, kan de beheerder synchronisatie met de CSV's inschakelen. Telkens wanneer een aangepaste rol in de CSV's wordt bijgewerkt, toegevoegd of verwijderd, kan de beheerder de informatie in de bestanden synchroniseren en de lijst met rollen actueel maken.

Klik op Instellingen > Gegevensbronnen op de pagina Aan de slag.

Schakel in de sectie Synchronisatie-instellingen de optie Automatisch synchroniseren inschakelen in.

Synchronisatie-instellingen
Synchronisatie-instellingen

Wanneer u deze optie kiest, kunt u de synchronisatie laten uitvoeren op het exacte tijdstip dat u in het veld Synchronisatietijd opgeeft. Als u de synchronisatietijd opgeeft als 12:00 uur, worden de aangepaste rollen elke dag precies op dat tijdstip bijgewerkt.

Als u de gegevens op verzoek wilt synchroniseren, klikt u op Nu synchroniseren.

Beperkingen tijdens het configureren van rollen

In elk account moet de naam van een rol uniek zijn. Een rol die via UI of CSV wordt gemaakt, mag dus niet dezelfde naam hebben als een andere rol die al via UI of CSV is gemaakt.

Het is ook niet mogelijk een configureerbare rol die via CSV is gemaakt, aan een gebruiker toe te wijzen via de beheerinterface, omdat deze rollen niet beschikbaar zijn.

Het gebruikerstoewijzings-CSV kan echter wel worden gebruikt om rollen toe te wijzen die door de UI zijn gemaakt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account