Real-time Customer Data Platform | Productbeschrijving

Adobe Experience Platform

Met ingang van 26 oktober 2021

Producten en services Licentieberekening(en)
Real-time Customer Data Platform Per pakket of per 1000 profielen
Add-ons:
Extra gebruikers van ad-hoc query's
Per pakket
Aanvullende profielgrootte Per pakket
Extra sandboxes Per stuk

Wat is Real-time Customer Data Platform?

Met Real-time Customer Data Platform, dat is gebouwd op het Adobe Experience Platform, kan de klant gegevens uit meerdere bronnen samenvoegen om real-time profielen te maken en profielen te activeren via vooraf ingestelde bestemmingen die de klant kan selecteren via de gebruikersinterface van Real-time Customer Data Platform. Real-time Customer Data Platform omvat gebundelde services.

Het gebruik van Real-time Customer Data Platform door de klant is onderworpen aan het volgende:

Rechten:

 • Adresseerbare doelgroep. De klant mag maximaal het aantal profielen opslaan en verwerken dat is toegestaan in de actieve verkooporder(s).

Prestatiebeperkingen.

De volgende prestatiebeperkingen zijn van toepassing op de productiedoeleinden voor Real-time Customer Data Platform van de klant, zonder add-ons:

 • Sandboxes. Real-time Customer Data Platform is inclusief maximaal 5 sandboxes.

Omvangparameters. 

De volgende omvangparameters zijn van toepassing op de productiedoeleinden voor Real-time Customer Data Platform van de klant, zonder add-ons:

 • Gemiddelde profielgrootte. De gemiddelde profielgrootte van de klant moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan 75 kilobyte per profiel.

Statische limieten.  

 • Ad-hoc query's. Ad-hoc query's verlopen na 10 minuten.
 • Adobe Audience Manager-gegevensstromen. Voor klanten die gegevens binnenhalen in Real-time Customer Data Platform vanuit Adobe Audience Manager, ondersteunt Real-time Customer Data Platform alleen gegevensbronnen van eerste partijen die lopen van Adobe Audience Manager naar de profielservice die moet worden geactiveerd via Real-time Customer Data Platform.
 • Audience Activation. De klant mag gemiddeld maximaal 1500 kilobyte aan tweedegeneratiegegevens per profiel per jaar exporteren en uitsluitend naar bestemmingen die beschikbaar zijn in Real-time Customer Data Platform.
 • Voltooiingstijd van batchsegmentatie. Het kan tot 7 uur duren voordat batchsegmentatietaken zijn voltooid.
 • Batchsegmentatietaken. De klant mag maximaal 1 batchsegmentatietaak per dag verwerken.
 • Opgenomen gegevens per jaar. De klant mag per jaar maximaal driemaal de totale geautoriseerde profielopslag in Real-time Customer Data Platform opnemen.
 • Gegevenslandingszone. De klant krijgt toegang tot één gegevenslandingszone per sandbox. Het maximum aantal gegevens dat de klant in alle gegevenslandingszones mag opslaan, is gelijk aan de totale gegevensopslag die wordt verstrekt in verband met alle Adobe Experience Platform-producten en -services waarvoor de klant een licentie heeft. De klant mag de gegevenslandingszone uitsluitend gebruiken om klantgegevens van en naar Adobe Experience Platform te verplaatsen. Gegevens worden na zeven dagen automatisch verwijderd uit de gegevenslandingszone.
 • Bestemmingen. De klant mag bestemmingen buiten Adobe configureren vanuit Real-time Customer Data Platform, hoewel de klant geen gegevens mag exporteren naar geavanceerde doelconnectoren voor ondernemingen en de bestemmings-SDK niet mag gebruiken om zijn eigen aangepaste doelconnectoren te maken.
 • Activering van eerstegeneratiegegevens. De klant mag via batches gemiddeld maximaal 500 kilobyte aan eerstegeneratiegegevens per profiel per jaar exporteren naar een niet-Adobe-oplossing (direct of indirect) via de API voor gegevenstoegang (of een andere methode binnen Real-time Customer Data Platform).
 • Noord-Amerikaanse gegevensstroom. Klantgegevens die zijn gekoppeld aan profielen die zijn geactiveerd via Real-time Customer Data Platform, zullen door Noord-Amerika gaan.
 • Voorvertoning/schatting. Real-time Customer Data Platform ondersteunt maximaal 5 gelijktijdige gebruikers van de voorvertonings-/schattingsfunctionaliteit van de segmentatieservice.  De verwerking van voorvertonings-/schattingsverzoeken kan tot 30 seconden duren.  Als meer dan het doorgestane aantal gebruikers tegelijk werkt, kan de klant prestatieverlies ondervinden.
 • Beleid voor het samenvoegen van profielen. De klant mag maximaal 3 gelijktijdige beleidsregels voor het samenvoegen van profielen gebruiken, inclusief systeembeleid voor het samenvoegen van profielen.
 • Bronnen. De klant mag maximaal bronnen buiten Adobe configureren vanuit Real-time Customer Data Platform (via UI en API), hoewel de klant geen gegevens mag importeren uit geavanceerde bronconnectoren voor ondernemingen.
 • Streamingsegmentatie. Streamingsegmentatie ondersteunt maximaal 1500 inkomende gebeurtenissen per seconde. Het kan tot 5 minuten duren voordat bij streamingsegmentatie een profiel in aanmerking komt voor lidmaatschap van een segment.
 • Functies zonder licentie. Tenzij de klant hiervoor een afzonderlijke licentie heeft, heeft de klant geen licentie voor en geen toegang tot en mag de klant geen gebruikmaken van de componenten Data Lake, Science Workspace en Query Service in Adobe Experience Platform, behalve voor gebruik in combinatie met gebundelde services.

