Adobe Marketo Engage | Productomschrijving
Laatst bijgewerkt: 3 augustus 2020

Wat is Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage is een platformoplossing voor het beheren van B2B-marketingleads in alle stadia van het aankooptraject, die van nature zowel vraag- als accountgebaseerde marketingstrategieën ondersteunt. Adobe Marketo Engage bevat aanpassingsopties en integratiemogelijkheden van derden om gebruikers in staat te stellen gepersonaliseerde ervaringen te orkestreren, inhoud te optimaliseren en de zakelijke impact op elk kanaal te meten.

Producten en services

Licenties

Distributie

Marketo Engage - Select

Per 1000 contacten

On-demand services

Marketo Engage - Prime

Per 1000 contacten

On-demand services

Marketo Engage - Ultimate

Per 1000 contacten

On-demand services

Add-ons

Licenties

Distributie

Voorspellende inhoud

Per 1000 contacten

On-demand services

Sandbox

Per 1000 contacten

On-demand services

Websiteretargeting

Per 1000 contacten

On-demand services

E-mail afleveren en testen

Per stuk

On-demand services

Geavanceerde Report Builder (ARB)

Per 1000 contacten

On-demand services

Werkruimten en partities

Per 1000 contacten

On-demand services

Levenscyclusmodellen

Per 1000 contacten

On-demand services

Websitepersonalisatie

Per 1000 contacten

On-demand services

Bizible-attributie

Per stuk

On-demand services

Verkoopinzicht

Per pakket van 5 gebruikers

On-demand services

Vaste IP-adressen

Per stuk

On-demand services

Uitgebreide gegevensbewaring

Per 1000 contacten

On-demand services

Verkoop verbinden

Per pakket van 5 gebruikers

On-demand services

Extra marketinggebruikers

Per pakket van 25 marketinggebruikers

On-demand services

Aanvullende API-aanroepen

Per pakket van 50.000 API-aanroepen

On-demand services

Aangepaste objecten

Per stuk

On-demand services

Targetaccountbeheer

Per 1000 contacten

On-demand services

Adobe Marketo Engage: productbeperkingen

Rechten

 1. Rechten voor Adobe Marketo Engage
  1. Pakketten. De Adobe Marketo Engage on-demand services omvatten de volgende Rechten, voor zover van toepassing op basis van het pakket dat door de Klant is gekocht:

 

Adobe Marketo Engage-producten en -servicepakketten

 

Select

Prime

Ultimate

Voorspellende inhoud

Niet inbegrepen

50 Assets

50 assets

Levenscyclusmodellering

Niet inbegrepen

1 model

1 model

Sandbox

Niet inbegrepen

1 Sandbox

1 Sandbox

Websiteretargeting

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

E-mail afleveren en testen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

15 tests per maand

Geavanceerde Report Builder (ARB)

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Werkruimten en partities

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen

Bizible

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbegrepen*

*Het Bizible-rechtenniveau is afhankelijk van de omvang van de licentie die door de Klant is gekocht, zoals uiteengezet in de toepasselijke verkooporder voor het Adobe Marketo Engage: Ultimate-pakket waarvoor een licentie is gekocht.

b. Elk Adobe Marketo Engage-exemplaar omvat 50.000 dagelijkse API-aanroepen, 2 miljoen aangepaste objectrecords en 25 marketinggebruikers. Pakketlicenties van de Adobe Marketo Engage on-demand services voor ondernemingen kunnen aanvullende rechten omvatten zoals aangegeven in de toepasselijke verkooporder.

c. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren en beperken van het aantal Contacten in de Marketo Engage-database, zodat het aantal Contacten dat in de verkooporder staat vermeld, niet wordt overschreden. 

2. Rechten voor add-ons.

a. Targetaccountbeheer. De Klant kan maximaal 25 marketinggebruikers inschakelen voor deze add-on.

b. Aangepaste objecten. Deze add-on omvat 1 miljoen aangepaste objectrecords.

c. E-mail afleveren en testen. Deze add-on omvat 15 tests per maand.

d. Verkoop verbinden. De Klant mag maximaal 5 gebruikers toegang geven tot en gebruik laten maken van alle elementen van deze add-on.

e. Verkoopinzicht. De klant mag alleen het aantal gebruikers waarvoor op de toepasselijke verkooporder een licentie is gekocht, toegang geven tot de webbrowser en Microsoft Outlook-plug-in-elementen.

Omvangparameters

 1. Websitepersonalisatie. Met deze add-on kan de Klant de details bekijken van maximaal 100.000 maandelijkse unieke bezoekers voor een door de Klant aangewezen website. Analyse en details van extra maandelijkse unieke bezoekers kunnen tegen vergoeding worden gekocht.

