Adobe Experience Manager als een Cloud Service | Productbeschrijving

Met ingang van 30 juli 2020

Wat is Adobe Experience Manager Sites ('AEM Sites')?

AEM Sites is een platform voor contentbeheer voor het leveren van klantervaringen op verschillende digitale kanalen. Met AEM Sites kunnen organisaties digitale ervaringen op grote schaal en op alle kanalen maken en beheren.

Producten en services

Licenties

AEM Sites: Cloud Service

Paginaweergaven per maand

AEM Sites: productbeperkingen

 • Paginaweergaven. De klant mag maximaal het aantal paginaweergaven gebruiken dat is toegestaan in de verkooporder.  Paginaweergaven omvatten een combinatie van paginaweergaven en API-oproepen waarbij 5 API-oproepen worden geteld als 1 paginaweergave.
 • Gelijktijdige gebruikers. De klant mag het volgende gebruiken:
  • maximaal 20 gelijktijdige gebruikers met AEM Sites met een licentie voor maximaal 5 miljoen paginaweergaven; of
  • maximaal 40 gelijktijdige gebruikers met AEM Sites met een licentie voor 5 miljoen paginaweergaven of meer. 
 • Omgevingen. De klant mag 1 productieomgeving, 1 testomgeving en 1 ontwikkelomgeving distribueren, die allemaal dezelfde code-opslagplaats delen.
 • Opslag. De klant mag maximaal 1 terabyte gebruiken voor de productieomgeving, 1 terabyte voor de testomgeving en 200 gigabyte voor de ontwikkelomgeving.
 • Netwerk-I/O. De klant mag het volgende gebruiken:
  • maximaal 25 terabyte voor netwerk-I/O per jaar met AEM Sites met een licentie voor maximaal 5 miljoen paginaweergaven; of
  • maximaal 50 terabyte voor netwerk-I/O per jaar met AEM Sites met een licentie voor 5 miljoen paginaweergaven of meer.
 • Aanvullende mogelijkheden. De klant heeft toegang tot de functionaliteit voor mediabibliotheken van AEM Assets en ervaringsfragmenten voor gebruik met AEM Sites.

Wat is Adobe Experience Manager Assets ('AEM Assets')?

AEM Assets is een beheersysteem voor digitale middelen waarmee een klant digitale middelen kan delen en distribueren. Gebruikers kunnen afbeeldingen, video's, documenten, audioclips en rich media beheren, opslaan en openen voor gebruik op het web, in drukwerk en voor digitale verspreiding.

Producten en services

Licenties

AEM Assets: Cloud Service

Per standaardgebruiker per jaar

AEM Assets: productbeperkingen

 • Standaardgebruikers. De klant mag maximaal het aantal standaardgebruikers gebruiken dat is toegestaan in de verkooporder.
 • Omgevingen. De klant mag 1 productieomgeving, 1 testomgeving en 1 ontwikkelomgeving distribueren, die allemaal dezelfde code-opslagplaats delen.
 • Opslag. De klant mag de volgende opslag gebruiken:
  • maximaal 1 terabyte voor de productieomgeving, 1 terabyte voor de testomgeving en 200 gigabyte voor de ontwikkelingsomgeving met AEM Assets met een licentie voor 10 tot 24 standaardgebruikers; en
  • maximaal 5 terabyte voor de productieomgeving, 5 terabyte voor de testomgeving en 200 gigabyte voor de ontwikkelingsomgeving met AEM Assets met een licentie voor 25 of meer standaardgebruikers.
 • Netwerk-I/O. De klant mag het volgende gebruiken:
  • maximaal 25 terabyte voor netwerk-I/O per jaar met AEM Assets met een licentie voor 10 tot 24 standaardgebruikers; of
  • maximaal 50 terabyte voor netwerk-I/O per jaar met AEM Assets met een licentie voor 25 of meer standaardgebruikers.
 • Merkportal. De klant heeft toegang tot en mag gebruikmaken van de merkportal voor de distributie van middelen. De merkportal omvat 500 lichte gebruikers en maximaal 10 terabyte on-demand opslagruimte voor de merkportal.
 • Slimme contentservices. De klant heeft toegang tot en mag gebruikmaken van slimme contentservices.
 • Aanvullende beperkingen. De klant heeft geen licentie voor het gebruik van ervaringsfragmenten of contentservices.