Definities

Extra gebruikers van ad-hoc query's betekent een add-on om het recht van de klant op het toegestane aantal gelijktijdige gebruikers van de queryservice te verhogen van 1 naar 5 voor het eerste gekochte pakket met extra gebruikers van ad-hoc query's en met 5 extra gelijktijdige gebruikers van de queryservice en 1 extra gelijktijdig lopende ad-hoc query voor elk volgende gekochte pakket met extra gebruikers van ad-hoc query's. (Zo heeft een klant die een licentie koopt voor 1 pakket met extra gebruikers van ad-hoc query's, recht op in totaal 5 gelijktijdige gebruikers van de queryservice en 1 gelijktijdig lopende ad-hoc query, terwijl een klant die een licentie koopt voor 2 pakketten met extra gebruikers van ad-hoc query's, recht heeft op in totaal 10 gelijktijdige gebruikers van de queryservice en 2 gelijktijdig lopende ad-hoc query's).

Aanvullende profielgrootte betekent een toename van de geautoriseerde gemiddelde profielgrootte van de klant met 25 kilobytes per profiel voor elk pakket voor Aanvullende profielgrootte.

Add-on(s) betekent aanvullende producten en services waarvoor de klant een licentie kan kopen en die worden vermeld in de verkooporder.

Ad-hoc query betekent een ad-hoc query die wordt gegenereerd vanuit de Query Service Editor, PSQL-client of Data Science Workspace, zoals van toepassing.

Adobe Experience Platform betekent een open en uitbreidbare verzameling services waarmee de klant bruikbare profielen kan maken en beheren met behulp van verschillende bronnen in de hele onderneming om zo inzicht te krijgen en gepersonaliseerde ervaringen aan te sturen.

Geavanceerde doelconnectoren voor ondernemingen betekent Azure EventHub en AWS Kinesis.

Geavanceerde bronconnectoren voor ondernemingen betekent Apache Kafka, Azure EventHub, AWS Kinesis, Google BigQuery en AWS Redshift.

Gemiddelde profielgrootte betekent de som van alle productiegegevens die op enig moment zijn opgeslagen in de profielopslag in Adobe Experience Platform (zoals Profielservice en Identiteitsservice), gedeeld door het aantal geautoriseerde profielen. Gemiddelde profielgrootte is een gedeelde functie.

Gemiddelde grootte van niet-productieprofiel betekent de som van alle gegevens die op enig moment zijn opgeslagen in niet-productiesandboxes, gedeeld door het aantal geautoriseerde niet-productieprofielen.

Batchsegmentatietaak betekent een aanroep om de evaluatie van alle gedefinieerde segmenten voor alle bestaande profielen uit te voeren. Dit kan worden gestart of gepland via API's van Adobe Experience Platform, de gebruikersinterface van Adobe Experience Platform of een geïntegreerde Adobe-oplossing. Batchsegmentatietaken zijn een gedeelde functie.

Gebundelde services betekent toegang tot de volgende beperkte Adobe Experience Platform-services:

 • Data Lake. De klant heeft toegang tot klantgegevens in Data Lake voor maximaal:
  • 7 dagen uitsluitend om gegevens binnen te halen in Real-time Customer Data Platform, voor beperkte ad-hoc query's en activering van eerstegeneratiegegevens; en
  • 180 dagen uitsluitend voor gebruiksscenario's die te maken hebben met training of scores voor Customer AI Intelligent Service.
 • Queryservice. Het recht van de klant om de queryservice te gebruiken is beperkt tot het uitvoeren van ad-hoc query's en ondersteunt maximaal 1 gelijktijdige gebruiker van de queryservice en maximaal 1 gelijktijdig lopende ad-hoc query met als doel validatie van gegevensopname.