Prestatiebeperkingen

 1. Adobe Marketo Engage
  1. De maximale synchronisatiesnelheid met het CRM-systeem van een Klant is 10.000 records per uur voor alle objecten.
  2. De hoogste verzendsnelheid voor e-mailbatches is 100.000 e-mails per uur.
  3. Het maximale aantal records dat in één keer kan worden geïmporteerd (via lijstimport of API-import), is 100.000.
 2. Websitepersonalisatie. Deze add-on (of inbegrepen functie, indien van toepassing) is bedoeld voor het verstrekken van details voor het specifieke aantal maandelijkse unieke bezoekers dat is inbegrepen in de add-on en/of het Adobe Marketo Engage-pakket dat de Klant heeft gekocht in de toepasselijke verkooporder(s).

Statische limieten

 1. Adobe Marketo Engage
  1. Engagementprogramma's: deze functie is beperkt tot het uitvoeren van 100 gelijktijdige engagementprogramma's (ongeacht of ze actief of inactief zijn). Elk van deze engagementprogramma's kan 25 Streams ondersteunen. Elke Stream kan maximaal 125 inhoudsitems ondersteunen.
  2. Segmentatie: deze functie is beperkt tot 20 segmentaties van Contacten in afzonderlijke profielgroeperingen, waarbij elke segmentatie maximaal 100 specifieke segmenten kan bevatten.
  3. Dynamische content: dynamische contentblokken in een bestemmingspagina of e-mail ondersteunen maximaal 10.000 verschillende permutaties van weergegeven content die het resultaat zijn van door de Klant ingevoerde voorwaarden.
  4. Geüploade afbeelding en bestandsgrootten: de maximale grootte van elke afbeelding die of elk bestand dat naar de on-demand services wordt geüpload, is 100 MB.
  5. Groottes van geïmporteerde bestanden: de maximale grootte van alle aangepaste objectgegevens of contactgegevens die in de on-demand services worden geïmporteerd, is 100 MB.
  6. Geëxporteerde campagneresultaten: deze functie is beperkt tot de export van 30.000 rijen (d.w.z. de activiteiten/activiteitstypen in een slimme campagne) tegelijk.
  7. Aangepaste veldtokens in e-mails: elke e-mailsjabloon kan maximaal 40 aangepaste veldtokens bevatten.
  8. Grootte van landingspagina's en e-mails: de maximale grootte van een landingspagina of e-mail is 65 KB.
  9. A/B-tests: deze functie is beperkt tot het gelijktijdig uitvoeren van maximaal 10 testscenario's.
  10. Abonnementen met slimme lijsten: deze functie is beperkt tot 100 abonnementen met slimme lijsten per exemplaar van de on-demand services, waarbij 100.000 Contacten zijn inbegrepen bij elk abonnement. Als een slimme lijst meer dan 100.000 contacten bevat, zijn alleen de 100.000 contacten die bovenaan staan opgenomen in een dergelijk abonnement.
  11. Webhooks: deze functie is beperkt tot het activeren van campagnes. Webhooks kunnen niet worden gebruikt in batchcampagnes.
  12. Add-ons: alle add-ons die in deze productbeschrijving worden uiteengezet (ongeacht of dergelijke add-ons zijn opgenomen in het Adobe Marketo Engage Select-, Prime- of Ultimate-pakket van de Klant), zijn niet gereed voor HIPAA en mogen niet samen worden gebruikt met gegevens of processen die aanvullende HIPAA of bescherming vereisen.    
 2. API-aanroepen. 
  1. Snelheidslimiet: er kunnen maximaal 100 API-aanroepen worden uitgevoerd in elke periode van 20 seconden.
  2. Gelijktijdigheidslimiet: onderhevig aan de verdere beperkingen met betrekking tot bulkextractietaken, kunnen maximaal 10 API-aanroepen tegelijk worden uitgevoerd.
  3. Batchgrootte: API-aanroepen met betrekking tot de contactdatabase van de klant kunnen maximaal 300 contactrecords per API-aanroep bevatten. API-aanroepen met betrekking tot de marketing- en organisatie-assets van de Klant kunnen maximaal 200 assetrecords per API-aanroep bevatten.
  4. Payloadgrootte: payloads voor REST API-aanroepen mogen niet groter zijn dan 1 MB.
  5. Bestandsgrootte bulkimport: bestanden die worden geïmporteerd via een API-aanroep voor bulkimport, mogen niet groter zijn dan 10 MB.
  6. SOAP max. batchgrootte: SOAP API-aanroepen kunnen maximaal 300 records per API-aanroep bevatten.
  7. Bulkextractietaken: er kunnen maximaal 2 bulkextractietaken tegelijk worden uitgevoerd. Er kunnen maximaal 10 bulkextractietaken (inclusief alle bulkextractietaken die al worden uitgevoerd) voor uitvoering in de wachtrij worden geplaatst. Het dagelijkse quotum van de schijfgrootte van de gegevens die worden opgehaald door bulkextractietaken, mag niet groter zijn dan 500 MB per dag. Wanneer een dergelijk quotum is bereikt, kan de Klant pas een andere bulkextractietaak aanmaken of in de wachtrij plaatsen nadat het quotum om middernacht Central Time opnieuw is ingesteld.
 3. Add-on voor aangepaste objecten. Bij deze add-on zijn 10 aangepaste objecten inbegrepen. Elk aangepast object kan maximaal 50 verschillende velden bevatten.
 4. Werkruimten en partities. Deze functie bevat 100 werkruimten en 100 partities.
 5. Sandbox. Een batchcampagne die in een Sandbox wordt gestart, is beperkt tot het verzenden van 25 e-mails in de campagne.