Add-ons

Producten en services

Licenties

Toepasselijke producten en services voor add-on

Sandbox

Per stuk

AEM Sites of AEM Assets

Ontwikkelomgeving

Per stuk

AEM Sites of AEM Assets

Opslag

Per terabyte per jaar

AEM Sites of AEM Assets

Gelijktijdige gebruikers

Per pakket van 20 gelijktijdige gebruikers

AEM Sites

Handelsintegratieframework

Paginaweergaven per maand

AEM Sites

Middelen delen

Per stuk

AEM Assets

Lichte gebruiker

Per lichte gebruiker per jaar

AEM Assets

Dynamic Media

Paginaweergaven per maand

AEM Sites of AEM Assets

Dynamic Media-opslag voor Cloud Service

Per terabyte per jaar

Dynamic Media

Add-ons: productbeperkingen

Sandbox. Er kan alleen een aparte licentie worden gekocht voor sandboxes voor niet-productietoepassingen en niet om functies of voorzieningen van AEM Sites of AEM Assets uit te voeren. Elke omgeving die bij een Sandbox is inbegrepen, is beperkt tot 200 gigabyte opslagruimte.

Ontwikkelomgeving. Extra ontwikkelomgevingen mogen alleen worden toegevoegd aan de niet-productieomgeving van AEM Sites of AEM Assets en mogen niet onafhankelijk worden gebruikt om functies of voorzieningen van AEM Sites of AEM Assets uit te voeren. Er moet een aparte licentie worden gekocht voor ontwikkelomgevingen voor gebruik met een aangewezen productieomgeving die dezelfde codebasis gebruikt. Ontwikkelomgevingen mogen niet worden gedeeld door meerdere distributies van AEM Sites of AEM Assets. Elke extra ontwikkelomgeving omvat maximaal 200 gigabyte opslagruimte.

Opslag. Opslag kan worden toegevoegd aan de productieomgeving, testomgeving of ontwikkelingsomgeving van AEM Sites of AEM Assets.

Gelijktijdige gebruikers. Pakketten met gelijktijdige gebruikers kunnen alleen worden toegevoegd aan AEM Sites. Licenties voor pakketten met gelijktijdige gebruikers moeten afzonderlijk worden gekocht voor elke distributie van AEM Sites en mogen niet worden gedeeld tussen meerdere distributies van AEM Sites.

Handelsintegratieframework. Handelsintegratieframework kan alleen worden toegevoegd aan AEM Sites. De klant mag maximaal het aantal paginaweergaven gebruiken dat is toegestaan in de verkooporder.  Bij integratie met een extern e-commerceplatform omvat Handelsintegratieframework het gebruik van I/O Runtime on-demand services.

Middelen delen. Middelen delen mag alleen worden toegevoegd aan AEM Assets. Licenties voor Middelen delen moeten afzonderlijk worden gekocht voor elke distributie van AEM Assets en mogen niet worden gedeeld tussen meerdere distributies van AEM Assets. Middelen delen omvat het gebruik van de functionaliteit van AEM Sites, maar alleen voor het maken van een aangepaste mediaportal die de distributie van digitale middelen van de Klant die zijn opgeslagen binnen AEM Assets naar interne en externe groepen vereenvoudigt.

Lichte gebruiker. Lichte gebruikers mogen alleen worden toegevoegd aan AEM Assets om toegang te krijgen tot Middelen delen en de merkportal.

Dynamic Media. Dynamic Media kan worden toegevoegd aan AEM Sites of AEM Assets. Voor Dynamic Media is in totaal 1 terabyte on-demand opslag beschikbaar. Toegang tot sommige functies en functionaliteit van Dynamic Media is wellicht mogelijk via alternatieve interfaces, mogelijk onder de naam Adobe Scene7 of Dynamic Media Classic. Adobe kan, naar eigen goeddunken, de naam van de alternatieve interfaces aanpassen en dergelijke functies en functionaliteit samenvoegen tot één toegangsinterface. Als een licentie van Dynamic Media wordt gekocht als add-on voor AEM Sites, mag de Klant AEM Assets alleen binnen de AEM Sites-omgeving gebruiken voor klantinhoud die wordt geleverd door Dynamic Media.

Dynamic Media-opslag voor Cloud Service. Dynamic Media-opslag voor Cloud Service mag alleen worden toegevoegd aan Dynamic Media.

Definities

Add-on(s) betekent aanvullende producten en services waarvoor de klant een licentie kan kopen en die worden vermeld in de verkooporder.

API-aanroep betekent een API-verzoek (Application Program Interface) via HTTP om gegevens op te halen of te wijzigen, gedaan door een applicatie die een HTTP-client gebruikt om het verzoek te doen.

Merkportal betekent de on-demand service Merkportal. Merkportal werkt in een omgeving met meerdere tenants buiten de AEM Assets-omgeving. Daarom wordt Merkportal niet aangeboden onder het minimale uptimepercentage van AEM Assets.