Customer AI Intelligent Service. De klant mag maximaal 52 inzichten per profiel per jaar genereren via Customer AI Intelligent Service, met inachtneming van de statische limieten die zijn gekoppeld aan Customer AI Intelligent Service.

Customer AI Intelligent Service is een gebundelde service waarmee de klant gepersonaliseerde consumentenervaringen kan ontwikkelen door vooraf gecreëerde propensitiymodellen voor machine learning toe te passen die geavanceerde voorspellingen over gedrag van individuele consumenten onthullen en laten zien waarom individuele consumenten op een bepaalde manier zouden kunnen reageren. De klant mag maximaal 35 instanties per jaar maken. Adobe Professional Services is mogelijk vereist voor het gebruik van Customer AI Intelligent Services.

Data Lake betekent de analytische gegevensopslag binnen Adobe Experience Platform.

Gegevenslandingszone betekent een cloudgebaseerde gegevensopslagmogelijkheid voor tijdelijke bestandsopslag die wordt aangeboden bij Adobe Experience Platform en die de klant optioneel mag gebruiken om gegevens van en naar Adobe Experience Platform te verplaatsen. Gegevenslandingszones zijn een gedeelde functie.

Bestemmings-SDK betekent een reeks configuratie-API's van Adobe waarmee de klant eindpuntbestemmingen van derden kan configureren voor gebruik binnen Adobe Experience Platform.

Direct identificeerbare gegevens betekent gegevens die kunnen worden gebruikt om een individuele persoon rechtstreeks te identificeren, inclusief stabiele identificatiemiddelen.

Direct identificeerbaar profiel betekent een samengevoegd profiel dat direct identificeerbare gegevens bevat.

Rechten betekent gebruikslimieten die strikt worden gecontroleerd en gehandhaafd door Adobe.  Als de klant een recht overschrijdt, is de klant mogelijk verplicht om een aanvullende vergoeding te betalen of een licentie voor extra capaciteit te kopen.

Eerstegeneratiegegevens betekent onbewerkte gegevens (dat wil zeggen gegevens die niet zijn uitgebreid met inzichten, correlaties, het maken van doelgroepen enz. via Real-time Customer Data Platform) die rechtstreeks worden opgenomen in Real-time Customer Data Platform vanuit de gegevensopslagplaatsen van de klant of Adobe Experience Cloud-oplossingen.

Identiteitsgrafiek betekent waargenomen relaties tussen 1 of meer identiteiten, waarvan wordt bepaald dat ze naar dezelfde persoon verwijzen.

Identiteitsservice betekent een service in het Adobe Experience Platform die identiteitsgrafieken maakt en beheert. Identiteitsservice is een gedeelde functie.

Inzicht betekent een individuele voorspelling of uitleg van een uitkomst via machine learning. Voor elk profiel dat tijdens elke scorerun van Customer AI Intelligent Service via een instantie wordt verwerkt, worden een of meer inzichten geproduceerd.

Instantie betekent een machine learning-model voor Intelligent Services dat wordt gebruikt om een opgegeven uitkomst te voorspellen (er kunnen bijvoorbeeld varianten van Customer AI-modellen worden gemaakt om de bereidheid tot conversie, gratis aanmelding, overstappen en dergelijke te voorspellen).

Niet-productieprofielen betekent profielen die alleen kunnen worden gedistribueerd in niet-productiesandboxes voor ontwikkelings- en testdoeleinden.

Niet-productiesandbox betekent een sandbox die exclusief kan worden gebruikt voor ontwikkeling en tests met niet-productieprofielen. Niet-productiesandboxes ondersteunen het aantal niet-productieprofielen dat overeenkomt met maximaal 10% van de gelicentieerde profielverplichting van de klant (cumulatief gemeten over alle geautoriseerde niet-productiesandboxes van de klant). Niet-productieprofielen worden aangeboden naast de profielen waarvoor de klant een licentie heeft gekocht. De klant heeft recht op: (i) een gemiddelde grootte voor niet-productieprofielen van 75 kilobyte per geautoriseerd niet-productieprofiel (cumulatief gemeten over alle geautoriseerde niet-productiesandboxes van de klant); en (ii) 1 batchsegmenteringstaak per dag per niet-productiesandbox voor gebruik in combinatie met de niet-productiesandboxes.

Prestatiebeperkingen betekent gebruikslimieten die betrekking hebben op het toepassingsgebied van door de klant voorgestelde gebruikssituatie. Als de klant een prestatiebeperking overschrijdt, kan de klant prestatieverlies ondervinden. Adobe is niet aansprakelijk voor dergelijk prestatieverlies. Klanten die een prestatiebeperking consequent overschrijden, kunnen ervoor kiezen om licenties voor extra capaciteit te kopen en zo prestatieverlies te voorkomen.