Definities

Add-on(s) betekent aanvullende Producten en Services waarvoor de Klant een licentie kan kopen en die worden vermeld in de verkooporder.

API-aanroep betekent elk verzoek van het exemplaar van de Klant van Adobe Marketo Engage On-demand Services naar een externe server om gegevens te maken, op te halen en te verwijderen in dat exemplaar, om contactrecords en bijbehorende objecttypen op te halen en te gebruiken, en om marketingmateriaal en workflowgerelateerde records van de Klant te gebruiken.

Asset betekent, met betrekking tot voorspellende inhoud, één stuk Klantinhoud (zoals een video, e-boek, blogpost enz.) waarvoor de Klant besluit dat dit wordt voorbereid, goedgekeurd en ingeschakeld voor resultaten van voorspellende inhoud.

Bulk extractietaak betekent het uitvoeringsproces van een API-oproep om een grote set contact- en / of contactgerelateerde gegevens op te halen.

Contact betekent één record van een persoon in de Adobe Marketo Engage-database van de Klant voor wie de Klant een contactpunt heeft (e-mail, Facebook, Twitter, fysiek postadres enz.).

Aangepast object betekent een door de klant gemaakt kenmerk of identificatie die kan worden toegewezen aan een Contact, bestaande uit een naam, beschrijving en veld(en).

Aangepaste objectrecord betekent elke record in de Adobe Marketo Engage-database waarvoor een Aangepast object is toegewezen aan een Contact.

Engagementprogramma betekent een programma gemaakt door de Klant in Adobe Marketo Engage dat wordt gebruikt om op complexe manieren leads te genereren.

Rechten betekent gebruikslimieten die strikt worden gecontroleerd en gehandhaafd door Adobe.  Als de Klant een Recht overschrijdt, is de Klant mogelijk verplicht om een aanvullende vergoeding te betalen of een licentie voor extra capaciteit te kopen.

Marketinggebruiker betekent een gebruiker van Adobe Marketo Engage die toegang heeft tot en gebruik kan maken van alle niet-beheerfuncties van de on-demand services (met uitzondering van, indien van toepassing, de add-ons Accountgebaseerde marketing, Verkoop verbinden en Verkoopinzicht).

Model betekent één aanpasbare kaart van de leadtrajecten van de Klant via gedefinieerde omzetfasen.

Partitie betekent dat gescheiden afdelingen met leads worden gemaakt die fungeren als afzonderlijke databases waarin elk afdeling leads bevat die niet worden gedupliceerd in of worden gemengd met andere afdelingen.

Prestatiebeperkingen betekent gebruikslimieten die betrekking hebben op het toepassingsgebied van het door de Klant voorgestelde gebruiksscenario. Als de Klant een prestatiebeperking overschrijdt, kan de klant prestatieverlies ondervinden. Adobe is niet aansprakelijk voor dergelijk prestatieverlies.

Sandbox betekent een softwareomgeving die de Klant kan gebruiken voor het ontwikkelen van en experimenteren met Adobe Marketo Engage-functies, onafhankelijk van de echte marketingactiviteiten, training, kwaliteitsborging en testen van de Klant.

Omvangparameters betekent gebruikslimieten die betrekking hebben op het toepassingsgebied van het gebruiksscenario waarvoor de klant een licentie heeft gekocht.  Als de klant een omvangparameter overschrijdt, zoekt Adobe samen met de klant naar een oplossing voor het probleem dat leidt tot een dergelijk overmatig gebruik. Als de Klant een omvangparameter aanhoudend overschrijdt, kan de Klant worden verplicht om een licentie voor extra capaciteit te kopen.

Statische limiet betekent een gebruikslimiet die betrekking heeft op de technische grenzen van Adobe Marketo Engage.  De klant kan statische limieten niet wijzigen.

Stream betekent een pool van content met prioriteit die een engagementprogramma gebruikt om leads te genereren.

Test betekent, met betrekking tot het afleveren en testen van e-mail, één enkele geautomatiseerde beoordeling van content van de Klant om (a) te bepalen of dergelijke content problemen kan veroorzaken met spamfilters of aflevering in de e-mailvakken van potentiële klanten, (b) te valideren dat de websitekoppelingen en omleidingen van de Klant werken en laadtijden minimaliseren, en (c) vooraf te bepalen hoe een Klantcampagne wordt weergegeven in verschillende e-mailclients, webbrowsers en mobiele apparaten.

Werkruimten betekent aparte werkomgevingen in de Adobe Marketo Engage-database met hun eigen marketingassets.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account