Gelijktijdige gebruikers betekent het aantal gebruikers dat is aangemeld en actief is (dat wil zeggen: ten minste één bewerking uitvoert) in de productieomgeving van AEM Sites binnen dezelfde periode van dertig minuten. De kant-en-klare, niet-aangepaste versie van AEM Sites, gedistribueerd als een Cloud Service, is bedoeld voor een specifiek aantal gelijktijdige gebruikers (zoals vermeld in de beschrijving van AEM Sites) op basis van de gemiddelde gebruikersbelasting van de productieomgeving. Als het aantal gelijktijdige gebruikers op enig moment groter is dan het aantal gelijktijdige gebruikers dat is opgegeven in de beschrijving van AEM Sites, of als de gemiddelde gebruikersbelasting van de productieomgeving het door Adobe voorziene gemiddelde overschrijdt, kan de klant prestatiebeperkingen ondervinden tijdens authoringactiviteiten. Als de gemiddelde gebruikersbelasting van de productieomgeving minder is dan het door Adobe voorziene gemiddelde, kan de distributie van de klant van AEM Sites meer dan het opgegeven aantal gelijktijdige gebruikers ondersteunen (zoals vermeld in de beschrijving van AEM Sites).

Contentservices betekent een set mogelijkheden om door de gebruiker gedefinieerde inhoud weer te geven via API's in de JSON-indeling.

Ontwikkelomgeving betekent de niet-productieomgeving voor het uitvoeren van ontwikkelingsfuncties zoals ontwerpen, coderen, testen en kwaliteitscontrole.

Lichte gebruiker betekent een persoon die Middelen delen en de merkportal kan weergeven of gebruiken. Licenties voor lichte gebruikers mogen niet gelijktijdig worden gebruikt (dat wil zeggen dat dezelfde aanmeldings-ID op één bepaald moment niet door meer dan één gebruiker of computer tegelijk mag worden gebruikt) of door meerdere gebruikers worden gebruikt.

Mediabibliotheek betekent de volgende functies die beschikbaar zijn in AEM Assets voor gebruik op het niveau van een afzonderlijk digitaal middel: opslag van kant-en-klare digitale middelen ter ondersteuning van het beheersysteem voor webcontent van de klant; het beheer van metagegevenseigenschappen op het tabblad Basiseigenschappen; toegang tot de tijdlijnfuncties (inclusief het bekijken van opmerkingen, het beheren van versies van middelen, het starten van workflows en het bekijken van activiteiten); opmerkingen toevoegen via het opmerkingenpictogram; het beheer van statische weergaven; voor web en digitaal gebruik. Voor het gebruik van andere functies van AEM Assets is een volledige licentie van AEM Assets vereist.

Paginaweergave betekent één enkele weergave van een e-mail of webpagina van een internetsite, inclusief de weergave van applicatieschermen, statussen van applicatieschermen, mobiele webpagina's en pagina's in sociale netwerken. Een paginaweergave wordt geteld telkens wanneer een webpagina wordt geladen of vernieuwd, een applicatie wordt geladen of inhoud wordt gerenderd of weergegeven via een geopende of bekeken e-mail en als dit een activiteit activeert in de service van herkomst.

Productieomgeving betekent de omgeving die inhoud beschikbaar maakt voor de beoogde doelgroep van de klant.

Sandbox betekent een programma voor het distribueren van disposable exemplaren van een ontwikkelomgeving, een testomgeving en een productieomgeving voor niet-productietoepassingen (zoals proof of concept, demo's en training). Sandboxes en de inbegrepen omgevingen worden niet aangeboden onder het minimale uptimepercentage van AEM Sites of AEM Assets.

Slimme contentservices betekent de on-demand service Slimme contentservices. De klant kan ervoor kiezen getagde afbeeldingen voor verwerking naar slimme contentservices te verzenden. De klant erkent dat bij een dergelijke verwerking de slimme contentservices meer kunnen leren over de taggingmethodologie van de klant en deze nauwkeuriger kan herhalen wanneer volgende afbeeldingen worden verwerkt. Slimme contentservices werken in een omgeving met meerdere tenants buiten de AEM Assets-omgeving. Daarom worden Slimme contentservices niet aangeboden onder het minimale uptimepercentage van AEM Assets.

Testomgeving betekent de omgeving die wordt gebruikt om applicatiewijzigingen te valideren voordat ze via een distributiepipeline worden doorgevoerd in de productieomgeving.

Standaardgebruiker betekent een persoon (een werknemer of een tijdelijke medewerker van de Klant) die de producten en services mag gebruiken en omvat personen die via programmacode toegang hebben tot de producten en services (bijvoorbeeld door het gebruik van een API) voor welk doel dan ook. Licenties voor standaardgebruikers mogen niet gelijktijdig worden gebruikt (dat wil zeggen dat dezelfde aanmeldings-ID op één bepaald moment niet door meer dan één standaardgebruiker of computer tegelijk mag worden gebruikt) of door meerdere standaardgebruikers worden gebruikt.

Opslag betekent de totale gecombineerde opslagruimte die op elk moment beschikbaar is voor alle actieve gegevens in de productie-omgeving, testomgeving en ontwikkelomgeving.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online