Profiel betekent een record met gegevens die een persoon vertegenwoordigt (inclusief direct identificeerbare profielen en pseudonieme profielen) zoals vertegenwoordigd in de profielservice. Gegevens die in een profiel zijn opgenomen, zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de kenmerken, het gedrag en het segmentlidmaatschap van een individu. Het aantal profielen worden bepaald op basis van de standaard deterministische identiteitsgrafiek van Adobe Experience Platform als een gedeelde service.

Beleid voor het samenvoegen van profielen betekent een gegevensopslag binnen Adobe Experience Platform waar profielen worden gemaakt en opgeslagen. Profielservice is een gedeelde functie.

Pseudoniem profiel betekent een samengevoegd profiel dat geen direct identificeerbare gegevens bevat.

Queryservice betekent een service in het Adobe Experience Platform die het gebruik van standaard-SQL door de klant mogelijk maakt om gegevens op te vragen en te transformeren in Adobe Experience Platform. Queryservice is een gedeelde functie.

Gebruiker van queryservice betekent elke gebruiker die een SQL-query naar de queryservice uitvoert via de gebruikersinterface van de queryservice, een notebook, Experience Platform-API of een extern systeem voor gegevensanalyse of gegevensverkenning.

Sandbox betekent een logische scheiding binnen de instantie van de klant van elke on-demand service van Adobe die toegang heeft tot de geïsoleerde gegevens en bewerkingen van Adobe Experience Platform. Sandboxes kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden of kunnen niet-productiesandboxes zijn. Sandboxes die voor productiedoeleinden worden gebruikt, delen de geautoriseerde rechten van het basisproductiesysteem van Adobe Experience Platform (cumulatief gemeten voor alle sandboxes van de klant die voor productiedoeleinden worden gebruikt). Niet-productiesandboxes delen de geautoriseerde rechten die zijn opgegeven voor niet-productiegebruiksscenario's (cumulatief gemeten over alle geautoriseerde niet-productiesandboxes van de klant). Sandboxes zijn een gedeelde functie.

Tweedegeneratiegegevens betekent alle andere gegevens dan eerstegeneratiegegevens.

Omvangparameters betekent gebruikslimieten die betrekking hebben op het toepassingsgebied van de door de klant voorgestelde gebruikssituatie. Als de klant een omvangparameter overschrijdt, zoekt Adobe samen met de klant naar een oplossing voor het probleem dat leidt tot een te hoog gebruik. Als de klant een omvangparameter aanhoudend overschrijdt, kan de klant worden verplicht om een licentie voor extra capaciteit te kopen.

Scorerun betekent de verwerking van profielen via een instantie.

Segmentatieservice betekent de service binnen Adobe Experience Platform waarmee de klant diens profielsegmenten kan maken en beheren. Segmentatieservice is een gedeelde functie.

Gedeelde functie betekent een functie of functionaliteit en de bijbehorende beperkingen die worden gedeeld (dat wil zeggen: die niet worden opgeteld) voor alle toepasselijke Adobe Experience Platform-producten en -services waarvoor de klant een licentie heeft gekocht. Als een van de andere toepasselijke Adobe Experience Platform-producten en -services van de klant een hogere limiet heeft (omdat de beperking op basisniveau hoger is of omdat de klant een licentie voor een beschikbare add-on heeft gekocht), geldt de hoogste limiet voor alle toepasselijke Adobe Experience Platform-producten en -services.

Stabiele identificatie betekent elke identificatie anders dan een cookie-ID of apparaat-ID.

Statische limiet betekent een gebruikslimiet die betrekking heeft op de functionele grenzen van Real-time Customer Data Platform. De klant kan statische limieten niet wijzigen.

Streamingsegmentatie betekent het bijwerken van het segmentlidmaatschap voor een profiel wanneer nieuwe gegevens binnenkomen in de segmentatieservice via een streamingstroom. Het lidmaatschap van een segment wordt geëvalueerd op basis van de huidige profielkenmerken en de waarde van de huidige gebeurtenis, zonder rekening te houden met historisch gedrag. Streamingsegmentatie is een gedeelde functie.

Totale geautoriseerde profielopslag betekent de totale productieopslag plus de totale niet-productieopslag. Totale geautoriseerde profielopslag is een gedeelde functie.

Totale niet-productieopslag betekent de gemiddelde grootte van niet-productieprofielen (inclusief eventuele add-ons), vermenigvuldigd met het aantal geautoriseerde niet-productieprofielen. Totale niet-productieopslag is een gedeelde functie.

Totale productieopslag betekent de gemiddelde grootte van productieprofielen (inclusief eventuele add-ons), vermenigvuldigd met het aantal geautoriseerde profielen. Totale productieopslag is een gedeelde functie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account